Karnataka Konkani Sahitya Academy

ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಗೌರವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಕಟ್

ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಗೌರವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಕಟ್

ಮಂಗ್ಳುರ್’ಚೊ ಸಿರಿಲ್ ಜೆ.ಸಿಕ್ವೇರಾ (ಸಾಹಿತ್ಯ್), ಶಿರ್ಸಿಚೊ ವಾಸುದೇವ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶಾನುಭಾಗ್ (ಕಲಾ), ಯಲ್ಲಾಪುರ್’ಚಿ ಕ್ಲಾರಾ ಅಂತೋನ್ ಸಿದ್ಧಿ (ಜಾನ್'ಪದ್) ಹಾಂಕಾಂ ಗೌರವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನಾ...

ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕೋತ್ಸವ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಅಭಿಯಾನಾಚೆಂ ಸಮಾರೋಪ್

ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕೋತ್ಸವ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಅಭಿಯಾನಾಚೆಂ ಸಮಾರೋಪ್

ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್, ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಫೆಬ್ರೆರಾಂತ್ ಆಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕೋತ್ಸವಾ ವಿಶಿಂ ಲೊಕಾಂಕ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೊ ಪ್ರಚಾರ್ ಅಭಿಯಾನಾಚೊ ಸಮಾರೋಪ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಸುಕ್ರಾರಾ (13.01.2017) ಸಾಂಜ್ಯೆರ್...

ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕೋತ್ಸವ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಅಭಿಯಾನಾಕ್ ಚಾಲನ್

ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕೋತ್ಸವ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಅಭಿಯಾನಾಕ್ ಚಾಲನ್

ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಕಾಡೆಮಿನ್ ಆಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಫೆಬ್ರೆರಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕೋತ್ಸವ್ ವಿಶಿಂ ಸರ್ವಯ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಆಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಚಾರ್ ಅಭಿಯಾನಾಕ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಜನೆರ್ 2 ತಾರಿಕೆರ್ ಉಡುಪಿ ಎಮ್.ಜಿ.ಎಮ್ ಕೊಲೆಜಿಚಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಸುಮ ಕಾಮತ್ ಹಾಂಣಿಂ ಚಾಲನ್ ದೀವ್ನ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ...

ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕೋತ್ಸವ್ ಲಾಂಛನ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್

ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕೋತ್ಸವ್ ಲಾಂಛನ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ 2017, ಫೆಬ್ರೆರ್ 10, 11 ಆನಿ 12’ವೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ಟೌನ್ ಹೊಲಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕೋತ್ಸವ್ ಹಾಚೆಂ ಲಾಂಛನ್ ತಶೆಂಚ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಆನಿ ವಿಕ್ರ್ಯಾ ಥಳಾಂಕ್ ಆಪೊವ್ಣ್ಯಾ ಪತ್ರ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ...

ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, 2016 ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತೆ ಖಾತಿರ್ ಅರ್ಜ್ಯೊ ಆಪಯ್ತಾ

ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, 2016 ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತೆ ಖಾತಿರ್ ಅರ್ಜ್ಯೊ ಆಪಯ್ತಾ

ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಕಲಾ ಆನಿಂ ಜಾನಪದ್ ಹ್ಯಾ ತಿನೀ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜೀವ್’ಮಾನ್ ಸಾಧನ್ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಅರ್ಜ್ಯೊ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಅರ್ಜ್ಯೊ ಸ್ವತ: ಜಾವ್ನ್ ಕರ್ಯೆತಾ ವ ಖಂಚ್ಯಾಯಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂ ತರ್ಫೆನ್ ಶಿಫಾರಸ್ ಕರ್ಯೆತಾ...

ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕೋತ್ಸವ್

ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕೋತ್ಸವ್

ಯೆತಾ ತ್ಯಾ 2017 ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಫೆಬ್ರೆರ್ 10,11 ಆನಿಂ 12 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ಪುರಭವನಾಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಕಾಡೆಮಿ ತೀನ್ ದಿಸಾಂಚೊ ಲೋಕೋತ್ಸವ್ ಚಲಯ್ತೆಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ತೀನ್ ದೀಸ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ...

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿವಸ್!

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿವಸ್!

ಆಗೋಸ್ತ್ 22 ತಾರಿಕೆರ್ ಸೊಮಾರಾ ದೀಸ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ತೀನ್ ವೊರಾಂಚೆರ್ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕೊಲೆಜ್ ಮಂಗ್ಳುರ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ. ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕೊಲೆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘ್, ಪಿಂಗಾರ ಹಫ್ತ್ಯಾಳೆಂ (ಕನ್ನಡ) ಆನಿ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್...

ರುಪ್ಯಾಳೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿವಸ್-2016

ರುಪ್ಯಾಳೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿವಸ್-2016

2016 ವರ್ಸಾ ಕೊಂಕ್ಣಿಕ್ ಮಾನ್ಯತಾ ಮೆಳೊನ್ 25 ವರ್ಸಾಂ ಭರ್ತಾತ್. ಹೊ ರುಪ್ಯಾಳೊ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿವಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಕಾಡೆಮಿ ತರ್ಫೆನ್ ವ್ಹಡಾ ದಬಾಜೆನ್, ಕಾರ್ಕಳ್ಚ್ಯಾ ಎಸ್.ವಿ.ಟಿ. ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಚಲಂವ್ಚಿ ತಯಾರಿ ಭರಾನ್ ಚಲೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ...

ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ಶಿಕ್ಪಾಮಟ್ಟಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ; ಕೊಂಕಣಿ ಎಂ.ಎ. ಸುರ್ವಾತ್

ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ಶಿಕ್ಪಾಮಟ್ಟಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ; ಕೊಂಕಣಿ ಎಂ.ಎ. ಸುರ್ವಾತ್

ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಪಾಂವ್ಡೊ ಲಾಬ್ಲಾ. ಎದೊಳ್ ದೇಶಾಂತ್ ಫಕತ್ ಗೊಂಯ್ ವಿಶ್ವ್‌ವಿದ್ಯಾನಿಲಯಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಎಂ.ಎ. ಶಿಕುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. 2016-17 ವ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಾನ್ ಕೊಂಕಣಿ...

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭವನಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭವನಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭವನ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಬಾರ್ ತೇಂಪಾಚೆಂ ಸ್ವಪಾಣ್ ಆಸಾ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಮಹಾನಗರ್ ಪಾಲಿಕೆಚ್ಯಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಭಿತರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭವನಾ ಖಾತಿರ್ ಜಾಗೊ ದೀಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮನವಿ ವಚೊನ್ ಆಸಾ. ಗರ್ಜೆಚೊ ಪತ್ರ್ ವ್ಯವಹಾರ್’ಯಿ...

ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಫುಡಾರಾಚಿ ಭಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡೊಂದಿ: ಜೆ.ಆರ್.ಲೋಬೊ

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫುಡಾರಾಚಿ ಭಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡೊಂದಿ: ಜೆ.ಆರ್.ಲೋಬೊ

ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಶಾಳಾಂನಿ ಆತಾಂ ತಿಸ್ರಿ ಭಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕಯ್ತಾತ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವರ್ವಿಂ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ಚಡಿತ್ ಅಂಕ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ಐ.ಎ.ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಬರಂವ್ಚಿ ಸುವಿಧಾಯಿ ಆಸಾ. ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ತಿ ಭಾಸ್ ಶಿಕ್ಲ್ಯಾರ್...

ಉಡುಪಿಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನಾಕ್ ಚಾಲನ್

ಉಡುಪಿಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನಾಕ್ ಚಾಲನ್

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್, ಕಾರವಾರಾಂತ್ 100 ಆನಿ ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ 112 ಶಾಳಾಂಕ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕ್ಪಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಗೃತಿ ಉಬ್ಜಯಿಲ್ಲೆಂ ಅಭಿಯಾನ್ 14.06.2016 ಥಾವ್ನ್ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಂ. ವಳಕಾಡು ಸರಕಾರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್...

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.