Sports-

ನವೆಂಬರ್ 27ವೆರ್ ಜಹೀರ್-ಸಾಗರಿಕಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್

ನವೆಂಬರ್ 27ವೆರ್ ಜಹೀರ್-ಸಾಗರಿಕಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಮೇ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಖರಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಜಹೀರ್ ಖಾನ್ ಆನಿಂ ನಟಿ ಸಾಗರಿಕಾ ಜೊಡೆಂ ಹ್ಯಾಚ್ ನವೆಂಬರ್ 27ವೆರ್ ಲಗ್ನಾ ಬಾಂಧಾಂತ್ ಏಕ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾತ್. ಹಿ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಖಬರ್ ...

loader

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.