Shivamogga

ಬುರ್ಕಾ ಘಾಲ್ನ್ ಚಲ್ತೆಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚಿ ಕರಾಮತ್ ಉಣಿ ಜಾಲಿ!

ಬುರ್ಕಾ ಘಾಲ್ನ್ ಚಲ್ತೆಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚಿ ಕರಾಮತ್ ಉಣಿ ಜಾಲಿ!

ಚೊರಿ ಕರುಂಕ್ ಕಸಲೆ ಪುರಾ ವೇಸ್ ಘಾಲ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ಏಕ್ ಪ್ರಕರಣ್. ಬುರ್ಕಾ ಘಾಲ್ನ್ ಕೊಣಾಕೀ ದುಬಾವ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆ ಪರಿಂ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚಿ ಪರ್ಸ್, ಬ್ಯಾಗ್ ಚೊರ್ಚಾ ಯುವಕಾಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಧರ್ಲಾಂ....

ಶಿವಮೊಗ್ಗಾಂತ್ ರಾಜ್ಯ್ ಮಟ್ಟಾಚೊ ಕುಸ್ತೆ ಖೆಳ್

ಶಿವಮೊಗ್ಗಾಂತ್ ರಾಜ್ಯ್ ಮಟ್ಟಾಚೊ ಕುಸ್ತೆ ಖೆಳ್

ಶಿವಮೊಗ್ಗಚ್ಯಾ ಮಾರಿಕಾಂಬ ಜಾತ್ರೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮಾರ್ಚ್ 4-6 ಪರ್ಯಾಂತ್ ನೆಹರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಾಂತ್ ರಾಜ್ಯ್ ಮಟ್ಟಾಚೊ ಕುಸ್ತೆ ಖೆಳ್ ಆಸ್ತಲೊ. ಫೈನಲಾಂತ್ ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ರು.10000 ಇನಾಮ್ ಮೆಳ್ತೆಲೆಂ ಸಾಂಗಾತಾ ರುಪ್ಯಾಚೊ ಗದೆ ದಿತಲೆ.

ಪೊಲಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕಾರಿ ಮಾರುಂಕ್ ವಚೊನ್ ನಂಯ್ತ್ ಪಡೊನ್ ಮೆಲೊ!

ಪೊಲಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕಾರಿ ಮಾರುಂಕ್ ವಚೊನ್ ನಂಯ್ತ್ ಪಡೊನ್ ಮೆಲೊ!

ಶಿವಮೊಗ್ಗಚ್ಯಾ ರೋಟರಿ ಚಿತಾಗಾರಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಖೆಳ್ಚಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ಯಾಂಗಾ ವಯ್ರ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಧಾಡ್ ಘಾಲಿ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಥಂಯ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಧಾಂವ್ಲೊ, ಧಾಂವ್’ಲ್ಲೊ ಶೀದಾ ವಚುನ್ ತುಂಗಾ ನಂಯ್ತ್ ಪಡ್ಲೊ. ಆನಿ ಥಂಯ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರುಂಕ್...

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.