Miss World 2017

ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಮಾನುಷಿ'ಕ್ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮುಕುಟ್

ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಮಾನುಷಿ'ಕ್ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮುಕುಟ್

17 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾರತಾಚಿ ಯುವತಿ ಮಾನುಷಿ ಛಿಲ್ಲಾರ್ ವಿಶ್ವ್ ಸುಂದರಿ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಚೀನಾಚ್ಯಾ ಸನ್ಯಾ ಸಿಟಿಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ವ್ ಸುಂದರಿ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಮಾನುಷಿ ಛಿಲ್ಲಾರಾಕ್ ವಿಶ್ವ್ ಸುಂದರಿ ಮ್ಹಣ್ ಘೋಷಿತ್ ಕೆಲಾ....

loader

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.