Konkani Drama

ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಮ್ಹಾತಾರೊ ಚರ್ಬೆಲಾ’ ನಾಟಕಾಚೆಂ 75 ವೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್

ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಮ್ಹಾತಾರೊ ಚರ್ಬೆಲಾ’ ನಾಟಕಾಚೆಂ 75 ವೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್

"ಆಮಿ ಸರ್ವ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಹಾಚೆ ನಾಟಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವಾ ನಾಟಕಾವಿಶಿಂ ಆಯ್ಕುನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ರಂಗ್‌ಮಾಂಚಿಯೆಚೊ ಸಾಮ್ರಾಟಾನ್ ಆಜ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ದಾಖ್ಲೊ ಬರಯ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ 73 ವ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್‌ಯಿ ತಾಚಿ ಹುಮೆದ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಲಜೆಕ್ ಘಾಲ್ತಾ. ಹೊ ದಾಖ್ಲೊ ರಚುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್...

loader

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.