Suicide

ಮೂಡ್’ಬಿದ್ರ್ಯಾಂಚೆಂ ಕಾವ್ಯಾ ಜೀವ್ಘಾತ್; ವಿಶೇಸ್ ತನ್ಖೆಕ್ ಆದೇಶ್

ಮೂಡ್’ಬಿದ್ರ್ಯಾಂಚೆಂ ಕಾವ್ಯಾ ಜೀವ್ಘಾತ್, ವಿಶೇಸ್ ತನ್ಖೆಕ್ ಆದೇಶ್

ಮೂಡ್’ಬಿದ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಸಂಸ್ತ್ಯಾಂತ್ ಶಿಕ್ಚೆಂ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಣ್, ಕಾವ್ಯಾ (15), ಹಿಣೆಂ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾ ವಿಶಿಂ ವಿಶೇಸ್ ತನ್ಖಿ ಚಲೊಂವ್ಕ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ನಗರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ್ ಟಿ.ಆರ್.ಸುರೇಶ್ ಹಾಣೆಂ...

ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಭದ್ರತೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಸ್.ಐ’ನ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕೆಲೊ

ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಭದ್ರತೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಸ್.ಐ’ನ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕೆಲೊ

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿಚಿ ಭೆಟ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್, ತಾಚ್ಯಾ ಭದ್ರತೆ ಖಾತಿರ್ ನೇಮಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್’ಪೆಕ್ಟರಾನ್ ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ಆಪ್ಣಾಕ್’ಚ್ ಗುಳೊ ಘಾಲ್ನ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕೆಲಾ. ಹೈದ್ರಾಬಾದಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಸ್.ವಿ.ಪಿ. ನ್ಯಾಶನಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ...

ಕಾಬುಲಾಂತ್, ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾಚ್ಯೆರ್ ಆತ್ಮ್’ಘಾತಿ ಬೊಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ್!

ಕಾಬುಲಾಂತ್, ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾಚ್ಯೆರ್ ಆತ್ಮ್’ಘಾತಿ ಬೊಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ್!

ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾಚೆಂ ವಾಹನ್ ವಚೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆತ್ಮ್’ಘಾತಿ ಬೋಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಕರ್ನ್ ಸುಮಾರ್ 4 ಜಣ್ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾಚ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ತ್ಯಾಚ್ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ದಿಲ್ಯಾ...

ಚೆಡ್ವಾನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಉಣೆಂ ಕಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್, ಧಾಂವೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ರೈಲಾ ಮುಕಾರ್ ಉಡ್ಲೆಂ!

ಚೆಡ್ವಾನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಉಣೆ ಕಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್, ಧಾಂವೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ರೈಲಾ ಮುಕಾರ್ ಉಡ್ಲೆಂ...!

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪ್ರಸರಾರ್ ಆಸ್ಚೊ ವಿಡಿಯೊ ಪಳೆತಾನಾ ಧಖೊ ಲಾಗ್ತಾ. ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ಉಣೆಂ ಮಾರ್ಕ್ ಆಯ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾನ್, ಧಾಂವೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ರೈಲಾ ಮುಕಾರ್ ಉಡೊನ್ ಜೀವ್ ದಿಲೊ! ನಿಜಾಮಾಬಾದ್’ಚಿ ಹಿ ಚಲಿ, ಶಿಕ್ಷಕಿಚಿ ತರ್ಭೆತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ಉಣೆಂ...

ಮೊಟರ್’ಮೆನಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೆನ್ ಆವಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಜೀವ್ ಉರ್ಲೊ

ಮೊಟರ್’ಮೆನಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೆನ್ ಆವಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಜೀವ್ ಉರ್ಲೊ

ರೈಲಾ ಪಂದಾ ಜೀವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಜೀವ್, ಮೊಟರ್ ಮೆನಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ರತೆನ್ ಉರ್ಲೊ. ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಬೆನ್ನಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ರೈಲ್ ಪಾಟ್ಯಾಂಚೆರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಕೇವಲ್ 5 ಮೀಟರ್ ಅಂತರಾಚೆರ್ ರೈಲ್ ಗಾಡಿ ರಾವ್ಲಿ....

ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ದೊಶಿಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಜೀವ್ ದಿಲೊ!

ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ದೊಶಿಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಜೀವ್ ದಿಲೊ!

ವಯ್ಲ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಖಾಲ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ದೊಶಿ ದಿತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ಆನಿ ತೆಂ ಮಾಮುಲಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಪುಣ್ ಎಕಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ದಿಂವ್ಚಾ ದೊಶಿಂಕ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾ ಆರ್ಮಿ ಜವಾನಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಾಂತ್...

ಜಿವ್ಘಾತಾಕ್ ಶರಣ್ ಜಾಲಿಂ ವೈಜಕೀಯ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಂ

ಜಿವ್ಘಾತಾಕ್ ಶರಣ್ ಜಾಲಿಂ ವೈಜಕೀಯ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಂ

ಹೈದಾರಾಬಾದ್ ಕೇಂದ್ರಿಯ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಂತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರೋಹಿತ್ ವೇಮುಲ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಚಿ ದಾವ್ ರಾಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ತಸ್ಲೆಂಚ್ ಪ್ರಕರಣ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಮಂಡಳಿಂಚ್ಯೊ ನಿತಿಚ್ಚ್ ಹ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚ್ಯಾ ಮೊರ್ಣಾಕ್ ಕಾರಣ್...

ಧುವೆಸಂಗಿಂ ನಂಯ್ಕ್ ಉಡೊನ್ ಜೀವ್ ದಿಲ್ಲೊ ಬಾಪಯ್!

ಧುವೆಸಂಗಿಂ ನಂಯ್ಕ್ ಉಡೊನ್ ಜೀವ್ ದಿಲ್ಲೊ ಬಾಪಯ್!

ಆಜ್’ಕಾಲ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಮಸ್ತು ಸಸಾರ್ ಜಾಲಾಂ. ತಕ್ಲಿ ಇರಾರಾಯ್, ಗೂಣ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಸಲಿ ಮಾರೆಕಾರ್ ಪಿಡಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಹರ್ಯ್ಯೇಕಾ ದಿಸಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಖಬ್ರಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆ...

ನಾಪಾಸ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕೆಲ್ಲೊ, 4 ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಸ್ ಜಾಲೊ!

ನಾಪಾಸ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕೆಲ್ಲೊ, 4 ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಸ್ ಜಾಲೊ!

ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪಸಂದೆಚ್ಯಾ ವಿಶಯಾಂತ್ ನಾಪಾಸ್ ಜಾಲೊಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಪಾವುನ್ ಎಕಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಪಾಸ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣುನ್ ವಿಶ್ವ್’ವಿದ್ಯಾಲಯಾನ್ ಘೋಶಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಚಕಿತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಘಡಿತ್ ಜಮ್ಮು ಆನಿ ಕಾಶ್ಮೀರಾಚ್ಯಾ...

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.