Lifestyle

ಜೂನ್ 30 ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾ!?

ಜೂನ್ 30 ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾ!?

ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಮ್ಹಾಲಕತ್ವಾಚೆಂ ವಾಟ್ಸಾಪ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಕೆಲಾ. ಅತ್ಯಂತ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಚಾಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಹೆಂ ಜಾಂವ್ನಾಸೂನ್, ಮಹತ್ವಚ್ಯಾ ಅಸಂವಾದ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಬದ್ಲಾಲಾ. ಹರ್ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಉಲೊಂವ್ಣ್ಯಾ ಸವೆಂ...

ಆಯ್ಲೆಂ ಹೊಂಡಾ ಸಿ.ಬಿ. ಶಾಯ್ನ್ ಎಸ್.ಪಿ.

ಆಯ್ಲೆಂ ಹೊಂಡಾ ಸಿ.ಬಿ. ಶಾಯ್ನ್ ಎಸ್.ಪಿ.

ಹೊಂಡಾ ಮೊಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಆನಿ ಸ್ಕೂಟರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿನ್ ಹೊಂಡಾ ಸಿ.ಬಿ. ಶಾಯ್ನ್ ಎಸ್.ಪಿ. ಮೊಟರ್ ಸಾಯ್ಕಲ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲಾ. ಹಾಚೆಂ ಮೊಲ್ 60,914 ರುಪಯ್ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ, ದೆಲ್ಲಿ) ಮ್ಹಣ್ ಕಂಪನಿನ್ ಕಳಯ್ಲಾ. ಧೂಳ್, ದೊವ್ ತಸಲ್ಯಾ...

ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜಾಗ್ವಾರಾಕ್ ಒನ್’ಲೈನ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸುರು

ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜಾಗ್ವಾರಾಕ್ ಒನ್’ಲೈನ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸುರು

ಟಾಟಾ ಮೊಟರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಣಿಂ ಆಪ್ಲೆಂ ನವೆಂ ಕಾರ್ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಎಕ್ಸ್.ಎಫ್. ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲಾ. ಹಾಕಾ ಒನ್’ಲೈನ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್’ಯೀ ಸುರು ಕೆಲಾ. 47.5 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ (ದೆಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್) ಥಾವ್ನ್ ಹಾಚೆಂ ಮೊಲ್...

ಜಿಯೋ VS ಏರ್’ಟೆಲ್

ಜಿಯೋ VS ಏರ್’ಟೆಲ್

ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಕಂಪನಿನ್ 100 ಮಿಲಿಯನ್ ಗ್ರಾಹಕ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾಂತ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಕೊಲ್ ಕರ್ಚಿ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ 4G ಡೇಟಾಯೀ ಘೋಷಿತ್ ಕೆಲಾ. ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಿಂ ಏರ್’ಟೆಲ್ ಸಯ್ತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಏಕ್ ನವೆಂ...

ಬಿ. ಎಸ್. ಎನ್. ಎಲ್. ಥಾವ್ನ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಸಿಮ್

ಬಿ. ಎಸ್. ಎನ್. ಎಲ್. ಥಾವ್ನ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಸಿಮ್

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಮ್ಯೂಲ್ಯ್ ಯೆವ್ಜಣೆ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ನವ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಆನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ನಂಬರ್ ಪೊರ್ಟಾಬಿಲಿಟಿ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಸಿಮ್ ದಿತಾತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಭಾರತ್ ಸಂಚಾರ್ ನಿಗಮ್ ಲಿಮಿಟಡ್ (ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್) ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಪರ್ಗಟ್...

ಸಂಸಾರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಾರ್ ವಿಕುಂಕ್ ದವರ್ಲೊಲೊ ಅಸಾಮಿ

ಸಂಸಾರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಾರ್ ವಿಕುಂಕ್ ದವರ್ಲೊ

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಜಪಾನಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಲಾಮಾಚ್ಯಾ ವೆಬ್ ಸೈಟಿರ್ ವಿಕುಂಕ್ ದವರ್ಲೊಲೊ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾಗಿರ್ ಪಾಟಿಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಯೀ ಬರಯ್ಲೆಲೆಂ ಕಂಯ್..!

ಸೆಕ್ಸಿ ನಮಿತಾ ಭಾರತಾಚಿ ಬೋವ್ ಸೊಭಿತ್ ಸ್ತ್ರೀ

ಸೆಕ್ಸಿ ನಮಿತಾ ಭಾರತಾಚಿ ಬೋವ್ ಸೊಭಿತ್ ಸ್ತ್ರೀ

ಜಪಾನ್ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಟೋಕಿಯೋ ಟಿವಿನ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಚ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಹಿ ಪಟ್ಟಿ ತಸ್ವೀರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಆಸೊನ್, ತಮಿಳಾಚಿ ಗ್ಲಾಮರ್ ಪುತ್ಳಿ ನಮಿತಾ ಭಾರತಾಚಿ ಸೊಭಿತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಮ್ಹಣ್ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ.

loader

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.