Law & Order

ಪೂರ್ವ್ ಪ್ರಧಾನಿಚ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಜೈಲ್ ಆನಿ ದಂಡ್

ಪೂರ್ವ್ ಪ್ರಧಾನಿಚ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಜೈಲ್ ಆನಿ ದಂಡ್

ಬಾಂಗ್ಲಾ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಖಲೀದಾ ಜಿಯಾ, ಹಿಚ್ಯಾ ಪುತಾ ತಾರಿಕ್ ರೆಹಮಾನ್, ಹಾಕಾ 7 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಜೈಲ್ ಆನಿ ದಂಡ್ ಭರುಂಕ್ ಆದೇಶ್ ದೀವ್ನ್ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಆಕ್ರಮಿ ಥರಾನ್ ದುಡು ವರ್ಗಾವಣ್ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ ತಾಕಾ ಹಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಜಾಲ್ಯಾ...

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪಾರ್ಕಾಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಇನ್ಕಾರ್!

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪಾರ್ಕಾಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಇನ್ಕಾರ್!

ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ 23 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಸಿ ನೋಕೆಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪಾರ್ಕಾಂನಿ ಪ್ರವೇಶ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲಾ. 2014ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಆಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ 7 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪಾರ್ಕಾಂಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಯಾಸಿ ನೋಕೆಟಾನ್, ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಕಲಾಕೃತಿಂಚೆರ್...

ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೊನಿಕ್ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ರದ್ಧ್!

ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೊನಿಕ್ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ರದ್ಧ್!

ಕರ್ನಾಟಕ್ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ (16.06.2016) ಇಲೆಕ್ಟ್ರೊನಿಕ್ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ರದ್ಧ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಖಂಚಾಯಿ ರಿತಿಚ್ಯಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೊನಿಕ್ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ವಿಕ್ರ್ಯಾಚ್ಯೆರ್ ಬಂದಿ ಘಾಲ್ಯಾ. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಮಂತ್ರಿ, ಯು.ಟಿ. ಖಾದರಾನ್ ವಾರ್ತಾಹರಾಂಕ್...

ಪತಿನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ತೊಂದ್ರೆ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲಿ

ಪತಿನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ತೊಂದ್ರೆ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲಿ

ಎಕಾ 37 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಖುನ್ಯೆಚಾ ಆಫ್ರಾದಾಚೆರ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಖೈದ್ ಕೆಲಾ.ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ದೀಸ್ ರಾತಿಂ 10 ವೊರಾಂಚೆರ್ ತೇಜ್ ಬಹಾದೂರ್ ಮೊರ್ವ್ಯಾ ಆನಿ ರಾಜೇಶ್ ಸಿಂಗ್ (27) ಮಧೆಂ ಜ್ಯೋರಾನ್ ಝಗ್ಡೆಂ ಜಾಲೆಂ...

ಚೆನ್ನೈಂತ್ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಖುನ್ಯೊ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಚಡ್ತಾತ್!?

ಚೆನ್ನೈಂತ್ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಖುನ್ಯೊ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಚಡ್ತಾತ್!?

ಮಂಗ್ಳಾರಾ ದೀಸ್ ಬೇಕರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಪೆರಿಯಾಮೆತ್ ಎಕಾ ಆರ್.ಟಿ.ಐ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಕ್ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಮಾರ್ಲೊ. ಜೆ ಪಾರಾಸ್’ಮಾಲ್, ಹಾಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ನ್ ಮೊರೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ಚೆನ್ನೈಂತ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ಚೊ ಲೋಕ್, ಆಪ್ಲೆಂ ಶಹರ್ ಭದ್ರ್ ಆಸಾ...

8ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ್ 1 ಕರೊಡ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಲೀಗಲ್ ನೋಟಿಸ್!

8ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ್ 1 ಕರೊಡ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಲೀಗಲ್ ನೋಟಿಸ್!

ಆಗ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸೇಂಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ 8ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ್ 1 ಕರೊಡ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಲೀಗಲ್ ನೋಟಿಸ್ ದಿಲಾಂ. ಎಕಾ ಕರೊಡಾ ಖಾತಿರ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಥಾವ್ನ್ ಕುಮೊಕ್ ವಿಚಾರ್ತಾಂ, ಥಂಯ್ ಮೆಳಾನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಭಿಕ್ ಮಾಗ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಚ್ಯಾ...

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.