Politics

ಕರ್ನಾಟಕಾಚೊ ನವೊ ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಕರ್ನಾಟಕಾಚೊ ನವೊ ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಕರ್ನಾಟಕಾಚೊ 24ವೊ ಮುಖೆಲ್’,ಮಂತ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹಾಣೆಂ ಪ್ರಮಾಣ್ ವಚನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲಾ. ವಿಧಾನ್ ಸೌಧಾಚ್ಯಾ ...

ಬಿ.ಎಸ್.ವೈ. ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ವಚನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್: ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ವಿರೋಧ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾಚೊ ಆಕ್ರೋಶ್

ಬಿ.ಎಸ್.ವೈ. ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ವಚನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್: ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ವಿರೋಧ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾಚೊ ಆಕ್ರೋಶ್

ಕರ್ನಾಟಕಾಚೊ ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ಬಿ.ಎಸ್.ವೈ.ನ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ವಚನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾನ್ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ.ಚ್ಯಾ ...

ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡ: ವೋಟ್ ಘಾಲ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಬಸ್ ಸೆವಾ

ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡ: ವೋಟ್ ಘಾಲ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಬಸ್ ಸೆವಾ

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಮತ್’ದಾನ್ ಕರುಂಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಅನ್ಕೂಲ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ. ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಚಡಿತ್ ಬಸ್ಸಾಂ ...

ಜನೆರ್ 7ವೆರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಸಿ.ಎಮ್. ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥಾಚಿ ಭೇಟ್

ಜನೆರ್ 7ವೆರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಸಿ.ಎಮ್. ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥಾಚಿ ಭೇಟ್

ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೆಶಾಚೊ ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ 2018ಚ್ಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ್’ಸಭಾ ಚುನಾವಾಚೊ, ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಚಾರಕ್ ಜಾವ್ನಾಸುನ್, ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ....

“ನಳಿನ್ ಕುಮಾರಾಕ್ ಬೂದ್ ನಾಂ; ಸಂಸ್ಕಾರ್ ನಾಂ”: ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

“ನಳಿನ್ ಕುಮಾರಾಕ್ ಬೂದ್ ನಾಂ; ಸಂಸ್ಕಾರ್ ನಾಂ”: ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

“ನಳಿನ್ ಕುಮಾರಾಕ್ ಬೂದ್ ನಾಂ. ಸಂಸ್ಕಾರ್ ನಾಂ. ತೊ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾಂ.” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸಿ.ಎಮ್. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ಆಜ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಮಾನ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಪತ್ರಕರ್ತಾಂ ...

ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ’ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್’: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ

ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ’ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್’: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿನ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲ್ಲೆ ನೋಟ್ ರದ್ಧ್ ಆನಿಂ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಕ್ರಮಾಂ ವರ್ವಿಂ ದೆಶಾಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ವಾಡಾವಳೆಕ್ ಮಾರ್ ಬಸ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿನ್ ....

ಮೋದಿ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾಕೀ ವ್ಹಡ್ಲೊ ನಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈಕ್ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ.ಚೆಂ ಖಡಕ್ ವೊರ್ನಿಂಗ್

ಮೋದಿ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾಕೀ ವ್ಹಡ್ಲೊ ನಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ'ಕ್ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ.ಚೆಂ ಖಡಕ್ ವೊರ್ನಿಂಗ್!

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾಕೀ ವ್ಹಡ್ಲೊ ನಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುನ್ ವಿವಾದಾಂತ್ ಸಾಂಪಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ವಿರೋಧ್ ಬಿ.ಜಿ.ಪಿ. ರಾಗಾನ್ ಪೆಟ್ಲಾ....

ಮೋದಿ ಸಂಪುಟ್ ಪುನರ್’ರಚನ್: ನವ್ಯಾ ಸಚಿವಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ವಚನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್

ಮೋದಿ ಸಂಪುಟ್ ಪುನರ್’ರಚನ್: ನವ್ಯಾ ಸಚಿವಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ವಚನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್

ಕರ್ನಾಟಕಾಚೊ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಂಸದ್ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಸೆರ್ವುನ್ ಒಟ್ಟುಕ್ 9 ಜಣಾಂನಿ ನವ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ್ ಸಚಿವ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಪ್ರಮಾಣ್ ವಚನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ...

ನವೊ ಗೃಹ್ ಸಚಿವ್ ಜಾವ್ನ್ ಆರ್. ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ನೇಮಕ್

ನವೊ ಗೃಹ್ ಸಚಿವ್ ಜಾವ್ನ್ ಆರ್. ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ನೇಮಕ್

ಕೆ. ಪಿ. ಸಿ. ಸಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹಾಣೆಂ ರಾಜೀನಾಮೊ ದೀವ್ನ್ ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಗೃಹ್ ಸಚಿವ್ ಖಾತೊ, ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾನ್ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ್ ಆರ್. ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಹಾಕಾ ದಿಲೊ. ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಅರಣ್ಯ ಖಾತ್ಯಾಚೊ ಸಚಿವ್ ಬಿ. ರಮಾನಾಥ್ ರೈ ಹಾಕಾ ಗೃಹ ಖಾತೊ ಲಾಭ್ತಲೊ .....

ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ'ಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ನ್ಹಯ್, ದೆಶಾಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ: ಹೈ ಕೋಡ್ತ್

ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ'ಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ನ್ಹಯ್, ದೆಶಾಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ: ಹೈ ಕೋಡ್ತ್

ಸ್ವ-ಘೋಷಿತ್ ದೇವ್’ಮನಿಸ್ ಗುರ್ಮಿತ್ ರಾಮ್ ರಹೀಮ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಪ್ರಕರಣಾಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷೆಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಿಂಸಾಚಾರಾಕ್ ಹರಿಯಾಣಾ ಆನಿಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ'ಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾತ್ರ್....

ಪ್ರಧಾನಿಕ್ ಜಾಯ್ ’ಸ್ವಚ್ಛ್ ಭಾರತ್’, ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ ’ಸಚ್ ಭಾರತ್’: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ

ಪ್ರಧಾನಿಕ್ ಜಾಯ್ ’ಸ್ವಚ್ಛ್ ಭಾರತ್’, ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ ’ಸಚ್ ಭಾರತ್’: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ

ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಧಾನಿ ವಿರೋಧ್ ಆಪ್ಲೊ ಠೀಕಾ ಪ್ರಹಾರ್ ಮುಂದರುನ್ಂಚ್ ಆಸಾ. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ್ ’ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ಮ್ಹಣ್ತಾ, ಪೂಣ್ ದೆಶಾಂತ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಚಡ್ತಾವ್ ವಸ್ತು ಚೀನಾ ಉತ್ಪಾದನಾಚೆ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್...

ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್; ಏಕ್ ಝಳಕ್!

ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್; ಏಕ್ ಝಳಕ್!

ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಹಾಚೆಂ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಯೋಜನ್, ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹಾಣೆಂ ಜಯನಗರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕನಕನಪಾಳ್ಯಾಂತ್ ಬುದ್ವಾರಾ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಂಟಿನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಚಿ ರೂಚ್...

ನಿತಳಾಯ್ ನಾತ್’ಲ್ಲೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಗೋರಖ್’ಪುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದುಖೇಸ್ತ್ ಘಡಿತಾಚೆಂ ಕಾರಣ್: ಆದಿತ್ಯನಾಥ್

ನಿತಳಾಯ್ ನಾತ್’ಲ್ಲೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಗೋರಖ್’ಪುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದುಖೇಸ್ತ್ ಘಡಿತಾಚೆಂ ಕಾರಣ್: ಆದಿತ್ಯನಾಥ್

ಬಾಬಾ ರಾಘವ್ ದಾಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಆಮ್ಲಜನಕ್ ಬಂದ್ ಪಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ 63 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಮರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತನ್ಖಿ ಚಲುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚ್ಯೆರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದೀವ್ನ್ – “ನಿತಳಾಯೆಚ್ಯಾ ಉಣೆಂಪಣಾ ವರ್ವಿಂ ಆನಿಂ ಭಾಯ್ರ್...

ಭಾರತಾಚೊ ನವೊ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಜಾವ್ನ್ ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಚುನಾಯಿತ್

ಭಾರತಾಚೊ ನವೊ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಜಾವ್ನ್ ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಚುನಾಯಿತ್

ದೆಶಾಚೊ 15ವೊ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಜಾವ್ನ್ ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಎನ್.ಡಿ.ಎ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ತಶೆಂಚ್ ವಿರೋಧ್ ಪಕ್ಷಾಚೊ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಾವ್ನ್ ಗೋಪಾಲ್’ಕೃಷ್ಣ ಗಾಂಧಿ ಹಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಚಲ್ಲೊ. ಸಕಾಳಿಂ 10 ವೊರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5 ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ...

ಕಾಲ್ ರಾಜಿನಾಮೊ – ಆಜ್ ಮುಖೆಲ್'ಮಂತ್ರಿ!

ಕಾಲ್ ರಾಜಿನಾಮೊ – ಆಜ್ ಮುಖೆಲ್'ಮಂತ್ರಿ!

ಕಾಲ್ ಸಿ.ಎಮ್. ಸ್ಥಾನಾಕ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿಲ್ಲೊ ಜೆ.ಡಿ.ಯು. ಮುಖೆಲಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಆಜ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಲಾ. ಆರ್.ಜೆ.ಡಿ. ಆನಿಂ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಸೊಡ್ನ್ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸವೆಂ ಇಶ್ಟಾಗತ್ ಕರ್ನ್, ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ...

ಪೂರ್ವ್ ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ಎನ್. ಧರಮ್’ಸಿಂಗ್ ದೆವಾಧೀನ್

ಪೂರ್ವ್ ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ಎನ್. ಧರಮ್’ಸಿಂಗ್ ದೆವಾಧೀನ್

ಪೂರ್ವ್ ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ಆನಿಂ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖೆಲಿ ಎನ್. ಧರಮ್’ಸಿಂಗ್ ಆಜ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್'ಚ್ಯಾ ಎಮ್.ಎಸ್.ರಾಮಯ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾಲೊ. ತಾಕಾ 80 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆನಿಂ ತಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ನಾತ್’ಲ್ಲಿ. ತೀವ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತಾ....

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ರಾತಾಂಚೊ ಖರ್ಚ್ ದಿಸಾಕ್ 1.4 ಕರೋಡ್ ?!

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ರಾತಾಂಚೊ ಖರ್ಚ್ ದಿಸಾಕ್ 1.4 ಕರೋಡ್?!

ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಅಡೇಜ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ರಾತಾಂ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ಶೆಂಬರ್ ಕರೋಡ್ ರುಪ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಖರ್ಚ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ರಾಯ್ಟ್ ಟು ಇನ್ಫೊರ್ಮೇಶನ್ (ಆರ್.ಟಿ.ಐ.) ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ....

loader

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.