Ordination

ಕಾಪುಚಿನ್ ಮೆಳಾಕ್ ಸಾತ್ ನವೆ ಯಾಜಕ್

ಕಾಪುಚಿನ್ ಮೆಳಾಕ್ ಸಾತ್ ನವೆ ಯಾಜಕ್

ಹ್ಯಾಚ್ ಸೊಮಾರಾ ದೀಸ್ (09.01.2017) ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 3.30 ವೊರಾಂಚ್ಯೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸಾಂ. ಅನ್ನ್ ಫ್ರಾಯೆರಿ, ಇಜಯ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ರೆತಿರ್ ಮಂಟಪಾಂತ್ ಸಾತ್ ಜಣ್ ಕಾಪುಚಿನ್ ದಿಯಾಕೊನಾಂಕ್ ಯಾಜಕ್’ಪಣಾಚಿ ದೀಕ್ಷಾ ದಿಲಿ. ಹ್ಯಾ ಸಾತ್’ಯಿ...

loader

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.