Konkani Kala Kendra

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಜಾಲೆ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಜಾಲೆ

ಹ್ಯಾಚ್ ದಸಂಬರ್ 3 ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವೊರಾಂಚ್ಯೆರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರಾ ಥಾವ್ನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಫಾಂಕಿವಂತ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಘೆವ್ಪಿ ಹ್ಯಾ ಪರಿಂ ಆಸಾತ್: ವಿಮಲ ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಸಾಹಿತಿ ಸುಧಾ ಕಾರಾಂಗಾಟೆ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್...

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.