Landslide

ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾಂತ್ ತುಫಾನಿ ಪಾವ್ಸ್ ಆನಿಂ ಆವ್ರಾಂತ್ ಭುಂಯ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಸಬಾರ್ ಮೆಲೆ!

ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾಂತ್ ತುಫಾನಿ ಪಾವ್ಸ್ ಆನಿಂ ಆವ್ರಾಂತ್ ಭುಂಯ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಸಬಾರ್ ಮೆಲೆ!

ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತುಫಾನಿ ಪಾವ್ಸಾ ವರ್ವಿಂ ಕಠೀಣ್ ಆವ್ರಾಕ್ ಆನಿಂ ಭುಂಯ್ ಕೊಸಾಳ್ಣೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ 26 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿಂ 19 ಜಣ್ ನಾಪತ್ತೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಜಾವಾ ದ್ವೀಪಾಂತ್ ಕಠೀಣ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಜಾಲಾಂ ಆನಿಂ...

ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕತ್ರಾಂತ್ ಭುಂಯ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಚಾರ್ ಯಾತ್ರಿಕಾಂಚೆಂ ಮರಣ್!

ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕತ್ರಾಂತ್ ಭುಂಯ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಚಾರ್ ಯಾತ್ರಿಕಾಂಚೆಂ ಮರಣ್!

ಸನ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಾಚ್ಯಾ ಕತ್ರಾಂತ್ ಭುಂಯ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಉಣ್ಯಾರ್ 4 ಜಣ್ ಯಾತ್ರಿಕ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ತೆ ವೇಷ್ಣೊದೇವಿ ಯಾತ್ರಾಕ್ ವ್ಹೆತಾಲೆ. ಖಬ್ರಾಂ ಪ್ರಕಾರ್ ಕತ್ರಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಅರ್ಧಕುವಾರಿ ದಿವ್ಳಾ ಲಾಗ್ಸರ್ ಭುಂಯ್ ಕೊಸಾಳ್ಳಿ...

ಭುಂಯ್ ಕೊಸಾಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ 10 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ

ಭುಂಯ್ ಕೊಸಾಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ 10 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ

ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಪಶ್ಚಿಮ್ ಕಾಮೆಂಗ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಕಠಿಣ್ ಥರಾನ್ ಭುಂಯ್ ಕೊಸಾಳ್ಳೆಲೆ ವರ್ವಿಂ 10 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಎದೊಳ್’ಚ್ 5 ಮೊಡಿಂ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಉರುಲ್ಲಿಂ ಮೊಡಿಂ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ ಖಂಯ್. ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಹೆಂ ಘಡಿತ್...

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.