Love

ಮೊಗಾ ಖಾತಿರ್ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ 2000 ಕರೋಡಾಂಚ್ಯಾ ಆಸ್ತಿಕ್ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಮಾರ್ಲಿ ಖೊಟ್!

ಮೊಗಾ ಖಾತಿರ್ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ 2000 ಕರೋಡಾಂಚ್ಯಾ ಆಸ್ತಿಕ್ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಮಾರ್ಲಿ ಖೊಟ್!

ಮೋಗ್ ಕುರ್ಡೊ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ತಾಕಾ ಉದಾಹರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಲೇಷ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾ. ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಫಾಮಾದ್ ಉದ್ಯಮಿ ಕೇ ಪೆಂಗ್ಗೆಕ್ ಆಸ್ಚಿ ಏಕ್’ಚ್ ಧುವ್. ತಾಕಾ 2000 ಕರೋಡ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೊ ವಯ್ವಾಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಉದ್ಯಮ್ ಆಸಾ....

ಮೊಗಾಕ್ ಜಾತ್, ಧರ್ಮ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ!

ಮೊಗಾಕ್ ಜಾತ್, ಧರ್ಮ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ!

ಹಿ ಏಕ್ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಮೊಗಾಚಿ ಕಾಣಿ. ತಿ ಚಲಿ ಇರಾಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ನಿರಾಶ್ರಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತೊ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮೆಸೆದೊನಿಯಾಚ್ಯಾ ಗಡಿರ್ ಆಸ್ಚೊ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ. ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ನದ್ರೆಂತ್’ಚ್ ಮೋಗ್...

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೇಮಿಕ್ ಪಳವ್ನ್ ನೊವ್ರೊ ಪರಾರ್

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೇಮಿಕ್ ಪಳವ್ನ್ ನೊವ್ರೊ ಪರಾರ್

ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಪಳವ್ನ್ ನೊವ್ರೊ ಧಾಂವ್’ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ರಾಣೆ ಬೆನ್ನೂರ್’ಚೊ ಸಂತೋಷ್ ಹಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ದಾವಣ್’ಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚನ್ನಾಗಿರಿ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಲಾಗಿಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ...

ಕಾಜಾರಿ ಸ್ತ್ರೀ, 6 ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿ ವಳಖ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಸಂಗಿಂ ಧಾಂವ್ಲಿ!

ಕಾಜಾರಿ ಸ್ತ್ರೀ, 6 ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿ ವಳಖ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಸಂಗಿಂ ಧಾಂವ್ಲಿ!

ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸುಖಾಳ್ ಜೀವನ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಸ್ಚಿ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ, 6 ಮಹಿನ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ವಳಖ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಧಾಂವ್’ಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ದೊಗಾಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಆವಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಿಕಾ, 6 ಮಹಿನ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್...

ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಚೆರ್ ಆಸಿಡ್!?

ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಚೆರ್ ಆಸಿಡ್!?

ತಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್’ಲ್ಲಿಂ. ಎಕಾಮೆಕಾ ಸೊಡ್ನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾತ್ಲಿಂ. ಸಾಂಗಾತಾ ಶಿಕ್ಲಿಂ ಆನಿ ದೊಗಾಂಯ್ ಮಧೆಂ ಮೋಗ್’ಯೀ ಕಿರ್ಲಾಲೊ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಕಾಜಾರಾಚೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಚೆಡ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್...

ಚಡ್ ಮೋಗ್ ಅಪಾಯಾಕ್ ಕಾರಣ್ !

ಚಡ್ ಮೋಗ್ ಅಪಾಯಾಕ್ ಕಾರಣ್ !

ಮೊಗಾ ವರ್ವಿಂ ಸಂಸಾರ್ ಆಸಾ. ಮೋಗ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸಂಬಂಧ್ ದೃಢ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್’ಚ್ಚ್ ನಾಂ. ಹರ್ಯೇಕ್ ವ್ಯೆಕ್ತಿ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ತಾ, ಆನಿ ತೆಂಚ್ ಆಪ್ಲೊ ಸಂಸಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ...

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.