International Politics

ಚವ್ತ್ಯಾ ಆವ್ದೆಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಪುತಿನ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ವಚನ್

ಚವ್ತ್ಯಾ ಆವ್ದೆಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಪುತಿನ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ವಚನ್

ಚವ್ತ್ಯಾ ಆವ್ದೆಕ್ ರಶ್ಯಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ65 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ವ್ಲಾದಿಮಿರ್ ಪುತಿನಾನ್ ಸೊಮಾರಾ 6 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಆವ್ದೆಕ್...

loader

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.