Isis

ಆತಂಕಿ ಹಫೀಜ್ ಸಯೀದಾಕ್ ಘರ್ ಬಂಧನ್

ಆತಂಕಿ ಹಫೀಜ್ ಸಯೀದಾಕ್ ಘರ್ ಬಂಧನ್

2008’ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮುಂಬಯ್ತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆತಂಕಿ ಹಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ರುವಾರಿ ಆನಿಂ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಲಷ್ಕರ್-ಎ-ತೊಯ್ಬಾ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ್ ಹಫೀಜ್ ಸಯೀದಾಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ 6 ಮಹಿನೆ ಘರ್ ಬಂಧನಾಂತ್ ದವರುಂಕ್ ಆದೇಶ್ ದಿಲಾ. ಹಫೀಜ್...

ಪೂರ್ವ್ ಜೆರುಜಲೆಮಾಚ್ಯಾ ಆತಂಕಿಕ್ ಅಜೀವನ್ ಬಂದೆಸಾಳ್

ಪೂರ್ವ್ ಜೆರುಜಲೆಮಾಚ್ಯಾ ಆತಂಕಿಕ್ ಅಜೀವನ್ ಬಂದೆಸಾಳ್

ಪೂರ್ವ್ ಜೆರುಜಲೆಮಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ನಿವಾಸಿನ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿತಾಂ ವಯ್ರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಜೀವನ್ ಬಂದೆಸಾಳೆಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ವಿದ್ಸಿಲ್ಯಾ. ಅಜೀವನ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರತ್ 20 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಆನಿಂ 516,000...

ಯೆಮೆನಾಂತ್ ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಸೈನಿಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ನ್ 57 ಜಣಾಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಿಂ!

ಯೆಮೆನಾಂತ್ ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಸೈನಿಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ನ್ 57 ಜಣಾಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಿಂ!

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೆಮೆನಾಂತ್ ಅಲ್-ಖಾಯಿದಾ ಆತಂಕಿಂ ವಯ್ರ್ ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಸೈನಿಕಾಂನಿ ಧಾಡ್ ಘಾಲಿ. ಹ್ಯಾ ಧಾಡಿಂತ್ 41 ಆತಂಕೀ ಸಾಂಗಾತಾ 16 ನಾಗರಿಕ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಯೆಮೆನಾಚ್ಯಾ ಬೈದಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ...

ಇರಾಕಾಚ್ಯಾ ಮೊಸುಲಾಂತ್ ಆನಿಕೀ 750,000 ಲೋಕ್ ಐಸಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸಾತ್: ಎಕ್ವಟಿತ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಸಂಘ್

ಇರಾಕಾಚ್ಯಾ ಮೊಸುಲಾಂತ್ ಆನಿಕೀ 750,000 ಲೋಕ್ ಐಸಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸಾತ್: ಎಕ್ವಟಿತ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಸಂಘ್

ಎಕ್ವಟಿತ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚಿ ವಿವಿಧ್ ಸಂಘಟನಾಂ ಜಿಂ ನಿರಾಶ್ರಿತಾಂಕ್ ಆನಿಂ ಕಷ್ಟಾತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾತ್, ತಾಂಣಿಂ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಇರಾಕಾಚ್ಯಾ ಮೊಸುಲಾಂತ್ ಆನಿಕೀ 750,000 ಲೋಕ್ ಐಸಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಖಾಲ್ ಆಸಾ. ಅಜೂನ್’ಯಿ ಮೊಸುಲ್...

ಧಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿ ಆಟ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಕ್ರೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ

ಧಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿ ಆಟ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಕ್ರೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ

ಇರಾಕಾಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ಮನ್ ಕರ್ಗುಂಚಿ ಖಬರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಎಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಧಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿ ಆಟ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಕ್ಲಾಂ ಆನಿಂ 100’ಚ್ಯಾಕಿ ಚಡ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಜಾಲಾ. ಐ.ಎಸ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ್ ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯೆರ್ ಕ್ರೂರ್ ಮೊನ್ಜಾತಿ ಸಾರ್ಕೆಂ ಚಲ್ಲ್ಯಾತ್...

ಆತಂಕಿಚ್ಯಾ ಹಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಈಜಿಪ್ತಾಚ್ಯೆ ಪಾಂಚ್ ಪೊಲಿಸ್ ಬಲಿ

ಆತಂಕಿಚ್ಯಾ ಹಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಈಜಿಪ್ತಾಚ್ಯೆ ಪಾಂಚ್ ಪೊಲಿಸ್ ಬಲಿ

ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಸಿನಾಯ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಮಧ್ಯಾನೆ ರಾತಿಂ ಆತಂಕಿನೀ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯೆ ವಾಹನ್ ಆಡಾವ್ನ್ ಗುಳ್ಯಾಂಚೊ ಪಾವ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಪಾಂಚ್ ಜಣ್ ಪೊಲಿಸ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಅಶಿ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ಲೆ ಆತಂಕಿ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪರಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಖಂಯ್. ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೈನಿಕ್ ಆನಿಂ ಪೊಲಿಸ್ ಮೆಳೊನ್ ಸಿನಾಯ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಸೊಧ್ನಾಂ ಚಾಲು ಕೆಲ್ಯಾಂತ್...

ಐಸಿಸಾಂನಿ ಪಾಲ್ಮೀರಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿಂ ಪುರಾತನ್ ಸ್ಮಾರಕಾಂ ನಾಸ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್

ಐಸಿಸಾಂನಿ ಪಾಲ್ಮೀರಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿಂ ಪುರಾತನ್ ಸ್ಮಾರಕಾಂ ನಾಸ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್

ಪಾಲ್ಮೀರಾಂತ್ಲೆ ಪುರಾತನ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ವ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ್ ಸಗ್ಳೆಂ ನಾಸ್ ಕರ್ನ್ ಉಡಯ್ಲ್ಯಾತ್. ತಾಂತು ರೋಮನ್ ಥಿಯೇಟರ್, ಸಿರಿಯಾಚ್ಯೊ ಪುರಾತನ್ ವಸ್ತು ಸಗ್ಳ್ಯೊ ನಾಸ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮುಖೆಲಿ ಮಾಮೊನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಮ್ ಹಾಣೆಂ ಸುಕ್ರಾರಾ ದೀಸ್ ವಾರ್ತಾಹರಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಥಂಯ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ಟೆಟ್ರಾ ಪೈಲನ್, ಫಾತ್ರಾಂಚೆಂ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್’ಫೊರ್ಮ್ ಆನಿಂ ತಾಕಾ ಮೆಚ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಬಾಂದ್ಪಾಂ, ಜಿಂ ಚಾರ್ ಕೊನ್ಶಾಂನಿ ಆಸ್’ಲ್ಲಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ನಾಸ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್...

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾವ್ನ್ 21 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾವ್ನ್ 21 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಪೂರ್ವೆಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪರಚಿನರ್ ರಾಂದ್ವಯೆಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಬೊಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಣ್ಯಾರ್ 21 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂತ್ 40 ಜಣ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ಹಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗಾಂವ್ಟಿ ಬೊಂಬ್ ವಾಪರ್ಲಾ. ಆನಿಂ ತೊ ಬೊಂಬ್ ಟೊಮೆಟೊ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಟಿಂತ್ ದವರುಲ್ಲೊ...

ವಾರ್ಯ್ಯಾ ದಳಾಚ್ಯಾ ಚುಕಿ ವರ್ವಿಂ ಶೆಂಬೊರೊಂ ಲೋಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲೊ

ವಾರ್ಯ್ಯಾ ದಳಾಚ್ಯಾ ಚುಕಿ ವರ್ವಿಂ ಶೆಂಬೊರೊಂ ಲೋಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲೊ

ನೈಜಿರಿಯಾಚ್ಯಾ ವಾರ್ಯ್ಯಾ ದಳಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಹಾ ಚುಕಿ ವರ್ವಿಂ ಶೆಂಬೊರಾಂಚ್ಯಾಕಿ ಚಡ್ ಲೋಕ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಆತಂಕಿ ವಿರೋಧ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ಕಡೆಂ ವಾರ್ಯ್ಯಾ ದಳಾನ್ ನಿರಾಶ್ರಿತಾಂಚ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರಾಚ್ಯೆರ್ ಬೊಂಬ್ ಘಾಲಾ...

ಆತಂಕಿಚ್ಯಾ ಧಾಡಿಕ್ 8 ಪೊಲಿಸಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಆತಂಕಿಚ್ಯಾ ಧಾಡಿಕ್ 8 ಪೊಲಿಸಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಈಜಿಪ್ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾಚ್ಯಾ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟಾ ವಯ್ರ್ ಆತಂಕಿನಿಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗುಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಧಾಡಿಂತ್ 8 ಪೊಲಿಸ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಈಜಿಪ್ತಾಚ್ಯಾ ದಕ್ಷಿಣ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾರ್ಗಾ ನಗರಾ ಥಾವ್ನ್ 70 ಕಿ.ಮೀ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಲ್ ನಕ್ಬ್ ಲಾಗಿಂ...

ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಐಸಿಸಾಂಕ್ ಖಂಡನ್ ಕರ್ತಾ

ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಐಸಿಸಾಂಕ್ ಖಂಡನ್ ಕರ್ತಾ

ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್ ಐಸಿಸಾಂನಿ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಆತಂಕಿ ಕರ್ತುವಾಂಚ್ಯೆರ್ ಕಠೀಣ್ ಬೆಜಾರಾಯೆನ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಮಿ ಅಸಲಿಂ ಪಿಶಿಂ ಕ್ರೂರಿ ಕೃತ್ಯಾಂ ಕರ್ನ್ ದೆವಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ. ಸುಮಾರ್ 180 ದೇಶಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಂಲಾಗಿಂ...

ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಷನ್ ಗಾಝಾ ಮೆನೆಜರಾಚ್ಯೆರ್ ಆತಂಕಿ ಆರೋಪ್ ಲಾಯ್ಲೊ

ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಷನ್ ಗಾಝಾ ಮೆನೆಜರಾಚ್ಯೆರ್ ಆತಂಕಿ ಆರೋಪ್ ಲಾಯ್ಲೊ

ಬೀರ್’ಶಿಬಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ತೀರ್ಪಾಂತ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಷನ್ ಗಾಝಾ ಹಾಚ್ಯಾ ಮೆನೆಜರಾಚ್ಯೆರ್ ಆತಂಕಿ ಆರೋಪ್ ಲಾಂವ್ಕ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಯಾ. ಕಾರಣ್ ತಾಣೆಂ ಹಮಾಸ್ ಆತಂಕಿಂಕ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾ ವಯ್ರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರುಂಕ್...

ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ತೀನ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂನಿ ಐಸಿಸಾ ವಿರೋಧ್ ಫೆಡೆರಲ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ದಾವೊ ಮಾಂಡ್ಲಾ

ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ತೀನ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂನಿ ಐಸಿಸಾ ವಿರೋಧ್ ಫೆಡೆರಲ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ದಾವೊ ಮಾಂಡ್ಲಾ

ಬೆಲ್ಜಿಯಮಾಂತ್ ಆನಿಂ ಪೆರಿಸಾಂತ್ ಐಸಿಸಾಂನಿ ಆತ್ಮ್’ಘಾತಿ ಬೊಂಬ್ ಸ್ಪೋಟಾ ದ್ವಾರಿಂ ಯುರೋಪ್ ಆನಿಂ ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ನಾಗರಿಕಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ಐಸಿಸಾಂಚ್ಯೆರ್ ದಾವೊ ಮಾಂಡ್ಲಾ ಖಂಯ್. ಹೊ ದಾವೊ, ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ನ್ಯಾಯವಾದಿ...

ಡೆನ್ನಿ ಗೊನೇನಾಚ್ಯಾ ಖುನಿಗಾರಾಕ್ ದೋನ್ ಅಜೀವನ್ ಬಂದೆಸಾಳೆಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ

ಡೆನ್ನಿ ಗೊನೇನಾಚ್ಯಾ ಖುನಿಗಾರಾಕ್ ದೋನ್ ಅಜೀವನ್ ಬಂದೆಸಾಳೆಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ

ಜುದೆಯಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿ ಆತಂಕಿಕ್ ದೋನ್ ಶಿಕ್ಷಾ ವಿದ್ಸಿಲ್ಯಾತ್. ದೊನ್’ಯಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಜೀವನ್ ಬಂದೆಸಾಳೆಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತೊ ಜಿವಂತ್ ಆಸ್ತಾ ವರೇಗ್ ಬಂದೆಸಾಳೆಚ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಸೊಡುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೀರ್ಪ್...

ಬಂಡಿಪುರಾಂತ್ ಆತಂಕಿಕ್ ಮಾರ್ಲೊ

ಬಂಡಿಪುರಾಂತ್ ಆತಂಕಿಕ್ ಮಾರ್ಲೊ

ಜಮ್ಮು ಆನಿಂ ಕಾಶ್ಮೀರಾಚ್ಯಾ ಬಂಡಿಪುರಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಚರಣ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸೈನಿಕಾಂನಿ ಎಕಾ ಆತಂಕಿಕ್ ಮಾರ್ಲಾ. ಕಾಲ್ ಅಖ್ನೂರ್ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಬಟಾಲಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿ.ಆರ್.ಇ.ಎಫ್. ಕ್ಯಾಂಪಾ ವಯ್ರ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆತಂಕಿನಿ ತೆಗಾಂ ಸೈನಿಕಾಂಕ್ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಂ...

ಜೆರುಸಲೆಮಾಂತ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಆತಂಕಿ ಹಲ್ಲೊ

ಜೆರುಸಲೆಮಾಂತ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಆತಂಕಿ ಹಲ್ಲೊ

ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಪಯ್ಲೆಂ, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 16 ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿ 332 ಆತಂಕಿ ಹಲ್ಲೆ ಚಲ್’ಲ್ಲೆ ಆನಿಂ ತ್ಯಾ ಹಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ 42 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆ ತರ್ 619 ಜಣ್ ಘಾಯೆಲ್ಲೆ. ಪೂಣ್ ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆತಂಕೀ ಹಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ 4 ಸೈನಿಕ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ ಆನಿಂ 17 ಜಣ್...

ಆತಂಕಿಚ್ಯಾ ಹಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಭಾರತಾಚ್ಯೆ ತೇಗ್ ಜವಾನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ!

ಆತಂಕಿಚ್ಯಾ ಹಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಭಾರತಾಚ್ಯೆ ತೇಗ್ ಜವಾನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ!

ಜಮ್ಮು ಆನಿಂ ಕಾಶ್ಮೀರಾಂತ್ ಆತಂಕಿನಿ ಸೈನಾಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಂಪಾ ವಯ್ರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ನ್ ತೇಗ್ ಜವಾನಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಅಖ್ನೂರ್ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಬಟಾಲ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಎಫ್. ಸೈನಾಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಂಪಾ ವಯ್ರ್ ಆತಂಕಿನಿ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲೊ...

ಬೆಳ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಆತಂಕಿಂ ಸಂಗಿಂ ಸಂಪರ್ಕ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ಸಾಮಾಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ಖೈದ್

ಬೆಳ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಆತಂಕಿಂ ಸಂಗಿಂ ಸಂಪರ್ಕ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ಸಾಮಾಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ಖೈದ್

ನಿಷೇಧ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆತಂಕಿ ಸಂಘಟನಾ ಸಂಗಿಂ ಸಂಬಂಧ್ ದವರುಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಯುವಕಾಕ್ ಬೆಳ್ಗಾಂವ್ ಆನಿಂ ಆಸ್ಸಾಂ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಖೈದ್ ಕೆಲಾ. ಅಸ್ಸಾಮ್ ಚಿರಂಗ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗ್ವಾಜನಪುರ್ ಗಾಂವ್ಚೊ ಪುಸ್ನಾ ಫಿರಲಾಂಗ್(21) ಖೈದ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಕೈದಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತೊ ಮಯಾನ್ಮಾರಾಂತ್ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂಚಿ ತರ್ಭೆತಿ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ ಖಂಯ್...

ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾಂತ್ ಏಕ್ ಆತಂಕಿಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ!

ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾಂತ್ ಏಕ್ ಆತಂಕಿಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ!

ಜಮ್ಮು ಆನಿಂ ಕಾಶ್ಮೀರಾಚ್ಯಾ ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾಂತ್ ಭದ್ರತೆ ದಳಾನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಚರಣಾಂತ್ ಎಕಾ ಆತಂಕಿಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲಾ. ಸೈನಾ ವಯ್ರ್ ದೋಗ್ ಆತಂಕಿನಿ ಆಚಾನಕ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಪ್ರತೀಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೈನಿಕಾಂನಿ ಪ್ರತಿ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲೊ...

ಬಾಹ್ರೇನಾಂತ್ ಬಂದೆಸಾಳೆಂತ್ಲೆ ಆತಂಕಿ ಪರಾರ್

ಬಾಹ್ರೇನಾಂತ್ ಬಂದೆಸಾಳೆಂತ್ಲೆ ಆತಂಕಿ ಪರಾರ್

ಬಂದೆಸಾಳೆ ಥಾವ್ನ್ ಸಿನಿಮಯ್ ಥರಾನ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆತಂಕಿನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹೆಲಾಂ. ಬಾಹ್ರೇನ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಾವ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಬಂದೆಸಾಳೆ ವಯ್ರ್ ಸಶಸ್ತ್ರ್’ದಾರಿಂನಿ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ಲಿ. ಬಂದೆಸಾಳೆಚ್ಯಾ ಭದ್ರತೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ ಆನಿಂ ಶಿಕ್ಷಾ ಭೊಗುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆತಂಕಿಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಪರಾರ್ ಜಾಲೆ...

ಐಸಿಸ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಆತಂಕಿಂಕ್ ತರ್ಭೆತಿ ದಿತಾತ್

ಐಸಿಸ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಆತಂಕಿಂಕ್ ತರ್ಭೆತಿ ದಿತಾತ್

ಐಸಿಸ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಆತಂಕಿಂಕ್ ತರ್ಭೆತಿ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ. ತರ್ಭೆತಿ ವೆಳಾರ್ ಭುರ್ಗೆ ನೀಜ್ ಖೈದ್ಯಾಂಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಚೊ ವಿಡಿಯೊ ಖೈದ್ ಜಾಲಾ. ಸಿರಿಯಾಚ್ಯಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಎಕಾ ಬಾಂದ್ಪಾಂತ್ 9-13 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗನ್ ದೀವ್ನ್ ಐಸಿಸ್ ಅಸಲಿ ತರ್ಭೆತಿ ದಿತಾತ್...

ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾ ವೆಳಾರ್ ಫಾಯರಿಂಗ್

ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾ ವೆಳಾರ್ ಫಾಯರಿಂಗ್

ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾ ವೆಳಾರ್ ಆತಂಕಿನಿ 39 ಜಣಾಂಚಿ ಬಲಿ ಘೆತ್ಲಿ. ಟರ್ಕಿ ರಾಜ್’ಧಾನಿ ಇಸ್ತಾಂಬುಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ನೈಟ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಂತ್ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಸಾಂತಾಕ್ಲೊಸಾಚ್ಯಾ ವೆಸಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಆತಂಕಿನಿ ಧಾಡ್ ಘಾಲಿ ಆನಿಂ 39 ಜಣಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂತ್ 70’ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಜಣಾಂಕ್ ಘಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್, ತಾಂಕಾಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್...

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಘಡ್ಬಡ್ ಕರುಂಕ್ ಪಳಂವ್ಚ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲೊ!

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಘಡ್ಬಡ್ ಕರುಂಕ್ ಪಳಂವ್ಚ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲೊ!

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಚ್ಯಾ ಆತಂಕೀ ವಿರೋಧ್ ಪೊಲಿಸ್ ದಳಾನ್ ಎಕಾ 40 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಸಿಡ್ನಿ ವಿಮಾನ್ ಥಳಾರ್ ಖೈದ್ ಕೆಲಾ. ಲಂಡನ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಮಾನಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ತೊ ದೆಂವ್’ಲ್ಲೊ. ಒನ್’ಲೈನಿರ್ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಆತಂಕಿ ಹಲ್ಲೊ ಚಲ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಫೋನಾಚ್ಯೆರ್ ತೊ ಧಮ್ಕ್ಯೊ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಖಂಯ್...

ಸುರಿಯೆನ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರುಂಕ್ ಪಳಂವ್ಚ್ಯಾ ಆತಂಕಿನಿಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲೆಂ

ಸುರಿಯೆನ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರುಂಕ್ ಪಳಂವ್ಚ್ಯಾ ಆತಂಕಿನಿಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲೆಂ

ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಆತಂಕಿ, ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ಸೈನಿಕಾಚ್ಯೆರ್ ಸುರಿಯೆನ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆತಾಲಿ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ತಿಕಾ ಖೈದ್ ಕರ್ನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಯೋಜನಾಕ್ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನ್ ಕೆಲೆಂ. ಹೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಕಾಲಾಂಡಿಯಾ, ಜೆರುಜಲೆಮಾಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಚೆಕ್’ಪೊಸ್ಟಾಲಾಗಿಂ ಸುಕ್ರಾರಾ ದೀಸ್ ಸಕಾಳಿಂ ಘಡ್ಲೆಂ. ತಿಕಾ ಖೈದ್ ಕರ್ನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿಂ ಆಯ್ದಾಂ ಸಗ್ಳಿಂ ತಾಬೆಂತ್ ಘೆವ್ನ್...

ಎಕ್ಸುರೆಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚಿ ಹತ್ಯಾ

ಎಕ್ಸುರೆಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚಿ ಹತ್ಯಾ

ಆಪ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ತಾಲಿಬಾನ್ ಆತಂಕಿಚ್ಯಾ ತಾಬೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಲತ್ತಿ ಗಾಂವಾಂತ್ ಪತಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೇನಾತ್'ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚಿ ತಕ್ಲಿಚ್ ಕಾತರ್ಲ್ಯಾ. ತಿಚೊ ಪತಿ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಇರಾನಾಂತ್ ಆಸಾ. ಶೊಪಿಂಗಾ ಖಾತಿರ್ ತಿ ಎಕ್ಲಿಚ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ತಾಲಿಬಾನಿ ನಿಯಮಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಖಂಚ್ಯಾಯಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿ ವ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಕೊಣಾಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ...

ಆತಂಕ್’ವಾದಿಚ್ಯಾ ಭಾವಾಕ್, ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂ ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗಾಚ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲೊ

ಆತಂಕ್’ವಾದಿಚ್ಯಾ ಭಾವಾಕ್, ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂ ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗಾಚ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲೊ

ಎಕಾ ದುಬಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಖೈದ್ ಕೆಲಾ. ತೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫೋನಾಂ ಚೊರಿಯಾಂ ಹಾಡ್ನ್ ಎಮ್.ಕೆ ಬಾಸೆಲ್ ಘಟ್ಟಾಸ್ ಹಾಕಾ ದಿತಾಲೊ ಆನಿಂ ತೊ ತಿಂ ಫೋನಾಂ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಖೈದ್ಯಾಂಕ್ ದಿತಾಲೊ. ಮಂಗ್ಳಾರಾ ದೀಸ್ ಸಕಾಳಿಂ ತಾಕಾ ಖೈದ್ ಕೆಲಾ. ಆನಿಂ ಹೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತಂಕಿ ವಾಲ್ಲೀದ್ ದಾಕಾಹ್ ಹಾಚೊ ಭಾವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಖಂಯ್...

ಅಲೆಪ್ಪೊ ಸಿರಿಯಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್

ಅಲೆಪ್ಪೊ ಸಿರಿಯಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್

ಸಿರಿಯಾಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಅತೀ ವ್ಹಡ್ ಶಹರ್ ಅಲೆಪ್ಪೊ ಪರೀಪೂರ್ಣ್ ಥರಾನ್ ಸಿರಿಯಾಚ್ಯಾ ಆಧೀನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಆತಂಕಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಶಹರ್ ಪಾಟಿಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಿರಿಯಾಚ್ಯಾ ಸೈನಾನ್ ಮಿತ್ರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆನ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಾಂ. ಅಲೆಪ್ಪೊ ಶಹರಾಚೊ ಪೂರ್ವ್ ಭಾಗ್ ಆತಂಕಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ...

ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾಚೊ ಜವಾನ್ ಆತಂಕಿಂಚ್ಯೆರ್ ರೇಡ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಜಖ್ಮಿ ಜಾಲೊ

ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾಚೊ ಜವಾನ್ ಆತಂಕಿಂಚ್ಯೆರ್ ರೇಡ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಜಖ್ಮಿ ಜಾಲೊ

ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾಚ್ಯಾಂನಿ ತೇಗ್ ಆತಂಕಿಂಕ್ ಧರ್ಲಾಂ. ಸಾಂಗಾತಾ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂ ಆನಿಂ ಸಬಾರ್ ಆಯ್ದಾ ಧರ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಆತಂಕಿ ಸಂಘಟನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ದುಡುಯಿ ಜಪ್ತ್ ಕೆಲಾ. ಆನಿಂ ಹ್ಯಾ ರೇಡಾ ವೆಳಾರ್ ಆತಂಕಿ ಥಾವ್ನ್’ಯಿ ಫಾಯರಿಂಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾಚ್ಯಾ ಜವಾನಾಕ್ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ ಜಾಲೊ...

ಹಮಾಸ್ ಆತಂಕಿಂಚೆಂ ಆತ್ಮ್’ಘಾತಿ ಬೋಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಯೋಜನ್ ಕೊಸಾಳ್ಳೆಂ!

ಹಮಾಸ್ ಆತಂಕಿಂಚೆಂ ಆತ್ಮ್’ಘಾತಿ ಬೋಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಯೋಜನ್ ಕೊಸಾಳ್ಳೆಂ!

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಆತ್ಮ್’ಘಾತಿ ಬೋಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಕರವ್ನ್ ಅಶಾಂತಿ ಪ್ರಸಾರ್ಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳ್ ಆನಿಂ ಶಿನ್’ಬೆಟ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸತರ್ಕ್’ಪಣಾ ವರ್ವಿಂ ಕೊಸಾಳ್ಳೆಂ. ಜೆರುಜಲೆಮಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಬೋಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ತಾಂಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ. ಹೈಫಾ ನಗರಾಂತ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರ್ಚಿ ತಾಂಚಿ ಅಲೋಚನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲಿ...

ಯಾಸಿನ್ ಭಟ್ಕಳಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ! ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಒವೈಸಿ

ಯಾಸಿನ್ ಭಟ್ಕಳಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ! ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಒವೈಸಿ

ಹೈದಾರಾಬಾದ್ ಸ್ಫೋಟಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾಸಿನ್ ಭಟ್ಕಳಾಕ್ ಆನಿಂ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ತನ್ಖೆ ದಳಾ ವಿರೋಧ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಮಜ್ಲೀಸ್ ಇತ್ತೆಹಾದುಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್ ಪಕ್ಷಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಅಸಾದುದ್ದೀನ್ ಒವೈಸಿ ರಾಗಾನ್ ಪೆಟ್ಲಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ತನ್ಖೆ ದಳ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಲೊಕಾಕ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಸದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ...

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.