Kolkatta

ಡ್ರಾಪ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್...?

ಡ್ರಾಪ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್...?

ಡ್ರಾಪ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್, ಎಕ್ಸುರ್ಯ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಾರಾರ್ ಬಸವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಬಲತ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್-5, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಎಕಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ...

ದೋತಿ ಖಾತಿರ್ ಅಸಲೆಂ ಲಜೆದಾಯೆಕ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲೆಂ!

ದೋತಿ ಖಾತಿರ್ ಅಸಲೆಂ ಲಜೆದಾಯೆಕ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲೆಂ!

ದೋತಿಚ್ಯಾ ಆಶೆನ್ ಮನ್ಶಾ ರುಪಾಚ್ಯಾ ಸಯ್ತಾನಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನೀಚ್ ಕಾಮ್ ಹಾಂಗಾ ಪಳೆಯಾ. ಬಾಯ್ಲೆನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕುಳಾರಾ ಥಾವ್ನ್ 50 ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ (ದೋತ್) ಹಾಡುಂಕ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್ ಎಕಾ ಧಾರುಣ್ ಕಾಳ್ಜಾಚಾ ಪತಿನ್...

ಶೊಕಿಂಗ್! ಖಾಣ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚಾ ಕಾಮಾಗಾರಾಕ್ ಖತ್ಕತ್ಯಾ ಕಡಿಯೆಂತ್ ಬುಡವ್ನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ!?

ಶೊಕಿಂಗ್! ಖಾಣ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚಾ ಕಾಮಾಗಾರಾಕ್ ಖತ್ಕತ್ಯಾ ಕಡಿಯೆಂತ್ ಬುಡವ್ನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ!?

ಹೋಟೆಲಾಕ್ ವಚೊನ್ ಚಡ್ ಮೋಲ್ ದೀವ್ನ್ ಖಾಂವ್ಚಾ ಬದ್ಲಾ ದೊಳ್ಯಾ ಮುಕಾರ್’ಚ್ ರಾಂದುನ್ ವಾಡ್ಚಾ ರಸ್ತ್ಯಾ ವ್ಯಾಪಾರಿಂಚೆರ್ ಜಾಯ್ತೊ ಲೋಕ್ ಅವಲಂಬನ್ ಆಸ್ತಾ. ಪಯ್ಶೆಯಿ ಉಣೆಂ, ಪೋಟ್’ಬರ್ ಜೆವಾಣ್’ಯಿ ಮೆಳ್ತಾ. ಪುಣ್ ಅಶೆಂ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾನ್...

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪಿಡೆಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಾಧನಾಕ್ ಸಲಾಮ್!

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪಿಡೆಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಾಧನಾಕ್ ಸಲಾಮ್!

ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಲೊಂಕಾಡ್ ಚಾಬ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಚೆಂಯಿ ನಾ. ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಹಟ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ. ಹಾಕಾ ಉದಾಹರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ಏಕ್ ಘಡಿತ್ ಆಸಾ. ಕ್ಯಾನ್ಸರಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಷ್ಟೊಂಚ್ಯಾ...

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾರ್ ವಿಣ್ಗೆಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆತಾಂ ರಡ್ತಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾರ್ ವಿಣ್ಗೆಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆತಾಂ ರಡ್ತಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ವಿರೋದ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜಿಕ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಪುಣ್ ನಾಗ್ಡಿಂ ಜಾತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮೊಡೆಲ್ ಖಂದೀಲ್ ಬಾಲೊಚಾನ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾಂತ್ ಸಲ್ವಾಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ತೆಂ ಆತಾಂ ಬೋ ಕರ್ನ್ ರಡ್ತಾ....

ಹ್ಯಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣಾಕ್ ಸಲಾಮ್!

ಹ್ಯಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣಾಕ್ ಸಲಾಮ್!

ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣಾಕ್ ಹೊ ಕಾಳ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಸಬಾರ್. ತರೀಪುಣ್ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡಿಂ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣ್ ಆನಿಕೀ ಇಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾವ್ಸ್, ಬೆಳೆಂ ಬರ್ಯ್ಯಾನ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ತೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಆಸೊಂ, ಹ್ಯಾ ಎಕಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣಾಕ್ ನಿಜಾಕೀ...

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.