Reliance Jio

ಮಾರ್ಚಾ ಉಪ್ರಾಂತ್’ಯಿ ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಒಫರ್

ಮಾರ್ಚಾ ಉಪ್ರಾಂತ್’ಯಿ ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಒಫರ್

ಟೆಲಿಕೊಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ವ್ಹಡ್ ಬೊಂಬ್’ಚ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಜಿಯೊ’ನ್ ಸುರ್ವಾತೆ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಕೊಲಾಂ, ಡೇಟಾ ದೀವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಕೆಲಾಂ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಉರ್’ಲ್ಲ್ಯೊ ಕಂಪೆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಆಕರ್ಷಿತ್...

‘ಜಿಯೊ’ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ 4ಜಿ ಬೂಸ್ಟರ್ ಪ್ಯಾಕ್

‘ಜಿಯೊ’ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ 4ಜಿ ಬೂಸ್ಟರ್ ಪ್ಯಾಕ್

ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಜಿಯೊ ‘ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್’ ನಾಂವಾರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಸ್ವಾಗತ್ ಒಫರ್ ಮಾರ್ಚ್ 31 ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ಲಾಂ, ಪೂಣ್ ಡೆಟಾ ಮಾತ್ರ್ ಉಣೆಂ ಕೆಲಾ. ಪಯ್ಲೆಂ ದಿಸಾಕ್ 4ಜಿಬಿ 4ಜಿ ಡೇಟಾ ವಾಪರ್ತಾಲೆ. ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಿಸಾಕ್ ಕೇವಲ್ 1ಜಿಬಿ ಡೇಟಾ ವಾಪರ್ಯ್ಯೆತ್...

ಜಿಯೊ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾ ಶೊಕ್

ಜಿಯೊ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾ ಶೊಕ್

ರಿಲಾಯನ್ಸಾಚ್ಯಾ ಜಿಯೊ 4ಜಿ ವಾಪರ್ಚ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಶೊಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಆಸಾ. ಟೆಲಿಕೊಮಾಚ್ಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಾನ್ ಆಪ್ಲೆ ನಿಯಮ್ ಆನಿಕೀ ಕಠೀಣ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಜಿಯೊ ಸ್ವಾಗತ್ ಆಫರಾಚೊ ಲಾಭ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ವೆಗಿಂಚ್ ನಿರಾಶಾ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಖುಣಾಂ ದಿಸೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್...

ನಿರುದ್ಯೋಗಿಂಕ್ ’ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಜಿಯೊ’ ದಿತಾ ಬಂಪರ್ ಉದ್ಯೋಗ್!

ನಿರುದ್ಯೋಗಿಂಕ್ ’ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಜಿಯೊ’ ದಿತಾ ಬಂಪರ್ ಉದ್ಯೋಗ್!

ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿನ್ ಟೆಲಿಕೊಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಶೆರ್ಮೆಂವ್ಚ್ಯೆ ತಸಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ. ಜಿಯೊನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿಚಿ ನೀದ್ ಪಾಡ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ನವೆಂ ಒಫರ್ ದಿತಾ ಆನಿಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪೋನಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ಹಾಡ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ತೆಂ ಲಾಗಿಂ ಜಾಲಾಂ...

ಜಿಯೊ ಸಿಮ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಥೊಡ್ಯೊ ಆನ್’ಲೈನ್ ಕಂಪೆನಿ ಸೆವಾ ಶುಲ್ಕ್ ಘೆತಾತ್!

ಜಿಯೊ ಸಿಮ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಥೊಡ್ಯೊ ಆನ್’ಲೈನ್ ಕಂಪೆನಿ ಸೆವಾ ಶುಲ್ಕ್ ಘೆತಾತ್!

ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿನ್ ಜಿಯೊ ಸಿಮ್ ಅಖ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಸಂಚಾಲನ್ ಕರ್ತಾನಾ ಸಬಾರ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಕಂಪೆನಿ ತಾಚ್ಯೆ ಬರಾಬರ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್ಲ್ಯಾತ್. ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಲಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿಂನಿ ಡೇಟಾ ಕೊಲಾಂಚಿ ದರ್’ಯಿ ಉಣಿ ಜಾವ್ನ್...

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.