Muslim Preacher

130 ಬಾಯ್ಲಾಂಚೊ ಪತಿ ಅಂತರ್ಲೊ!

130 ಬಾಯ್ಲಾಂಚೊ ಪತಿ ಅಂತರ್ಲೊ!

130 ಬಾಯ್ಲಾಂಚೊ ಪತಿ ಆನಿಂ 203 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಬಾಪಯ್, ನೈಜೀರಿಯಾಚೊ 93 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬೆಲ್ಲೋ ಅಬೂಬಕರ್ ಆಸ್ವಸ್ಥೆನ್ ಅಂತರ್ಲೊ. ನೈಜೀರಿಯಾಚ್ಯಾ ಬಿಡಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ಚೊ ಅಬೂಬಕರ್ 130 ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ...

loader

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.