National

ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಆಖೇರಿಕ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್ ಜಾತಾ ದೆಶಾಂತ್ಲೊ ಲಾಂಬ್ ಸಾಂಕೊವ್

ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಆಖೇರಿಕ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್ ಜಾತಾ ದೆಶಾಂತ್ಲೊ ಲಾಂಬ್ ಸಾಂಕೊವ್

ಬೊಗಿಬಿಲಾಂತ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಭಾರತಾಂತ್ಲೊ ಲಾಂಬಾಯೆಚೊ ರಸ್ತೊ ಆನಿ ರಯ್ಲಾಚೊ ಸಾಂಕೊವ್ ಹಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ...

ರೈಲ್ವೆ ವೈ.ಫೈ. ವಾಪರ್ನ್ ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕೂಲಿ!

ರೈಲ್ವೆ ವೈ.ಫೈ. ವಾಪರ್ನ್ ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕೂಲಿ!

ಸ್ಪಷ್ಟ್ ದಿಶ್ಟಾವೊ ಆಸುನ್, ತಾಕಾ ಫಾವೊ ತಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ಆಪ್ಣಾಚೊ ಧ್ಯೇಯ್ ಶೆವೊಟಾಕ್ ಪಾವೊಂವ್ಚೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ...

ದೆಲ್ಲಿಕ್ ಆಪ್ಟಾಲ್ಲೆಂ ವಾದಾಳ್; 20 ರಾಜ್ಯಾಂಕ್ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್

ದೆಲ್ಲಿಕ್ ಆಪ್ಟಾಲ್ಲೆಂ ವಾದಾಳ್; 20 ರಾಜ್ಯಾಂಕ್ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್

ದೆಲ್ಲಿಂತ್ ವಾದಾಳ್ ಆಪ್ಟಾಲ್ಲೆಂ ಆಸುನ್, 20 ಹೆರ್ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಣ್ ಕೆಲಾಂ. ಕಾಲ್ ರಾತಿಂ ದೆಲ್ಲಿಂತ್ ವಾದಾಳ್ ಆಪ್ಟಾಲ್ಲೆಂ ಆಸುನ್, ಗಡ್ಗಡೊ-ಝಗ್ಲಾಣ್ಯಾ...

ಸ್ತ್ರೀ ಉದ್ಯೋಗಿಂಕ್ ಶೊಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್!

ಸ್ತ್ರೀ ಉದ್ಯೋಗಿಂಕ್ ಶೊಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್!

ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತುಲನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಕ್ ಉಣೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ಲಾಭ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೊರ್ನ್ ಫೆರ್ರಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ವರ್ದೆಂತ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ತ್ರಿಯೋಯಿ ಕಾಮ್ ....

ಬಜೆಟ್ 2018: ಖಂಯ್ಚೆ ಮ್ಹಾರಗ್? ಖಂಯ್ಚೆ ಸವಾಯ್?

ಬಜೆಟ್ 2018: ಖಂಯ್ಚೆ ಮ್ಹಾರಗ್? ಖಂಯ್ಚೆ ಸವಾಯ್?

2018-19ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಬಜೆಟ್ ಆಜ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂ ಸಚಿವ್ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಹಾಣೆಂ ಸಂಸದಾಂತ್ ಮಂಡನ್ ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಬಜೆಟಾ ವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚಾಲ್ತ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಪರಿಣಾಮ್ ಪಡ್ತಾ? ಆಮಿಂ ಸದಾಂ ವಾಪರ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತುಂಚೆಂ ಮೊಲ್ ಚಡ್ತಾ ವಾ ದೆಂವ್ತಾ? ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಮಾಹೆತ್ …

ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ಥಾವ್ನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ವಾಹನಾಂನಿ ಜಿಪಿಎಸ್, ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬಟನ್ ಖಡ್ಡಾಯ್!

ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ಥಾವ್ನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ವಾಹನಾಂನಿ ಜಿಪಿಎಸ್, ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬಟನ್ ಖಡ್ಡಾಯ್!

ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ಥಾವ್ನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಆನಿಂ ಬಸ್ ಸವೆಂ ಸರ್ವ್ ರಿತಿಚ್ಯಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ವಾಹನಾಂನಿ ಗ್ಲೋಬಲ್‌ ಪೊಸಿಷನಿಂಗ್‌ ಸಿಸ್ಟಂ(ಜೆಪಿಎಸ್) ಆನಿಂ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬಟನ್(ಆಪತ್ಕಾಲಿಕ್ ಕಾಲ್) ಖಡ್ಡಾಯ್...

ಎಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರೂಫಾಕ್ ಪಾಸ್’ಪೋರ್ಟ್ ವಾಪಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ!

ಎಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರೂಫಾಕ್ ಪಾಸ್’ಪೋರ್ಟ್ ವಾಪಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ!

ಆನಿಂ ಮುಖಾರ್ ಪಾತ್ತೊ ದೃಡೀಕರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾಸ್’ಪೋರ್ಟ್ ವಾಪಾರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂನಾ. ಆನಿಂ ಮುಖಾರ್ ತಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸ್’ಪೋರ್ಟಾಂನಿ ವಿಳಾಸ್ ....

ಒನ್ ಲೈನ್ ಶೊಪಿಂಗ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ಬರಿ ಖಬರ್

ಒನ್ ಲೈನ್ ಶೊಪಿಂಗ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ಬರಿ ಖಬರ್

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಇ-ಕೊಮರ್ಸ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಖರೀದಿ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಚಡ್’ಲ್ಲೊ ಆಸುನ್, ಅಸಲ್ಯಾಂ ಗ್ರಾಹಕಾಂಚೆಂ ಹಿತಾಸಕ್ತ್ ರಾಕ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೆಶಾನ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ....

2,000 ರುಪಯ್  ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಡೆಬಿಟ್  ಕಾರ್ಡ್ ವ್ಹಯ್ವಾಟಾಕ್ ಶುಲ್ಕ್ ನಾಂ

2,000 ರುಪಯ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ವ್ಹಯ್ವಾಟಾಕ್ ಶುಲ್ಕ್ ನಾಂ

2,000 ರುಪಯ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಭೀಮ್ ಎಪ್ ಆನಿಂ ಹೇರ್ ಪಾವ್ತೆಂಚ್ಯಾ ವ್ಹಯ್ವಾಟಾಂಚೆರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಶುಲ್ಕ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ಲಾ....

ಆಧಾರ್ ಜೊಡ್ಣಿಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ 5 ಕರೋಡ್ ನಕ್ಲಿ ಖಾತೆ ಉಗ್ತಡಾಕ್!

ಆಧಾರ್ ಜೊಡ್ಣಿಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ 5 ಕರೋಡ್ ನಕ್ಲಿ ಖಾತೆ ಉಗ್ತಡಾಕ್!

ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯಾಚಿ ಜೊಡ್ಣಿಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ 5 ಕರೋಡ್ ನಕ್ಲಿ ಖಾತೆ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಚಿವ್ ಪಿಯುಶ್ ಗೋಯಲ್ ಹಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾ. ಆಧಾರ್ ಸಂಖೊ ಖಡ್ಡಾಯ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ....

ರಿಲಾಯನ್ಸ್: ದಸಂಬ್ರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ 'ವೊಯ್ಸ್ ಕೊಲ್' ನಾಂ

ರಿಲಾಯನ್ಸ್: ದಸಂಬ್ರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ 'ವೊಯ್ಸ್ ಕೊಲ್' ನಾಂ

ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ವಾಪರ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ದಸಂಬ್ರ್ ಎಕಾ ತಾರಿಕೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ 'ವೊಯ್ಸ್ ಕೊಲ್' ಸೆವಾ ಲಾಭ್ಚಿನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಂಪನಿನ್ ಕಳಯ್ಲಾ....

ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ್, ಕೀರ್ತಿ ಚಕ್ರ್ ಪುರಸ್ಕೃತಾಂಕ್ ರಯ್ಲಾರ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಭಾಗ್

ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ್, ಕೀರ್ತಿ ಚಕ್ರ್ ಪುರಸ್ಕೃತಾಂಕ್ ರಯ್ಲಾರ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಭಾಗ್

ರಯ್ಲಾಂನಿ ಪರಮವೀರ ಚಕ್ರ್ ಆನಿಂ ಮಹಾವೀರ ಚಕ್ರ್ ಪುರಸ್ಕೃತಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆಜೀವ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ದರ್ಜ್ಯಾಂತ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ಚಿ ಸವ್ಲತಾಯ್ ಆತಾಂ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ್ ಆನಿಂ ಕೀರ್ತಿ ಚಕ್ರ್ ಪುರಸ್ಕೃತಾಂಕ್’ಯೀ....

ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೆಶಾಂತ್ ಉಷ್ಣ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಾಚೆಂ ಬೊಯ್ಲರ್ ಸ್ಪೋಟ್: 15 ಮರಣ್, 100 ವಯ್ರ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾಂತ್

ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೆಶಾಂತ್ ಉಷ್ಣ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಾಚೆಂ ಬೊಯ್ಲರ್ ಸ್ಪೋಟ್: 15 ಮರಣ್, 100 ವಯ್ರ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾಂತ್

ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೆಶಾಚ್ಯಾ ರಾಯ್ ಬರೇಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಉಷ್ಣ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಾಚ್ಯಾ ಎನ್.ಟಿ.ಪಿ.ಸಿ. ಉಂಚಾಹರ್ ಘಟಕಾಂತ್ ಬೊಯ್ಲರ್ ಸ್ಪೋಟ್ ಜಾವ್ನ್, ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ 15 ಕಾಮೆಲಿ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್....

ಹರ್ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. ಸಿಲಿಂಡ್ರಾಚೆರ್ 4.50 ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ಚಡಾವ್!?

ಹರ್ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. ಸಿಲಿಂಡ್ರಾಚೆರ್ 4.50 ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ಚಡಾವ್!?

ಸಬ್ಸಿಡಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. ಸಿಲಿಂಡ್ರಾಚೆಂ ಮೊಲ್ ಹರ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಾರ್ 4.50 ರುಪ್ಯಾ ಲೆಕಾರ್ ಚಡ್ಲಾ. ಅಶೆಂ ತಾಚೆಂ ಮೊಲ್ 495.69 ರುಪಯ್ ಜಾಲಾ.....

ಲೈನ್’ಮ್ಯಾನ್ ನ್ಹಯ್, ಪವರ್’ಮ್ಯಾನ್!

ಲೈನ್’ಮ್ಯಾನ್ ನ್ಹಯ್, ಪವರ್’ಮ್ಯಾನ್!

ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೊ ಅಸ್ಥಿತ್ವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಲೈನ್’ಮ್ಯಾನಾಂಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆನಿಂ ಮುಕಾರ್ ’ಪವರ್ ಮ್ಯಾನ್’ ಜಾತಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಚೆಂ ....

ವಿಮಾನಾಂನಿ ಲ್ಯಾಪ್’ಟೊಪ್ ನಿಷೇಧ್!?

ವಿಮಾನಾಂನಿ ಲ್ಯಾಪ್’ಟೊಪ್ ನಿಷೇಧ್!?

ವಿಮಾನ್ ಪಯ್ಣಾರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಚೆಕ್-ಇನ್ ಬ್ಯಾಗಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಲ್ಯಾಪ್’ಟೊಪ್ ತಸಲ್ಯಾ ವಯಕ್ತಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೊನಿಕ್ ಸಾಧನಾಂ ನಿಷೇಧ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ...

ನೋಟ್ ರದ್ದ್: ನವೆಂಬ್ರ್ 8ವೆರ್‍ ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತಿಂ ಥಾವ್ನ್ ’ಕಾಳೊ ದೀಸ್’ ಆಚರಣ್

ನೋಟ್ ರದ್ದ್: ನವೆಂಬ್ರ್ 8ವೆರ್‍ ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತಿಂ ಥಾವ್ನ್ ’ಕಾಳೊ ದೀಸ್’ ಆಚರಣ್

ವ್ಹಡ್ ಮೊಲಾಚೆ ನೋಟ್ ರದ್ದ್ ಕರ್ನ್ ನವೆಂಬ್ರ್ 8ವೆರ್ ಏಕ್ ವರಸ್ ಸಂಪ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್, ತೊ ದೀಸ್ ’ಕಾಳೊ ದೀಸ್’ ಜಾವ್ನ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತಿನ್ ಕಳಯ್ಲಾ....

ಸಪ್ತಂಬ್ರಾಂತ್ 92,150 ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಜಮೊ

ಸಪ್ತಂಬ್ರಾಂತ್ 92,150 ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಜಮೊ

ಸಪ್ತಂಬರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ 42.91 ಲಾಖ್ ಉದ್ಯಮ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ 92,150 ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಂಗ್ರಹ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ದುಡ್ವಾ ಸಚಿವಾಲಯಾನ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಕಳಯ್ಲೆಂ....

ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಬೊಂಡ್ ಯೋಜನ್ ಆರಂಭ್, ಹರ್ ಗ್ರಾಮಾಕ್ ರು.2,971

ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಬೊಂಡ್ ಯೋಜನ್ ಆರಂಭ್, ಹರ್ ಗ್ರಾಮಾಕ್ ರು.2,971

ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಬೊಂಡ್ ಯೋಜನೆಕ್ ನೊಂದಾವ್ಣಿ ಕರುಂಕ್ ಅಕ್ತೋಬ್ರ್ 23-25 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆಸುನ್, ಹರ್ ಗ್ರಾಮಾಕ್ ರು.2,971 ಮೊಲ್ ಠರಾಯ್ಲಾ....

ನಗದ್ ವ್ಹಯ್ವಾಟಾಕ್ ಐ.ಡಿ. ಪ್ರೂಫ್ ಖಡ್ಡಾಯ್!

ನಗದ್ ವ್ಹಯ್ವಾಟಾಕ್ ಐ.ಡಿ. ಪ್ರೂಫ್ ಖಡ್ಡಾಯ್!

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿಂ ಹೇರ್ ದುಡ್ವಾ ಸಂಸ್ತ್ಯಾಂನಿ 50,000 ರುಪ್ಯಾಂ ವರ್ನಿಂ ಚಡ್ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಯವಹಾರಾಂಕ್ ವಳ್ಕೆ ಚಿಟಿಚಿ ಪರಿಶೀಲನ್ ಖಡ್ಡಾಯ್ ಕೆಲಾ. ಕಾಳ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಚೆಂ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ....

ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಚ್ಯಾ ನಗ್ದೆಂತ್ ಚಡ್ಣಿಂ?

ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಚ್ಯಾ ನಗ್ದೆಂತ್ ಚಡ್ಣಿಂ?

ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಚೆಂ ನಗದ್ ಐವಜ್ ಚಡೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕನ್ನಡ ಆನಿಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖ್ಯಾನ್ ದುಡ್ವಾ ಇಲಾಖ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ಪ್ರಸ್ತಾವ್ ದವರ್ಲಾ....

ಕಾರ್ವಾರ್: 8.50 ಗೇಣ್ ಲಾಂಬಾಯೆಚಿ ಸಿಸರ್

ಕಾರ್ವಾರ್: 8.50 ಗೇಣ್ ಲಾಂಬಾಯೆಚಿ ಸಿಸರ್

ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಸೀಬರ್ಡ್ ನೌಕಾಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಕಾಮತ್ ದರ್ಯಾತಡಿಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಎಕಾ ಕಂಪೌಂಡಾ ಕುಶಿನ್ ಸೊಮಾರಾ ಏಕ್ ಸಿಸರ್ ದಿಸುನ್, ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಆಕಾಂತಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲಿ.....

ಸಿನಿಮಾ ಸಾಲಾಂನಿ ರಾಷ್ಟ್ರ್’ಗೀತೆಕ್ ಗೌರವ್; ಕೇಂದ್ರಾಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್

ಸಿನಿಮಾ ಸಾಲಾಂನಿ ರಾಷ್ಟ್ರ್’ಗೀತೆಕ್ ಗೌರವ್; ಕೇಂದ್ರಾಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್

ಸಿನಿಮಾ ಸಾಲಾಂನಿ ರಾಷ್ಟ್ರ್’ಗೀತೆಕ್ ಉಬೆ ರಾವಾಜಯ್ ವಾ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ....

ಘರ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕನಿಷ್ಟ್ ವೇತನ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಭದ್ರತಾ ಕಾನೂನ್

ಘರ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕನಿಷ್ಟ್ ವೇತನ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಭದ್ರತಾ ಕಾನೂನ್

ಘರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಸಮಾನ್ ಕನಿಷ್ಟ್ ವೇತನ್ ಆನಿಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಭದ್ರತಾ ಲಾಭೊಂವ್ಚೆಂ ಕಾನೂನ್ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸಾ....

"ಶಿವಾಚೆಂ ದೀವ್ಳ್ ನಾಸ್ ಕರ್ನ್ ಶಹಜಹಾನಾನ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಬಾಂದ್’ಲ್ಲೆಂ": ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಂಸದ್ ವಿನಯ್ ಕಟಿಯಾರ್

"ಶಿವಾಚೆಂ ದೀವ್ಳ್ ನಾಸ್ ಕರ್ನ್ ಶಹಜಹಾನಾನ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಬಾಂದ್’ಲ್ಲೆಂ": ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಂಸದ್ ವಿನಯ್ ಕಟಿಯಾರ್

ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಕ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಏಕ್ ಕಾಳೊ ತಿಬೊ ಮ್ಹಣ್ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಂಸದ್ ಸಂಗೀತ್ ಸೋಮ್ ಹಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದೇಶ್’ಭರ್ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ರಿತಿಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ...

ವಾರಂಗಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಉಜೊ; ದೋಗ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚೆಂ ಮರಣ್, 400 ಜಣ್ ಬಚಾವ್

ವಾರಂಗಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಉಜೊ; ದೋಗ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚೆಂ ಮರಣ್, 400 ಜಣ್ ಬಚಾವ್

ತೆಲಾಂಗಣಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಾರಂಗಲ್ ನಗರಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಕಾಲ್ ರಾತಿಂ ಸಂಭವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ದೋಗ್ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಉಜ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ...

“ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ಕುಮಕ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಲೋಕ್ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಾಲಾ”

“ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ಕುಮಕ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಲೋಕ್ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಾಲಾ”

ಉಸ್ವಾಸಾಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಸಾಲುಮರ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅಪೋಲೊ ಸುಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ 4 ದೀಸ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲಿ, ಪೂಣ್ ತಿಚೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚೊ ಖರ್ಚ್ ಭರುಂಕ್ ....

ಆಯುರ್ವೇದಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ’ಆರೋಗ್ಯ್ ಕ್ರಾಂತಿ’ ಕರ್ಚೊ ವೇಳ್ ಆಯ್ಲಾ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಆಯುರ್ವೇದಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ’ಆರೋಗ್ಯ್ ಕ್ರಾಂತಿ’ ಕರ್ಚೊ ವೇಳ್ ಆಯ್ಲಾ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿನ್ ಆಜ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಆಯುರ್ವೇದ್ ಸಂಸ್ಥೊ ದೇಶಾಕ್ ಅರ್ಪಣ್ ಕೆಲೆಂ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಆಯುರ್ವೇದ್ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ...

ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ 10 ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್: ಖಾದರ್

ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ 10 ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್: ಖಾದರ್

ಭೋವ್ ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ ಜೆವಣ್-ಖಾಣ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಸರ್ವ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ, ತಾಲೂಕ್ ಕೇಂದ್ರಾಂನಿ ಸುರ್ವಾತುಂಕ್ ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾನ್ ಆದೇಶ್...

ಲೊರಿ ಮುಷ್ಕರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಕ್; ಸುಮಾರ್ 2000 ಕರೊಡ್ ರುಪಯ್ ವ್ಹಯ್ವಾಟಾಕ್ ನಷ್ಟ್

ಲೊರಿ ಮುಷ್ಕರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಕ್; ಸುಮಾರ್ 2000 ಕರೊಡ್ ರುಪಯ್ ವ್ಹಯ್ವಾಟಾಕ್ ನಷ್ಟ್

ಸಬಾರ್ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಮುಖಾರ್ ದವರ್ನ್ ದೇಶ್’ಭರ್ ಚಲುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಲೊರಿ ಮುಷ್ಕರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸುಮಾರ್ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ಕರೊಡಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಹಯ್ವಾಟಾಕ್ ನಷ್ಟ್ ಜಾಲಾ. ಎಕಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ 150 ಕರೊಡಾಂಚ್ಯಾಕೀ ....

loader

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.