Mobile Phone

ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಚ್ಯೆ ಫೋನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ಯೆತಾ

ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಚ್ಯೆ ಫೋನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ಯೆತಾ

ಉಣ್ಯಾ ಬಜೆಟಿಚ್ಯೆರ್ ಬರೆಂ ಫೋನ್ ಘೆಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತುಮ್ಚಿ ಆಶಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ಏಕ್ ಬರಿ ಖಬರ್. ಚೀನಾಚಿ ಕಂಪೆನಿ ಕ್ಸಿಯೋಮಿ ರೆಡ್ ಮಿ ನೋಟ್-3, ರೆಡ್ ಮಿ-3 ಎಸ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರೆಡ್ ಮಿ ನೋಟ್-4 ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ತಯಾರಾಯ್...

loader

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.