Public Policy Polling

ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಪರತ್ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಯ್ ಖಂಯ್!

ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಪರತ್ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಯ್ ಖಂಯ್!

ಖ್ಯಾತ್ ಉದ್ಯಮಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅಮೇರಿಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಕಾಣ್ಘೇವ್ನ್ ದೋನ್ ಹಪ್ತೆ ಜಾಲೆ ಮಾತ್ರ್. ಯೆದೊಳ್'ಚ್ಚ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ವಿರುದ್ಧ್, ಪೂರ್ವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮ ಪರತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಜಣಾದೇಶ್...

loader

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.