Konkani Awards

9ವೊ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್

9ವೊ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ 6 ವಿಭಾಗಾಂನಿ ದರ್ಬಾರಾನ್ ಘೋಷಿತ್ ಕರ್ತಾ 9ವೊ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಆನಿಂ ಅರ್ಜ್ಯೊ-ಸೂಚವ್ಣ್ಯೊ ಆಪಯ್ತಾ. ವಿಭಾಗ್ ಆಸಾತ್...

loader

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.