Lucknow

17ವ್ಯಾ ಮಾಳಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಉಡೊನ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿನ್ ಜೀವ್ ದಿಲೊ

17ವ್ಯಾ ಮಾಳಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಉಡೊನ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿನ್ ಜೀವ್ ದಿಲೊ

ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ್ ಎಕ್ಲೆಂ ಆಪ್ಣಾ ವಯ್ರ್ ಚೊರಿಯೆಚೊ ಆಫ್ರಾದ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭಿಂಯಾನ್ ಆಪುಣ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಚಾ 17 ಮಾಳಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಉಡೊನ್ ಜೀವ್ ದಿಲೊ. 21 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ರೀತು ಯಾದವ್ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ್. ಮುಳಾನ್....

ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಘಡ್ಲೆಂ ಕೃತ್ಯೆಂ!

ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಘಡ್ಲೆಂ ಕೃತ್ಯೆಂ!

ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗುಳ್ಯಾಂ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಎಕ್ ಸೀನಿಯರ್ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಲಿ ಜಾಲಾ. ಪಠಾಣ್ ಕೋಟ್ ಆತಂಕಿ ಹಲ್ಲ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ತನ್ಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ತಂಝೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಹಾಕಾ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ಗುಳೊ ಘಾಲ್ನ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲೊ. ತಂಝೀಲ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಸವೆಂ ಕಾರಾರ್...

ಚಲಿ ಮೆಲ್ಯಾ ನಂತರ್’ಯಿ ತಿಚೆರ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್!

ಚಲಿ ಮೆಲ್ಯಾ ನಂತರ್’ಯಿ ತಿಚೆರ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್!

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಮನ್ಶಾ ಇತ್ಲೊ ದುಷ್ಟ್ ಆನಿ ಅಪಾಯ್ಕಾರೀ ದುಸ್ರೊ ಕೋಣ್’ಯಿ ನಾ. ಹಾಕಾ ರುಜ್ವಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ತೆದಾಳಾ ತೆದಾಳಾ ಘಡ್ಚಿಂ ಘಡಿತಾಂಚ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಕಳ್ತಾ. ಅಸಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ಘಡಿತ್ ಲಕ್ನೊಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ....

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.