Israel

ಪೂರ್ವ್ ಜೆರುಜಲೆಮಾಂತ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಖೈದ್!

ಪೂರ್ವ್ ಜೆರುಜಲೆಮಾಂತ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಖೈದ್!

ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಟ್ರಕ್ಕಾ ದ್ವಾರಿಂ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದುಬಾವಾಚ್ಯೆರ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಡಜನಾ ವಯ್ರ್ ಜಣಾಂಕ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ದೀಸ್ ಖೈದ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ತಶೆಂಚ್ ವೊಣ್ತಿಚ್ಯೆರ್ ತ್ಯಾ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂಚ್ಯಾ ಹಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೊಗಳ್ಸುನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್’ಯಿ ಖೈದ್...

ಎಕ್ವಟಿತ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಗಾರಾಕ್ 7 ಮಹಿನ್ಯಾಂಚೆಂ ಬಂದೆಸಾಳ್

ಎಕ್ವಟಿತ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಗಾರಾಕ್ 7 ಮಹಿನ್ಯಾಂಚೆಂ ಬಂದೆಸಾಳ್

ವಾಹಿದ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅಲ್-ಬುರ್ಶ್ ಆರೋಪಿ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಜಾತಚ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ತಾಕಾ 7 ಮಹಿನ್ಯಾಚಿ ಬಂದೆಸಾಳೆಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ವಿದ್ಸಿಲಿ. ಏಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜೊ ಎಕ್ವಟಿತ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಖಾಲ್ ಗಾಝಾ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಣೆಂ ಹಮಾಸ್...

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಅಂತರ್’ಜಾಳಿಚ್ಯೆರ್ ಆತಂಕಿ ವಿಚಾರಾಂಚ್ಯೆರ್ ಬಂದಿ ಹಾಡ್ತಾ

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಅಂತರ್’ಜಾಳಿಚ್ಯೆರ್ ಆತಂಕಿ ವಿಚಾರಾಂಚ್ಯೆರ್ ಬಂದಿ ಹಾಡ್ತಾ

ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಯ್ಲೆಟ್ ಶಾಕೆಡ್ ಆನಿಂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಗಿಲಾಡ್ ಎರ್ಡನ್ ಹಾಂಣಿಂ ಬುದ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ಅಂತರ್’ಜಾಳಿಚ್ಯೆರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆತಂಕೀ ವಿಚಾರಾಂಕ್ ಬಂದಿ ಘಾಲ್ತೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಹಿರ್ ಕೆಲಾಂ. ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಳಾಚೆಂ ಜಮತ್ ಜಾಲಿ ಆನಿಂ ತಾಂತು ಹೊ ವಿಶಯ್ ತರ್ಕಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ...

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಪ್ರಧಾನಿನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಮಂತ್ರಿಂನಿ ಟ್ರಂಪಾಚ್ಯಾ ಸಲಹಾದಾರಾಂಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಬಂದಿ ಘಾಲ್ಯಾ!

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಪ್ರಧಾನಿನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಮಂತ್ರಿಂನಿ ಟ್ರಂಪಾಚ್ಯಾ ಸಲಹಾದಾರಾಂಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಬಂದಿ ಘಾಲ್ಯಾ!

ನವೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪಾಚ್ಯಾ ಸಲಹಾದಾರಾಂಕ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಮಂತ್ರಿಂನಿ ಮೆಳಾನಾಯೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಾಕಿದ್ ಪ್ರಧಾನಿನ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಕಾರಣ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪಾಕ್ ಜೆರುಜಲೆಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಶಾಂತಿ ಸಂದಾನಾ ವಯ್ರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವಾದಾಂ ವಿಶಿಂ ಖಬರ್...

ಇರಾನ್ 25,000 ಶಿಯಾ ಝಜಾರ್ಯ್ಯಾಂಕ್ ಸಿರಿಯಾಂತ್ ತಾಕಿದ್ ಕರ್ತಾ!

ಇರಾನ್ 25,000 ಶಿಯಾ ಝಜಾರ್ಯ್ಯಾಂಕ್ ಸಿರಿಯಾಂತ್ ತಾಕಿದ್ ಕರ್ತಾ!

ಸಿರಿಯಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ 25,000 ಶಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಕಟ್ಟರ್’ವಾದಿಂಕ್ ಇರಾನ್ ತಾಕಿದ್ ಕರ್ತಾ, ಮ್ಹಣ್ತಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್. ಆಪ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಆನಿಂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ರಿಕ್ರುಟ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಪೂರ್ವ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ಗುಪ್ತಚಾರ್ ಎಜೆನ್ಸಿ...

ತೆಲ್-ಅವೀವಾಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ದಬಾಜೊ

ತೆಲ್-ಅವೀವಾಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ದಬಾಜೊ

ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾಪರಿಂ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಯಿ ಸಪ್ತಂಬರ್ 10 ತಾರಿಕೆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾಪ್ಲೆನ್ಸಿ’ಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಪರ್ಜೆನ್ ಜಾಫಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಅಂತೋನಿಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಠಾರಾಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಚಲಯ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಆರಂಭ್...

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ಜೆರುಜಲೆಮಾಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ದಬಾಜಿಕ್ ಆಚರಣ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ಜೆರುಜಲೆಮಾಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ದಬಾಜಿಕ್ ಆಚರಣ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ಜೆರುಜಲೆಮಾಂತ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಪರ್ಜೆನ್ ಮರಿ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ವ್ಹಡಾ ಭಕ್ತಿನ್, ಮಾನಾನ್ ಆನಿಂ ದಬಾಜೆನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಪ್ತಂಬರಾಚ್ಯಾ 10’ವೆರ್ ಜೆರುಸಲೇಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಸಾಲ್ವದೋರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್,ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾಪ್ಲೆನ್ಸಿಚ್ಯಾ...

71 ದೀಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಜೈಲಾಂತ್, ಉಪಾಸ್ ಕರ್ನ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಸುಟ್ಕಾ ದಿತಾ!

71 ದೀಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಜೈಲಾಂತ್, ಉಪಾಸ್ ಕರ್ನ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಸುಟ್ಕಾ ದಿತಾ!

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಆನಿ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿ ವಕೀಲಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್ ಎಕಾ ಖರಾರಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ 71 ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಪಾಸ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಖೈದಿ ಬಿಲಾಲ್ ಕಾಯೆದ್ ಹಾಕಾ ಸುಟ್ಕಾ ದಿತಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊನ್ ಯೆತಾ. ಎಸ್ಸಾ ಖಾರಖಾ, ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿ ಜೈಲ್ ಅಧಿಕಾರಾಚೊ ಮಂತ್ರಿ, ಹಾಂಣೆ ಪತ್ರ್’ಕರ್ತಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ...

ಜೆರುಜಲೆಮಾಂತ್ ಕಾರ್ ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚಾಲಕಾಕ್ ಧರ್ಲೊ!

ಜೆರುಜಲೆಮಾಂತ್ ಕಾರ್ ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚಾಲಕಾಕ್ ಧರ್ಲೊ!

ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾಚ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಎಕಾ 21 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಲೈಸನ್ಸ್ ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಾಲಕಾನ್, ಎಕಾ 6 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ಆದ್ಳಾವ್ನ್ ಕಠೀಣ್ ಜಕ್ಮಿ ಕೆಲಾ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕಾರಾಂತ್ ಚಾಲಕಾಚೊ ಭಾವ್’ಯಿ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ...

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾ ವಯ್ರ್ ಹಮಾಸಾಚೊ ಆರೋಪ್!

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾ ವಯ್ರ್ ಹಮಾಸಾಚೊ ಆರೋಪ್!

ವೆಸ್ಟ್ ಬೇಂಕ್ ಚುನಾವಾಂತ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಳೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಮಾಸ್ ಸಂಘಟನಾನ್ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್ಲಾ. ಶಿನ್ ಬೆತ್ ಹಾಂಣಿಂ ಹಮಾಸ್ ಚುನಾವ್ ಸಮಿತಿಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಪಿಎ (ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿಯನ್ ಆಥೊರಿಟಿ) ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್...

ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾನ್ ಘರ್ ಕೊಸ್ಳಾಯ್ಲೆಂ!

ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾನ್ ಘರ್ ಕೊಸ್ಳಾಯ್ಲೆಂ!

17 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ತರಾಯ್ರಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕಾ ಪಾಲೆಸ್ತಿನ್ ಚೆಡ್ಯಾನ್, 13 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಹಲ್ಲೆಲ್ ಯಾಫಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಜೂನ್ 30’ವೆರ್ ತೆಂ ನಿದೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ರಿಗೊನ್ ತಾಕಾ ಸುರಿಯೆನ್ ಮಾರ್ನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆಂ...

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನಿಕ್ ಪಾಲೆಸ್ತಿನ್’ಗಾರಾಂಚೊ ಚಡ್ ಹುಸ್ಕೊ!

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನಿಕ್ ಪಾಲೆಸ್ತಿನ್’ಗಾರಾಂಚೊ ಚಡ್ ಹುಸ್ಕೊ!

ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಚಡ್ ಪಾಲೆಸ್ತಿನ್’ಗಾರಾಂಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ಮ್ಹಣ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ, ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಮನ್ಶಾಪಣಾಚ್ಯಾ ಸ್ಪಿರಿತಾನ್ ಕಷ್ಟಾತೆಲ್ಯಾ ಪಾಲೆಸ್ತಿನ್’ಗಾರಾಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಧಾಡ್ಲೆಲಿ ಧನ್ ಸಹಾಯ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯೆ ದುಸ್ಮಾನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆಂ...

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿಕ್ ತನ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಿರೋಧ್!

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿಕ್ ತನ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಿರೋಧ್!

‘ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಕಾನೂನ್ ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ವರ್ನಿ ಕೋಣ್’ಯಿ ವ್ಹರ್ತೊ ನ್ಹಯ್. ಆತಾಂಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಾಂವ್, ಆದ್ಲೆ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಾಂವ್ ಅಥವಾ ಆನಿ ಮುಖಾರ್ ಜಾತೆಲ್ಯಾಂಕ್’ಯಿ ಹೆಂ ಲಾಗು ಜಾತಾ.’ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಎಮ್.ಕೆ.ನಾಚ್’ಮನ್ ಶಾಯಿ...

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಕಾಮಾಂ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಏಜೆಂಟ್ ಲುಟ್ಕಾರ್?

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಕಾಮಾಂ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಏಜೆಂಟ್ ಲುಟ್ಕಾರ್?

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾರತ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆನಿ ಫಿಲಿಫೈನಾ ಥಾವ್ನ್ ‘ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ಸ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಜಾಯ್ತೊ ಲೋಕ್ ವೆತಾ. (ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚಿ ಆನಿ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತಾಂಚಿ ಜತನ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ಕಾಮ್) ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಭಿರ್ಮತ್ ಕಾಮಾಗಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮಧ್ಲೊ ಎಜೆಂಟ್ ಜೊ ಎಕ್ಲೊ ಆಸ್ತಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್...

ಚೀನಾಚೊ ಪಂಗಡ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ಲಿ ಖೆಳಾ ಕಂಪೆನಿ ‘ಪ್ಲೇತಿಕಾ’ 4.4 ಮಿಲಿಯಾ ಡೊಲರಾಂಕ್ ಘೆತಾ!

ಚೀನಾಚೊ ಪಂಗಡ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ಲಿ ಖೆಳಾ ಕಂಪೆನಿ ‘ಪ್ಲೇತಿಕಾ’ 4.4 ಮಿಲಿಯಾ ಡೊಲರಾಂಕ್ ಘೆತಾ!

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಖೆಳಾ ಕಂಪೆನಿ ಆಸಾ. ತಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪ್ಲೇತಿಕಾ (Playtika) ಸೀಜರ್ಸ್ ಇಂಟರೇಕ್ಟೀವ್ ಎಂಟರ್ಟೆನ್’ಮೆಂಟ್ ಆನ್’ಲೈನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಯುನಿಟ್, 4.4 ಮಿಲಿಯಾ ಡೊಲರ್ಸಾಂಕ್, ನಗ್ದಿ ದುಡು ದೀವ್ನ್ ಖರೀದ್ ಕೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಕಂಪೆನಿ ಆಡಳ್ತ್ಯಾನ್...

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್; ರಾಬ್ಬಿ ಎಲಿಜೇರ್ ಬರ್ಲಾಂಡಾಕ್ ಆಫ್ರಾದಿ ಮ್ಹಣ್ ಠರಾಯ್ಲೆಂ!

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್; ರಾಬ್ಬಿ ಎಲಿಜೇರ್ ಬರ್ಲಾಂಡಾಕ್ ಆಫ್ರಾದಿ ಮ್ಹಣ್ ಠರಾಯ್ಲೆಂ!

ಹ್ಯಾಚ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ದೀಸ್ ಜೆರುಜಲೆಮಾಚ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಿನ್, ರಾಬ್ಬಿ ಎಲಿಜೇರ್ ಬರ್ಲಾಂಡ್ ಹಾಕಾ ಲೈಂಗಿಕ್ ಶೋಷಣಾ ಖಾತಿರ್ ಆಫ್ರಾದಿ ಮ್ಹಣ್ ಠರಾಯ್ಲಾಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಾಚೊ ದುರುಪಯೋಗ್ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ರಾಪ್ತಾಂಚ್ಯೆರ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಜುಲುಮ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಶಿಕ್ಷಣಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ವಾಯ್ಟ್ ಕಾಮಾ...

ಸಿರಿಯಾಚ್ಯಾ ಝಜಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ, ಮನ್ಶಾಪಣಾಚೆ ದೃಷ್ಟೆನ್ ದಾರಾಂ ಉಗ್ತಿ ಕರ್ತಾ!

ಸಿರಿಯಾಚ್ಯಾ ಝಜಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ, ಮನ್ಶಾಪಣಾಚೆ ದೃಷ್ಟೆನ್ ದಾರಾಂ ಉಗ್ತಿ ಕರ್ತಾ!

ಆಕ್ರೇಕ್ ತರೀ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಝಜಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿರಿಯಾಕ್ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚೆ ನದ್ರೆನ್ ಕುಮೊಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಸಿರಿಯಾ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿಂ ದಾರಾಂ ಉಗ್ತಿಂ ಕರ್ನ್ ಕುಮೊಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಾಂ. ಏಕ್ ಆಮೇರಿಕಾಂತ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ...

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್: ವೆಸ್ಟ್ ಬೇಂಕ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಚೊರಿಯಾಂ ಕಾರಾಂಚೊ ವಿಕ್ರೊ!?

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್: ವೆಸ್ಟ್ ಬೇಂಕ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಚೊರಿಯಾಂ ಕಾರಾಂಚೊ ವಿಕ್ರೊ!?

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಆನಿ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಾಚ್ಯಾ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೇಂಕಾಂತ್ ಅನಾಧಿಕೃತ್ ಕಾರಾಂಚೊ ವಿಕ್ರೊ ಭರಾನ್ ಚಲ್ತಾ ಖಂಯ್. ಥೊಡಿಂ ಕಾರಾಂ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿತಾಂನಿ ವಾಪರ್ಲೆಲಿಂ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿಂಕ್ ವಿಕ್ತಾತ್. ತಶೆಂಚ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್’ಚ್ ಚೊರ್ಲೆಲಿ ಕಾರಾಂಯಿ ಪಾಲೆಸ್ತಿನ್’ಗಾರಾಂಕ್ ವಿಕ್ತಾತ್ ಖಂಯ್...

ರಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಾಂತ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಆಪಾಯ್!

ರಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಾಂತ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಆಪಾಯ್!

ಆಲ್ ಕಾಯಿದಾ ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಂಬ್ಯಾ ಸವೆಂ ‘ಲೋನ್ ವೊಲ್ಫ್’ (Lone Wolf)ಆತಂಕಿ, ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಂಚೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರ್ತೆಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭೆಷ್ಟಾವ್ಣಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿದೇಶಿ ಡೆಸ್ಕಾನ್ ವರ್ದಿ ದಿಲ್ಯಾ. ಜಿಹಾದಿಂನಿ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಂಚಿ ಏಕ್ ಪಟ್ಟಿಚ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ...

ಲೆಬನೊನ್ ಗಡಿಚ್ಯೆರ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ಸುರಕ್ಷಾದಳಾನ್ ಗುಳೆ ಸೊಡ್ಲೆ

ಲೆಬನೊನ್ ಗಡಿಚ್ಯೆರ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ಸುರಕ್ಷಾದಳಾನ್ ಗುಳೆ ಸೊಡ್ಲೆ

ಮೆಟುಲ್ಲಾ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಲೆಬನೊನ್ ಗಡಿ ಲಾಗಿಂ, ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾನ್ ಗುಳೆ ಸೊಡ್’ಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಪುಣ್ ಕಸಲೊಯ್ ಆಪಾಯ್ ವ ಕೊಣ್’ಯಿ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ಆತಾಂ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳ್, ಸೊಡ್’ಲ್ಲೆ ಗುಳೆ...

ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ದುಬಾವಾನ್ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲಾ

ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ದುಬಾವಾನ್ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲಾ

ಆಯ್ತಾರಾ ರಾತಿಂ, ಸುರಕ್ಷದಳಾಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಸರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಗೇಟಿಲಾಗಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಎಕಾ ಸೈನಿಕಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಂದೂಕ್ ವೊಡ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೊಗೀ ಝಗ್ಡೆಂ ಕರ್ನ್ ಪಡ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ಝಗ್ಡ್ಯಾಂತ್ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಕಾಂಯ್ ಮಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್...

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಸ್ವತಂತ್ರಾ ಖಾತಿರ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಪುರ್ಶಾಂವ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಸ್ವತಂತ್ರಾ ಖಾತಿರ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಪುರ್ಶಾಂವ್

ಸುಮಾರ್ 600 ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ಆನಿ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿ ಸಾಂಗಾತಾ, ಸ್ವತಂತ್ರಾ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಕಾಡ್ನ್ ಟನ್ನೆಲಾಂ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಗೆಲೆ. ಥಂಯ್ ತಾಂಣಿಂ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ದೊನೀ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ಶಾಂತಿ, ನೀತ್ ಆನಿ ಸಮಾನತಾ ಮೆಳೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ...

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್: ತಾಯೆರ್ ಕಾಮಿನೇರಾಕ್ ಸುಟ್ಕಾ

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್: ತಾಯೆರ್ ಕಾಮಿನೇರಾಕ್ ಸುಟ್ಕಾ

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳ್ 7 ಮಹಿನೆ ಥಾವ್ನ್ ಬಂದೆಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 19 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ತಾಯೆರ್ ಕಾಮಿನೇರಾಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ದಿತಾ. ಮಿಲಿಟರಿ ಕೊಡ್ತಿ ಪ್ರಕಾರ್ ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆ ಕಡೆಂ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ್ ಗೂಣ್ ನಾಂತ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಯಾರ್ ಉಬಿ ರಾಂವ್ಚಿ ಸಕತ್ ನಾ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಿಕಾ ಸುಟ್ಕಾ...

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಸುರಕ್ಷಾದಳ್ ಆನಿ ಗಡಿಚಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ 6 ಜಣ್ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿಂಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲೆಂ

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಸುರಕ್ಷಾದಳ್ ಆನಿ ಗಡಿಚಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ 6 ಜಣ್ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿಂಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲೆಂ

ಕಾಲ್ಚೆ ರಾತಿಂ ವೆಸ್ಟ್ ಬೇಂಕ್ ಪರಿಸರಾಂತ್ 6 ಜಣ್ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿಂಕ್ ಸುರಕ್ಷಾದಳ್ ಆನಿ ಗಡಿ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಖೈದ್ ಕೆಲಾಂ. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂಕ್ ಹೆಬ್ರೊನಾಂತ್ ಖೈದ್ ಕೆಲೆಂ. ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ 2 ಲೇತ್ ಮೆಶಿನಾಂ, ಜ್ಯಾ ಮೆಶಿನಾಂನಿ ಝಜಾ ಆಯ್ದಾಂ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾಲೆ, ತಿಂ ಜಪ್ತ್...

ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿ ಕಾರಾಚ್ಯೆರ್ ಫಾಯರಿಂಗ್ ಕೆಲೆಂ

ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿ ಕಾರಾಚ್ಯೆರ್ ಫಾಯರಿಂಗ್ ಕೆಲೆಂ

ಏಕ್ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತೀ ವೆಗಾನ್ ಕಾರ್ ಚಲವ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾಲೊ. ತೊ ಆಪ್ಣಾಂಚ್ಯಾ ಕಾರಾಂಕ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ತೊಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ತ್ಯಾ ಕಾರಾಚೆರ್ ಫಾಯರಿಂಗ್ ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕಾರಾರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿ ಮರಣ್...

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ’ಕೊಂಕಣಿ ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ ಸಂಘಟನಾಚೆಂ ಉದ್ಘಾಟನ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ’ಕೊಂಕಣಿ ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ ಸಂಘಟನಾಚೆಂ ಉದ್ಘಾಟನ್

ಜುಲಾಯ್’ಚ್ಯಾ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ವಾವುರ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣ್ ಗಾರಾಂಚಿ, ’ಕೊಂಕಣಿ ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ ಸಂಘಟನಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಜಮಾತ್ ಸುರ್ವಿಲ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂ ಸುರ್ವಾತ್ಲಿ ಆನಿ 2016-’17ವ್ಯಾ ಆವ್ದೆಕ್ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್...

ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿಚೆಂ ಘರ್ ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ಕೊಡ್ತಿಚೆಂ ತೀರ್ಪ್!

ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿಚೆಂ ಘರ್ ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ಕೊಡ್ತಿಚೆಂ ತೀರ್ಪ್!

ಎಕಾ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಘರ್ ನಾಸ್ ಕರಿನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಜಿ ದಿಲ್ಲಿ, ಪುಣ್ ತಿ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಿನ್ ನೆಗಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಕಾರಣ್ ತ್ಯಾ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿನ್ ತೆಗಾಂ ಆತಂಕಿಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಆತಂಕ್’ವಾದ್ ವ ಭಯೋತ್ಪದನಾಕ್ ನಾಸ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ದಿಶೆನ್...

13 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ಚೆಡ್ವಾಚೊ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿಂನಿ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ

13 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ಚೆಡ್ವಾಚೊ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿಂನಿ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ

ಹಾಲ್ಲೆಲ್ ಯಾಪ್ಫಾ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ 13 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಆತಂಕಿಂನಿ ತಿಚ್ಯಾ ವೆಸ್ಟ್ ಬೇಂಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬೆಡ್’ರುಮಾಕ್ ರಿಗೊನ್, ಸುರಿಯೆನ್ ಚೀರ್ನ್ ಮಾರ್ಲಾಂ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಎಕಾ ಗಾರ್ಡಾಕ್ ಜಕ್ಮಿ ಕೆಲಾಂ. ವೆಸ್ಟ್ ಬೇಂಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಿರಿಯತ್ ಆರ್ಬಾ ಪರಿಸರಾಂತ್ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಹೆಂ ಪ್ರಕರಣ್...

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಸೈನಿಕಾಂನಿ, ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಮಾರ್ಲೆಂ!

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಸೈನಿಕಾಂನಿ, ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಮಾರ್ಲೆಂ!

ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ಸೈನಿಕಾಂನಿ ಎಕಾ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಗುಳೆ ಘಾಲ್ನ್ ಮಾರ್ಲಾಂ. ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಹನಾಂಕ್ ಧಾಡಾಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಮರಣ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಕಾರಾ ಭಿತರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ದೋಗ್ ಜಣ್...

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಪಾದೊವಾಚ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಸಾಂತ್ ಅಂತೊನಿಚಿ ದಬಾಜಿಕ್ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಪರಬ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಪಾದೊವಾಚ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಸಾಂತ್ ಅಂತೊನಿಚಿ ದಬಾಜಿಕ್ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಪರಬ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ತೆಲ್-ಅವೀವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಯಾಫೊ, ಸಾಂತ್ ಅಂತೊನಿಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಪಾದೊವಾಚ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಸಾಂತ್ ಅಂತೊನಿಚಿ ದಬಾಜಿಕ್ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಪರಬ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಸೊಮಾರಾ, ಜೂನ್ 6 ವೆರ್ 168’ವೊ ಕಸ್ಟೊಸ್...

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.