Konkani Daiz

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸುಗಂಧ್’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಸ್ತೆ ಶಿಬಿರ್

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸುಗಂಧ್’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಸ್ತೆ ಶಿಬಿರ್

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ 7ವಿ, 8ವಿ 9ವಿ ಆನಿಂ 10ವಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಲೆಂತ್‍ವಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸುಗಂಧ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ 9 ದಿಸಾಂಚೆಂ (ಎಪ್ರಿಲ್ 29 ಥಾವ್ನ್ ಮೇ 7 ಪರ್ಯಾಂತ್) ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಸ್ತೆ ಶಿಬಿರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ. ಹಾಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಸನ್ವಾರಾ,...

ತೆಲ್-ಅವೀವಾಂತ್ ಪಾಸ್ಖಾಚ್ಯೆ ಜಾಗ್ರಣೆಚಿ ದೇವ್’ಸ್ತುತಿ

ತೆಲ್-ಅವೀವಾಂತ್ ಪಾಸ್ಖಾಚ್ಯೆ ಜಾಗ್ರಣೆಚಿ ದೇವ್’ಸ್ತುತಿ

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಪ್ರಜೆನ್ ಎಪ್ರಿಲಾಚ್ಯಾ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ದೊನ್ಪಾರಾಂ 3 ವೊರಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾಪ್ಲೆನ್ಸಿಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ತೆಲ್-ಅವೀವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸೊನಾತ್-ಹತಿಕ್ವಾಚ್ಯಾ ಬೆತ್-ದಾನಿ ಸಾಲಾಂತ್ ಪಾಸ್ಖಾಚ್ಯೆ...

ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ಪಾಸ್ಖಾಚ್ಯೆ ಜಾಗ್ರಣೆಚಿ ರಾತ್

ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ಪಾಸ್ಖಾಚ್ಯೆ ಜಾಗ್ರಣೆಚಿ ರಾತ್

ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಪ್ರಜೆನ್ ಎಪ್ರಿಲಾಚ್ಯಾ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 3.30 ವೊರಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾಪ್ಲೆನ್ಸಿಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಜೆರುಸಲೇಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಸಾಲ್ವದೊರಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್...

ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂ-ಮರ್ಣಾಚೊ ಸುಕ್ರಾರ್

ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂ-ಮರ್ಣಾಚೊ ಸುಕ್ರಾರ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಪ್ರಜೆನ್ ಎಪ್ರಿಲಾಚ್ಯಾ 14 ತಾರಿಕೆರ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8.30 ವೊರಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾಪ್ಲೆನ್ಸಿಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಜೆರುಸಲೇಮಾಚ್ಯಾ ಗೆತ್ಸೆಮನಿಂತ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂ-ಮರ್ಣಾಚೊ ನಿಯಾಳ್...

ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ತಾಳಿಯಾಂಚೊ ಪುರ್ಶಾಂವ್

ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ತಾಳಿಯಾಂಚೊ ಪುರ್ಶಾಂವ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್'ಚ್ಯಾ ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾಪ್ಲೆನ್ಸಿಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಭಾರತೀಯ್ ಆನಿಂ ಶ್ರೀಲಂಕನ್ ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಸಮುದಾಯೆನ್ ಸೊಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಚೊ ಆಯ್ತಾರ್, ಎಪ್ರಿಲಾಚ್ಯಾ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ದಿಸಾ ವ್ಹಡಾ ಭಕ್ತಿನ್ ಆಚರಣ್...

ಚಿಕಾಗೋಂತ್ ಈಸ್ಟರ್ ಜಾಗರಣಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್

ಚಿಕಾಗೋಂತ್ ಈಸ್ಟರ್ ಜಾಗರಣಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್

ಎಮ್.ಕೆ.ಸಿ.ಎ. ಸಂಘಟನ್, ಏಪ್ರಿಲ್ 15'ವೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 5.30 ವೊರಾರ್ ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಕೋರ್ಟ್'ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್, 8909 ಡೇವಿಡ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಡೀಸ್ ಪ್ಲೈನ್ಸ್, ಇಲಿನಾಯ್ಸಾಂತ್ ಈಸ್ಟರ್ ಪರಬ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಭರಾನ್ ತಯಾರಾಯ್...

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಖಾತಿರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊಕ್ ಮಾನ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಖಾತಿರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊಕ್ ಮಾನ್

ಮಂಗ್ಳುರ್'ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್, ಮಂಗ್ಳುರ್'ಚ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರ್ಜೆ ತರ್ಫೆನ್, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್, ರೊಯ್ ಬಾಬ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್...

ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆಂ ಸ್ಮರಣಿಕಾ `ಶಿಖರ’ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್

ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆಂ ಸ್ಮರಣಿಕಾ `ಶಿಖರ’ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆಂ 2014-17'ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಅಖ್ರೇಚೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್, ಶಹರಾಚ್ಯಾ ಬಿಷಪ್ಸ್ ಹಾವ್ಸ್ ಸಭಾಂಗಣಾಂತ್ ಫೆಬ್ರೆರಾಚ್ಯಾ 25'ವೆರ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯೆ ಕಾರ್ಯ್ಯ್'ಚಟುವಟಿಕಾಂಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ನೋಂದಣಿ...

‘ಅಶೆಂ ಜಾಲೆಂ ಕಶೆಂ’ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ 12ವಿ ‘ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ನಾಯ್ಟ್’

‘ಅಶೆಂ ಜಾಲೆಂ ಕಶೆಂ’ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ 12ವಿ ‘ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ನಾಯ್ಟ್’

ಫೆಬ್ರೆರ್ 5, 2017ವೆರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್, ‘ಅಶೆಂ ಜಾಲೆಂ ಕಶೆಂ’ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ 182ವ್ಯೆ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿಯೆಂತ್, 12ವಿ ‘ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ನಾಯ್ಟ್’ ಸಾದರ್ ಜಾಲಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಪಿರೇರಾ, ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಆನಿ...

ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್

ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್

ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ್ ವಿವಿಧತೆಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪರಿಂ ಸಭಾರ್ ಧರ್ಮ್ ಜಾತಿ ಪಂಗ್ಡಾಂನಿ ವಾಂಟುನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾಕ್ ಆಂವ್ಡೆತಾ. ದೆಶಾಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ದೆಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಲೊ ಹೊ ಲೋಕ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಪಡ್ಲಾ ಕರಾವಳಿಂತ್...

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಕ್ ಅರ್ಜ್ಯೊ ಅಪವ್ಣೆಂ

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಕ್ ಅರ್ಜ್ಯೊ ಅಪವ್ಣೆಂ

2015’ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತೆಂಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಅರ್ಜ್ಯೊ ಅಪಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಪ್ರಶಸ್ತೆಂಚೊ ವಿವರ್ ಅಸೊ...

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೊ ಕಲಾಕಾರ್ ಗಜಾನನ ಮಹಾಲೆ ಅಂತರ್ಲೊ

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೊ ಕಲಾಕಾರ್ ಗಜಾನನ ಮಹಾಲೆ ಅಂತರ್ಲೊ

2014’ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಜಾನಪದ್ ಗೌರವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೊ ಕಲಾಕಾರ್ ಗಜಾನನ ಮಹಾಲೆ, ಧಾರವಾಡ (84) ಆಜ್ ಅಂತರ್ಲೊ. ತೊ ನಾಚ್, ನಾಟಕ್, ಸಿನೆಮಾ ಆನಿ ಸಂಭ್ರಮಾಂನಿ ವೇಸ್ ಪಿಂತ್ರಾವ್ಣಿ (ಮೇಕಪ್) ಕರುನ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಬೇಂದ್ರೆ ಆನಿ ಶ್ರೀರಂಗ ಹಾಂಚ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂಕ್‍’ಯೀ...

ಕಲಾ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಬಿರಾಚಿ ಸಂಪ್ಣಿ

ಕಲಾ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಬಿರಾಚಿ ಸಂಪ್ಣಿ

ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಭಾಷೆಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ತಾನಾ ಚಿತ್ರ್‌ಕಲಾ ಸಯ್ತ್ ಭಾಷಾ ವಾಡಾವಳಿಚೊ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕುನ್ ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಶಿಬಿರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ಹಾಂಗಾ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಪಿಂತುರಾಂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಘರಾ ಘರಾಂನಿ ಪಾವೊಂವ್ಚ್ಯಾ, ತ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಚಿತ್ರ್‌ಕಲಾ...

ಕಾರ್ವಾಲ್ ಘರಾಣೆಂ – ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ 11’ವೊ ಕಲಾಕಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಕಾರ್ವಾಲ್ ಘರಾಣೆಂ – ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ 11’ವೊ ಕಲಾಕಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಶಿಫಾರಸ್/ಅರ್ಜೆ ಮದ್ಲ್ಯಾನ್, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ತೀರ್ಲ್ ಸಮಿತೆನ್ - ಬಾಬ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ನೀನಾಸಂ, ಹಾಕಾ, 11’ವ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಖಾತಿರ್ ವಿಂಚುನ್...

’ಪುಷ್ಪಾಶ್ರಮ’ ಮೈಸೂರ್ ಹಾಚೊ ಭಾಂಗಾರೋತ್ಸವ್ ಆಚರಿಲೊ

’ಪುಷ್ಪಾಶ್ರಮ’ ಮೈಸೂರ್ ಹಾಚೊ ಭಾಂಗಾರೋತ್ಸವ್ ಆಚರಿಲೊ

ಮೈಸೂರ್’ಚ್ಯಾ ನಾಯ್ಡು ನಗರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ’ಪುಷ್ಪಾಶ್ರಮ’, ಧರ್ಮ್ ಆನಿ ತತ್ವ್’ಶಾಸ್ತ್ರ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೇಂದ್ರಾಚೊ ಭಾಂಗಾರೋತ್ಸವ್ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸಪ್ತಂಬರ್ 27’ವೆರ್ ಆಚರಿಲೊ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ 10 ವೊರಾರ್ ಅರ್ಗಾಂ ಮಿಸಾ ಸವೆಂ ಭಾಂಗರೋತ್ಸವ್ ಆಚರಣ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಂ. ಮೈಸೂರ್’ಚೊ ಬಿಸ್ಪ್...

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ವಿಶ್ವ್ ಸಂಗೀತ್ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ವಿಶ್ವ್ ಸಂಗೀತ್ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್

‘ಸುಮೇಳ್’ – ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗಾಯಾನ್ ಮಂಡಳಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್-ಸಂಘಟನ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್, ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ, ಅಕ್ತೋಬರ್ 1, 2015’ವೆರ್, ಸಾಂಜೆರ್ 6 ವೊರಾರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್, ವಿಶ್ವ್ ಸಂಗೀತ್ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್....

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಶ್ರೀ ಲುವಿ ಜೆ. ಪಿಂಟೊ

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಶ್ರೀ ಲುವಿ ಜೆ. ಪಿಂಟೊ

2015-16’ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಶ್ರೀ ಲುವಿ ಜೆ. ಪಿಂಟೊ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಚುನಾಯಿತ್....

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ತೆಲ್-ಅವೀವಾಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಆಚರಣ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ತೆಲ್-ಅವೀವಾಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಆಚರಣ್

ಸಪ್ತಂಬರಾಚ್ಯಾ 12’ವೆರ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ತೆಲ್-ಅವಿವಾಂತ್ ಸಾಂತ್ ಅಂತೋನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮೈದಾನಾರ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಆಚರಣ್ ವ್ಹಡಾ ದಬಾಜೆನ್....

ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ದಬಾಜಿಕ್ ಆಚರಣ್

ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ದಬಾಜಿಕ್ ಆಚರಣ್

ಸಪ್ತಂಬರಾಚ್ಯಾ 12’ವೆರ್ ಜೆರುಸಲೇಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಸಾಲ್ವದೋರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ದಬಾಜಿಕ್ ಆಚರಣ್....

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚಿ 165’ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚಿ 165’ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ

ಕಲಾಕುಲ್ ನಾಟಕ್ ರೆಪರ್ಟರಿಚ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್, ಆಪ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ನಾಟಕ್ – ‘ಸಂತಾನಾಮ್’, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ 165’ವ್ಯೆ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿಯೆಂತ್, ಆಯ್ತಾರಾ, ಸಪ್ತಂಬರ್ 6, 2015’ವೆರ್, ಸಾಂಜೆರ್ 6.30 ವೊರಾರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್, ಸಾದರ್....

ತಾಕೊಡೆ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಆಚರಣ್

ತಾಕೊಡೆ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಆಚರಣ್

ತಾಕೊಡೆ, ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚ್ಯಾ ದೇವ್ ಮಂದಿರಾಂತ್ ಫುಲಾಂ ದಾಲಿಂ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ದೇವ್ ಪರ್ಜೆನ್ ಭಕ್ತಿಪಣಿಂ ಬಾಳೊಕ್ ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಇಮಾಜೆಕ್ ಫುಲಾಂ ಅರ್ಪುನ್, ಗಿತಾಂ ಗಾಯನಾಂನಿ ಬಾಳೊಕ್ ಮರಿಯೆಕ್....

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ‘ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳೆಂ ಚಲ್‍ಚಿತ್ರ್’ ಉದ್ಘಾಟನ್

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ‘ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳೆಂ ಚಲ್‍ಚಿತ್ರ್’ ಉದ್ಘಾಟನ್

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಘಟನಾಚೆಂ ‘ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳೆಂ ಚಲ್‍ಚಿತ್ರ್’ ಶಿಂಕಳ್, ಅಬು ಧಾಬಿಂತ್ಲೊ ಉದ್ಯಮಿ, ದಾನಿ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಮುಖೆಲಿ ಶ್ರೀ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣೆ, ಆಯ್ತಾರಾ, ಆಗೋಸ್ತ್ 16, 2015’ವೆರ್, ಸಾಂಜೆರ್ 5.30 ವೊರಾರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕೆಲೆಂ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಫಿಲ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಚಾರಾಕ್ ವೊಣದಿಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಲಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಂ, ಸಾಂಕೇತಿಕ್....

AIKWO ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಮ್ಮೇಳ್

AIKWO ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಮ್ಮೇಳ್

ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘಟನ್ (All India Konkani Writers’ Organisation - AIKWO), ಹಾಣಿಂ, ಆಯ್ತಾರಾ, ಆಗೊಸ್ತ್ 9, 2015’ವೆರ್, ಕಲಾಂಗಣ್, ಮಂಗ್ಳುರ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ದುಸ್ರೊ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಮ್ಮೇಳ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಮ್ಮೇಳನಾಂತ್, ಕರ್ನಾಟಕ, ಗೊಂಯ್, ಕೇರಳ ಆನಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ....

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಲೊಯೊಲಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಲೊಯೊಲಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್: ಸನ್ವಾರಾ, ಆಗೋಸ್ತ್ 1 ತಾರಿಕೆರ್, ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್, ಹರ್ಜೆಲಿಯಾಚ್ಯಾ ಲುನಾ ಪಾರ್ಕ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್’ಲ್ಲೆಂ. ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರಿಂ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ – ವಿಕ್ಟರ್ ಲುವಿಸ್ (ತ್ರಾಸಿ), ಅನಿತಾ ಡಿಸೋಜ (ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ), ಗ್ರೇಸಿ ಡಿಸೋಜ (ಕುಂದಾಪುರ್), ಮಥಾಯಸ್ ಡಿಸೋಜ, ಜೊಸ್ಸಿ (ಹರ್ಜ಼ಿಲಿಯಾ), ವಿಲಿಯಮ್....

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ - 163’ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ - 163’ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ 163’ವ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿಯೆಂತ್ ಅನಿಲ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ಪಾಯ್ಸ್, ಕುವೇಯ್ಟ್, ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ‘ಗೀತ್ ಸಂಗೀತ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ, ಜುಲಾಯ್ 5, 2015’ವೆರ್, ಸಾಂಜೆರ್ 6.30 ವೊರಾರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೆಂ. ಲವೀನಾ ಪಾಯ್ಸ್, ಅನಿತಾ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಶಿಲ್ಪಾ ಕುಟಿನ್ಹೊ, ಸ್ಮೆನಿಟಾ ಪಿಂಟೊ, ಎರಿಕ್....

ಕಲಾಕುಲ್ ಪದ್ವಿ ಪ್ರದಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ

ಕಲಾಕುಲ್ ಪದ್ವಿ ಪ್ರದಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ

ಕಲಾಕುಲ್ – ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲಿ ಏಕ್‍ಮಾತ್ರ್ ನಾಟಕ್ ರೆಪರ್ಟರಿ ಹಾಚೆಂ ಪದ್ವೆ ಪ್ರಧಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜೂನ್ 30’ವೆರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಬೆಸೆಂಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕೊಲೆಜಿಚಿ ಕಾರ್ಮೆಲಿಟಾ ಬಾಯ್....

ಆಫ್ರಿಕಾ-ಅಮೇರಿಕಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ಇಗರ್ಜೆಚೆರ್ ಧಾಡ್: 9 ಮರಣ್

ಆಫ್ರಿಕಾ-ಅಮೇರಿಕಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ಇಗರ್ಜೆಚೆರ್ ಧಾಡ್: 9 ಮರಣ್

ವೊಷಿಂಗ್‍ಟನ್: ಆಫ್ರಿಕಾ-ಅಮೇರಿಕಾಚೆಂ ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ಇಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದಕ್ಷಿಣ್ ಕರೊಲಿನಾ ಇಗರ್ಜೆಚೆರ್ ಆಕಾಂತ್‍ವಾದಿಂನಿ ಬುದ್ವಾರಾ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ನ್, 9 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಅಪ್ರಾಧ್ ವಿರೋಧಿ ನಗರ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್‍’ಟನ್‍’ಚ್ಯಾ ದಕ್ಶಿಣ್ ಕರೊಲಿನಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಆಕಾಂತ್‍ವಾದಿ....

ಸಾಂ. ಫಿಲೊಮಿನಾ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಇತಿಹಾಸ್ ಪುನರಾವರ್ತನ್ ಜಾಲಾ!!

ಸಾಂ. ಫಿಲೊಮಿನಾ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಇತಿಹಾಸ್ ಪುನರಾವರ್ತನ್ ಜಾಲಾ!!

ಸಾಂ. ಫಿಲೊಮಿನಾ ಕೊಲೆಜ್ ಪುತ್ತುರ್ ಹಾಚ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವ್’ವಿದ್ಯಾಲಯಾನ್ ಎಪ್ರಿಲ್ 2015’ವ್ಯಾಂತ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರಿಕ್ಷೆಂನಿ ಹ್ಯಾ ಪರಿಂ ಉಂಚ್ಲೆ ಅಂಕ್....

ಜೆಜುನ್ ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಜೆವಣ್ ವಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚಿ ಇಗರ್ಜ್ ಹುಲ್ಪಾಯ್ಲಿ

ಜೆಜುನ್ ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಜೆವಣ್ ವಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚಿ ಇಗರ್ಜ್ ಹುಲ್ಪಾಯ್ಲಿ

ಇಸ್ರೇಲ್,ತಗ್ಬಾ, ಜೂನ್ 18: ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚಿ ಬೋವ್ ನಾಂವಾಡ್ದೀಕ್ ಇಗರ್ಜ್, ಜುದೆವ್ ಆಕಾಂತ್’ವಾದಿಂನಿ ಹುಲ್ಪಾಯ್ಲಿ. ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸುವಾತೆರ್ ಜೆಜುನ್ ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಉಂಡ್ಯಾ ಮಾಸ್ಲೆನ್ ವಾಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಾವಾಡ್ತಿ....

ನವ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೇಟ್

ನವ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೇಟ್

2015-16’ವೆಂ ಶಿಕ್ಪಾ ವರಸ್ ಸುರು ಜಾತಾನಾ, ದುಸ್ರ್ಯಾ ಆನಿ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಡಿಗ್ರಿ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ಖಾತಿರ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜೂನ್ 15’ವೆರ್, ಆನಿ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ಖಾತಿರ್ ಜೂನ್ 16’ವೆರ್, ಪುತ್ತುರ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂ. ಫಿಲೊಮೆನಾ....

loader

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.