Smart Phone

12,000 ರುಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪೋನ್ ಕೇವಲ್ 1,900 ರುಪ್ಯಾಂಕ್!

12,000 ರುಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪೋನ್ ಕೇವಲ್ 1,900 ರುಪ್ಯಾಂಕ್!

ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಫೆಸ್ತಾ ವೆಳಾರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಚಿಂತ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಬರಿ ಖಬರ್. 12,000 ಮೊಲಾಚೆಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಕೇವಲ್ 1,900 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳಾ. ಫ್ಲಿಪ್ ಕಾರ್ಟ್, ಲೆನೊವೊ ವೆಬ್ ಕೆ 5 ನೋಟಾಕ್ 10 ಹಜಾರ್ ರುಪ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ಎಕ್ಸ್’ಚೇಂಜ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಫೋನಾಚ್ಯೆ ಖರೆಂ ಮೋಲ್ 11,999. ಪೂಣ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಫಕತ್ 1,900 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ತೆಂ ಮೆಳ್ತಾ...

ಕೇವಲ್ ಎಕಾ ರುಪ್ಯಾಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್

ಕೇವಲ್ ಎಕಾ ರುಪ್ಯಾಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್

ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಪ್ರೇಮಿಂಕ್ ಏಕ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್. ವನ್ ಪ್ಲಸ್ ವನ್ ಕಂಪೆನಿನ್ ಪರತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದಸಂಬರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಕ್ರ್ಯಾಂತ್ ಕಂಪೆನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ನವೆಂ ಮೊಡೆಲ್ ವನ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಟಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ಕೇವಲ್ 1 ರುಪ್ಯಾಕ್ ದಿತಾ...

ಪತಿಚ್ಯಾಕೀ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಚೊ ಮೋಗ್…!

ಪತಿಚ್ಯಾಕೀ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಚೊ ಮೋಗ್…!

ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಸುವಿಧಾ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ 90 ಠಕ್ಕೆ ಲೊಕಾಂಕ್ ತಾಚೆಂ ಪಿಶೆಂಚ್ ಲಾಗೊನ್ ಗೆಲಾಂ. ಮೊಬಾಯ್ಲಾ ಮುಕಾರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಕೊಣಾಚೊಯಿ ಸಂಬಂಧ್ ನಾಕಾ ಜಾಲಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂ ಮಧೆಂ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ಕೊಡ್ಹು ಜಾಲಾ...

27 ಹಜಾರಾಂಚೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಮೆಳ್ತಾ!

27 ಹಜಾರಾಂಚೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಮೆಳ್ತಾ!

ದೀಪಾವಳಿ ಲಾಗಿಂ ಯೆತಾ ಆಸ್ತಾಂ, ಸಬಾರ್ ಕಂಪೆನಿ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ವಿವಿಧ್ ಇನಾಮಾಂ ದಿತಾ. ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಆಪ್ಣಾ ಕುಶಿಕ್ ವೊಡ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ನವಿಂ ನವಿಂ ಯೋಜನಾ ಘೆವ್ನ್ ಯೆತಾತ್. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ತಯಾರಕ್ ಆಸುಸ್, ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲಾಂ...

ವಿಶೇಸ್ ಸುವಿಧಾಂಚೆಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್!

ವಿಶೇಸ್ ಸುವಿಧಾಂಚೆಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್!

ಟ್ಯೂರಿಂಗ್ ರೊಬೊಟಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಸ್ ಏಕ್ ಅದ್ಭೂತ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ಹಾಡ್ತಾ. ‘ಟ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫೋನ್ ಕಾಡೆಂಜ್ಹಾ’ ಹಾಚ್ಯೆ ನಾಂವ್. ಹೆಂ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ರಿತಿಚೆಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. 5.8 ಇಂಚಾಂಚೊ ಕ್ವಾಡ್ ಎಚ್.ಡಿ. ಡಿಸ್’ಪ್ಲೇ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್...

ಜೂನ್ 28 ತಾರಿಕೆರ್, 251 ರುಪ್ಯಾಚೆಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್ತೆಲೆಂ!

ಜೂನ್ 28 ತಾರಿಕೆರ್, 251 ರುಪ್ಯಾಚೆಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್ತೆಲೆಂ!

251 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ದಿತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ರಿಂಗಿಂಗ್ ಬೆಲ್ ಕಂಪೆನಿನ್ ವ್ಹಡ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಕರ್ನ್, ಲಾಖೊ ಲೊಕಾಂನಿ ಬುಕ್ ಕರ್ನ್ ಪಯ್ಶೆ ಭರ್’ಲ್ಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿವಿಧ್ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕಂಪೆನಿ ಥಂಡ್ ಪಡ್’ಲ್ಲಿ. ಆತಾಂ ಪರತ್ ಹ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿನ್...

ಕೇವಲ್ 99 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್!

ಕೇವಲ್ 99 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್!

ಸಂಸಾರಾಂತ್’ಚ್ಚ್ ಅತೀ ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ರಿಂಗಿಂಗ್ ಬೆಲ್ ಕಂಪೆನಿನ್ ಆಶಾ ದಾಕಯಿಲ್ಲಿ. ಕೇವಲ್ 251 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಫೋನಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಫ್ರೀಡಂ 251. ಆತಾಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ...

ಹ್ಯಾ ಫೋನಾ ವಯ್ರ್ 16,000/- ರಿಯಾಯ್ತಿ ಮೆಳ್ತಾ!

ಹ್ಯಾ ಫೋನಾ ವಯ್ರ್ 16,000/- ರಿಯಾಯ್ತಿ ಮೆಳ್ತಾ!

ತುಮ್ಕಾಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಆಶಾ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಿ ಖಬಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಉಪ್ಯೊಗಾಕ್ ಪಡ್ತೆಲಿ. ಚೀನಾಚಿ ಕಂಪೆನಿ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್’ಚೇಂಜ್ ಆಫರ್ ಸುರು ಕೆಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಆಫರಾಂತ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂನಿ ಪರ್ನೆಂ ಪೋನ್ ದೀವ್ನ್ ನವೆಂ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ರು.16,000/- ರಿಯಾಯ್ತಿ....

ಫ್ರೀಡಮ್ 251 ಕಂಪೆನಿ ವಿರೋದ್ 420 ಕೇಸ್!

ಫ್ರೀಡಮ್ 251 ಕಂಪೆನಿ ವಿರೋದ್ 420 ಕೇಸ್!

ಸಂಸಾರಾಂತ್’ಚ್ ಅತೀ ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಚಲನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ರಿಂಗಿಂಗ್ ಬೆಲ್ ಕಂಪೆನಿಚ್ಯಾ ವಿರೋದ್ ಕೇಸ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಎಕಾ ವ್ಹಡ್ ಹೋಟೆಲಾಂತ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಶಾಂಕ್ ಏಕ್ ಜೆವಾಣ್’ಯಿ ಮೆಳಾನಾ. ‘ಫ್ರೀಡಮ್ 251’ ನಾಂವಾಚೆಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್....

ರಿಂಗಿಂಗ್ ಬೆಲ್ಸ್ ಹಾಂಣಿ, ಆಡ್ಕಾಮ್ ಥಾವ್ನ್  ಪ್ರತಿ ಯುನಿಟಾಕ್ 3,600 ರುಪಯ್ ಲೆಕಾನ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಖರೀದ್ ಕೆಲಾಂ!

ರಿಂಗಿಂಗ್ ಬೆಲ್ಸ್ ಹಾಂಣಿ, ಆಡ್ಕಾಮ್ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರತಿ ಯುನಿಟಾಕ್ 3,600 ರುಪಯ್ ಲೆಕಾನ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಖರೀದ್ ಕೆಲಾಂ!

ಸವಾಯೆಚೆಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಪ್ರಚಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಫ್ರೀಡಾಮ್ 251 ಕ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ. ಆಡ್ಕಾಮ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಎಕಾ ಯುನಿಟಾಕ್ 3,600 ರುಪಯ್ ಲೆಕಾನ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ರಿಂಗಿಂಗ್ ಬೆಲ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ವಿಕ್ರಿ ಕೆಲಾಂ...

‘ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ’ ಮುಕಾಂತ್ರ್ 251 ರುಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಫೋನ್ ಮೆಳ್ತಾ!

‘ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ’ ಮುಕಾಂತ್ರ್ 251 ರುಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಫೋನ್ ಮೆಳ್ತಾ!

ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಅತೀ ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ `ಫ್ರೀಡಮ್ 251’ ಫೋನ್ ದಿತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ರಿಂಗಿಂಗ್ ಬೆಲ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿನ್ ಘೋಷಣ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಕಂಪೆನಿ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಸಬಾರ್ ವಾದ್ ವಿವಾದ್ ಸುರು ಜಾಲೊ. ಲೊಕಾಂಕ್ ಪಸಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಬಾರ್ ಜಾಲಿ...

ತುಮ್ಚಾ ಫೋನಾಚೆರ್ ಅಸಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾಕಾತ್!

ತುಮ್ಚಾ ಫೋನಾಚೆರ್ ಅಸಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾಕಾತ್!

ಅಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾರ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫೋನ್ ವಾಪರ್ತಾತ್ ತರೀ, ತೆಂ ವಾಪರ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಾರ್ಕಿ ಮಾಹೆತ್ ಆಸಾನಾ. ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ತೆಂ ವಾಪರ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಣಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಆಪಾಯ್...

ಫ್ರೀಡಮ್ 251 ವಿವಾದಾ ಲಗ್ತಿಂ, ಎಂ.ಡಿ. ಮೋಹಿತ್ ಗೋಯಲಾಚೆಂ ಸಾಂಗಾಪ್…

ಫ್ರೀಡಮ್ 251 ವಿವಾದಾ ಲಗ್ತಿಂ, ಎಂ.ಡಿ. ಮೋಹಿತ್ ಗೋಯಲಾಚೆಂ ಸಾಂಗಾಪ್…

ಫ್ರೀಡಮ್ 251 ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಅತ್ಯಂತ್ ಸವಾಯೆಚೆಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್’ಫೋನ್. ಲಾಖೊ ಲೊಕಾಂನಿ ಹೆಂ ಫೋನ್ ಬುಕ್ ಕರ್ನ್ ಜಾಲಾಂ. ತ್ಯಾ ಮಧೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾವಿಶಿಂ ಚರ್ಚೆ ಜಾವ್ನ್’ಚ್ ಆಸಾತ್, ಸಬಾರ್ ವಿವಾದ್’ಯಿ ಉಟ್ಲ್ಯಾತ್....

ಫ್ರೀಡಂ 251 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಶೊಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್!

ಫ್ರೀಡಂ 251 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಶೊಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್!

ಫ್ರೀಡಂ 251 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್‌ ಎದೊಳ್’ಚ್ಚ್ 25 ಲಾಕ್ ಲೊಕಾನ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ರಿಂಗಿಂಗ್ ಬೆಲ್ಸ್ ಕಂಪನಿಚಾ ಮ್ಹಾಲಕಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ರಿಂಗಿಂಗ್ ಬೆಲ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಫ್ರೀಡಂ 251 ಫೋನ್‌ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಕೆಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ, ’feedom251.com’ ....

ರು. 251/-  ಮೊಲಾಚೆಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್!

ರು. 251/- ಮೊಲಾಚೆಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್!

ಸಂಸಾರಾಂತ್’ಚ್ ಅತೀ ಸವಾಯೆಚೆಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಭಾರತೀಯ್ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ರಿಂಗಿಂಗ್ ಬೆಲ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿನ್ ವಿಕ್ರಾಪಾಕ್ ಘಾಲಾಂ. ಮೋಲ್ ಉಣೆ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ಫೋನಾಂತ್ ಸವ್ಲತ್ಯೊ ಉಣ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪರಿ ನಾ....

ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಚಿತ್ರ್, ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಕರ್ತಾ!

ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಚಿತ್ರ್, ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಕರ್ತಾ!

ತೊ ಏಕ್ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿ. ವಸ್ತೆಕ್ ಬರೆಂ ಘರ್, ಮೊಗಾಳ್ ಭುರ್ಗಿಂ, ಸೊಭಿತ್ ಪತಿಣ್, ಒಟ್ಟಾರೆ ಭುಮಿ ವೈಕುಂಟಾಂತ್ಲೊ ಸರ್ಗ್ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲೊ ತಾಚೊ ಸಂಸಾರ್. ಪುಣ್ ತಾಂಚಿ ನೀದ್ ಹ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾನ್ ಪಾಡ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೆನಾಂತ್ ತರೀ ಸತ್! ಉದ್ಯಮಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ....

ಸ್ಮಾರ್ಟ್’ಫೋನ್ ಘೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಬರಿ ಖಬಾರ್

ಸ್ಮಾರ್ಟ್’ಫೋನ್ ಘೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಬರಿ ಖಬಾರ್

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪೋನ್ ವಾಪರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ದಿಸಾಂದೀಸ್ ವಾಡೊನ್ ಆಸಾ. ವಿವಿಧ್ ಕಂಪೆನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಕರ್ಶಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾಂ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಯೆತಾತ್. ದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಚೀನಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕಂಪೆನಿನ್ ದೋನ್ ಫೋನಾಂ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ಘಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆತಾಂ ಆನ್ಯೆಕ್ ಕಂಪೆನಿ...

ಸೆಲ್ಫಿಚೆಂ ಪಿಶೆಂ: ದೊಗಾಂ ಯುವಕಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಗೆಲೊ!

ಸೆಲ್ಫಿಚೆಂ ಪಿಶೆಂ: ದೊಗಾಂ ಯುವಕಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಗೆಲೊ!

ಆತಾಂಚ್ಯಾ ತರ್ಣ್ಯಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಸೆಲ್ಫಿಚೆಂ ಪಿಶೆಂ ದರಬಸ್ತ್. ಹಾತಿಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ. ಗೆಲ್ಲೆ ಗೆಲ್ಲೆ ಕಡೆಂ ಸೆಲ್ಫಿ ಕಾಡ್ಚೆಂಚ್ ಕಾಮ್. ಆಶೆಂ ಸೆಲ್ಫಿ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಜಾಂವ್ಚಾ ಆಪಾಯಾ ವಿಶಿಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಪುಣೀ ದ್ಯಾನ್....

ಆ್ಯಪಲ್ ಐಫೋನಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ದೆಂವ್ಲೆಂ!

ಆ್ಯಪಲ್ ಐಫೋನಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ದೆಂವ್ಲೆಂ!

ಆಜ್ ಕಾಲ್ಚಾ ವ್ಯಾಪಾರ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಜಿವಂತ್ ಉರಾಜಯ್ ತರ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್ಚಿ ಸಾಮರ್ಥಿ ಆಸಾಜಯ್. ನಾಂ ತರ್ ಸಲ್ವಣಿ ಆಪ್ಣಾಯ್ಜಯ್...

10 ಹಜಾರಾಂ ಭಿತರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್!

10 ಹಜಾರಾಂ ಭಿತರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್!

ಆತಾಂ ತರ್ ಹೊ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಸಂಸಾರ್! ಶೆಂಬೊರಾಂತ್ 97% ಲೋಕ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ವಾಪರ್ತಾ. ತಾಂತುಂಯೀ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಅಧಿಕ್! ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪೋನಾಂನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಆಕರ್ಷಿಲಾಂ ಪುಣ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಲಾಂ ನಿಮ್ತಿಂ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಘೆಂವ್ಕ್...

ಅದ್ಭುತ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್!

ಅದ್ಭುತ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್!

ಉದ್ಕಾಂತ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನಾಂ, ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ. ನ್ಹಾಣಿಯೆಂತ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರೀ ಖಂತ್ ನಾಕಾ, ಸಾಬು ಲಾವ್ನ್, ಸೊಭಿತ್ ಕರ್ನ್ ಧುವ್ನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರೀ ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಜಾಯ್ನಾ. ವ್ಹಯ್ ಹಿಂ ಸರ್ವ್ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸ್ಚೆಂ ಫೋನ್ ತಯಾರ್...

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.