National

ಕಲ್ಲಡ್ಕಾಂತ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಯುವಕಾಂಚೆರ್ ಹಿಂದೂ ಯುವಕಾಂಚೊ ಹಲ್ಲೊ

ಕಲ್ಲಡ್ಕಾಂತ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಯುವಕಾಂಚೆರ್ ಹಿಂದೂ ಯುವಕಾಂಚೊ ಹಲ್ಲೊ

ಸುಕ್ರಾರಾ ದನ್ಪಾರಾ ಜುಮಾ ನಮಾಝ್ ಮುಗ್ದುನ್ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಯುವಕಾಂಚೆರ್ ತೆಗಾಂ ಹಿಂದೂ ಯುವಕಾಂನಿ ಹಲ್ಲೊ ಚಲೊವ್ನ್, ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸುರಿ ಘಾಲ್ನ್ ಪೊಳ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲ್ಯಾತ್. ದನ್ಪಾರಾಂ 1.30 ವೊರಾರ್ ಘಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ...

ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚ್ಯಾರ್’ಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ನವ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾ ಸವೆಂ ತೆಗಾಂಚೊ ಜೀವ್ಘಾತ್

ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚ್ಯಾರ್’ಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ನವ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾ ಸವೆಂ ತೆಗಾಂಚೊ ಜೀವ್ಘಾತ್

ಸಂತೊಸಾನ್ ದೀಸ್ ಸಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾಚೆರ್ ಮರ್ಣಾನ್ ವೆಡೊ ಘಾಲಾ. ಚಾಳೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ನಟರಾಜ್ ಆನಿಂ ಚೊವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಪಲ್ಲವಿ ಚ್ಯಾರ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಪೂಣ್ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ ತೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ...

ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಕಥಾ'ಕ್ "ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮಹಾತ್ಮೆ" ಯಕ್ಷಗಾನ

ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಕಥಾ'ಕ್ "ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮಹಾತ್ಮೆ" ಯಕ್ಷಗಾನ

ದಕ್ಶಿಣ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಲೋಕ್-ಕಲಾ ಪಯ್ಕಿಂ, ಯಕ್ಷಗಾನಾಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಸ್ಥಾನ್ ಆಸಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸಬಾರ್ ಕಾಣಿಯೊ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಕಲಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಏಕ್ ನವೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಜಾಲಾ. ಜೆಜುಚಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಕಥಾ ಯಕ್ಷಗಾನಾಚ್ಯಾ...

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಂಚ್ಯಾ ಗಾಂಧಿಗಿರಿಕ್ ಜಯ್ತ್!

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಂಚ್ಯಾ ಗಾಂಧಿಗಿರಿಕ್ ಜಯ್ತ್!

ಹರಿಯಾಣಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಂಚ್ಯಾ ಝುಜಾಕ್ ಜಯ್ತ್ ಲಾಭ್ಲಾ. ರೇವಾರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಕ್ ವಯ್ಲೊ ದರ್ಜೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಹರಿಯಾಣ ಸರ್ಕಾರ್ ಒಪ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾಕ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲಾಕ್ ನೇಮಕ್ ಕರ್ನ್, ತೊಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಪ್ರವೇಶ್...

ಎಸ್. ಎಸ್. ಎಲ್. ಸಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ 51 ಠಕ್ಕೆ ಅಂಕೆ ಲಾಭ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಬಾಪುಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಡಿಜೆ ಬ್ಯಾಂಡಾಚೊ ಸ್ವಾಗತ್

ಎಸ್. ಎಸ್. ಎಲ್. ಸಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ 51 ಠಕ್ಕೆ ಅಂಕೆ ಲಾಭ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಬಾಪುಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಡಿಜೆ ಬ್ಯಾಂಡಾಚೊ ಸ್ವಾಗತ್

ರೆಂಕ್ ಲಾಭ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್ನ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಕರ್ಚೊ ಆಯ್ಕಾಲಾ, ಪೂಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸೇಡಂ ತಾಲುಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬೆನಕನ ಹಳ್ಳೆಂತ್ಲೊ ಬಾಪುಯ್ ತಸೊ ನ್ಹಯ್. ಎಸ್. ಎಸ್. ಎಲ್. ಸಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ಪುತಾಕ್...

ಸಿ. ಎಮ್. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಥಾವ್ನ್ ಅಕ್ಮಾನ್ – ಸೈನಿಕಾಂಚೊ ರಾಗ್

ಸಿ. ಎಮ್. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಥಾವ್ನ್ ಅಕ್ಮಾನ್ – ಸೈನಿಕಾಂಚೊ ರಾಗ್

ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಮಾರ್ಗಾರ್ ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ’ಯುದ್ದ್ ಸ್ಮಾರಕ್’ ಉಗ್ತಾವ್ಣೆ ಸಂಭ್ರಮಾ ವೆಳಾರ್ ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿನ್ ಆಮ್ಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ 20 ವಯ್ರ್ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕಾಂನಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಬಹಿಷ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲೆಂ. ಸ್ಮಾರಕ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರ್ನ್ ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿನ್...

ಕಾಜಾರಾ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ನವ್ರ್ಯಾಕ್ ರಿವೊಲ್ವರ್ ದಾಕೊವ್ನ್ ಯುವತಿನ್ ಕೆಲೆಂ ಅಪಹರಣ್?!

ಕಾಜಾರಾ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ನವ್ರ್ಯಾಕ್ ರಿವೊಲ್ವರ್ ದಾಕೊವ್ನ್ ಯುವತಿನ್ ಕೆಲೆಂ ಅಪಹರಣ್?!

ಹಮೀರ್ಪುರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮೌದಾಹಾ ನಗರಾಂತ್ ಘಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ಘಡಿತಾಂತ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಕಾ ಯುವತಿನ್ ರಿವೊಲ್ವರ್ ದಾಕೊವ್ನ್, ಭೆಶ್ಟಾವ್ನ್, ತಾಚೆಂ ಅಪಹರಣ್ ಕೆಲಾ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಅಗೋಗ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್...

ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ಪಿ.ಯು. ಫಲಿತಾಂಶ್ ಘೋಷಿತ್ – ಚೆಡ್ವಾಂಚೊ ಉಂಚ್ಲೊ ಹಾತ್ – ಉಡುಪಿ'ಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ದುಸ್ರೆಂ

ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ಪಿ.ಯು. ಫಲಿತಾಂಶ್ ಘೋಷಿತ್ – ಚೆಡ್ವಾಂಚೊ ಉಂಚ್ಲೊ ಹಾತ್ – ಉಡುಪಿ'ಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ದುಸ್ರೆಂ

ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ, ಮಾರ್ಚ್ 9 ಥಾವ್ನ್ 27 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಪರಿಕ್ಷೆಚೆಂ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಆಜ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲೆಂ. ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪ್ರೈಮರಿ ಆನಿಂ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಮಂತ್ರಿ, ತನ್ವೀರ್ ಸೇಟ್ ಹಾಣೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಠಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣುನ್...

ಕುಮ್ಟಾ: ದರ್ಯಾಂತ್ ಬುಡುನ್ ದೊಗಾಂ ಯುವಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಕುಮ್ಟಾ: ದರ್ಯಾಂತ್ ಬುಡುನ್ ದೊಗಾಂ ಯುವಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಹಳಿಯಾಳ್ ಫಿರ್ಗಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಭೊಂವ್ಡೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ದೋಗ್ ತರ್ನಾಟೆ – ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಲೋಪಿಸ್ (19) ಆನಿಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬ್ರಗಾಂಜಾ (18) ದರ್ಯಾಂತ್ ಬುಡ್’ಲ್ಲೆಂ. ಅವ್ಘಡ್, ಮೇ 10 ತಾರಿಕೆರ್ ಕುಮ್ಟಾಚ್ಯಾ ಹೆಡ್’ಬಂದರ್ ದರ್ಯಾವೆಳೆರ್ ಘಡ್ಲೆಂ. ದರ್ಯಾಂತ್ ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, 5 ಭುರ್ಗೆ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಬುಡ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್, ಸ್ಥಳೀಯ್ ಲೊಕಾಂನಿ ವಚುನ್ ತಾಂಕಾಂ...

'ಸೂರ್' ಉತ್ಪಾದನಾವಿಶಿಂ ತಮಿಳ್'ನಾಡು ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ಹುಸ್ಕೊ

'ಸೂರ್' ಉತ್ಪಾದನಾವಿಶಿಂ ತಮಿಳ್'ನಾಡು ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ಹುಸ್ಕೊ

ಅಧಿಕ್ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ವಿಟಮಿನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೆಂ ಪೀವನ್ ’ಸೂರ್’ ಉತ್ಪಾದನ್ ಕರುಂಕ್ ತಮಿಳ್ ನಾಡು ಸರ್ಕಾರ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್ಲಾ. ಎದೊಳ್’ಚ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಆದೆಶಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಮುಖೆಲ್ ಮಾರ್ಗಾಂ ಲಾಗ್ಸಾರ್ 3500'ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಸೊರ್ಯ್ಯಾಚ್ಯೊ ಆಂಗ್ಡ್ಯೊ ಬಂದ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿಂ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್...

ತಾಂಜಾನಿಯಾಂತ್ ಬಸ್ ಪರ್ತುನ್ 32 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚೆಂ ದುರ್ಮರಣ್

ತಾಂಜಾನಿಯಾಂತ್ ಬಸ್ ಪರ್ತುನ್ 32 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚೆಂ ದುರ್ಮರಣ್

ಉತ್ತರ್ ತಾಂಜಾನಿಯಾಂತ್ ಬಸ್ ಪರ್ತುನ್ 29 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ, ದೊಗಾಂ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆನಿಂ ಚಾಲಕ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಘಡ್ಲೆಂ. ಚಾಲಕಾಚೆಂ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಚುಕುನ್ ಬಸ್ ರಸ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಣಿಯೆಂತ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಥಂಯ್ಸರ್’ಚ್ ಧಾರುಣ್ ರಿತಿನ್ ಮರಣ್ ...

ಸಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂಕ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಮಾಹೆತ್

ಸಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂಕ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಮಾಹೆತ್

ಮೇ 2 ಆನಿಂ 3 ವೆರ್ 2017 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಪರೀಕ್ಷಾ (ಸಿಇಟಿ) ಚಲ್ತಾ ಆಸ್ತಾಂ, ಉನ್ನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ'ನ್ ಸಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂಕ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಾ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂನಿ ಪಾಳುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಗರ್ಜೆಚಿ...

ಬೆಂಗ್ಳುರ್'ಚೆಂ ಭಾರತೀಯ್ ವಿಗ್ಯಾನ್ ಸಂಸ್ಥೊ ದೆಶಾಂತ್ಲೊ ಉಂಚ್ಲೊ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥೊ

ಬೆಂಗ್ಳುರ್'ಚೆಂ ಭಾರತೀಯ್ ವಿಗ್ಯಾನ್ ಸಂಸ್ಥೊ ದೆಶಾಂತ್ಲೊ ಉಂಚ್ಲೊ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥೊ

ದೆಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ಉನ್ನತ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ವಿಗ್ಯಾನ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ (ಐ.ಐ.ಎಸ್.ಸಿ) ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ. ಕೇಂದ್ರ್ ಮಾನವ್ ಸಂಪನ್ಮೂಳ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಾವಡೆಕರ್ ಹಾಣೆಂ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ...

ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ರಾವೊಂವ್ಕ್ ಘೊವಾನ್ ಆಂಗಾರ್ ಚಿಮ್ಣೆ ತೆಲ್ ವೊತುನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್’ಚ್ ಹುಲ್ಪಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೊ

ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ರಾವೊಂವ್ಕ್ ಘೊವಾನ್ ಆಂಗಾರ್ ಚಿಮ್ಣೆ ತೆಲ್ ವೊತುನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್’ಚ್ ಹುಲ್ಪಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೊ

ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಬಾಯ್ಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಸಂಭ್ರಮಾಂನಿ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ರಾವೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೆಶಾಚ್ಯಾ ಅನಂತಪುರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಶೇಖ್ ಬಶೀರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್’ಚ್ ಹುಲ್ಪಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಆಪ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಗಾವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್...

ಎಪ್ರಿಲ್ 1 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಇ-ವೀಸಾ ಸರ್ವಿಸ್

ಎಪ್ರಿಲ್ 1 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಇ-ವೀಸಾ ಸರ್ವಿಸ್

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಇ-ವೀಸಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಎಪ್ರಿಲ್ 1 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಜಾತಲೆಂ. ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಇ-ವೀಸಾ ಸೌಲಭ್ಯ್...

ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಯೆತಾ ಕುಡ್ಲ ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸ್

ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಯೆತಾ ಕುಡ್ಲ ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸ್

ಮಂಗ್ಳುರ್-ಹಾಸನ್-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೋಳ್ ಮಾರ್ಗಾರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ವೆಚೆಂ ಕುಡ್ಲ ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸ್ ರಯ್ಲಾಚೊ ಸಂಚಾರ್ ಎಕಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಸುರು ಕರ್ತಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೇಂದ್ರ್ ರೈಲ್ವೇ ಸಚಿವ್ ಸುರೇಶ್ ಪ್ರಭು ಹಾಣೆಂ ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡ್ ಸಂಸತ್ ಸಾಂದೊ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್...

ಎಪ್ರಿಲಾ ಥಾವ್ನ್ ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಹಳ್ಳೆಕ್ ಏಕ್ ಪೊಲೀಸ್!

ಎಪ್ರಿಲಾ ಥಾವ್ನ್ ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಹಳ್ಳೆಕ್ ಏಕ್ ಪೊಲೀಸ್!

ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖ್ಯಾಕ್ ಆನಿಕೀ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೆಶಾನ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಎಸ್.ಪಿ. ವ್ಯಾಪ್ತೆಂತ್ ’ಬೀಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್’ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೆಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೆಶಾನ್ ಹಳ್ಳೇಕ್ ಏಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್...

ಪೋಶಕಾಂಚೆಂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್, ಭುರ್ಗೆಂ ಕಾರಾಂತ್

ಪೋಶಕಾಂಚೆಂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್, ಭುರ್ಗೆಂ ಕಾರಾಂತ್

ಪೋಶಕಾಂಚ್ಯಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷೆ ವರ್ವಿಂ 3 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಸುಮಾರ್ 20 ಮಿನುಟಾಂ ಭರ್ ಕಾರಾಂತ್ ಉರ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡೀತ್ ರಾಯ್ಚುರ್'ಚ್ಯಾ ಮಹಾವೀರ್ ಸರ್ಕಲಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಘಡ್ಲಾ. ವಸ್ತುರ್ ಖರೀದಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಪೋಶಕಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಕಾರಾಂತ್ ಸೊಡ್ನ್,...

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶಹರಾಂತ್ ಉದ್ಕಾಚೊ ಬರ್ಗಾಲ್!

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶಹರಾಂತ್ ಉದ್ಕಾಚೊ ಬರ್ಗಾಲ್!

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶಹರಾಂತ್ ದಿಸಾಂದೀಸ್ ಉದ್ಕಾಚೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಚಡುನ್ಂಚ್ ಆಸಾತ್. ಎಕಾ ಕುಶಿನ್ ದೋನ್ ದಿಸಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಉದಕ್ ಸೊಡ್ಚಿ ವ್ಯೆವಸ್ತಾ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಉದ್ಕಾಚೊ ಅಭಾವ್ ಚಡುನ್ ಆಸಾ ತರ್ ಆನ್ಯೆಕಾ ಕುಶಿನ್ ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ಟ್ಯಾಂಕರಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್...

ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಾಕ್ ಎಕಾ ದಿಸಾಂತ್ 4.75 ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್ ಕಾಣಿಕ್ ಸಂಗ್ರಹ್!

ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಾಕ್ ಎಕಾ ದಿಸಾಂತ್ 4.75 ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್ ಕಾಣಿಕ್ ಸಂಗ್ರಹ್!

ದೆಶಾಚೆಂ ಭೋವ್ ಗಿರೇಸ್ತ್ ದೀವ್ಳ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ತಿರುಪತಿಚ್ಯಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ್ ದಿವ್ಳಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಸಂಗ್ರಹ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕ್ 4.75 ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್! 500 ಆನಿ 1000 ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ನೋಟ್ ರದ್ಧ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಇತ್ಲಿ ಕಾಣಿಕ್ ಸಂಗ್ರಹ್...

ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮಿರಾಂತ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್

ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮಿರಾಂತ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್

ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮಿರಾಚ್ಯಾ ಬುದ್ಗಾಮ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎನ್ಕೌಂಟರಾಂತ್ ಏಕ್ ಆಕಾಂತ್ವಾದಿ ಆನಿಂ ತೇಗ್ ನಾಗರಿಕ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಎನ್ಕೌಂಟರಾ ವೆಳಾರ್ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಲೋಕ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಭದ್ರತಾ ಶಿಬ್ಬಂದಿಂಚೆರ್ ಫಾತರ್ ಉಡೊಂವ್ಕ್...

SSLC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಮಾಹೆತ್

SSLC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಮಾಹೆತ್

ಮಾರ್ಚ್ 30 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಆನಿಂ ಹ್ಯಾ ಬಾಬ್ತಿಂ ಗರ್ಜೆಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಡ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳೆನ್...

ಫಾಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮೋದಿಚೊ ಉಪಾಸ್

ಫಾಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮೋದಿಚೊ ಉಪಾಸ್

ನವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಥಾವ್ನ್ 9 ದಿಸಾಂಚೊ ಉಪಾಸ್ ಧರ್ತಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚ್ಯಾರ್ ದಶಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ಅಶೆಂ ಕರುನ್ ಆಯ್ಲಾ, ಆನಿಂ ತ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಯೀ ತೊ ತೆಂ ಮುಂದರುನ್...

ಬಸ್ ಖಣಿಯೆಂತ್ ಪಡುನ್ 10 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಬಸ್ ಖಣಿಯೆಂತ್ ಪಡುನ್ 10 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಪಯ್ಣಾರ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಫಾಲ-ದಿಮಾಪುರ್ ವರುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಬಸ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಹಾ ಮಾರ್ಗ್ 39 ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಗೂಂಡ್ ಖಣಿಯೆಂತ್ ಪಡುನ್, 10 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿಂ 25ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಪಯ್ಣಾರ್‍ಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಸೊಮಾರಾ...

ಮೈಸೂರಾಂತ್ ಇಡ್ಲಿ ಖಾಂವ್ಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ

ಮೈಸೂರಾಂತ್ ಇಡ್ಲಿ ಖಾಂವ್ಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ

ಎಂ-ಟು-ಎಂ ಫುಡ್ಸ್, ಹಾಂಣಿಂ ಯುಗಾದಿ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಮಾರ್ಚ್ 29 ತಾರಿಕೆರ್ ಹೆಬ್ಬಾಳ್‍’ಚ್ಯಾ 16, 7ಎ ಮುಖ್ಯ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಿಐಟಿಬಿ ಛತ್ರ ಔಟಲೆಟ್‍ ಹಾಂಗಾಸರ್ ’ಇಡ್ಲಿ ಮೇಳ’ ಆಸಾ ಕೆಲಾ. ಹ್ಯಾ ಮೆಳಾಂತ್ ವೀಸ್ ವಿವಿಂಗಡ್ ರಿತಿಂಚ್ಯೊ ಇಡ್ಲ್ಯೊ ಆಸ್ತಲ್ಯೊ...

ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಆಧಾರ್ ಖಡ್ಡಾಯ್!

ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಆಧಾರ್ ಖಡ್ಡಾಯ್!

ಮಹತ್ವಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳೆಂತ್ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಶೆಂಚ್ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಖಡ್ಡಾಯ್ ಕರುನ್ ಆದೇಶ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲಾ. ಮೊಬೈಲ್‌ ಸಿಮ್‌ ಕಾರ್ಡ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್'ಯೀ ಆಧಾರ್‌ ದಿಂವ್ಚೆಂ ವೆಗಿಂಚ್ ಖಡ್ಡಾಯ್ ಜಾತೆಲೆಂ...

ಅಪರಾಧಿತ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂಕ್ ಚುನಾವಣಾಥಾವ್ನ್ ಆಜೀವ್ ನಿಷೇಧ್: ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ "ಸುಪ್ರೀಂ" ಸೂಚನ್

ಅಪರಾಧಿತ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂಕ್ ಚುನಾವಣಾಥಾವ್ನ್ ಆಜೀವ್ ನಿಷೇಧ್: ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ "ಸುಪ್ರೀಂ" ಸೂಚನ್

ಅಪರಾಧಿತ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂಚ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಚುನಾವಣಾಥಾವ್ನ್ ಆಜೀವ್ ನಿಷೇಧ್ ಲಾಂವ್ಚ್ಯಾವಿಶಿಂ ನಿರ್ಧಾರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋಡ್ತ್, ಸುಕ್ರಾರಾ ಸೂಚಾಯ್ಸಿಲಾಂ. ಅಪರಾಧಿತ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂಚ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಚುನಾವಣಾಥಾವ್ನ್...

45,622 ಕರೊಡ್ ಅಘೋಷಿತ್ ಆದಾಯ್ ಪತ್ತೊ ಕೆಲ್ಲೊ ಐಟಿ ಇಲಾಖೊ

45,622 ಕರೊಡ್ ಅಘೋಷಿತ್ ಆದಾಯ್ ಪತ್ತೊ ಕೆಲ್ಲೊ ಐಟಿ ಇಲಾಖೊ

ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಆದಾಯ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲಾಖೊ ಒಟ್ಟುಕ್ 45,622 ಕರೊಡ್ ಅಘೋಷಿತ್ ಆದಾಯ್ ಪತ್ತೊ ಕೆಲಾ. ಸುಮಾರ್ 2,534 ವ್ಯೆಕ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಆದಾಯಾಚೆಂ ಸೊದ್ನಾಂ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾ ಆದಾಯ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲಾಖೊ, ಆರಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸುಮಾರ್ 3,625 ಕರೊಡ್...

ಬಾಳ್ಶೆಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೊತೊರಾಚ್ಯೆರ್ ಹಲ್ಲೊ

ಬಾಳ್ಶೆಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೊತೊರಾಚ್ಯೆರ್ ಹಲ್ಲೊ

ದೋನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ರಾಗಾನ್ ಪೆಟ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಆನಿ ಸಯ್ರ್ಯಾಂನಿ ದೊತೊರಾಚ್ಯೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲಾ. ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಾಲೂರ್'ಚ್ಯಾ ಹೊಸುರ್...

ಪಟಾಕಿ ಫುಟುನ್ ದೊಗಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಪಟಾಕಿ ಫುಟುನ್ ದೊಗಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಪಟಾಕಿ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ವಿಸ್ಪೋಟ್ ಜಾವ್ನ್, ದೊಗಾಂ ಧಾರುಣ್ ರಿತಿರ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾ. ಬಂಟ್ವಾಳ್ ತಾಲುಕಾಚ್ಯಾ ಕಂಬಳಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮಾಚ್ಯಾ ಆಸೀಮ್ ಆನಿಂ...

loader

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.