Smartphone

ಹೆಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಸಾಬು ಘಾಲ್ನ್ ಧುವ್ಯೆತ್

ಹೆಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಸಾಬು ಘಾಲ್ನ್ ಧುವ್ಯೆತ್

ಉದ್ಕಾಂತ್ ಭಿಜ್ಲ್ಯಾರ್’ಯಿ, ಬುಡ್ಲ್ಯಾರ್’ಯಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಫೋನಾ ವಿಶಿಂ ಆಯ್ಕಾಲಾ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಫೋನ್ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಬು ಲಾವ್ನ್ ಗಷ್ಟುನ್ ಧುಲ್ಯಾರ್’ಯಿ ಪಾಡ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಆಸ್ಚ್ಯೆ ಫೋನ್ ಆತಾಂ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಜಪಾನಾಚ್ಯಾ ಕ್ಯೊಸೆರಾ...

ಫ್ರೀಡಮ್-251 ಕಂಪೆನಿ ಮ್ಹಾಲಕಾಕ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಫರ್ಮಾಣ್

ಫ್ರೀಡಮ್-251 ಕಂಪೆನಿ ಮ್ಹಾಲಕಾಕ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಫರ್ಮಾಣ್

ಸಂಸಾರಾಂತ್’ಚ್ ಅತೀ ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಲೊಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ‘ರಿಂಗಿಂಗ್ ಬೆಲ್ಸ್’ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಎಕಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಕಂಪೆನಿಕ್ 2 ಕರೊಡ್ ರುಪ್ಯಾಂಚಿ ಚೆಕ್ ದಿಲ್ಲಿ. ತಿ ಚೆಕ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾಟಿಂ...

ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಟಿ.ವಿ. ಆನಿಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ದವರಾ!

ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಟಿ.ವಿ. ಆನಿಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ದವರಾ!

ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಯುಗಾಂತ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆನಿಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ತಶೆಂ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಘೆವ್ನ್ ಬಸ್ತಾತ್. ತೆಂ ಪಾವಾನಾತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟಿ.ವಿ ಮುಕಾರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಚಿಟ್ಕೊನ್ ಬಸ್ತಾತ್...

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ದೀನಾತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ಳೆ ಮಾರ್!

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ದೀನಾತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ಳೆ ಮಾರ್!

ಮೋಗ್ ಕರ್ನಾರಾಂ ಮಧೆಂ ರಾಗ್, ಮೋಗ್ ಹೆಂ ಪುರಾ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಗಜಾಲ್. ಪುಣ್ ಆಗ್ರಾಂತ್ ಉಗ್ತ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ಪ್ರೇಯಸಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೇಮಿಕ್ ಮನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಪರಿ ಮಾರ್ನ್ ಲೊಕಾ ಮುಕಾರ್ ತಮಾಸೊ ಉಬೊ ಕೆಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ...

ಸ್ಮಾರ್ಟ್’ಪೋನ್ ಉದ್ಕಾನ್  ಚಾರ್ಜ್ ಜಾತಾ!

ಸ್ಮಾರ್ಟ್’ಪೋನ್ ಉದ್ಕಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾತಾ!

ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಆಪ್ಸ್ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಆಕರ್ಸುಂಚಿಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪೋನಾಂ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾಡ್ ಜಾತಾತ್ ತೆಂ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾಂತ್. ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ತ್ಯಾಚ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ತಿಂಚ್ ಪೋನಾಂ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾತಿತ್…? ತೊಮಾಸ್ ಕಿಮ್ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಐ-ಪೋನ್ ಉದ್ಕಾನ್ ಚಾರ್ಜ್...

ಅಂತರ್ಜಾಳ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ವಾಪರ್ಯೆತ್!

ಅಂತರ್ಜಾಳ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ವಾಪರ್ಯೆತ್!

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾಂತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ಡಾಟಾ ಪ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಅಂತರ್ಜಾಳ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ವಾಪರ್ಯೆತ್. ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆತಾಂ Fonetwish ಸಹಯೋಗಾಂತ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್...

2017ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪೋನಾಂನಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾ!?

2017ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪೋನಾಂನಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾ!?

ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಏಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ಖಬಾರ್ ಆಸಾ. ಹಾಂಗಾ ಸಕ್ಲಾ ಕಾಣ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟಮಾಂಚ್ಯಾ ಫೋನಾಂನಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸುವಿಧಾ ಮೆಳ್ಚಿ ನಾ. Symbian ಅಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಫೋನಾಂನಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಳ್ಚೆ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಯೆದೊಳ್’ಚ್ ಕಳಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಖಂಯ್...

ಇಂಟರ್’ನೆಟ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ವಾಪಾರಿಯೆತ್

ಇಂಟರ್’ನೆಟ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ವಾಪಾರಿಯೆತ್

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗೊ ವಾಟ್ಸಪ್ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಬರಿ ಖಬಾರ್ ಆಸಾ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾಚೆರ್ ಇಂಟರ್’ನೆಟ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ವಾಟ್ಸಪ್ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕರ್ಯೆತಾ ಆಸ್ತಾಂ ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಚಾಟ್ ಸಿಮ್ ಕಾಣ್ಘೆಜಯ್ ಪಡ್ತಾ. ವಾಟ್ಸಪಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚೊ...

‘ನೊಕಿಯಾ’ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಬರಿ ಖಬಾರ್

‘ನೊಕಿಯಾ’ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಬರಿ ಖಬಾರ್

ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫೋನಾಂನಿ ‘ನೊಕಿಯಾ’ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಬಾರಿಚ್ ಆಕರ್ಷಣೆಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ನೊಕಿಯಾ, ಮೈಕ್ರೊಸೊಫ್ಟ್ ಕಂಪೆನಿಕ್ ಮೆಳೊನ್ ತ್ಯಾಚ್ ನಾಂವಾರ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಆನಿ ವಿಂಡೊ ಫೋನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲಿಂ ತರೀ ಯಶಸ್ವಿ ಮೆಳ್ಳಿ...

ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಚ್ಯಾಂಕೀ ಸ್ಮಾರ್ಟ್’ಫೋನ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಭಾರತೀಯ್!

ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಚ್ಯಾಂಕೀ ಸ್ಮಾರ್ಟ್’ಫೋನ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಭಾರತೀಯ್!

ಎಕಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ 7 ರಾಷ್ಟ್ರಾಂನಿ ಸುಮಾರ್ 7,000 ಸ್ಮಾರ್ಟ್’ಫೋನ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಆನ್’ಲಾಯ್ನ್ ಸರ್ವೆ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮಾಹೆತಿ ಪ್ರಕಾರ್ ಚಡಾವತ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂನಿ `ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್...

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.