National

ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ದರ್ಯಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣಾಚೆಂ ಖನಿಜ್ ದಿರ್ವೆಂ!

ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ದರ್ಯಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣಾಚೆಂ ಖನಿಜ್ ದಿರ್ವೆಂ!

ಭಾರತೀಯ್ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ್ ಇಲಾಖ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಂನಿ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ದರ್ಯಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣಾಚೆಂ ಖನಿಜ್ ದಿರ್ವೆಂ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಮಂಗ್ಳುರ್, ಚೆನ್ನೈ, ಮನ್ನಾರ್ ಜಲಾನಯನ್, ಅಂಡಮಾನ್ ಆನಿಂ ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಾಚ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್...

ಹಾಂವ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚೊ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ: ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್

ಹಾಂವ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚೊ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ: ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್

ಭಾರತಾಚೊ 14ವೊ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಜ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಆಪುಣ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಜಲ್ಮುನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾವ್ನ್, ಹ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚೊ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತಾಂ...

ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಸಾಂತ್ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯಾಚೆಂ ಪಯ್ಣ್

ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಸಾಂತ್ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯಾಚೆಂ ಪಯ್ಣ್

ಸಿ.ಎಮ್. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಸಾರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಬಸ್ ದಿಸಾಚರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಸಿ.ಎಮ್. ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯಾನ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಧಾರವಾಡ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಚಿವ್ ವಿನಯ್ ಕುಲ್ಕರ್ಣಿನ್ ಸಿ.ಎಮ್'ಕ್...

ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ 20,000 ಉದ್ಯಮಿಂಕ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ತರ್ಬೇತಿ

ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ 20,000 ಉದ್ಯಮಿಂಕ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ತರ್ಬೇತಿ

ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಯಮಿಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಫೇಸ್ಬುಕಾನ್ ನವೊ ಉಪಾವ್ ಸೊದ್ಲಾ. ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ 100 ವಿವಿಧ್ ನಗರಾಂತ್ಲ್ಯಾ 20,000 ಉದ್ಯಮಿಂಕ್ ತರ್ಬೇತಿ ದೀಂವ್ಕ್ ನವೆಂ ಯೆವ್ಜಣ್ ಘಾಲಾ. 6 ಮ್ಹಯ್ನೆ ತರ್ಬೇತಿ ದೀವ್ನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆನಿಂ ಮಧ್ಯಮ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಂಕ್...

ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ತ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ರಾಜಕೀಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾಯ್ರ್: ಕೇಂದ್ರ್

ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ತ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ರಾಜಕೀಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾಯ್ರ್: ಕೇಂದ್ರ್

ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ತ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ರಾಜಕಾರಣಿಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತೀರ್ಪಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಹೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲಾ. 2010 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಮನ್’ವೆಲ್ತ್...

ಖಬ್ರೆ ಪತ್ರಾಂನಿ ಜೆವಣ್, ಭಜೆ, ಬೊಂಡಾ ಬಾಂಧುನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ದಂಡ್!

ಖಬ್ರೆ ಪತ್ರಾಂನಿ ಜೆವಣ್, ಭಜೆ, ಬೊಂಡಾ ಬಾಂಧುನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ದಂಡ್!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಹೊಟ್ಲಾಚ್ಯಾಂನಿ, ಮಾರ್ಗಾ ದೆಗೆರ್ ಖಾಣಾಂ ವಿಕ್ತಲ್ಯಾಂನಿ ಆನಿಂ ಮುಕಾರ್ ಜೆವಣ್-ಖಾಣ್ ಖಬ್ರೆ ಪತ್ರಾಂತ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಂ ನಾಂ. ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ರಿತಿಚೆಂ ಖಾಣ್ ವಾ ಜೆವಣ್ ಖಬ್ರೆ ಪತ್ರಾಂನಿ ಬಾಂಧುನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್...

ಕರಾವಳಿಂತ್ ಬರೊ ಪಾವ್ಸ್

ಕರಾವಳಿಂತ್ ಬರೊ ಪಾವ್ಸ್

ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕರಾವಳ್ ಪ್ರದೆಶಾಂತ್ ಬರೊ ಪಾವ್ಸ್ ವೊತ್ಲಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ಪ್ರದೆಶಾಂನಿ ವಾರ್ಯ್ಯಾ ಸಮೇತ್, ದನ್ಪಾರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವ್ಸ್ ವೊತ್ಲಾ ತರ್, ಆನಿಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಪಾವ್ಸ್ ಪಡ್ಲಾ. ಮಂಗ್ಳುರ್, ಉಡುಪಿಂತ್ ಸಕಾಳಿಂ...

ಅಮರನಾಥ್ ಯಾತ್ರಾ: ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾತ್ರಿಕಾಂಚೊ ಸಂಖೊ 48

ಅಮರನಾಥ್ ಯಾತ್ರಾ: ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾತ್ರಿಕಾಂಚೊ ಸಂಖೊ 48

ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಅಮರನಾಥ್ ಯಾತ್ರಾಂತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾತ್ರಿಕಾಂಚೊ ಸಂಖೊ 48ಕ್ ಚಡ್ಲಾ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೆಶಾಚೊ ಯಾತ್ರಿಕ್, 60 ವರ್ಸಾಂಚೊ, ರಾಮೇಶ್ವರ್ ಪತಿದಾರ್, ಪಹಲ್ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ನನ್ವಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಡೆನ್, ಪಿಸೂ ಶಿಖರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ...

ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ನ್ ಚೊರಿ ಕರ್ತಲೆಂ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬಂಧೆಂತ್

ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ನ್ ಚೊರಿ ಕರ್ತಲೆಂ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬಂಧೆಂತ್

ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ನ್ ಚೊರಿ ಕರ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಟ್ ಆರೋಪಿಂಕ್ ಉತ್ತರ್ ವಿಭಾಗಾಚ್ಯಾ ಬಾಗಲಗುಂಟೆ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಬಂಧಿ ಕೆಲಾ. ತಿಲಕ್ (24), ದಿವ್ಯಾ (19), ಲೋಕೇಶ್ (27), ಮಂಜುನಾಥ್ (21), ಕಿರಣ್‍ಕುಮಾರ್ (24), ಪುನೀತ್ (22), ಮದನ್ (25)...

ಸೈನೆಡ್ ಸೇವ್ನ್ ಏಕ್’ಚ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಚೊವ್ಗಾಂನಿ ಕೆಲೊ ಜೀವ್ಘಾತ್

ಸೈನೆಡ್ ಸೇವ್ನ್ ಏಕ್’ಚ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಚೊವ್ಗಾಂನಿ ಕೆಲೊ ಜೀವ್ಘಾತ್

ಸೈನೆಡ್ ಸೇವ್ನ್ ಎಕಾಚ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚೊವ್ಗಾಂನಿ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾ. ಉಡುಪಿ ತಾಲುಕಾಚ್ಯಾ ಪಡುಬೆಳ್ಳೆಂತ್ ಹೆಂ ಘಡ್ಲಾ. ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಶೊಪ್ ಚಲೊವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಶಂಕರ ಆಚಾರ್ಯ(50), ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ನಿರ್ಮಲಾ ಆಚಾರ್ಯ(44) ಆನಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ...

ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಮೆಳಾನಾಸ್ತಾನಾ, ರಿಕ್ಷಾರ್ ಬಾಂಳ್ತೆರ್

ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಮೆಳಾನಾಸ್ತಾನಾ, ರಿಕ್ಷಾರ್ ಬಾಂಳ್ತೆರ್

ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂಚ್ಯಾ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗುನ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾಂ. ಎಂಬುಲೆನ್ಸ್, ವಕ್ತಾಂ, ಸಾರ್ಕಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಮೆಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ದುಬ್ಳೊ ಪಿಡೇಸ್ತ್ ಕಷ್ಟಾತಾ. ಅಸಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ಘಡಿತ್ ಕೇರಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಡಕ್ಕೇತರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಡೆನ್...

ಕೊಂಡಮ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್!?

ಕೊಂಡಮ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್!?

ಆಸ್ಪತ್ರೆಂನಿ ಗರ್ಜೆಚ್ಯೊ ಸವ್ಲತಾಯೊ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆಮಿ ಪಳೆಲಾ ವಾ ಆಯ್ಕಾಲಾ. ಪೂಣ್, ತುಮಕೂರುಂತ್ಯಾ ಎಕಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಕೊಂಡಮ್ ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಎಕಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿನ್ ಗಲಾಟೊ ಕೆಲಾ! ಚಿಕ್’ಮಗ್ಳುರ್ ಮುಳಾಚೊ ಗಣೇಶ್...

ಅಪಹರಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ, 3 ಹಫ್ತ್ಯಾಂಚೆಂ ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣ್

ಅಪಹರಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ, 3 ಹಫ್ತ್ಯಾಂಚೆಂ ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣ್

ಮೇ 6 ತಾರಿಕೆರ್ ಐಸ್'ಕ್ರೀಮ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ 13 ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚೆಂ ಅಪಹರಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ತಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸುನ್, ಆಟ್ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ ಶಿಕ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಆತಾಂ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಜಾಲಾ. ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯಾ...

ಜುಲಾಯ್ 17 ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಬರೊ ಪಾವ್ಸ್: ಹವಾಮಾನ್ ಇಲಾಖೊ

ಜುಲಾಯ್ 17 ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಬರೊ ಪಾವ್ಸ್: ಹವಾಮಾನ್ ಇಲಾಖೊ

ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಬರ್ಯ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಚಿ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ಆನಿಂ ಪಾವ್ಸಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಪಾವ್ಸಾನ್ ನಿರಾಸ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ, ಜುಲಾಯ್ 17 ತಾರಿಕೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಬರೊ ಪಾವ್ಸ್ ಪಡ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹವಾಮಾನ್ ಇಲಾಖ್ಯಾನ್...

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಮಾಳವಿಕಾಕ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್'ಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಥಾವ್ನ್ ನ್ಯಾಪ್’ಕಿನ್

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಮಾಳವಿಕಾಕ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್'ಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಥಾವ್ನ್ ನ್ಯಾಪ್’ಕಿನ್

ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್’ಕಿನ್ ಹಾಚೆರ್ 12 ಠಕ್ಕೆ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಲಾಗು ಕೆಲ್ಲೆಂ ದೇಶ್’ಭರ್’ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಚ್ಯಾ ರಾಗಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲಾ. ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಬಸವನಗುಡಿ ಬಿ.ಎಮ್.ಎ.ಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ನ್ಯಾಪ್’ಕಿನಾಚೆರ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ.ಕ್ ಖಂಡನ್ ಕರ್ನ್...

ನಕ್ಲಿ ಜಾತ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಕಾಮ್, ಪದ್ವಿ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಖಚಿತ್: ಸುಪ್ರೀಮ್ ಚತ್ರಾಯ್

ನಕ್ಲಿ ಜಾತ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಕಾಮ್, ಪದ್ವಿ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಖಚಿತ್: ಸುಪ್ರೀಮ್ ಚತ್ರಾಯ್

ಶಿಕಪ್ ಆನಿಂ ಕಾಮ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ನಕ್ಲಿ ಜಾತ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ದಿಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಖಚಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಸಲಿಂ ಆಪ್ಲಿ ಪದ್ವಿ ಆನಿಂ ಕಾಮ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತಲಿಂ. ಅಶೆಂ ಕೊಣೆಂಯ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತಸಲೆ ಮನಿಸ್ 20 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಮಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ...

ನಿರಾಶಿ ಪ್ರೇಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಲೆಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ

ನಿರಾಶಿ ಪ್ರೇಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಲೆಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ

ಕೊಲೆಜಿಕ್ ವಚುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಕ್ ಬಾಯ್ಕಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂನಿ ಸುರಿ ಘಾಲ್ನ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪೊಳ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲ್ಯಾತ್. ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ಘಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಬಾಯ್ಕಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆರೋಪಿನ್ ಯುವತಿಚೆರ್ ತೀನ್-ಚ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ...

ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಆವಯ್ಚೊ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್

ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಆವಯ್ಚೊ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್

ಪಾಂತ್ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ತಿಚ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್’ಚ್ ದೊಗಾಂ ವ್ಯಕ್ತಿಂನಿ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಅತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಅಮಾನವೀಯ್ ಘಡಿತ್ ನಗರಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾ. ಆಪ್ಲೊ ಘೋವ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ನಗರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂನಿ...

ಮೋದಿ ದುರ್ಬಳ್ ಪ್ರಧಾನಿ: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ

ಮೋದಿ ದುರ್ಬಳ್ ಪ್ರಧಾನಿ: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ

ಅಮೇರಿಕಾ ಪ್ರವಾಸಾ ವೆಳಾರ್ ಎಚ್1ಬಿ ವೀಸಾ ಹಾಚೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿ ’ದುರ್ಬಳ್ ಪ್ರಧಾನಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹಾಣೆಂ ಟೀಕಾ ಕೆಲ್ಯಾ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಅಶೆಂ ಟ್ವೀಟ್...

ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂತ್ ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್!

ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂತ್ ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್!

ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿಚಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಕಥಾ ತಯಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ, ಆನಿಂ ಹಾಂತುಂ ನಟ್ ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿ ಹಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಣುನ್ ಖುದ್ಧ್ ಪರೇಶ್ ರಾವಲಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ. ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿಚ್ಯಾ...

ಭಾವಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾನ್ ಬೆಜಾರಾಯೆನ್ ಭಾವಾನ್ ಕೆಲೊ ಜೀವ್ಘಾತ್!

ಭಾವಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾನ್ ಬೆಜಾರಾಯೆನ್ ಭಾವಾನ್ ಕೆಲೊ ಜೀವ್ಘಾತ್!

ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ಭಾವಾಚೆಂ ಮರಣ್ ವಿಸ್ರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಬೆಜಾರಾಯೆನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾನ್ ತಳ್ಯಾಕ್ ಉಡುನ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕೆಲೊ. ಶಹರಾಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬಂಟೇನಹಳ್ಳಿಚೊ ನಿವಾಸಿ ಮಂಜುನಾಥ್ (22) ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೊ...

ತಮಿಳ್ ನಾಡಾಂತ್ಲೆ 8 ಮೊಗೊರ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನೌಕಾದಳಾಚ್ಯಾ ಬಂಧಡೆಂತ್

ತಮಿಳ್ ನಾಡಾಂತ್ಲೆ 8 ಮೊಗೊರ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನೌಕಾದಳಾಚ್ಯಾ ಬಂಧಡೆಂತ್

ದರ್ಯಾಂತ್ ಅಕ್ರಮ್ ರಿತಿನ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ತಮಿಳ್ ನಾಡು ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಆಟ್ ಮೊಗೊರಾಂಕ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನೌಕಾದಳಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಬಂಧಿ ಕೆಲಾ. ತಮಿಳ್ ನಾಡುಚ್ಯಾ ಪುದುಕೋಟೈ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಟ್ಟೀಪಟ್ಟಿನಂ ಮುಳಾಚೆ ಮೊಗೊರ್ ಅಕ್ರಮ್ ರಿತಿನ್...

ಮೊಟಾಯ್ ಜಿರಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್. ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಭಡ್ತಿ ನಾಂ!

ಮೊಟಾಯ್ ಜಿರಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್. ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಭಡ್ತಿ ನಾಂ!

ಮೊಟಾಯ್ ವಾಡುನ್, ಸಾರ್ಕೆಂ ಭೊಂವುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್. ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಮೊಟಾಯ್ ಜಿರೊವ್ನ್, ವಜನ್ ದೆಂವಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಭಡ್ತಿ ಮೆಳ್ತಲಿ. ಅಧಿಕಾರಿಂಚ್ಯಾ ದೈಹಿಕ್ ಸಾಮರ್ಥೆಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಭಡ್ತಿ ದಿಂವ್ಚೊ ಪ್ರಸ್ತಾವ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾ...

ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೊಂತ್ ಹಿಂದಿ ನಿಷೇಧ್ – ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿಚೊ ಭರ್ವಸೊ

ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೊಂತ್ ಹಿಂದಿ ನಿಷೇಧ್ – ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿಚೊ ಭರ್ವಸೊ

ತಮಿಳ್’ನಾಡು ಆನಿಂ ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಮೆಟ್ರೊಂನಿ ಹಿಂದಿ ಥಾಪುಂಕ್ ನಾಂ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋಂತ್ ಹಿಂದಿ ವಾಪರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾಂ. ತ್ರಿಭಾಷಾ ಕಾಯ್ದೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಕನ್ನಡ ಆನಿಂ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಮಾತ್ರ್ ವಾಪರುಂಕ್ ಬಿ.ಎಮ್.ಆರ್.ಸಿ.ಎಲ್. ಹಾಕಾ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿತಾಂ...

ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಅನೈತಿಕ್ ಸಂಬಂಧಾಕ್ ಭುರ್ಗೊ ಬಲಿ

ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಅನೈತಿಕ್ ಸಂಬಂಧಾಕ್ ಭುರ್ಗೊ ಬಲಿ

ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಅನೈತಿಕ್ ಸಂಬಂಧಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಭುರ್ಗೊ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕೊರಟಗೆರೆ ಬೇಡರ ಅಗ್ರಹಾರಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾ. 7 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಉಸ್ವಾಸ್ ದಾಂಬುನ್ ತಾಕಾ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ತ್ಯಾಚ್...

ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಪ್ರದೆಶಾಂಕ್ ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ವೈ-ಫೈ ಸೆವಾ

ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಪ್ರದೆಶಾಂಕ್ ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ವೈ-ಫೈ ಸೆವಾ

ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಪ್ರದೆಶಾಂಕ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ವೈ-ಫೈ ಸೆವಾ ದೀಂವ್ಕ್ ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲಾ. ಆಜ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಪುಟ್ ಸಭೆಂತ್ ಹೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲಾ. “ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್. ಸೆವಾ ವಾಪರ್ನ್, ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಪ್ರದೆಶಾಂನಿ ವೈ-ಫೈ ಸೆವಾ...

ಗರ್ಲ್’ಫ್ರೆಂಡಾ ಸಂಗಿಂ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾಕ್ ಪಡ್ಲೆ ಬಾಯ್ಲೆಚೆ ಮಾರ್!

ಗರ್ಲ್’ಫ್ರೆಂಡಾ ಸಂಗಿಂ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾಕ್ ಪಡ್ಲೆ ಬಾಯ್ಲೆಚೆ ಮಾರ್!

ಆಯ್ತಾರಾ ಗರ್ಲ್’ಫ್ರೆಂಡಾ ಸಾಂಗಾತಾ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಲಕ್ನೊಚ್ಯಾ ಜನೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಪಾರ್ಕಾಕ್ ತೊ ಗೆಲ್ಲೊ. ಘರಾ ಯೇನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾಕ್ ಸೊದುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಹೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ದಿಸ್ತಾ. ರಾಗಾನ್ ಪೆಟ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಣೆಂ ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್...

ಜೂನ್ 30 ಮಧ್ಯಾನ್ ರಾತಿಂ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ನಾಂವ್ – ’ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ.’

ಜೂನ್ 30 ಮಧ್ಯಾನ್ ರಾತಿಂ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ನಾಂವ್ – ’ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ.’

ದೇಶಾಂತ್ ಜುಲಾಯ್ ಎಕಾ ತಾರಿಕೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾನಿತ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ'ಚೆಂಚ್ ಖಬರ್. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾನಿತ್ಲ್ಯಾನ್ ಚರ್ಚಾ ಚಲುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ರಾಜಸ್ಥಾನಾಂತ್ ಏಕ್ ’ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ.’ ಭುರ್ಗೆಂ...

ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. – ಕಿತೆಂ ಸವಾಯ್, ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಾರಗ್?!

ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. – ಕಿತೆಂ ಸವಾಯ್, ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಾರಗ್?!

ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ'ಚೆಂ ವಾರೆಂ ವ್ಹಾಳುನ್ ಆಸಾ. ಖಂಚ್ಯಾ ವಸ್ತುಚೆಂ ಮೊಲ್ ಚಡ್ತಾ, ಖಂಚ್ಯಾಚೆಂ ದೆಂವ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶಿಂಚ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಉಲೊವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ಶೊಪಿಂಗ್ ಮೊಲಾಂತ್ ಆನಿಂ ಆಂಗ್ಡಿಂನಿ ಶೊಪಿಂಗ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಸಿನಿಮಾ...

ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಂಗಾರಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿಕ್ ಸುರಂಗ್!

ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಂಗಾರಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿಕ್ ಸುರಂಗ್!

ಖತರ್ನಾಕ್ ಚೊರಾಂನಿ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಂಗಾರಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸುರಂಗ್ ಖೊಂಡುನ್ ಲಾಖಾಂಚೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಲುಟ್ಲಾ. ಬೆಂಗ್ಳುರ್'ಚ್ಯಾ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣ್ಯಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಂತ್ ಹಿ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾ. ಹೊಂಗಸಂದ್ರಾಚ್ಯಾ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಆಂಗ್ಡಿಕ್ ಲಾಗುನ್...

loader

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.