Quarterly Profit

ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ….ಶಾಭಾಸ್!

ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ….ಶಾಭಾಸ್!

ದೆಶಾಂತ್ಲಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಕಾರ್ ಕಂಪನಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಬರೊ ಲಾಭ್ ಜೊಡ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಕಂಪನಿಚ್ಯಾ ಲಾಭಾಂತ್ 4.4 ಠಕ್ಕೆ ಚಡ್ಣಿ ದಿಸುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ, ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್...

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.