Issuance of Visas

ಪಾಂಚ್ ದೇಶಾಂಚ್ಯಾ ನಾಗರಿಕಾಂ ವಯ್ರ್ ಕುವೈಟ್ ನಿಷೇಧ್ ಘಾಲ್ತಾ

ಪಾಂಚ್ ದೇಶಾಂಚ್ಯಾ ನಾಗರಿಕಾಂ ವಯ್ರ್ ಕುವೈಟ್ ನಿಷೇಧ್ ಘಾಲ್ತಾ

ಸಾತ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇಶಾಂಚ್ಯಾ ನಾಗರಿಕಾಚೆಂ ಪ್ರವೇಶಾಕ್ ಅಮೆರಿಕ ನಿರ್ಬಂಧ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕುವೈಟ್ ಸಯ್ತೀ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಸವೆಂ 5 ದೇಶಾಂಚ್ಯಾ ನಾಗರಿಕಾಂ ವಯ್ರ್ ನಿಷೇಧ್ ಘಾಲುಂಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್...

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.