International relations

ಬಾಂಗ್ಲಾ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮಾಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಭಾರತ್

ಬಾಂಗ್ಲಾ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮಾಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಭಾರತ್

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಾಂತ್ ದೇಶಾಂತರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ರೊಹಿಂಗ್ಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮಾಂಕ್ ಭಾರತಾನ್ ಕುಮ್ಕೆಚೊ ಹಾತ್ ದಿಲಾ. ಲಾಖೊಂ ನಿರಾಶ್ರಿತ್ ಲೋಕ್ ಬಾಂಗ್ಲಾಕ್ ದೇಶಾಂತರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಚೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕರುಂಕ್ ಬಾಂಗ್ಲಾ....

ಭಾರತ್-ಜಪಾನ್ ಮಧೆಂ 15 ಮಹತ್ವಾಚೆ ಖರಾರ್

ಭಾರತ್-ಜಪಾನ್ ಮಧೆಂ 15 ಮಹತ್ವಾಚೆ ಖರಾರ್

ಜಪಾನ್ ಆನಿಂ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಇಷ್ಟಾಗತ್ ವಾಡೊಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ದೋನ್’ಯೀ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂನಿ 15 ಮಹತ್ವಾಚ್ಯಾ ಖರಾರಾಂಕ್ ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲ್ಯಾ. ಗುಜರಾತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂಧಿನಗರಾಂತ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿ...

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.