Prostitution

ವೇಶ್ಯ ದಂದ್ಯಾಂತ್ ಸೊಭಾಯೆಚಿ ರಾಣಿ

ವೇಶ್ಯ ದಂದ್ಯಾಂತ್ ಸೊಭಾಯೆಚಿ ರಾಣಿ

ಹೈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವೇಶ್ಯ ದಂದೊ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಜಿಕ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಜೇತಿಣಿಕ್ ಧರ್ನ್ ಆನಿಂ ದೊಗಾಂಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಧರ್ಲಾಂ. 2014’ತ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ರನ್ನರ್ ಆಪ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಟ್ರಾನ್ ಡ್ಯೂಕ್ ತೈ ಲಿಯಾನ್ ಆನಿಂ...

ಮಸಾಜ್ ಪಾರ್ಲರಾಂನಿ ಅನೈತಿಕ್ ದಂದೊ

ಮಸಾಜ್ ಪಾರ್ಲರಾಂನಿ ಅನೈತಿಕ್ ದಂದೊ

ಮಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ಮಸಾಜ್ ಪಾರ್ಲರಾಂನಿ ಅನೈತಿಕ್ ದಂದೊ ಚಲಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯೆರ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ರೇಡ್ ಘಾಲ್ಯಾ. ಮಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ಇಜಂಯ್ತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಮಸಾಜ್ ಪಾರ್ಲರಾಂತ್ ಆಕ್ರಮಿ ದಂದೊ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ...

ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸಾಂತ್ ಸೆಕ್ಸ್ ರ್ಯ್ಯಾಕೆಟ್

ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸಾಂತ್ ಸೆಕ್ಸ್ ರ್ಯ್ಯಾಕೆಟ್

ಮೇಘಾಲಯಾ ರಾಜ್ಯ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಆತಂಕ್’ಭರಿತ್ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಗೃಹಮಂತ್ರಿ ಎಚ್.ಡಿ.ಆರ್ ಲಿಂಗ್ಡೊಕ್ ಸೆರ್ವಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸಾಂತ್ ಸೆಕ್ಸ್ ರ್ಯ್ಯಾಕೆಟ್ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಸೆಕ್ಸ್ ರ್ಯ್ಯಾಕೆಟಿಂತ್ ಸಬಾರ್ ಪ್ರಭಾವ್’ಶಾಲಿಂಚೊ ಹಾತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಅಧಿಕಾರಿ ದುಬಾವ್ ಉಚಾರ್ತಾತ್. ಹೆಂ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಲಿಂಗ್ಡೊಚ್ಯಾ ಪುತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಆಸಾ. ದಸಂಬರ್ 16 ತಾರಿಕೆರ್ ಪ್ರಾಯ್ ಭರಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ದೂರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ...

ಮೊಲಾಂತ್ ವೇಶ್ಯ ದಂದೊ

ಮೊಲಾಂತ್ ವೇಶ್ಯ ದಂದೊ

ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ್ ಎಕಾ ಮೊಲಾಂತ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವೇಶ್ಯ ದಂದ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಡ್ಡ್ಯಾಚ್ಯೆರ್ ಸಿ.ಸಿ.ಬಿ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಧಾಡ್ ಘಾಲಿ. ಮೊಲಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಾಳಿಯೆರ್ ಮಸಾಜ್ ಪಾರ್ಲರ್ ನಾಂವಾಚ್ಯೆರ್ ವೇಶ್ಯಗಿರಿ ಚಲಯ್ತಾಲೆ. ಸ್ಯಾಂಡ್’ವಿಚ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಬೊಡಿ ಟು ಬೊಡಿ ನಾಂವಾಂನಿ ವೇಶ್ಯಗಿರಿ ಚಲ್ತಾಲೆ ಖಂಯ್...

ವೇಶ್ಯಾ ದಂದ್ಯಾಂತ್ 10 ಕರೊಡ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ?!

ವೇಶ್ಯಾ ದಂದ್ಯಾಂತ್ 10 ಕರೊಡ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ?!

ಸಿ.ಬಿ.ಐ’ನ್ ಏಕ್ ಅಪಾಯ್’ಕಾರಿ ಖಬರ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ 10 ಕರೊಡ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ವೇಶ್ಯ ದಂದ್ಯಾಂತ್ ಆಸಾತ್, ತಾಂತು 40 ಠಕ್ಕೆ ಲ್ಹಾನ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸಾತ್ ಖಂಯ್. ವರ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ್ 90 ಠಕ್ಕೆ ಚೆಡ್ವಾಂ ದೇಶಾಂತ್’ಚ್ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ವರ್ಗಾಯ್ಸಿತಾತ್ ವ ವಿಕ್ತಾತ್...

ವೇಶ್ಯಗಿರಿ ಖಾತಿರ್ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ತೊಂದ್ರೆ ದಿತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಖೈದ್

ವೇಶ್ಯಗಿರಿ ಖಾತಿರ್ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ತೊಂದ್ರೆ ದಿತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಖೈದ್

ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಶಹರಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ವೇಶ್ಯಗಿರಿಕ್ ವಚಾಶೆಂ ತೊಂದ್ರೆ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂಕ್ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಖೈದ್ ಕೆಲಾಂ...

ಫಿಲ್ಮ್ ಆನಿಂ ಟಿ.ವಿ. ಶೋಂತ್ ಕಾಮ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಫಸವ್ಣಿಂ

ಫಿಲ್ಮ್ ಆನಿಂ ಟಿ.ವಿ. ಶೋಂತ್ ಕಾಮ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಫಸವ್ಣಿಂ

ಸಿನೆಮಾ ಆನಿಂ ಲ್ಹಾನ್ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಧಾರಾವಾಹಿಕಾಂನಿ ಚಾನ್ಸ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಫಸವ್ನ್ ಹೈಟೆಕ್ ವೇಶ್ಯಗಿರಿ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಖೈದ್ ಕೆಲಾ. ಚಿತ್ರ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾ ಜೋನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲಾ...

ಶರೀರ್ ವಿಕ್ಚ್ಯಾ ನಟಿ ಸವೆಂ ಹೆರ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂಕ್ ಖೈದ್!

ಶರೀರ್ ವಿಕ್ಚ್ಯಾ ನಟಿ ಸವೆಂ ಹೆರ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂಕ್ ಖೈದ್!

ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಮುಲಪ್ಪುರಂ ಕಾಳಿಕ್ಕಾವ್ ನಿವಾಸಿ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 34 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಅಮಲ, ಜಿತ್ತೊ ಜೊಯಿ ಆನಿಂ ಎಜೆಂಟ್ ಮೊಹನ್, ಬಾಬು, ಅಜೀಸ್ ಹಾಂಕಾಂ ಖೈದ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಅಮಲಾನ್ ಮಳಯಾಳಿ ಫಿಲ್ಮ್ ‘ವೀರಪುತ್ರನ್’,’ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ನಟನ್ ಕೆಲಾಂ...

ಕುಡಿಚೊ ದಂದೊ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಡ್ಡ್ಯಾಚ್ಯೆರ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆರೋಪಿಕ್ ಧರ್ಲೆಂ!

ಕುಡಿಚೊ ದಂದೊ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಡ್ಡ್ಯಾಚ್ಯೆರ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆರೋಪಿಕ್ ಧರ್ಲೆಂ!

ವೇಶ್ಯವಾಟಿಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಪೊಲಿಸ್ ಜಾಯ್ತಿ ಮ್ಹಿನತ್ ಘೆತಾತ್. ತವಳ್ ತವಳ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ತಾತ್; ತರೀ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಹೊ ದಂದೊ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್...

ವೇಶ್ಯಗಿರಿ ಅಡ್ಡ್ಯಾಚೆರ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲೆಂ

ವೇಶ್ಯಗಿರಿ ಅಡ್ಡ್ಯಾಚೆರ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲೆಂ

ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸ್ ಉದ್ಯಮಾಕ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾತಾನಾ, ವೇಶ್ಯಗಿರಿಂತ್’ಯಿ ಕುಖ್ಯಾತ್ ಜಾಲಾಂ. ಅಧಿಕೃತ್ ಖಬ್ರಾಂ ಪ್ರಕಾರ್ ಸುಮಾರ್ 12,000 ಲೈಂಗಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಿಂ ಆಸಾತ್ ಖಂಯ್. ಆತಾಂ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ವೇಶ್ಯಗಿರಿ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಕಠಿಣ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆತಾ ಖಂಯ್...

ಮ್ಹಜೆರ್ 43,200 ಪಾವ್ಟಿಂ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಚಲ್ಲಾ.

ಮ್ಹಜೆರ್ 43,200 ಪಾವ್ಟಿಂ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಚಲ್ಲಾ.

ಮ್ಹಜೆರ್ ಸುಮಾರ್ 43,200 ಪಾವ್ಟಿಂ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಚಲ್ಲಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೋಂತ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಚೊರಿಯಾಂ ವ್ಹರ್ಚ್ಯಾ ಜಾಳಾಂತ್ ಸಾಂಪಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 23 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಲಾ ಜಾಕಿಂಟೋನ್...

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.