Literature

ಮ್ಯಾನ್ ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ತಿರ್ ಅರುಂಧತಿ ರೊಯ್’ಚೆಂ ನಾಂವ್

ಮ್ಯಾನ್ ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ತಿರ್ ಅರುಂಧತಿ ರೊಯ್’ಚೆಂ ನಾಂವ್

ಆಪ್ಲಿ ಪಯ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ “ದಿ ಗೊಡ್ ಒಫ್ ಸ್ಮೊಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್” ಹಾಕಾ ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿ ಅರುಂಧತಿ ರೊಯ್ ಆತಾಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾವ್ನ್ ಖಬ್ರೆಂತ್ ಆಸಾ. 20 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ (1997) ಭಾವನಾತ್ಮಕ್, ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಕಥೆಚ್ಯಾ...

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.