Social Networking

ಪಯ್ಶೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್’ಫರ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿಂ ಮುಖಾರ್ ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಪಾವ್ತಾ!

ಪಯ್ಶೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್’ಫರ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿಂ ಮುಖಾರ್ ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಪಾವ್ತಾ!

ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಮೆಸೇಜ್, ವಿಡಿಯೋ ಆನಿಂ ಫೋಟೊ ವಿಶಿಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಆನಿಂ ಮುಖಾರ್ ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಪಯ್ಶೆ ಧಾಡುಂಕ್’ಯೀ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಲೆಂ. UPI ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕರ್ಚೆಂ ನವೆಂ ಒಪ್ಶನ್ ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪಾಂತ್...

ವೊಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ಥಾವ್ನ್ ನವೆಂ ಆ್ಯಪ್?!

ವೊಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ಥಾವ್ನ್ ನವೆಂ ಆ್ಯಪ್?!

ವೊಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ಏಕ್ ನವೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಎಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ಮಧ್ಯಮ್ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಾಪಾರಿಂಕ್ ಆನಿಂ ಕಂಪನಿಂಕ್ ಅನ್ಕೂಲ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆ್ಯಪ್ ಹೆಂ. ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಂಕ್ ಆನಿಂ ಕಂಪನಿಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್...

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.