Shootout

ಕೆನಾಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಶೀದೆಂತ್ ಫಾಯರಿಂಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಗೆಲೊ!

ಕೆನಾಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಶೀದೆಂತ್ ಫಾಯರಿಂಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಗೆಲೊ!

ಕೆನಾಡಾಚ್ಯಾ ಕ್ಯೂಬೆಕ್ ಶಹರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಮಶೀದೆಂತ್ ಅಪರಿಚಿತ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂನಿ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾಯರಿಂಗಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಮಶೀದೆಂತ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಮಾಗ್ಣಿ ಭೆಟವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂನಿ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ಫಾಯರಿಂಗ್...

loader

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.