National

ಆಧಾರ್ ಜೊಡ್ಣಿಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ 5 ಕರೋಡ್ ನಕ್ಲಿ ಖಾತೆ ಉಗ್ತಡಾಕ್!

ಆಧಾರ್ ಜೊಡ್ಣಿಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ 5 ಕರೋಡ್ ನಕ್ಲಿ ಖಾತೆ ಉಗ್ತಡಾಕ್!

ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯಾಚಿ ಜೊಡ್ಣಿಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ 5 ಕರೋಡ್ ನಕ್ಲಿ ಖಾತೆ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಚಿವ್ ಪಿಯುಶ್ ಗೋಯಲ್ ಹಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾ. ಆಧಾರ್ ಸಂಖೊ ಖಡ್ಡಾಯ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ....

ರಿಲಾಯನ್ಸ್: ದಸಂಬ್ರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ 'ವೊಯ್ಸ್ ಕೊಲ್' ನಾಂ

ರಿಲಾಯನ್ಸ್: ದಸಂಬ್ರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ 'ವೊಯ್ಸ್ ಕೊಲ್' ನಾಂ

ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ವಾಪರ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ದಸಂಬ್ರ್ ಎಕಾ ತಾರಿಕೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ 'ವೊಯ್ಸ್ ಕೊಲ್' ಸೆವಾ ಲಾಭ್ಚಿನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಂಪನಿನ್ ಕಳಯ್ಲಾ....

ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ್, ಕೀರ್ತಿ ಚಕ್ರ್ ಪುರಸ್ಕೃತಾಂಕ್ ರಯ್ಲಾರ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಭಾಗ್

ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ್, ಕೀರ್ತಿ ಚಕ್ರ್ ಪುರಸ್ಕೃತಾಂಕ್ ರಯ್ಲಾರ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಭಾಗ್

ರಯ್ಲಾಂನಿ ಪರಮವೀರ ಚಕ್ರ್ ಆನಿಂ ಮಹಾವೀರ ಚಕ್ರ್ ಪುರಸ್ಕೃತಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆಜೀವ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ದರ್ಜ್ಯಾಂತ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ಚಿ ಸವ್ಲತಾಯ್ ಆತಾಂ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ್ ಆನಿಂ ಕೀರ್ತಿ ಚಕ್ರ್ ಪುರಸ್ಕೃತಾಂಕ್’ಯೀ....

ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೆಶಾಂತ್ ಉಷ್ಣ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಾಚೆಂ ಬೊಯ್ಲರ್ ಸ್ಪೋಟ್: 15 ಮರಣ್, 100 ವಯ್ರ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾಂತ್

ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೆಶಾಂತ್ ಉಷ್ಣ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಾಚೆಂ ಬೊಯ್ಲರ್ ಸ್ಪೋಟ್: 15 ಮರಣ್, 100 ವಯ್ರ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾಂತ್

ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೆಶಾಚ್ಯಾ ರಾಯ್ ಬರೇಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಉಷ್ಣ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಾಚ್ಯಾ ಎನ್.ಟಿ.ಪಿ.ಸಿ. ಉಂಚಾಹರ್ ಘಟಕಾಂತ್ ಬೊಯ್ಲರ್ ಸ್ಪೋಟ್ ಜಾವ್ನ್, ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ 15 ಕಾಮೆಲಿ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್....

ಹರ್ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. ಸಿಲಿಂಡ್ರಾಚೆರ್ 4.50 ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ಚಡಾವ್!?

ಹರ್ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. ಸಿಲಿಂಡ್ರಾಚೆರ್ 4.50 ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ಚಡಾವ್!?

ಸಬ್ಸಿಡಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. ಸಿಲಿಂಡ್ರಾಚೆಂ ಮೊಲ್ ಹರ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಾರ್ 4.50 ರುಪ್ಯಾ ಲೆಕಾರ್ ಚಡ್ಲಾ. ಅಶೆಂ ತಾಚೆಂ ಮೊಲ್ 495.69 ರುಪಯ್ ಜಾಲಾ.....

ಲೈನ್’ಮ್ಯಾನ್ ನ್ಹಯ್, ಪವರ್’ಮ್ಯಾನ್!

ಲೈನ್’ಮ್ಯಾನ್ ನ್ಹಯ್, ಪವರ್’ಮ್ಯಾನ್!

ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೊ ಅಸ್ಥಿತ್ವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಲೈನ್’ಮ್ಯಾನಾಂಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆನಿಂ ಮುಕಾರ್ ’ಪವರ್ ಮ್ಯಾನ್’ ಜಾತಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಚೆಂ ....

ವಿಮಾನಾಂನಿ ಲ್ಯಾಪ್’ಟೊಪ್ ನಿಷೇಧ್!?

ವಿಮಾನಾಂನಿ ಲ್ಯಾಪ್’ಟೊಪ್ ನಿಷೇಧ್!?

ವಿಮಾನ್ ಪಯ್ಣಾರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಚೆಕ್-ಇನ್ ಬ್ಯಾಗಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಲ್ಯಾಪ್’ಟೊಪ್ ತಸಲ್ಯಾ ವಯಕ್ತಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೊನಿಕ್ ಸಾಧನಾಂ ನಿಷೇಧ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ...

ನೋಟ್ ರದ್ದ್: ನವೆಂಬ್ರ್ 8ವೆರ್‍ ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತಿಂ ಥಾವ್ನ್ ’ಕಾಳೊ ದೀಸ್’ ಆಚರಣ್

ನೋಟ್ ರದ್ದ್: ನವೆಂಬ್ರ್ 8ವೆರ್‍ ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತಿಂ ಥಾವ್ನ್ ’ಕಾಳೊ ದೀಸ್’ ಆಚರಣ್

ವ್ಹಡ್ ಮೊಲಾಚೆ ನೋಟ್ ರದ್ದ್ ಕರ್ನ್ ನವೆಂಬ್ರ್ 8ವೆರ್ ಏಕ್ ವರಸ್ ಸಂಪ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್, ತೊ ದೀಸ್ ’ಕಾಳೊ ದೀಸ್’ ಜಾವ್ನ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತಿನ್ ಕಳಯ್ಲಾ....

ಸಪ್ತಂಬ್ರಾಂತ್ 92,150 ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಜಮೊ

ಸಪ್ತಂಬ್ರಾಂತ್ 92,150 ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಜಮೊ

ಸಪ್ತಂಬರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ 42.91 ಲಾಖ್ ಉದ್ಯಮ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ 92,150 ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಂಗ್ರಹ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ದುಡ್ವಾ ಸಚಿವಾಲಯಾನ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಕಳಯ್ಲೆಂ....

ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಬೊಂಡ್ ಯೋಜನ್ ಆರಂಭ್, ಹರ್ ಗ್ರಾಮಾಕ್ ರು.2,971

ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಬೊಂಡ್ ಯೋಜನ್ ಆರಂಭ್, ಹರ್ ಗ್ರಾಮಾಕ್ ರು.2,971

ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಬೊಂಡ್ ಯೋಜನೆಕ್ ನೊಂದಾವ್ಣಿ ಕರುಂಕ್ ಅಕ್ತೋಬ್ರ್ 23-25 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆಸುನ್, ಹರ್ ಗ್ರಾಮಾಕ್ ರು.2,971 ಮೊಲ್ ಠರಾಯ್ಲಾ....

ನಗದ್ ವ್ಹಯ್ವಾಟಾಕ್ ಐ.ಡಿ. ಪ್ರೂಫ್ ಖಡ್ಡಾಯ್!

ನಗದ್ ವ್ಹಯ್ವಾಟಾಕ್ ಐ.ಡಿ. ಪ್ರೂಫ್ ಖಡ್ಡಾಯ್!

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿಂ ಹೇರ್ ದುಡ್ವಾ ಸಂಸ್ತ್ಯಾಂನಿ 50,000 ರುಪ್ಯಾಂ ವರ್ನಿಂ ಚಡ್ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಯವಹಾರಾಂಕ್ ವಳ್ಕೆ ಚಿಟಿಚಿ ಪರಿಶೀಲನ್ ಖಡ್ಡಾಯ್ ಕೆಲಾ. ಕಾಳ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಚೆಂ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ....

ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಚ್ಯಾ ನಗ್ದೆಂತ್ ಚಡ್ಣಿಂ?

ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಚ್ಯಾ ನಗ್ದೆಂತ್ ಚಡ್ಣಿಂ?

ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಚೆಂ ನಗದ್ ಐವಜ್ ಚಡೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕನ್ನಡ ಆನಿಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖ್ಯಾನ್ ದುಡ್ವಾ ಇಲಾಖ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ಪ್ರಸ್ತಾವ್ ದವರ್ಲಾ....

ಕಾರ್ವಾರ್: 8.50 ಗೇಣ್ ಲಾಂಬಾಯೆಚಿ ಸಿಸರ್

ಕಾರ್ವಾರ್: 8.50 ಗೇಣ್ ಲಾಂಬಾಯೆಚಿ ಸಿಸರ್

ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಸೀಬರ್ಡ್ ನೌಕಾಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಕಾಮತ್ ದರ್ಯಾತಡಿಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಎಕಾ ಕಂಪೌಂಡಾ ಕುಶಿನ್ ಸೊಮಾರಾ ಏಕ್ ಸಿಸರ್ ದಿಸುನ್, ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಆಕಾಂತಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲಿ.....

ಸಿನಿಮಾ ಸಾಲಾಂನಿ ರಾಷ್ಟ್ರ್’ಗೀತೆಕ್ ಗೌರವ್; ಕೇಂದ್ರಾಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್

ಸಿನಿಮಾ ಸಾಲಾಂನಿ ರಾಷ್ಟ್ರ್’ಗೀತೆಕ್ ಗೌರವ್; ಕೇಂದ್ರಾಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್

ಸಿನಿಮಾ ಸಾಲಾಂನಿ ರಾಷ್ಟ್ರ್’ಗೀತೆಕ್ ಉಬೆ ರಾವಾಜಯ್ ವಾ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ....

ಘರ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕನಿಷ್ಟ್ ವೇತನ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಭದ್ರತಾ ಕಾನೂನ್

ಘರ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕನಿಷ್ಟ್ ವೇತನ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಭದ್ರತಾ ಕಾನೂನ್

ಘರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಸಮಾನ್ ಕನಿಷ್ಟ್ ವೇತನ್ ಆನಿಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಭದ್ರತಾ ಲಾಭೊಂವ್ಚೆಂ ಕಾನೂನ್ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸಾ....

"ಶಿವಾಚೆಂ ದೀವ್ಳ್ ನಾಸ್ ಕರ್ನ್ ಶಹಜಹಾನಾನ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಬಾಂದ್’ಲ್ಲೆಂ": ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಂಸದ್ ವಿನಯ್ ಕಟಿಯಾರ್

"ಶಿವಾಚೆಂ ದೀವ್ಳ್ ನಾಸ್ ಕರ್ನ್ ಶಹಜಹಾನಾನ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಬಾಂದ್’ಲ್ಲೆಂ": ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಂಸದ್ ವಿನಯ್ ಕಟಿಯಾರ್

ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಕ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಏಕ್ ಕಾಳೊ ತಿಬೊ ಮ್ಹಣ್ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಂಸದ್ ಸಂಗೀತ್ ಸೋಮ್ ಹಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದೇಶ್’ಭರ್ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ರಿತಿಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ...

ವಾರಂಗಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಉಜೊ; ದೋಗ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚೆಂ ಮರಣ್, 400 ಜಣ್ ಬಚಾವ್

ವಾರಂಗಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಉಜೊ; ದೋಗ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚೆಂ ಮರಣ್, 400 ಜಣ್ ಬಚಾವ್

ತೆಲಾಂಗಣಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಾರಂಗಲ್ ನಗರಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಕಾಲ್ ರಾತಿಂ ಸಂಭವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ದೋಗ್ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಉಜ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ...

“ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ಕುಮಕ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಲೋಕ್ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಾಲಾ”

“ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ಕುಮಕ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಲೋಕ್ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಾಲಾ”

ಉಸ್ವಾಸಾಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಸಾಲುಮರ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅಪೋಲೊ ಸುಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ 4 ದೀಸ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲಿ, ಪೂಣ್ ತಿಚೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚೊ ಖರ್ಚ್ ಭರುಂಕ್ ....

ಆಯುರ್ವೇದಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ’ಆರೋಗ್ಯ್ ಕ್ರಾಂತಿ’ ಕರ್ಚೊ ವೇಳ್ ಆಯ್ಲಾ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಆಯುರ್ವೇದಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ’ಆರೋಗ್ಯ್ ಕ್ರಾಂತಿ’ ಕರ್ಚೊ ವೇಳ್ ಆಯ್ಲಾ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿನ್ ಆಜ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಆಯುರ್ವೇದ್ ಸಂಸ್ಥೊ ದೇಶಾಕ್ ಅರ್ಪಣ್ ಕೆಲೆಂ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಆಯುರ್ವೇದ್ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ...

ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ 10 ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್: ಖಾದರ್

ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ 10 ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್: ಖಾದರ್

ಭೋವ್ ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ ಜೆವಣ್-ಖಾಣ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಸರ್ವ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ, ತಾಲೂಕ್ ಕೇಂದ್ರಾಂನಿ ಸುರ್ವಾತುಂಕ್ ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾನ್ ಆದೇಶ್...

ಲೊರಿ ಮುಷ್ಕರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಕ್; ಸುಮಾರ್ 2000 ಕರೊಡ್ ರುಪಯ್ ವ್ಹಯ್ವಾಟಾಕ್ ನಷ್ಟ್

ಲೊರಿ ಮುಷ್ಕರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಕ್; ಸುಮಾರ್ 2000 ಕರೊಡ್ ರುಪಯ್ ವ್ಹಯ್ವಾಟಾಕ್ ನಷ್ಟ್

ಸಬಾರ್ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಮುಖಾರ್ ದವರ್ನ್ ದೇಶ್’ಭರ್ ಚಲುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಲೊರಿ ಮುಷ್ಕರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸುಮಾರ್ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ಕರೊಡಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಹಯ್ವಾಟಾಕ್ ನಷ್ಟ್ ಜಾಲಾ. ಎಕಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ 150 ಕರೊಡಾಂಚ್ಯಾಕೀ ....

ರಜನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಬಿ.ಐ'ಚೊ ನವೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್

ರಜನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಬಿ.ಐ'ಚೊ ನವೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್

ಭಾರತೀಯ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಚೊ (ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.) ಆಡಳ್ತೆ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ರಜನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಕಾ ಬ್ಯಾಂಕಾಚೊ ಮುಖ್ಲೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್ ಕೆಲಾ. ರಜನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅರುಂಧತಿ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯಾಚೊ ....

ಸೆಲ್ಫಿ ಕಾಡುಂಕ್ ವಚುನ್, ರೈಲಾ ಪಂದಾ ಪಡುನ್ ಯುವಕಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಸೆಲ್ಫಿ ಕಾಡುಂಕ್ ವಚುನ್, ರೈಲಾ ಪಂದಾ ಪಡುನ್ ಯುವಕಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾ ರೈಲಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕಾಡುಂಕ್ ವಚುನ್, ರೈಲಾ ಪಂದಾ ಪಡುನ್ ತೇಗ್ ಯುವಕ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್-ಬಿಡದಿ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಂಡರ್’ಲಾ ಲಾಗಿಂ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಘಡ್ಲಾ....

ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲಾಚೆರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ಪಾದ್ ಶುಲ್ಕ್ ತಿರ್ವ್ಯಾಂತ್ ದೆವ್ಣಿಂ

ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲಾಚೆರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ಪಾದ್ ಶುಲ್ಕ್ ತಿರ್ವ್ಯಾಂತ್ ದೆವ್ಣಿಂ

ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲಾಚೆರ್ ಆಸ್ಚೊ ಉತ್ಪಾದ್ ಶುಲ್ಕ್ ತಿರ್ವೊ ಲೀಟರಾಕ್ 2 ರುಪಯ್ ಲೆಕಾರ್ ದೆಂವಯ್ಲಾ, ಆನಿಂ ಆಜ್ ಮಧ್ಯಾನ್ ರಾತಿಂ ಥಾವ್ನ್ ತೆಂ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಯೆತಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ದೆಂವ್ಣಿಂ ವರ್ವಿಂ ...

ಪತಾಂಜಲಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಫುಡ್ಲೊ ವಾರೀಸ್'ದಾರ್ ಘೋಷಣ್

ಪತಾಂಜಲಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಫುಡ್ಲೊ ವಾರೀಸ್'ದಾರ್ ಘೋಷಣ್

ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಂಕ್ ಪಂಥಾಹ್ವನ್ ದೀವ್ನ್ ದೆಶಾಂತ್ ವೆಗಾನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜೊಡ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಪತಾಂಜಲಿ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಪತಾಂಜಲಿ ದೆಶಾಚೊ ನಂ.1 ಸಂಸ್ಥೊ ಜಾವ್ನ್ ರೂಪಿತ್ ಕರ್ಚೊ ...

ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ಥಂಡ್ ಪೀವನ್ ಮ್ಹಣುನ್ ವೀಕ್ ಪಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ಥಂಡ್ ಪೀವನ್ ಮ್ಹಣುನ್ ವೀಕ್ ಪಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಆಚರಣಾ ವೆಳಾರ್ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಥಂಡ್ ಪೀವನ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ವೀಕ್ ಪಿಯೆವ್ನ್, ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್'ಚ್ಯಾ ಕೆ. ಆರ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತೆಂತ್ ಘಡ್ಲಾ....

ಸರ್ಕಾರಿ ಸವ್ಲತಾಯೆ ಖಾತಿರ್ ಆಧಾರ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಆವ್ದಿ ವಿಸ್ತರಣ್

ಸರ್ಕಾರಿ ಸವ್ಲತಾಯೆ ಖಾತಿರ್ ಆಧಾರ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಆವ್ದಿ ವಿಸ್ತರಣ್

ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನ್ ಆನಿಂ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಖಾತಿರ್ ಆಧಾರ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ದಸಂಬರ್ 31 ಪರ್ಯಾಂತ್, ತೀನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆವ್ದಿ ವಿಸ್ತಾರಾಂವ್ಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲಾ....

ದುಸ್ರ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್’ಯೀ ಎಂಬುಲೆನ್ಸಾರ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲಿ ಆವಯ್

ದುಸ್ರ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್’ಯೀ ಎಂಬುಲೆನ್ಸಾರ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲಿ ಆವಯ್

ಕಡಬಾಂತ್ ಪ್ರಸುತ್ಪಣಾಚೆ ಕಠೀಣ್ ದುಃಖಿನ್ ವಳ್ವಳುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಯೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ 108 ಎಂಬುಲೆನ್ಸ್ ವಾಹನಾರ್ ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲಾ. ಕೋಡಿಂಬಾಳ ಗ್ರಾಮಾಚ್ಯಾ ದಂಡುಗುರಿ ನಿವಾಸಿ...

ಏಷ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಸೋಲಾರ್ ಪಾರ್ಕಾಚ್ಯಾ ಉಗ್ತಾವ್ಣೆಕ್ ಮೋದಿಚೆಂ ಆಗಮನ್!

ಏಷ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಸೋಲಾರ್ ಪಾರ್ಕಾಚ್ಯಾ ಉಗ್ತಾವ್ಣೆಕ್ ಮೋದಿಚೆಂ ಆಗಮನ್!

ತುಮಕೂರುಚ್ಯಾ ಪಾವಗಡಾಂತ್ ಉಬೆಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಏಷ್ಯಾಚೆಂ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಸೋಲಾರ್ ಪಾರ್ಕಾಕ್ ಆಜ್ ಸಿ.ಎಮ್. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾನ್ ಭೇಟ್ ದೀವ್ನ್ ಪಾರ್ಕಾಚಿ ಕಾಮ್ಗಾರಿ ಪಳಯ್ಲಿ....

ತರುಣ್ ತೇಜ್ಪಾಲ್ ವಿರೋಧ್ ರೇಪ್ ಚಾರ್ಜ್ – ನವೆಂಬರ್ 21ವೆರ್ ತನ್ಖಿ

ತರುಣ್ ತೇಜ್ಪಾಲ್ ವಿರೋಧ್ ರೇಪ್ ಚಾರ್ಜ್ – ನವೆಂಬರ್ 21ವೆರ್ ತನ್ಖಿ

ಫಾಮಾದ್ ಪತ್ರ್’ಕರ್ತ್, ತೆಹಲ್ಕಾಚೊ ಆದ್ಲೊ ಮುಖೆಲ್ ಸಂಪಾದಕ್, ತರುಣ್ ತೇಜ್ಪಾಲ್ ಹಾಣೆಂ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀ ಸಹೊದ್ಯೋಗಿಚೆರ್ 2013 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರ್ನ್, ಲೈಂಗಿಕ್ ಉಪದ್ರ್ ....

loader

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.