Sandalwood

ಮಾಲ್ಘಡಿ ನಟಿ ಬಿ. ವಿ. ರಾಧಾ ದೆವಾಧೀನ್

ಮಾಲ್ಘಡಿ ನಟಿ ಬಿ. ವಿ. ರಾಧಾ ದೆವಾಧೀನ್

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ್’ರಂಗಾಚಿ ಮಾಲ್ಘಡಿ ಕಲಾಕಾರ್ ಬಿ. ವಿ. ರಾಧಾ ಸಪ್ತೆಂಬ್ರ್ 10 ತಾರ್ಕೆರ್ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತಾ ವರ್ವಿಂ ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾಲಿ. ತಿಕಾ 70 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯ್. ತಿಚೊ ಘೊವ್ ಕೆ.ಎಸ್.ಎಲ್. ಸ್ವಾಮಿ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ...

‘ರಕ್ತ ಕಣ್ಣೀರು’ ಫಿಲ್ಮ್ ನಟಿ ಜ್ಯೋತಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಿ!

‘ರಕ್ತ ಕಣ್ಣೀರು’ ಫಿಲ್ಮ್ ನಟಿ ಜ್ಯೋತಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಿ!

ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳ್, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಮ್ ಆನಿ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ (ಚಡುಣೆ 300 ವಯ್ರ್) ನಟನ್ ಕರ್ನ್ ಲೊಕಾ ಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲಿ ನಟಿ ಜ್ಯೋತಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚೆನ್ನೈಂತ್ ಎಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ದೆವಾದೀನ್ ಜಾಲಿ. ಮರಣ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ತಿಚಿ ಪ್ರಾಯ್ 68 ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ...

ನಟ್ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಸಾಹಸ್ ದೃಶ್ಯಾಂತ್ ಘಾಯೆಲೊ!

ನಟ್ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಸಾಹಸ್ ದೃಶ್ಯಾಂತ್ ಘಾಯೆಲೊ!

ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ನಟನ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಹಸಾಚಿಂ ದೃಶ್ಯಾಂ ಕರ್ತಾನಾ ಸಗ್ಳೆಂ ಆಂಗ್, ದೊಳೆ ಕರಿಜಯ್ ಪಡ್ತಾ. ನಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಅಪಾಯ್ ಖಂಡಿತ್ ಘಡ್ತಾ. ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಅಶೆಂಚ್ ಅಪಾಯಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಸಾಹಸ್ ದೃಶ್ಯಾಂಕ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ನಟಾಂಕ್ ಘೆತಾಲೆ...

ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಮ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಡಾನ್ಸ್ ಕರ್ತಾ ದರ್ಶನ್

ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಮ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಡಾನ್ಸ್ ಕರ್ತಾ ದರ್ಶನ್

ಸ್ಯಾಂಡಲ್’ವುಡ್ ಬೊಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಹೊಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ತಶೆಂ ಸ್ಯಾಂಡಲ್’ವುಡ್ ಕ್ವೀನ್ ರಮ್ಯಾ, ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಡಾನ್ಸ್ ಕರ್ನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಸುವರ್ಣ ಟಿವಿಚೆರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಅಂತಿಮ್ ಹಂತಾಕ್ ಆಯ್ಲಾ...

"ಗೋಧಿ ಬಣ್ಣ ಸಾಧಾರಣ ಮೈಕಟ್ಟು" ಶಿರೊನಾಂವಾಚೆಂ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್

"ಗೋಧಿ ಬಣ್ಣ ಸಾಧಾರಣ ಮೈಕಟ್ಟು" ಶಿರೊನಾಂವಾಚೆಂ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್

ವಯ್ಲ್ಯಾ ಶಿರೊನಾಂವಾಚೆಂ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೊಗಿಂಕ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಕರ್ತಾ. ಹೇಮಂತ್ ಎಮ್. ರಾವಾನ್ ನಿರ್ದೇಶಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಅನಂತನಾಗ್, ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರುತಿ ಹರಿಹರನ್, ವಸಿಷ್ಟ ಎನ್. ಸಿಂಹಾ ಆನಿ ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರಾನ್ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್...

ವೀರಪ್ಪನಾಚ್ಯಾ ಪತಿಣೆಕ್ ಜಾಯ್ 25 ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್?

ವೀರಪ್ಪನಾಚ್ಯಾ ಪತಿಣೆಕ್ ಜಾಯ್ 25 ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್?

ಭಾರತೀಯ್ ಚಿತ್ರ್’ರಂಗಾಚೊ ಫಾಮಾದ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಹಾಣೆಂ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಣೆಂ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ’ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವೀರಪ್ಪನ್’ ಸಿನಿಮಾಚ್ಯಾ ಮೆಕ್ಳಿಕೆಕ್ ವೀರಪ್ಪನಾಚ್ಯಾ ಪತಿಣ್ ಮುತ್ತುಲಕ್ಷ್ಮಿನ್, ಆಡ್ ಪಾಂಯ್...

ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಲ್ಮಲ್ಯಾರ್ ದೋನ್ ಲಾಖ್ ಮೆಳ್ತಾತ್!

ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಲ್ಮಲ್ಯಾರ್ ದೋನ್ ಲಾಖ್ ಮೆಳ್ತಾತ್!

ಹ್ಯಾ ನವೆಂಬರ್ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ನಿಗದಿತ್ ದಿಸಾ ತುಮ್ಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಲ್ಮಾಲ್ಯಾರ್ ದೋನ್ ಲಾಖಾಂಚೆಂ ಬೊಂಡ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹೆಂ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ ಸ್ಕೀಮ್ ನ್ಹಯ್, ಬದ್ಲಾಕ್ ಎಕಾ ಸಿನಿಮಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಚಾರಾಕ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್’ಲ್ಲೆಂ ವಿಭಿನ್ನ್...

ಸಂಜನಾಚಿ ಭಯ್ಣ್ ನಿಕ್ಕಿ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮೀ ಶೆತಾಕ್

ಸಂಜನಾಚಿ ಭಯ್ಣ್ ನಿಕ್ಕಿ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮೀ ಶೆತಾಕ್

ಕನ್ನಡ ನಟಿ ಸಂಜನಾಚಿ ಭಯ್ಣ್ ನಿಕ್ಕಿ ಗಲ್ರಾನಿ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮೀ ಶೆತಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ತಮಿಳ್ ಹಿಟ್ ಪಿಂತುರ್ ಪಯ್ಯಾ ಹಾಚ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ರಿಮೇಕಾಂತ್ ತೆಂ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ ಸಾಂಗಾತಾ ನಟನ್ ಕರ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್.

ದರ್ಶನಾಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ರಿಪೀಟ್ಸ್ ಅಗೇಯ್ನ್

ದರ್ಶನಾಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ರಿಪೀಟ್ಸ್ ಅಗೇಯ್ನ್

ದರ್ಶನಾಕ್, ಲೊಕಾನ್ ಹೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾಯಣ್ಣಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಮತಿಂತ್ ದವರ್ನ್ ತಾಣಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ವಚಾಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ಆಸ್ಲೆಲಿ ಆನಿಂ ತಿ ಆತಾಂ ನೀಜ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ದರ್ಶನಾನ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‍ವುಡಾಂತ್ ನವಿ ಏಕ್ "ಕ್ರಾಂತಿ" ಕೆಲ್ಯಾ.

ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿ ಆನಿಂ ಮುಕಾರ್ ಪೂಜಾ ಗೌಡ!

ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿ ಆನಿಂ ಮುಕಾರ್ ಪೂಜಾ ಗೌಡ!

ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತೀನ್ ಅಕ್ಷರಾಂಚಿ ಗಾಂಟ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚೆಂ ಆಲ್ಕುಂಜ್ ಬದ್ಲತಾ ಆನಿಂ "ಜಾತಕ" ಸಯ್ತ್ ಬದ್ಲತಾ ಕಂಯ್. ದೃಷ್ಟಾಂತಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್: ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರೇಮ್, ತಾರಾ ವೇಣು ಇತ್ಯಾದಿ.

ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ನಟಿ ಸಂಜನಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಪರತ್ ಖಬ್ರೆರ್

ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ನಟಿ ಸಂಜನಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಪರತ್ ಖಬ್ರೆರ್

ನಟಿ ಸಂಜನಾ ಪರತ್ ಖಬರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಕಾಳ್ ಆಯ್ಲಾ. ಸಂಜನಾಚ್ಯಾ ನಟನಾಚೆಂ ಬೋವ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಚೆಂ ನವೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಹಾನದಿಚೆಂ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ಅಕೇರ್ ಜಾಲಾಂ. ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಮ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ವೆಗಿಂಚ್ಚ್ ರಿಲೀಸ್ ಜಾತೆಲೆಂ.

ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಕಂಯ್

"ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ" ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಕಂಯ್

"ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾ ಕಡೆಚ್ಚ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾಂ" ಮ್ಹಣ್ ಸಂದ್ರಾಪ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ "ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ" ಪಿಂತುರಾಚೆಂ "ನಂದಿನಿ" ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಲೆ ಬರಿ ಕರ್ನ್ ದಾಕಯ್ಲಾಂ.

ನಟಿ ನಯನ ಕೃಷ್ಣ ವಿರೋಧ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆಶೆಂ ಮನವಿ

ನಟಿ ನಯನ ಕೃಷ್ಣ ವಿರೋಧ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆಶೆಂ ಮನವಿ

ಹಜಾಮ ಸಬ್ದ್ ವಾಪಾರ್ನ್ ಸವಿತಾ ಸಮಾಜಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ನಟಿ ನಯನ ಕೃಷ್ಣ ವಿರೋಧ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆಶೆಂ ಜಿಲ್ಲಾ ಸವಿತಾ ಸಮಾಜ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿಕ್ ಮನವಿ ಅರ್ಪಿಲ್ಯಾ.

ರಾಧಿಕಾ ರೊಕ್ಸ್: ಸ್ವೀಟಿ ಸಂಗಿ ರೀ ಎಂಟ್ರಿ

ರಾಧಿಕಾ ರೊಕ್ಸ್: ಆದಿತ್ಯ ಸಾಂಗಾತಾ ಸ್ವೀಟಿಚಿ ರೀ ಎಂಟ್ರಿ

ಸ ವರ್ಸಾಂ ನಟನ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಕಾಜಾರ್, ಭುರ್ಗೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕುಟಾಮ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ರಾಧಿಕಾ ಪರತ್ ಎಂಟ್ರಿ ದಿಂವ್ಚೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ನಾಯಕಿ ಜಾಲಾಂ.

ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚಿ ಪೋರಿ ಕಾವ್ಯ

ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚಿ ಪೋರಿ ಕಾವ್ಯ (Video)

ಕನ್ನಡ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಕ್ ಚಡಿತ್ ನಾಯಕಿ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಮೆಳ್ಚಿ ಜವಾಬ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ಮೆಡಿಕೇರಿ. ವ್ಹಯ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ಕೂರ್ಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಹಿರೋಯಿನ್ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಕ್ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾತ್.

ಪ್ರೀತಿ ಸೂದ್ : ಕನ್ನಡಾಂತ್ ನವೆಂ ಐಟಂ ಗರ್ಲ್

ಪ್ರೀತಿ ಸೂದ್ : ಕನ್ನಡಾಂತ್ ನವೆಂ ಐಟಂ ಗರ್ಲ್

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಕ್ ಕೋಣ್ ತರೀ ಐಟಂ ಗರ್ಲ್ ಮೆಳ್ತೆಲೆಂಚ್ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಧುನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಲಕ್ಕೀ ಶಂಕರಾಕ್ ಅಕ್ರೇಕ್ ತರೀ ಅಪೂರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಐಟಂ ಗರ್ಲ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ. ಆನಿ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪ್ರೀತಿ ಸೂದ್.

ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಇಜಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕನ್ನಡ ನಟ್ ಅರ್ಜುನ್ ಅರೆಸ್ಟ್

ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಇಜಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕನ್ನಡ ನಟ್ ಅರ್ಜುನ್ ಅರೆಸ್ಟ್

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಇಜಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆರೋಪಾಚೆರ್ ಕನ್ನಡ ನಟ್ ಅರ್ಜುನ್ ಹಾಕಾ ಪೊಲೀಸಾಂನಿ ಕಯ್ದ್ ಕೆಲಾಂ. 34 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಅರ್ಜುನಾಕ್ ದೊಗಿ ಧುವೊ ಆಸಾತ್.

ಸುದೀಪಾಚೆಂ ನಟನ್ ಸೂಪರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ರಮ್ಯಾ

ಸುದೀಪಾಚೆಂ ನಟನ್ ಸೂಪರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ರಮ್ಯಾ

ಸುದೀಪ್ ಆನಿ ರಮ್ಯಾನ್ ಸಬಾರ್ ಕನ್ನಡ ಪಿಂತುರಾನಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ನಟನ್ ಕೆಲಾಂ. ತಶೆಂಚ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಝಗ್ಡೆಂಯೀ ಕೆಲಾಂ. ಆತಾಂ ನಟಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗರ್ಲ್ ರಮ್ಯಾನ್ ಸುದೀಪಾಕ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ಲಾಂ.

ಸುದೀಪಾಕ್ ಎಮ್ಮೆಲ್ಸಿ ಸೀಟ್?

ಸುದೀಪಾಕ್ ಎಮ್ಮೆಲ್ಸಿ ಸೀಟ್?

ಮುಕ್ಲೊ ವಿಧಾನ್ ಸಭಾ ಚುನಾವ್ ಮತಿಂತ್ ದವರ್ನ್ ಅಭಿನಯ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುದೀಪಾಕ್ ಎಮ್ಮೆಲ್ಸಿ ಟಿಕೆಟ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್.

ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ರಮ್ಯಾ, ರಕ್ಷಿತಾ, ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿಚೆಂ ವಾದಾಳ್?

ರಮ್ಯಾ, ರಕ್ಷಿತಾ, ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿಚೆಂ ವಾದಾಳ್?

ರಮ್ಯಾ, ರಕ್ಷಿತಾ, ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿ - ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾಂ ಖಾತಿರ್ ವಾವ್ರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಪೂಣ್ ತಾಣಿಂ ವಾಪಾರ್ಚಿಂ ವಿಧಾನಾಂ ಮಾತ್ರ್ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ.

ನಟಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಕ್

ನಟಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಕ್

ಕನ್ನಡ ಸಿನೆಮಾ ಮೊಗಿಂಚೆಂ ಮೊಗಾಚೆಂ ಹಿರೋಯಿನ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರೇಮ್ ಆಪುಣ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಚ್ಯಾ ದೊನ್ಶಿಂ ಚೊವೀಸ್ ಸ್ಥಾನಾಂ ಪೈಕಿ ಎಕಾ ಸ್ಥಾನಾಕ್ ಶ್ರೀರಾಮುಲುಚ್ಯಾ ಬಿಎಸ್‍ಆರ್ ಪಾಡ್ತೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ವೊಟಾಕ್ ರಾವ್ತೆಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ.

ಕನ್ನಡಾಚ್ಯಾ ಡರ್ಟಿ ಪಿಕ್ಚರಾಂತ್ ಪೂನಂ ಪಾಂಡೆ?

ಕನ್ನಡಾಚ್ಯಾ ಡರ್ಟಿ ಪಿಕ್ಚರಾಂತ್ ಪೂನಂ ಪಾಂಡೆ?

ಕನ್ನಡಾಚ್ಯಾ ಡರ್ಟಿ ಪಿಕ್ಚರಾಂತ್ ಪೂನಂ ಪಾಂಡೆ ಐಟಂ ಸೋಂಗ್ ಕರ್ತಾ ಕಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಖಬರ್. ಹೆಂ ಪೂರಾ ಪಳೆತಾನಾ ಪಯ್ಶೆ ದಿವುನ್ ವಸ್ತುರ್ ಸೊಲ್ಚೆಂ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಉದೆತಾ.

ಪ್ರೇಮ್ No No ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್

ಪ್ರೇಮ್ No No ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್

ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನಾಕ್ ದೊಳೆ ಭರ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಕನ್ನಡಾಚ್ಯಾ ಪೊಕ್ರಿ ಚೆಡ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂನಾ. ಪುಣ್ ನಿರಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಚೆ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಸೊಭಿತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಅನ್ಯೇಕ್ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಪ್ರೇಮ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಕ್ಲಾ.

ವೀಣಾ ಮಲಿಕಾಕ್ ಕನ್ನಡ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ಘಾಲ್ಚೆವಿಶಿಂ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆಚೆ ತಕ್ರಾರ್

ವೀಣಾ ಮಲಿಕಾಕ್ ಕನ್ನಡ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ಘಾಲ್ಚೆವಿಶಿಂ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆಚೆ ತಕ್ರಾರ್

ವಿವಾದಿತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನಟಿ ವೀಣಾ ಮಲಿಕಾಕ್ ಕನ್ನಡಾಚ್ಯಾ ಡರ್ಟಿ ಪಿಕ್ಚರಾಂತ್ ಘಾಲ್ಚೆವಿಶಿಂ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆನ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಚಲವ್ನ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನಟಿಕ್ ಘಾಲ್ಚೆಬದ್ಲಾಕ್ ಭಾರತೀಯ್ ನಟಿಂಕ್ ಪಾತ್ರ್ ದೀಶೆಂ ಒತ್ತಾಯ್ ಕೆಲಾಂ.

ಯೋಗರಾಜ ಭಟಾಚ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ಗಣೇಶ್?

ಯೋಗರಾಜ ಭಟಾಚ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ಗಣೇಶ್?

ಪುಣ್ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಗಾಂಧಿನಗರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಖಬ್ರೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ಯೋಗರಾಜ ಭಟಾನ್ ಗಣೇಶಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪಿಂತುರ್ ಕರ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ. ತೋ ದೀಸ್ ವೆಗಿಂ ಯೇಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಿನೆಮಾ ಮೊಗಿ ವಾಟ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾತ್.

ಕನ್ನಡ ಪಿಂತುರ್ ಅದ್ದೂರಿ ಹಿಟ್ ಒಫ್ ದಿ ಇಯರ್

ಕನ್ನಡ ಪಿಂತುರ್ ’ಅದ್ದೂರಿ’ ಹಿಟ್ ಒಫ್ ದಿ ಇಯರ್

ಅದ್ದೂರಿ ಹಿಟ್ ಒಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪೋಸ್ಟರಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ರಾಜ್ ಮಿಲನಾಂತ್ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಮೀಟ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

loader

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.