National

ಲೊರಿ ಮುಷ್ಕರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಕ್; ಸುಮಾರ್ 2000 ಕರೊಡ್ ರುಪಯ್ ವ್ಹಯ್ವಾಟಾಕ್ ನಷ್ಟ್

ಲೊರಿ ಮುಷ್ಕರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಕ್; ಸುಮಾರ್ 2000 ಕರೊಡ್ ರುಪಯ್ ವ್ಹಯ್ವಾಟಾಕ್ ನಷ್ಟ್

ಸಬಾರ್ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಮುಖಾರ್ ದವರ್ನ್ ದೇಶ್’ಭರ್ ಚಲುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಲೊರಿ ಮುಷ್ಕರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸುಮಾರ್ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ಕರೊಡಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಹಯ್ವಾಟಾಕ್ ನಷ್ಟ್ ಜಾಲಾ. ಎಕಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ 150 ಕರೊಡಾಂಚ್ಯಾಕೀ ....

ರಜನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಬಿ.ಐ'ಚೊ ನವೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್

ರಜನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಬಿ.ಐ'ಚೊ ನವೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್

ಭಾರತೀಯ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಚೊ (ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.) ಆಡಳ್ತೆ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ರಜನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಕಾ ಬ್ಯಾಂಕಾಚೊ ಮುಖ್ಲೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್ ಕೆಲಾ. ರಜನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅರುಂಧತಿ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯಾಚೊ ....

ಸೆಲ್ಫಿ ಕಾಡುಂಕ್ ವಚುನ್, ರೈಲಾ ಪಂದಾ ಪಡುನ್ ಯುವಕಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಸೆಲ್ಫಿ ಕಾಡುಂಕ್ ವಚುನ್, ರೈಲಾ ಪಂದಾ ಪಡುನ್ ಯುವಕಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾ ರೈಲಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕಾಡುಂಕ್ ವಚುನ್, ರೈಲಾ ಪಂದಾ ಪಡುನ್ ತೇಗ್ ಯುವಕ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್-ಬಿಡದಿ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಂಡರ್’ಲಾ ಲಾಗಿಂ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಘಡ್ಲಾ....

ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲಾಚೆರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ಪಾದ್ ಶುಲ್ಕ್ ತಿರ್ವ್ಯಾಂತ್ ದೆವ್ಣಿಂ

ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲಾಚೆರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ಪಾದ್ ಶುಲ್ಕ್ ತಿರ್ವ್ಯಾಂತ್ ದೆವ್ಣಿಂ

ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲಾಚೆರ್ ಆಸ್ಚೊ ಉತ್ಪಾದ್ ಶುಲ್ಕ್ ತಿರ್ವೊ ಲೀಟರಾಕ್ 2 ರುಪಯ್ ಲೆಕಾರ್ ದೆಂವಯ್ಲಾ, ಆನಿಂ ಆಜ್ ಮಧ್ಯಾನ್ ರಾತಿಂ ಥಾವ್ನ್ ತೆಂ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಯೆತಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ದೆಂವ್ಣಿಂ ವರ್ವಿಂ ...

ಪತಾಂಜಲಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಫುಡ್ಲೊ ವಾರೀಸ್'ದಾರ್ ಘೋಷಣ್

ಪತಾಂಜಲಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಫುಡ್ಲೊ ವಾರೀಸ್'ದಾರ್ ಘೋಷಣ್

ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಂಕ್ ಪಂಥಾಹ್ವನ್ ದೀವ್ನ್ ದೆಶಾಂತ್ ವೆಗಾನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜೊಡ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಪತಾಂಜಲಿ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಪತಾಂಜಲಿ ದೆಶಾಚೊ ನಂ.1 ಸಂಸ್ಥೊ ಜಾವ್ನ್ ರೂಪಿತ್ ಕರ್ಚೊ ...

ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ಥಂಡ್ ಪೀವನ್ ಮ್ಹಣುನ್ ವೀಕ್ ಪಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ಥಂಡ್ ಪೀವನ್ ಮ್ಹಣುನ್ ವೀಕ್ ಪಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಆಚರಣಾ ವೆಳಾರ್ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಥಂಡ್ ಪೀವನ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ವೀಕ್ ಪಿಯೆವ್ನ್, ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್'ಚ್ಯಾ ಕೆ. ಆರ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತೆಂತ್ ಘಡ್ಲಾ....

ಸರ್ಕಾರಿ ಸವ್ಲತಾಯೆ ಖಾತಿರ್ ಆಧಾರ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಆವ್ದಿ ವಿಸ್ತರಣ್

ಸರ್ಕಾರಿ ಸವ್ಲತಾಯೆ ಖಾತಿರ್ ಆಧಾರ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಆವ್ದಿ ವಿಸ್ತರಣ್

ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನ್ ಆನಿಂ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಖಾತಿರ್ ಆಧಾರ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ದಸಂಬರ್ 31 ಪರ್ಯಾಂತ್, ತೀನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆವ್ದಿ ವಿಸ್ತಾರಾಂವ್ಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲಾ....

ದುಸ್ರ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್’ಯೀ ಎಂಬುಲೆನ್ಸಾರ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲಿ ಆವಯ್

ದುಸ್ರ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್’ಯೀ ಎಂಬುಲೆನ್ಸಾರ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲಿ ಆವಯ್

ಕಡಬಾಂತ್ ಪ್ರಸುತ್ಪಣಾಚೆ ಕಠೀಣ್ ದುಃಖಿನ್ ವಳ್ವಳುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಯೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ 108 ಎಂಬುಲೆನ್ಸ್ ವಾಹನಾರ್ ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲಾ. ಕೋಡಿಂಬಾಳ ಗ್ರಾಮಾಚ್ಯಾ ದಂಡುಗುರಿ ನಿವಾಸಿ...

ಏಷ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಸೋಲಾರ್ ಪಾರ್ಕಾಚ್ಯಾ ಉಗ್ತಾವ್ಣೆಕ್ ಮೋದಿಚೆಂ ಆಗಮನ್!

ಏಷ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಸೋಲಾರ್ ಪಾರ್ಕಾಚ್ಯಾ ಉಗ್ತಾವ್ಣೆಕ್ ಮೋದಿಚೆಂ ಆಗಮನ್!

ತುಮಕೂರುಚ್ಯಾ ಪಾವಗಡಾಂತ್ ಉಬೆಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಏಷ್ಯಾಚೆಂ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಸೋಲಾರ್ ಪಾರ್ಕಾಕ್ ಆಜ್ ಸಿ.ಎಮ್. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾನ್ ಭೇಟ್ ದೀವ್ನ್ ಪಾರ್ಕಾಚಿ ಕಾಮ್ಗಾರಿ ಪಳಯ್ಲಿ....

ತರುಣ್ ತೇಜ್ಪಾಲ್ ವಿರೋಧ್ ರೇಪ್ ಚಾರ್ಜ್ – ನವೆಂಬರ್ 21ವೆರ್ ತನ್ಖಿ

ತರುಣ್ ತೇಜ್ಪಾಲ್ ವಿರೋಧ್ ರೇಪ್ ಚಾರ್ಜ್ – ನವೆಂಬರ್ 21ವೆರ್ ತನ್ಖಿ

ಫಾಮಾದ್ ಪತ್ರ್’ಕರ್ತ್, ತೆಹಲ್ಕಾಚೊ ಆದ್ಲೊ ಮುಖೆಲ್ ಸಂಪಾದಕ್, ತರುಣ್ ತೇಜ್ಪಾಲ್ ಹಾಣೆಂ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀ ಸಹೊದ್ಯೋಗಿಚೆರ್ 2013 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರ್ನ್, ಲೈಂಗಿಕ್ ಉಪದ್ರ್ ....

55 ಲಾಖ್ ಲೊಕಾಕ್ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ವಿತರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಹೊ ಸಿ.ಎಮ್.!

55 ಲಾಖ್ ಲೊಕಾಕ್ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ವಿತರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಹೊ ಸಿ.ಎಮ್.!

ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಅಡೇಜ್ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ ಛತ್ತೀಸ್’ಗಡ್ ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ರಮಣ್ ಸಿಂಗ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ 55 ಲಾಖ್ 80 ಹಜಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್’ಫೋನ್ ವಿತರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ....

’ಒಪರೇಶನ್ ಸ್ಮಾಯ್ಲ್’ - 70 ಹಜಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ರಕ್ಷಣ್

’ಒಪರೇಶನ್ ಸ್ಮಾಯ್ಲ್’ - 70 ಹಜಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ರಕ್ಷಣ್

ಕೇಂದ್ರ್ ಗೃಹ್ ಸಚಿವಾಲಯಾಚ್ಯಾ ’ಒಪರೇಶನ್ ಸ್ಮಾಯ್ಲ್’ ವಿಶೇಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ 70 ಹಜಾರಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ರಕ್ಷಣ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್....

ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ ಗಾವ್ಪಿಣ್ ಮಾಣಿಕ್ ಭಿಡೆ ಹಿಕಾ ಭೀಮಸೇನ್ ಜೋಶಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ ಗಾವ್ಪಿಣ್ ಮಾಣಿಕ್ ಭಿಡೆ ಹಿಕಾ ಭೀಮಸೇನ್ ಜೋಶಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಫಾಮಾದ್ ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ ಗಾವ್ಪಿಣ್ ಮಾಣಿಕ್ ಭಿಡೆ ಹಿಕಾ 2017-18ವ್ಯಾ ಪಂಡಿತ್ ಭೀಮಸೇನ್ ಜೋಶಿ ಪ್ರಶಸ್ತೆಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾ. ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕಲಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯೆ ಹ್ಯೆ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಂತ್ ...

ಪ್ರಧಾನಿಕ್ ಸಲಹಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಮಿತಿಕ್ ಬಿಬೇಕ್ ಮುಖೆಲಿ

ಪ್ರಧಾನಿಕ್ ಸಲಹಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಮಿತಿಕ್ ಬಿಬೇಕ್ ಮುಖೆಲಿ

ನೋಟ್ ಬಂಧ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪ್ರಗತೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಉಲೊವ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿನ್ ಏಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲಾ. ...

ಹರ್ ಘರಾಂತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ್; ಸೌಭಾಗ್ಯ್ ಯೋಜನ್!

ಹರ್ ಘರಾಂತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ್; ಸೌಭಾಗ್ಯ್ ಯೋಜನ್!

ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿನ್ ’ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಸಹಜ್ ಬಿಜ್ಲಿ ಹರ್ ಘರ್ ಯೋಜನ್ (ಸೌಭಾಗ್ಯ್)’ ಆಜ್ ಘೋಷಿತ್ ಕೆಲಾ. ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಹರ್ ಘರಾಂತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯ್ ಆಸಾ ಕರ್ಚೆಂ ಹ್ಯಾ ಯೋಜನಾಚೊ ಶೆವೊಟ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ....

ನಿಯಮಾಂ ಪಾಳಿನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸುರತ್ಕಲ್ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ವಿರೋಧ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್

ನಿಯಮಾಂ ಪಾಳಿನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸುರತ್ಕಲ್ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ವಿರೋಧ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್

ಸುರತ್ಕಲ್’ಚೆಂ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಬಂದ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿಂ ಮಹಾಮಾರ್ಗಾರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ಫೊಂಡ್ಕುಲೆ ಬಂದ್ ಕರುಂಕ್ ವತ್ತಾಯ್ ಕರ್ನ್ ವಿವಿಧ್ ಸಂಘಟನಾಂಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಂನಿ ಎನ್.ಐ.ಟಿ.ಕೆ. ಟೋಲ್ ....

ಪಬ್ಬಾಂತ್’ಯೀ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಖಡ್ಡಾಯ್!

ಪಬ್ಬಾಂತ್’ಯೀ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಖಡ್ಡಾಯ್!

ಹೈದ್ರಾಬಾದ್'ಚ್ಯಾ ಪಬ್ಬಾಂನಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಖಡ್ಡಾಯ್ ಕೆಲಾ. ಪಬ್ಬಾಕ್ ವೆತಲ್ಯಾಂನಿ ಖಡ್ಡಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ವಳ್ಕೆ ಚೀಟ್ ಆನಿಂ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ದಾಕಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತೆಲಾಂಗಣಾಚ್ಯಾ ಅಬಕಾರಿ....

ಮುಂಬೈ: ಆರ್. ಕೆ. ಸ್ಟುಡಿಯೊಂತ್ ಉಜೊ

ಮುಂಬೈ: ಆರ್. ಕೆ. ಸ್ಟುಡಿಯೊಂತ್ ಉಜೊ

ಮುಂಬೈಚ್ಯಾ ಫಾಮಾದ್ ಆರ್. ಕೆ. ಸ್ಟುಡಿಯೊಂತ್ ಸನ್ವಾರಾ ದನ್ಪಾರಾಂ ಉಜೊ ಪೆಟುನ್, ಸ್ಟುಡಿಯೊಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಟಿ.ವಿ. ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಚೆಂ ಸೆಟ್ ಹುಲ್ಪಾಲಾಂ. ಸ್ಟುಡಿಯೋಂತ್ ಸೋನಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್....

ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲೆಂ

ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲೆಂ

ಕಲಬುರ್ಗಿ ಥಾವ್ನ್ ಸೇಡಂಗೆಕ್ ವಚುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್ಸಾರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲಾ...

ರಾಜಭವನಾಂತ್ ಐ.ಜಿ.ಡಿ. ರೂಪಾ ಹಿಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಚೆಂ ಪದಕ್ ಪ್ರದಾನ್

ರಾಜಭವನಾಂತ್ ಐ.ಜಿ.ಡಿ. ರೂಪಾ ಹಿಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಚೆಂ ಪದಕ್ ಪ್ರದಾನ್

ರಾಜ್ಯಾಚೆಂ ಐ.ಜಿ.ಡಿ. ರೂಪಾ ಹಿಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪದಕ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲಾ. ರಾಜಭವನಾಂತ್ ಸನ್ವಾರಾ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ರಾಜ್ಯ್’ಪಾಲ್ ವಜುಭಾಯಿ ಆರ್. ವಾಲಾ ಹಾಣೆಂ ರೂಪಾ'ಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ...

ದಾವಣಗೆರೆ: ಝಗ್ಲಾಣೆಂ ಮಾರ್ನ್ 26 ಬಕ್ರ್ಯಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ದಾವಣಗೆರೆ: ಝಗ್ಲಾಣೆಂ ಮಾರ್ನ್ 26 ಬಕ್ರ್ಯಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಂಡಿ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಝಗ್ಲಾಣೆಂ ಮಾರ್ನ್ 26 ಬಕ್ರೆ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್. ದುರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಹಳದಪ್ಪ, ಅಂಜಿನಪ್ಪ, ದುರುಗಪ್ಪ, ಹಾಲಪ್ಪ, ಮರಿಯಪ್ಪ ಹಾಂಚೆ ....

ಪೆಟ್ರೊಲಾಕ್ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೆಂ ಮೊಲ್ ಫಕತ್ 40 ರುಪಯ್!?

ಪೆಟ್ರೊಲಾಕ್ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೆಂ ಮೊಲ್ ಫಕತ್ 40 ರುಪಯ್!?

ಜುಲಾಯ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ದೇಶ್’ಭರ್ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲಾ, ಪೂಣ್ ಪೆಟ್ರೊಲ್ ಆನಿಂ ಡೀಸೆಲಾಕ್ ತೆಂ ಲಾಗು ಜಾಯ್ನಾ. ಜರ್ ಪೆಟ್ರೊಲ್ ಆನಿಂ ಡೀಸೆಲಾಕ್ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಲಾಗು ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೆಂ ಮೊಲ್ ...

ನವೆಂಬರ್ 1 ತಾರಿಕೆರ್ ’ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ’ ಯೋಜನೆಕ್ ಚಾಲನ್

ನವೆಂಬರ್ 1 ತಾರಿಕೆರ್ ’ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ’ ಯೋಜನೆಕ್ ಚಾಲನ್

ನವೆಂಬರ್ 1 ತಾರಿಕೆರ್, ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾ, ’ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ’ ಯೋಜನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಚಾಲ್ತೆಕ್ ಯೆತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಣೆಂ ಘೋಶಿತ್ ಕೆಲಾ. 'ಹ್ಯಾ ಯೋಜನೆಂತ್ ಬಿ.ಪಿ.ಎಲ್. ಕಾರ್ಡ್...

ಪುತಾಕ್ ದಯಾಮರಣ್ ಮಾಗುನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಕ್ ಆವಯ್ನ್ ಕಾಗದ್ ಬರಯ್ಲೆಂ!

ಪುತಾಕ್ ದಯಾಮರಣ್ ಮಾಗುನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಕ್ ಆವಯ್ನ್ ಕಾಗದ್ ಬರಯ್ಲೆಂ!

ಕಾತಿಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರಾನ್ ವಳ್ವಳುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ದಯಾಮರಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ವಿಚಾರ್ನ್ ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೆಶಾಚ್ಯಾ ಕಾನ್ಪುರ್ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಜಾನಕಿನ್, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್...

ಒಡಿಶಾ: ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ಲೆಂ ದನ್ಪಾರಾಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಜೇವ್ನ್ 230 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಸ್ವಸ್ಥ್

ಒಡಿಶಾ: ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ಲೆಂ ದನ್ಪಾರಾಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಜೇವ್ನ್ 230 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಸ್ವಸ್ಥ್

ಒಡಿಶಾಚ್ಯಾ ಮಲ್ಕಾಂಗಿರಿ ಆನಿಂ ಕಾಲಾಹಂಡಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ದಿಲ್ಲೆಂ ದನ್ಪಾರಾಂಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಜೇವ್ನ್ 230 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಸ್ವಸ್ಥ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಕಳಯ್ಲಾ. ಚಿತ್ರಕಕೊಂಡ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ....

ರಾಜಸ್ಥಾನಾಂತ್ ರಯ್ತಾಂಚೆಂ 20,000 ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್ ರೀಣ್ ಮಾಫಿ ಕೆಲೆಂ

ರಾಜಸ್ಥಾನಾಂತ್ ರಯ್ತಾಂಚೆಂ 20,000 ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್ ರೀಣ್ ಮಾಫಿ ಕೆಲೆಂ

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ರಾಜ್ಯ್’ಭರ್ ಹಜಾರೊಂ ರಯ್ತಾಂನಿ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಖಾಲ್ತಿಮಾನ್ ಘಾಲ್ಯಾ ಆನಿಂ ರಯ್ತಾಂಚೆಂ 20,000 ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್ ರೀಣ್....

ಸೊರೊ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಕ್ ನಾಂ!

ಸೊರೊ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಕ್ ನಾಂ!

ಸೊರೊ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ದರ್ಯಾ ತಡಿರ್ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಪರಿಂ ನಾಂ! ಹೆಂ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ್ ಇಲಾಖ್ಯಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಆದೇಶ್. ತ್ಯಾಚ್ ಪರಿಂ...

ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ.: ಬರಿ ಖಬರ್!

ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ.: ಬರಿ ಖಬರ್!

ಅಟೊಮೋಬೈಲ್ ಉದ್ಯಮಾಚೆರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸೆಸ್ ಚಡ್ಚೆಂನಾ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಮಂಡಳಿನ್, ಸದಾಂ ವಾಪರ್ಚ್ಯಾ 40 ವಸ್ತುಂಚೆರ್ ಆಸ್ಚೊ ತಿರ್ವೊ ಉಣೊ ಕೆಲಾ....

ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಸಂಖ್ಯಾಕ್ ಆಧಾರ್ ಜೊಡ್ಣಿಂ; ಫೆಬ್ರೆರ್ 18 ನಿಮಾಣಿ ತಾರೀಕ್

ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಸಂಖ್ಯಾಕ್ ಆಧಾರ್ ಜೊಡ್ಣಿಂ; ಫೆಬ್ರೆರ್ 18 ನಿಮಾಣಿ ತಾರೀಕ್

ಜರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಚ್ಯಾ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡಾಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಜೊಡುಂಕ್ ನಾಂ ತರ್, ವೆಗಿಂಚ್ ಕರಾ. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾ, ಫೆಬ್ರೆರ್ 18 ತಾರಿಕೆ ಭಿತರ್ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡಾಕ್ ಆಧಾರ್ ....

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾನ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಟ್ವಿಟರ್’ಗಾರಾಂಚೆಂ ಆಗ್ರಹ್

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾನ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಟ್ವಿಟರ್’ಗಾರಾಂಚೆಂ ಆಗ್ರಹ್

ಮಾಲ್ಘಡಿ ಪತ್ರಕರ್ತ್ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಹಿಚ್ಯೆ ಖುನಿಯೆಚ್ಯಾ ಪಾಟ್’ಭುಂಯಾಚೆರ್ ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದೀಜಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಟ್ವಿಟರ್’ಗಾರಾಂನಿ ಆಗ್ರಹ್ ಕೆಲಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಬುದ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಹೆಂ ವ್ಹಾಳುನ್’ಚ್...

loader

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.