Konkani

’ಭಾರತಾಂತ್ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಚಿ ಥಾಪ್ಣಿಂ’ – ವಿಚಾರ್ ಸಾತೆಂ

’ಭಾರತಾಂತ್ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಚಿ ಥಾಪ್ಣಿಂ’ – ವಿಚಾರ್ ಸಾತೆಂ

ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾನ್, ಅಗೋಸ್ತ್ 27, 2017ವೆರ್, ಸಕಾಳಿಂ 10 ವೊರಾರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫುಡಾರಾಚೆರ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಭಾಸಾಭಾಸ್ ಚಲೊಂವ್ಕ್ – ’ಭಾರತಾಂತ್ ಹಿಂದಿ ಭಾಶೆಚಿ ಥಾಪ್ಣಿಂ ಆನಿಂ ಹೇರ್ ಭಾಷೆಂಚೆರ್....

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ರೋಶನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಹಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ರೋಶನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಹಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್

ಆಂಗಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ, ರಿಯಾದ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಹಾಂಣಿಂ ರೋಶನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ – ’ಆಶೆಲೊಂ’ – ನಾಂವಾಖಾಲ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ 188ವ್ಯೆ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿಯೆಂತ್, ಆಗೊಸ್ತ್ 6, 2017ವೆರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲೆಂ....

188ವ್ಯೆ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿಯೆಂತ್ ರೋಶನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್

188ವ್ಯೆ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿಯೆಂತ್ ರೋಶನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್

ಆಂಗಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ, ರಿಯಾದ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ 188ವ್ಯೆ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿಯೆಂತ್, ರೋಶನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಹಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ ’ಆಶೆಲೊಂ’ – ಆಯ್ತಾರಾ, ಆಗೊಸ್ತ್ 6, 2017ವೆರ್, ಸಾಂಜೆರ್ 6.30 ವೊರಾರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ತಾ...

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ನವೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅರ್.ಪಿ.ನಾಯ್ಕ್

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ನವೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅರ್.ಪಿ.ನಾಯ್ಕ್

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ನವೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅರ್.ಪಿ.ನಾಯ್ಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅರ್.ಪಿ.ನಾಯ್ಕ್, ಉತ್ತರ್ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ದಾಂಡೇಲಿ ನಿವಾಸಿ...

‘ನಾದ್-ನಿನಾದ್’ - ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರೇಮಿಂಕ್ ಏಕ್ ಫೆಸ್ತ್

‘ನಾದ್-ನಿನಾದ್’ - ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರೇಮಿಂಕ್ ಏಕ್ ಫೆಸ್ತ್

ಹೆರಾಲ್ಡ್ ತಾವ್ರೊ ಆನಿಂ ನಿಹಾಲ್ ತಾವ್ರೊ ಹಾಂಚಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ - ‘ನಾದ್-ನಿನಾದ್’ – ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ 187ವ್ಯೆ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿಯೆಂತ್, ಜುಲಾಯ್ 2, 2017ವೆರ್, ಸಾಂಜೆರ್ 6.30 ವೊರಾರ್, ಕಲಾಂಗಣ್, ಮಂಗ್ಳುರ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಾದರ್...

ಕಲಾಕುಲ್ ಪದ್ವಿ ಪ್ರದಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ

ಕಲಾಕುಲ್ ಪದ್ವಿ ಪ್ರದಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ

ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನಾಟಕ್ ರೆಪರ್ಟರಿ – ‘ಕಲಾಕುಲ್’, ಹಾಚೆಂ ಪದ್ವಿ ಪ್ರದಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ, ಜೂನ್ 30, 2017'ವೆರ್, ಕಲಾಂಗಣ್, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಡಾ| ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಆಳ್ವಾ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ್, ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕೊಲೆಜ್, ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ್, ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್...

ಕಲಾಕುಲೋತ್ಸವ್-2017

ಕಲಾಕುಲೋತ್ಸವ್-2017

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಸ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಲಾಕುಲ್ ನಾಟಕ್ ರೆಪರ್ಟರಿಚೆಂ 2-ದಿಸಾಂಚೆಂ ನಾಟಕ್ ಫೆಸ್ತ್ – ‘ಕಲಾಕುಲೋತ್ಸವ್’, ಮಂಗ್ಳುರ್'ಚ್ಯಾ ಟೌನ್ ಹೊಲಾಂತ್, ಜೂನ್ 18, 2017ವೆರ್, ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಂ. ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾ ಹಾಚೆಂ ‘ಮಾಗಿರ್ಚೆಂ ಮಾಗಿರ್’ ಸಾದರ್...

ಯಶಸ್ವೆನ್ ಸಂಪ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ಲೆಂ 3 ದಿಸಾಂಚೆಂ ಸಮೂಹ್ ಗಾಯಾನ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ್

ಯಶಸ್ವೆನ್ ಸಂಪ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ಲೆಂ 3 ದಿಸಾಂಚೆಂ ಸಮೂಹ್ ಗಾಯಾನ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ್

ಸುಮೇಳ್ ಗಾಯಾನ್ ಮಂಡಳಿನ್, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಹಯೊಗಾನ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್, ಜೂನ್ 9, 10 ಆನಿಂ 11, 2017'ವೆರ್, 3 ದಿಸಾಂಚೆಂ ವಸ್ತೆ ಸಮೂಹ್ ಗಾಯಾನ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ್ (Choral Singing Workshop), ಮಾಂಡುನ್...

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ '1+1=1'

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ '1+1=1'

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ ಕಲಾಕುಲ್ ನಾಟಕ್ ರೆಪರ್ಟರಿನ್, ಜೂನ್ 4, 2017ವೆರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ 186ವ್ಯೆ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿಯೆಂತ್ – ‘1+1=1’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ಪ್ರಯೊಗಾಂತ್ ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾಚೊ ನಾಟಕ್...

ನಟ್-ನಟಿ ಜಾಯ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್!

ನಟ್-ನಟಿ ಜಾಯ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್!

ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನಾಟಕ್ ರೆಪರ್ಟರಿ – ‘ಕಲಾಕುಲ್’, ಹಾಚ್ಯಾ 2017-18ವ್ಯಾ ಆವ್ದೆಕ್ ಅರ್ಜ್ಯೊ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. 15-35 ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ, ನಾಟಕಾಂತ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಚೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚಲೆ ಆನಿಂ ಚಲಿಯೊ ಅರ್ಜಿ ಘಾಲುಂಕ್ ಅರ್ಹತಾ ಜೊಡ್ತಾತ್. ಅರ್ಜೆ ಪತ್ರಾಂ,...

‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ದರ್ಶನ್’ ಹಾಕಾ ಚಾಲನ್

‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ದರ್ಶನ್’ ಹಾಕಾ ಚಾಲನ್

ಆಯ್ತಾರಾ, ಮೇ 28, 2017'ವೆರ್, ನಾಚ್ ಸೊಭಾಣಾನ್, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ 3 ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ವಸ್ತೆ ನಾಚ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಇತಿಹಾಸ್ ಆನಿಂ ವಿವಿಧ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ವಿವಿಧತಾ...

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ಗಾಲಿಲೆಯಾ ಪ್ರಾಂತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ನಜರೆತ್ ಶಹರಾಂತ್ ಮರಿಯೆಚೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ಗಾಲಿಲೆಯಾ ಪ್ರಾಂತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ನಜರೆತ್ ಶಹರಾಂತ್ ಮರಿಯೆಚೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ಗಾಲಿಲೆಯಾ ಪ್ರಾಂತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ನಜರೆತ್ ಶಹರಾಂತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾಪ್ಲೆನ್ಸಿಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾಚೊ ಪಾಂಯ್ ವಾಟೆನ್ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಆನಿಂ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ಬಲಿಧಾನ್ ವ್ಹಡಾ ದಬಾಜೆನ್ ಆಚರಣ್...

ಗಂಗೊಳ್ಳಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಸೆಸಾಂವ್ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ದೇವ್ ಮಂದಿರಾಚಿ ದಬಾಜಿಕ್ ಉಗ್ತಾವ್ಣಿ

ಗಂಗೊಳ್ಳಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಸೆಸಾಂವ್ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ದೇವ್ ಮಂದಿರಾಚಿ ದಬಾಜಿಕ್ ಉಗ್ತಾವ್ಣಿ

ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ದಾಯ್ಜ್ ಆಟಾಪ್ಚ್ಯಾ, ಗಂಗೊಳ್ಳಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಸೆಸಾಂವ್ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ನವೀಕೃತ್ ದೇವ್ ಮಂದಿರಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಆನಿಂ ಆಶೀರ್ವಚನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಹ್ಯಾಚ್ ಮೇಯಾಚ್ಯಾ 18 ತಾರಿಕೆರ್ ವರ್ತ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಆನಿಂ ದಬಾಜಾನ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಲೆಂ. ಉಡುಪಿಚೊ...

ನಾಚ್ ಸೊಭಾಣ್ ಥಾವ್ನ್ ‘ನಾಚ್ - ನೃತ್ಯ - ಡ್ಯಾನ್ಸ್’ 3 ದಿಸಾಂಚೆಂ ವಸ್ತೆ ನಾಚ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ್

ನಾಚ್ ಸೊಭಾಣ್ ಥಾವ್ನ್ ‘ನಾಚ್ - ನೃತ್ಯ - ಡ್ಯಾನ್ಸ್’ 3 ದಿಸಾಂಚೆಂ ವಸ್ತೆ ನಾಚ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ್

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್, ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಚ್ ಪಂಗಡ್ - ನಾಚ್ ಸೊಭಾಣ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್, ಮೇ 26, 27 ಆನಿಂ 28'ವೆರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್, 3 ದಿಸಾಂಚೆಂ ವಸ್ತೆ ನಾಚ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಾಂತ್ ಉತ್ತೀಮ್...

ಉಗ್ತಾವ್ಣೆಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಚ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ಕೊಸೆಸಾಂವ್ ಮಾಯೆಚೆಂ ನವೀಕೃತ್ ದೇವ್ ಮಂದಿರ್, ಗಂಗೊಳ್ಳಿ

ಉಗ್ತಾವ್ಣೆಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಚ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ಕೊಸೆಸಾಂವ್ ಮಾಯೆಚೆಂ ನವೀಕೃತ್ ದೇವ್ ಮಂದಿರ್, ಗಂಗೊಳ್ಳಿ

ಉದೆಂತಿಂತ್ ಸೊಭಿತ್ ಪಂಚಗಂಗಾವಳಿ ನ್ಹಂಯ್ಚಿ ಮನ್ ಪಿಸ್ವೊಂಚಿ ಸೊಭಾಯ್, ಅಸ್ತಮ್ತೆಂತ್ ಆರ್ಬಿ ದರ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಿಳ್ಶ್ಯಾ ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ಲ್ಹಾರಾಂಚಿ ಗಂಭೀರಾಯ್, ಭಂವ್ತೊಣಿ ಸೊಭಿತ್ ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ಸೃಷ್ಟೆಚಿ ಆಪುರ್ಬಾಯ್. ಹ್ಯಾ ಆಕರ್ಷಕ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಪರಿಸರಾಂತ್...

‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸುಗಂಧ್’ - ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯೆಂ

‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸುಗಂಧ್’ - ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯೆಂ

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಸ್ತ್ಯಾನ್ ಎಮ್.ಸಿ.ಸಿ. ಖತಾರ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಯೊಗಾನ್ ಎಪ್ರಿಲ್ 29 ಥಾವ್ನ್ ಮೇ 7, 2017 ಪರ್ಯಾಂತ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸುಗಂಧ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ 9 ದಿಸಾಂಚೆಂ ವಸ್ತೆ ಶಿಬಿರ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕರ್ನಾಟಕ ಆನಿಂ ಗೋವಾ...

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸುಗಂಧ್’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಸ್ತೆ ಶಿಬಿರ್

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸುಗಂಧ್’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಸ್ತೆ ಶಿಬಿರ್

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ 7ವಿ, 8ವಿ 9ವಿ ಆನಿಂ 10ವಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಲೆಂತ್‍ವಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸುಗಂಧ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ 9 ದಿಸಾಂಚೆಂ (ಎಪ್ರಿಲ್ 29 ಥಾವ್ನ್ ಮೇ 7 ಪರ್ಯಾಂತ್) ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಸ್ತೆ ಶಿಬಿರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ. ಹಾಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಸನ್ವಾರಾ,...

ತೆಲ್-ಅವೀವಾಂತ್ ಪಾಸ್ಖಾಚ್ಯೆ ಜಾಗ್ರಣೆಚಿ ದೇವ್’ಸ್ತುತಿ

ತೆಲ್-ಅವೀವಾಂತ್ ಪಾಸ್ಖಾಚ್ಯೆ ಜಾಗ್ರಣೆಚಿ ದೇವ್’ಸ್ತುತಿ

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಪ್ರಜೆನ್ ಎಪ್ರಿಲಾಚ್ಯಾ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ದೊನ್ಪಾರಾಂ 3 ವೊರಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾಪ್ಲೆನ್ಸಿಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ತೆಲ್-ಅವೀವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸೊನಾತ್-ಹತಿಕ್ವಾಚ್ಯಾ ಬೆತ್-ದಾನಿ ಸಾಲಾಂತ್ ಪಾಸ್ಖಾಚ್ಯೆ...

ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ಪಾಸ್ಖಾಚ್ಯೆ ಜಾಗ್ರಣೆಚಿ ರಾತ್

ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ಪಾಸ್ಖಾಚ್ಯೆ ಜಾಗ್ರಣೆಚಿ ರಾತ್

ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಪ್ರಜೆನ್ ಎಪ್ರಿಲಾಚ್ಯಾ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 3.30 ವೊರಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾಪ್ಲೆನ್ಸಿಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಜೆರುಸಲೇಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಸಾಲ್ವದೊರಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್...

ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂ-ಮರ್ಣಾಚೊ ಸುಕ್ರಾರ್

ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂ-ಮರ್ಣಾಚೊ ಸುಕ್ರಾರ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಪ್ರಜೆನ್ ಎಪ್ರಿಲಾಚ್ಯಾ 14 ತಾರಿಕೆರ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8.30 ವೊರಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾಪ್ಲೆನ್ಸಿಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಜೆರುಸಲೇಮಾಚ್ಯಾ ಗೆತ್ಸೆಮನಿಂತ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂ-ಮರ್ಣಾಚೊ ನಿಯಾಳ್...

ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ತಾಳಿಯಾಂಚೊ ಪುರ್ಶಾಂವ್

ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ತಾಳಿಯಾಂಚೊ ಪುರ್ಶಾಂವ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್'ಚ್ಯಾ ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾಪ್ಲೆನ್ಸಿಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಭಾರತೀಯ್ ಆನಿಂ ಶ್ರೀಲಂಕನ್ ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಸಮುದಾಯೆನ್ ಸೊಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಚೊ ಆಯ್ತಾರ್, ಎಪ್ರಿಲಾಚ್ಯಾ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ದಿಸಾ ವ್ಹಡಾ ಭಕ್ತಿನ್ ಆಚರಣ್...

ಚಿಕಾಗೋಂತ್ ಈಸ್ಟರ್ ಜಾಗರಣಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್

ಚಿಕಾಗೋಂತ್ ಈಸ್ಟರ್ ಜಾಗರಣಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್

ಎಮ್.ಕೆ.ಸಿ.ಎ. ಸಂಘಟನ್, ಏಪ್ರಿಲ್ 15'ವೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 5.30 ವೊರಾರ್ ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಕೋರ್ಟ್'ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್, 8909 ಡೇವಿಡ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಡೀಸ್ ಪ್ಲೈನ್ಸ್, ಇಲಿನಾಯ್ಸಾಂತ್ ಈಸ್ಟರ್ ಪರಬ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಭರಾನ್ ತಯಾರಾಯ್...

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಖಾತಿರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊಕ್ ಮಾನ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಖಾತಿರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊಕ್ ಮಾನ್

ಮಂಗ್ಳುರ್'ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್, ಮಂಗ್ಳುರ್'ಚ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರ್ಜೆ ತರ್ಫೆನ್, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್, ರೊಯ್ ಬಾಬ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್...

ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆಂ ಸ್ಮರಣಿಕಾ `ಶಿಖರ’ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್

ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆಂ ಸ್ಮರಣಿಕಾ `ಶಿಖರ’ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆಂ 2014-17'ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಅಖ್ರೇಚೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್, ಶಹರಾಚ್ಯಾ ಬಿಷಪ್ಸ್ ಹಾವ್ಸ್ ಸಭಾಂಗಣಾಂತ್ ಫೆಬ್ರೆರಾಚ್ಯಾ 25'ವೆರ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯೆ ಕಾರ್ಯ್ಯ್'ಚಟುವಟಿಕಾಂಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ನೋಂದಣಿ...

‘ಅಶೆಂ ಜಾಲೆಂ ಕಶೆಂ’ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ 12ವಿ ‘ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ನಾಯ್ಟ್’

‘ಅಶೆಂ ಜಾಲೆಂ ಕಶೆಂ’ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ 12ವಿ ‘ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ನಾಯ್ಟ್’

ಫೆಬ್ರೆರ್ 5, 2017ವೆರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್, ‘ಅಶೆಂ ಜಾಲೆಂ ಕಶೆಂ’ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ 182ವ್ಯೆ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿಯೆಂತ್, 12ವಿ ‘ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ನಾಯ್ಟ್’ ಸಾದರ್ ಜಾಲಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಪಿರೇರಾ, ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಆನಿ...

ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್

ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್

ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ್ ವಿವಿಧತೆಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪರಿಂ ಸಭಾರ್ ಧರ್ಮ್ ಜಾತಿ ಪಂಗ್ಡಾಂನಿ ವಾಂಟುನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾಕ್ ಆಂವ್ಡೆತಾ. ದೆಶಾಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ದೆಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಲೊ ಹೊ ಲೋಕ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಪಡ್ಲಾ ಕರಾವಳಿಂತ್...

ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಸುನಿಲ್ ಮಿನೇಜ್

ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಸುನಿಲ್ ಮಿನೇಜ್

ನವ್ಯಾನ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚಿ ಜಮತ್ ದಸಂಬರ್ 16 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂ.ಅನ್ನ್ ಫ್ರಾಯೆರಿಚ್ಯಾ ಹೊಲಾಂತ್ ಜಮ್ಲಿ ಆನಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಸುನಿಲ್ ಮಿನೆಜ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಆವ್ದಿ 2016-18 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾ| ಬಾ| ಪಾವ್ಲ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್ ಜುಡಿತ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಆಂಜೆಲೊರ್; ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್ ಜೊಸ್ಸಿ ದಿಯೊದೊರ್, ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಆನಿಂ ಖಜಾನ್ದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಕೊನ್ಸೆಸೊ, ದೆರೆಬೈಲ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್...

ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಮ್ಹಾತಾರೊ ಚರ್ಬೆಲಾ’ ನಾಟಕಾಚೆಂ 75 ವೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್

ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಮ್ಹಾತಾರೊ ಚರ್ಬೆಲಾ’ ನಾಟಕಾಚೆಂ 75 ವೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್

"ಆಮಿ ಸರ್ವ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಹಾಚೆ ನಾಟಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವಾ ನಾಟಕಾವಿಶಿಂ ಆಯ್ಕುನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ರಂಗ್‌ಮಾಂಚಿಯೆಚೊ ಸಾಮ್ರಾಟಾನ್ ಆಜ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ದಾಖ್ಲೊ ಬರಯ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ 73 ವ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್‌ಯಿ ತಾಚಿ ಹುಮೆದ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಲಜೆಕ್ ಘಾಲ್ತಾ. ಹೊ ದಾಖ್ಲೊ ರಚುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್...

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಜಾಲೆ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಜಾಲೆ

ಹ್ಯಾಚ್ ದಸಂಬರ್ 3 ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವೊರಾಂಚ್ಯೆರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರಾ ಥಾವ್ನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಫಾಂಕಿವಂತ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಘೆವ್ಪಿ ಹ್ಯಾ ಪರಿಂ ಆಸಾತ್: ವಿಮಲ ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಸಾಹಿತಿ ಸುಧಾ ಕಾರಾಂಗಾಟೆ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್...

8ವೊ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ – ಉಂಚ್ಲೆ-3 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂ!

8ವೊ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ – ಉಂಚ್ಲೆ-3 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂ!

8ವೊ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ 122 ಅರ್ಜೆಂ ಮದ್ಲ್ಯಾನ್, ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಹಂತಾಚ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ವರಯ್ಣಾರಾಂನಿ ಉಂಚ್ಲೆ-3 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂಕ್ (ಟೊಪ್-3 ನೊಮಿನೀಸ್) ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾ. ತೆ ಆಸಾತ್...

loader

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.