Performance

ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಕೃಷಿಕಾಚೊ ಪೂತ್ ವಾರ್ಯ್ಯಾ ಸೇನಾಚೊ ಪೈಲಟ್!

ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಕೃಷಿಕಾಚೊ ಪೂತ್ ವಾರ್ಯ್ಯಾ ಸೇನಾಚೊ ಪೈಲಟ್!

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಬರೆಂ ಜಾತಾನಾ ಪಳಂವ್ಕ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಸಂತೊಸ್'ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಶಮ್ಶೇರಿ ಸಿಂಗ್ ಭಗವಾನಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪುತಾಚಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪಳವ್ನ್ ಆಪುಣ್ ಅದೃಷ್ಟ್’ವಂತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಶಮ್ಶೇರ್ ಸಿಂಗ್ ಕೃಷಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ದುಬ್ಳ್ಯಾ ರೈತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಜಲ್ಮೊನ್ ಲ್ಹಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತಾಂಚೊ ಪೂತ್ ದಿಗ್ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್...

ಭಾರತೀಯ್ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ 68 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಮೆಳ್ಳೆ

ಭಾರತೀಯ್ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ 68 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಮೆಳ್ಳೆ

ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಎಕಾ ಭಾರತೀಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ 68 ಲಾಖ್ ಬಹುಮಾನ್ ಮೆಳ್ಳಾ. ಮ್ಯಾಡಿಸನ್ ನಿವಾಸಿ ಶರತ್ ನಾರಾಯಣ್ ‘ಜಿಯೋಪಾರ್ಡಿ ಟೀನ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್’ ಜಿಕ್ಲಾ. ಹೊ ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ಲೊ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ...

ಪೊಲಿಯೊ ಪೀಡಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯಿ ಟೆನ್ನಿಸಾಂತ್ ಶಿಲ್ಪಾಚ್ಯೆ ಉತ್ತೀಮ್ ಸಾಧನ್!

ಪೊಲಿಯೊ ಪೀಡಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯಿ ಟೆನ್ನಿಸಾಂತ್ ಶಿಲ್ಪಾಚ್ಯೆ ಉತ್ತೀಮ್ ಸಾಧನ್!

ಪಾಂಯ್ ಪೊಲಿಯೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ರೊಕೆಟ್ ಘುಂವ್ಡಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ನಂಬರ್ ವನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್, ಕೆ.ಪಿ ಶಿಲ್ಪಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆನಿಂ ದೋನ್ ಜೀಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್. ಅಕ್ತೋಬರ್ 21 ಥಾವ್ನ್ 25 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮಲೇಶಿಯಾ...

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.