International

ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಘಡ್ಯೆ ಅಣು ಝುಜ್ ಚಲುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ; ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಉತ್ತರ್ ಕೊರಿಯಾಚಿ ಧಮ್ಕಿ

ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಘಡ್ಯೆ ಅಣು ಝುಜ್ ಚಲುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ; ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಉತ್ತರ್ ಕೊರಿಯಾಚಿ ಧಮ್ಕಿ

ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಝುಜಾಂತ್ ಉತ್ಸಾಹ್ ದಾಕೊವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಉತ್ತರ್ ಕೊರಿಯಾನ್, ಕೊರಿಯಾ ಉಪಖಂಡಾಂತ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಘಡಿಯೆ ಅಣು ಝುಜ್ ಚಲುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಧಮ್ಕಿ ದಿಲ್ಯಾ....

ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾಚ್ಯಾ ರಾನಾಂತ್ ಉಜೊ; 10 ಮರಣ್, 1,500 ಘರಾಂ ಭಸ್ಮ್

ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾಚ್ಯಾ ರಾನಾಂತ್ ಉಜೊ; 10 ಮರಣ್, 1,500 ಘರಾಂ ಭಸ್ಮ್

ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ವೈನ್ ಕಂಟ್ರಿಂತ್ ಸೊಮಾರಾ ರಾನಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಉಜೊ ಪೆಟುನ್, ಉಣ್ಯಾನ್ 10 ಜಣಾಂಚಿ ಬಲಿ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾಚ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಸುಮಾರ್ ....

ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ವಿಗ್ಯಾನಿಂಕ್ ಭೌತ್’ಶಾಸ್ತ್ರಾಂತ್ ನೊಬೆಲ್

ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ವಿಗ್ಯಾನಿಂಕ್ ಭೌತ್’ಶಾಸ್ತ್ರಾಂತ್ ನೊಬೆಲ್

ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ್ ಲ್ಹಾರಾಂ ವಿಶಿಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸೊದಾಕ್ ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ವಿಗ್ಯಾನಿಂ – ರೇನರ್ ವೀಸ್, ಬ್ಯಾರಿ ಬೈಷ್ ತಶೆಂಚ್ ಕಿಪ್ ತೋರ್ನ್ವ್ ಹಾಂಕಾಂ 2017 ಪಂಗ್ತೆಚೆಂ ಭೌತ್’ಶಾಸ್ತ್ರ್ ವಿಭಾಗಾಚೆಂ ನೊಬೆಲ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ...

ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪನ್ಯಾಸಾಚೆಂ ಸಂಭಾವನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಜಾಣಾಂತ್?

ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪನ್ಯಾಸಾಚೆಂ ಸಂಭಾವನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಜಾಣಾಂತ್?

ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಹುದ್ದ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವ್’ಲ್ಲೊ ಆದ್ಲೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ನ್ಯೂ ಯೊರ್ಕ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿನ್ ಏಕ್ ವಿಚಾರ್ ಸಾತೆಂ ಆಯೋಜಿತ್ ಕೆಲಾ....

ಸೌದಿ: ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೊಲಿಂಗ್ ನಿರ್ಬಂಧ್ ರದ್ಧ್

ಸೌದಿ: ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೊಲಿಂಗ್ ನಿರ್ಬಂಧ್ ರದ್ಧ್

ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ವೊಯ್ಸ್ ಆನಿಂ ವಿಡಿಯೊ ಕೊಲಿಂಗ್ ಸೌಲತಾಯೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಎಪ್ಲಿಕೇಶನಾಂಚೆರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಬಂಧ್ ರದ್ಧ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸೌದಿ...

ಲಂಡನ್: ಅಂಡರ್‏ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೆಟ್ರೊ ಸ್ಟೇಶನಾಂತ್ ಸ್ಪೋಟ್

ಲಂಡನ್: ಅಂಡರ್‏ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೆಟ್ರೊ ಸ್ಟೇಶನಾಂತ್ ಸ್ಪೋಟ್

ಲಂಡನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಅಂಡರ್’ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾನಾಂತ್ ಸ್ಪೋಟ್ ಜಾಲಾ. ಸೌತ್-ವೆಸ್ಟ್ ಲಂಡನಾಚ್ಯಾ ಪಾರ್ಸನ್ಸ್ ಗ್ರೀನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಹೆಂ ಘಡ್ಲಾ ಆನಿಂ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಘಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ....

ಮಲೇಶ್ಯಾಂತ್ ಉಜ್ಯಾ ಅವ್ಘಡ್; 25 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಮಲೇಶ್ಯಾಂತ್ ಉಜ್ಯಾ ಅವ್ಘಡ್; 25 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಮಲೇಷ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕೌಲಾಲಂಪುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಘಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಉಣ್ಯಾನ್ 25 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಕೌಲಾಲಂಪುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಹಿದ್ದ್ ದರುಲ್ ಖುರಾನ್ ಇಟ್ಟಿಫಾಖಿಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ....

ಬಾಂಗ್ಲಾ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮಾಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಭಾರತ್

ಬಾಂಗ್ಲಾ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮಾಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಭಾರತ್

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಾಂತ್ ದೇಶಾಂತರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ರೊಹಿಂಗ್ಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮಾಂಕ್ ಭಾರತಾನ್ ಕುಮ್ಕೆಚೊ ಹಾತ್ ದಿಲಾ. ಲಾಖೊಂ ನಿರಾಶ್ರಿತ್ ಲೋಕ್ ಬಾಂಗ್ಲಾಕ್ ದೇಶಾಂತರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಚೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕರುಂಕ್ ಬಾಂಗ್ಲಾ....

ಭಾರತ್-ಜಪಾನ್ ಮಧೆಂ 15 ಮಹತ್ವಾಚೆ ಖರಾರ್

ಭಾರತ್-ಜಪಾನ್ ಮಧೆಂ 15 ಮಹತ್ವಾಚೆ ಖರಾರ್

ಜಪಾನ್ ಆನಿಂ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಇಷ್ಟಾಗತ್ ವಾಡೊಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ದೋನ್’ಯೀ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂನಿ 15 ಮಹತ್ವಾಚ್ಯಾ ಖರಾರಾಂಕ್ ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲ್ಯಾ. ಗುಜರಾತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂಧಿನಗರಾಂತ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿ...

ಸಾಂಕೊವಾಚ್ಯಾ ಪಂದಾ ದಫ್ತರ್ ಬಾಂದ್ಲೆಂ?!

ಸಾಂಕೊವಾಚ್ಯಾ ಪಂದಾ ದಫ್ತರ್ ಬಾಂದ್ಲೆಂ?!

ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ’ಜಾಗ್ಯಾ’ಚೊ ಸಮಸ್ಯಾ ಉಬ್ಜಾಲಾ. ಘರ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಜಾಗೊ ಮೆಳ್ಚೆಂಯೀ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಜಾಲಾ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಾಗೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ತಾಚೆಂ ಮೊಲ್ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಧಖೊ ಬಸ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಕ್ ...

ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ’ಪೊಲಿಟಿಕೊ 50’ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಭಾರತೀಯ್

ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ’ಪೊಲಿಟಿಕೊ 50’ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಭಾರತೀಯ್

ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ 50 ಜಣಾಂಚಿ 2017ಚ್ಯಾ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಭಾರತಿಯ್ ಅಮೇರಿಕನ್ನಾಂನಿ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾಂ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಅಮೆರಿಕಾಚಿ ರಾಯಭಾರಿ ನಿಕ್ಕಿ ಹೇಲಿ...

ಭಾರತಾಕ್ ಅಮೇರಿಕಾಚೊ ನವೊ ರಾಯ್’ಭಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಕೆನ್ನೆತ್ ಜಸ್ಟರ್

ಭಾರತಾಕ್ ಅಮೇರಿಕಾಚೊ ನವೊ ರಾಯ್’ಭಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಕೆನ್ನೆತ್ ಜಸ್ಟರ್

ಮಾಲ್ಘಡೊ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಲಹಾಗಾರ್ ಕೆನ್ನೆತ್ ಜಸ್ಟರ್ ಹಾಕಾ ಭಾರತಾಂತ್ ಅಮೆರಿಕಾಚೊ ಮುಖ್ಲೊ ರಾಯ್’ಭಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್ ಕೆಲಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಅಮೇರಿಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹಾಣೆಂ ಆದೇಶ್...

ಬೆಂಗ್ಳುರ್'ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ವಿಶ್ವ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಬೆಂಗ್ಳುರ್'ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ವಿಶ್ವ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ವಿಶ್ವ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಭಾರತಾಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ’ವಿಮೆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್’ಫೊರ್ಮ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿಚೆಂ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೆಂಗ್ಳುರ್'ಚ್ಯಾ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಡಿ. ಬೋರ್ತಕೂರ್ ಹಿಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾಂ. ದೆಲ್ಲಿಂತ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸಚಿವ್ ಸ್ಮೃತಿ ....

ಕೊಂಕಣಿ ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ಖೆಳಾ ದಿವಸಾಕ್ ಕಾರ್ಯ್ಯಾವಳ್

ಕೊಂಕಣಿ ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ಖೆಳಾ ದಿವಸಾಕ್ ಕಾರ್ಯ್ಯಾವಳ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ತೆಲ್-ಅವೀವಾಂತ್ ಸಪ್ತಂಬರ್’ಚ್ಯಾ 2 ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ದಿಸಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಸಂಘಟನಾಚೆಂ ಖೆಳಾ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರುಂಕ್ ದೀಸ್....

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ತೆಲಾಂಗಾಣ ಎಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಫುಡಾರ್’ಪಣಾಖಾಲ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಗಣೇಶ್ ಉತ್ಸವ್-2017

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ತೆಲಾಂಗಾಣ ಎಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಫುಡಾರ್’ಪಣಾಖಾಲ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಗಣೇಶ್ ಉತ್ಸವ್-2017

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್, ರಮಾತ್’ಗಾನ್’ಚ್ಯಾ ಬಿಯಾಲಿಕ್ 89 ಸಾಲಾಂತ್ "ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ತೆಲಾಂಗಾಣಾ ಎಸೋಸಿಯೇಶನ್" ಹಾಂಚ್ಯಾ ಫುಡಾರ್’ಪಣಾಖಾಲ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ "ಗಣೇಶ್ ಉತ್ಸವ್-2017" ವ್ಹಡಾ ಗದ್ದಾಳಾಯೆನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಫುಲಾಂ-ಫಳಾಂ...

ಟೆಕ್ಸಾಸಾಂತ್ ‘ಹಾರ್ವೆ’ ವಾರೆಂ-ವಾದಾಳ್

ಟೆಕ್ಸಾಸಾಂತ್ ‘ಹಾರ್ವೆ’ ವಾರೆಂ-ವಾದಾಳ್

ಆದ್ಲ್ಯಾ 12 ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಳಾಧಿಕ್ ವಾರೆಂ-ವಾದಾಳ್ - ’ಹಾರ್ವೆ’ – ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಕರಾವಳ್ ಪ್ರದೆಶಾಂತ್ ಆಪ್ಟಾಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ ಘಂಟ್ಯಾಕ್ 195 ಕಿ.ಮೀ. ವೆಗಾನ್ ವಾರೆಂ ಆಸುನ್, ಬರೊ ಪಾವ್ಸ್ ಪಡುನ್ ಆಸಾ. ಎಕಾ ಲಾಖಾ ವರ್ನಿಂ ಚಡ್....

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾ ವಿರೋಧ್ ಕಠೀಣ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಟ್ರಂಪ್ ಪಾಟಿಂ ಸರಾನಾಂ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾ ವಿರೋಧ್ ಕಠೀಣ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಟ್ರಂಪ್ ಪಾಟಿಂ ಸರಾನಾಂ

ಭ್ಯೆಂ ಉಬ್ಜೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂಕ್ ನಾಸ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಪರಿಂ ಪಾಕಿಸ್ತಾಂನಿ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂನಿ ಆಸಕ್ತ್ ದಾಕೊಂವ್ಚ್ಯಾಪರಿಂ ಕರುಂಕ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ರಿತಿಚೆಂ ಕ್ರಮ್ ಹಾತಿಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹಾಚೆಂ ಆಡಳ್ತೆಂ ಪಾಟಿಂ ಮುಖಾರ್ ಪಳೊಂವ್ಚೆಂನಾ ಮ್ಹಣ್...

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಗಾಯ್ಲೆಂ ಭಾರತೀಯ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್’ಗೀತ್!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಗಾಯ್ಲೆಂ ಭಾರತೀಯ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್’ಗೀತ್!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚೆಂ ಆನಿಂ ಭಾರತಾಚೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವ್ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಯೆತಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಂಗೀತ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವ್ ಆಚರಣಾಂತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚೆಂ ರಾಷ್ಟ್ರ್’ಗೀತ್ ಗಾವ್ನ್ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್....

4.6 ಬಿಲಿಯನ್ ಡೊಲರ್ ಆಸ್ತ್ ದಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್!

4.6 ಬಿಲಿಯನ್ ಡೊಲರ್ ಆಸ್ತ್ ದಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್!

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಆಸ್ತಿವಂತ್ ಆನಿಂ ಮೈಕ್ರೊಸೊಫ್ಟ್ ಕಂಪನಿಚೊ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ್ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಹಾಣೆಂ ಆಪ್ಲಿ 4.6 ಬಿಲಿಯನ್ ಡೊಲರ್ ಮೊಲಾಚಿ ಆಸ್ತ್ ದಾನ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಮೈಕ್ರೋಸೊಫ್ಟ್ ಕಂಪನಿಚಿಂ 64 ಮಿಲಿಯನ್ ಶೇರ್ ತಾಣೆಂ ದಾನ್....

ಮೇಕಪ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಯುವತಿಚೆಂ ಸಾದೆಂ ಕಾಜಾರ್

ಮೇಕಪ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಯುವತಿಚೆಂ ಸಾದೆಂ ಕಾಜಾರ್

ಹೊಕಲ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಆಂಗ್’ಭರ್ ಭಾಂಗಾರ್, ಸೋಭಿತ್ ಮೇಕಪ್, ಡಿಸೈನರ್ ಗೌನ್ ವಾ ಮ್ಹಾರಗ್ ಕಾಪಡ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸಾಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಹೊಕ್ಲಾಂ ಆಪ್ಣಾಕ್’ಚ್ ಸೊಭಯ್ತಾತ್. ಪೂಣ್....

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ದಾದ್ಲೊ ದೆವಾಧೀನ್

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ದಾದ್ಲೊ ದೆವಾಧೀನ್

ಜೆರುಸಲೆಮ್: ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ದಾದ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ 2016 ಮಾರ್ಚಾಂತ್ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ್ ದಾಖ್ಲ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ನಾಂವ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಯಿಸ್ರಾಯೆಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾಲಾ. ತಾಕಾ 113 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಪೊಲ್ಯಾಂಡ್ಚ್ಯಾ ಝರ್ನೊವ್ ನಗರಾಚೊ ಯಿಸ್ರಾಯೆಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್, 1903 ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 15ವೆರ್...

ಬಿಯರ್ ಬೊತ್ಲಿಂನಿ ಬಾಂದ್’ಲ್ಲೆಂ ದೆವಾಳ್!

ಬಿಯರ್ ಬೊತ್ಲಿಂನಿ ಬಾಂದ್’ಲ್ಲೆಂ ದೆವಾಳ್!

ಥಾಯ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದೆವ್ಳಾ ವಿಶಿಂ ಆಯ್ಕುನ್ ತುಮಿ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಪಾವ್ತಲ್ಯಾತ್! ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಏಕ್ ದೆವಾಳ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ವಾಪರ್’ಲ್ಲೆ ಖಾಲಿ ಬಿಯರಾಚ್ಯೊ ಬೊತ್ಲ್ಯೊ!! ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್ ದುಖಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್.....

“ಲೊಯೆಲಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ-2017” ಗ್ರಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ

“ಲೊಯೆಲಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ-2017” ಗ್ರಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ

ಹರ್ಜೇಲಿಯಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಆಶ್ರಯಾಖಾಲ್ ಅಗೋಸ್ತಾಚ್ಯಾ 5 ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 6 ವೊರಾರ್ ತೆಲ್-ಅವೀವ್, ಲೂನಾ ಪಾರ್ಕ್’ಚ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮೈದನಾರ್ “ಲೊಯೆಲಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ-2017” ಗ್ರಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ...

ಹೊಕ್ಲೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ತುಬಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಕಾಜಾರಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ರಾತ್ ಬಂದೆಸಾಳೆಂತ್ ಖರ್ಚಿಲಿ

ಹೊಕ್ಲೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ತುಬಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಕಾಜಾರಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ರಾತ್ ಬಂದೆಸಾಳೆಂತ್ ಖರ್ಚಿಲಿ

ಕಾಜಾರ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಏಕ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಘಡಿತ್. ಪೂಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಎಕಾ ಜೊಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾ ದಿಸಾಚ್ ಘಡುಂಕ್ ನಜೊ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್, ಹೊಕ್ಲೆನ್ ನೊವ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಪಾಲಾಕ್ ಗನ್ ಧರ್ಲೆಂ. ಕಂಗಾಲ್.....

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಚಲ್ಚೆಂ ಐ.ಪಿ.ಎಲ್-2017, ಸೀಜನ್-4 ಕಪ್ ಕೊಣಾಂಚಾ ಗೊಪಾಂತ್?

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಚಲ್ಚೆಂ ಐ.ಪಿ.ಎಲ್-2017, ಸೀಜನ್-4 ಕಪ್ ಕೊಣಾಂಚಾ ಗೊಪಾಂತ್?

ಹರ್ಜೆಲಿಯಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಧರ್’ಪಣಾಖಾಲ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಆಗೋಸ್ತ್ 5 ತಾರಿಕೆರ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಐ.ಪಿ.ಎಲ್ ಸೀಜನ್-4 ತೆಲ್-ಅವೀವ್'ಚ್ಯಾ ಲುನಾ ಪಾರ್ಕಾಂತ್ ಚಲ್ತಲೆಂ. ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚಾ ಕ್ರಿಕೆಟಾಂತ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆನಿಂ ರನ್ನರ್ಸ್ ಟ್ರೋಪಿ ಸವೆಂ ಐವಜ್...

ಏಡ್ಸ್ ಪಿಡೆಕ್ ಪೋಂತ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ!

ಏಡ್ಸ್ ಪಿಡೆಕ್ ಪೋಂತ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ!

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಪ್ಯಾರಿಸಾಂತ್ ಇಂಟರ್’ನ್ಯಾಶನಲ್ ಏಡ್ಸ್ ಸೊಸಾಯ್ಟಿಚೊ ಸಮ್ಮೇಳ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸಮ್ಮೆಳಾಂತ್ ಏಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಘಡಿತ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲಾ. ಎಚ್.ಐ.ವಿ. ಪಿಡಾ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ಲೆಂ 9 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಕಸಲೆಂಚ್ ವಕತ್ ಘೆನಾಸ್ತಾನಾ...

ಕಾಬುಲಾಂತ್ ಕಾರ್ ಬೊಂಬ್ ಸ್ಪೋಟ್: 30 ಮರಣ್, 42 ಜಣಾಂಕ್ ಘಾಯ್

ಕಾಬುಲಾಂತ್ ಕಾರ್ ಬೊಂಬ್ ಸ್ಪೋಟ್: 30 ಮರಣ್, 42 ಜಣಾಂಕ್ ಘಾಯ್

ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಾಚಿ ರಾಜಧಾನಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಕಾಬುಲಾಂತ್ ಸೊಮಾರಾ ಕಾರ್ ಬೊಂಬ್ ಸ್ಪೋಟ್ ಜಾವ್ನ್, 30 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್, ಆನಿಂ 42ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಜಣ್ ಘಾಯೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಕಾಬುಲ್ ಆಂತರಿಕ್ ಮಂತ್ರಾಲಯಾಚೊ ಪ್ರವಕ್ತಕ್, ನಜೀಬ್ ದಾನಿಶ್...

59 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯೆ ಸ್ತ್ರಿಯೆನ್ ದಿಲೊ ಚೆರ್ಕ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್!

59 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯೆ ಸ್ತ್ರಿಯೆನ್ ದಿಲೊ ಚೆರ್ಕ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್!

ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಚ್ಯಾರ್ ದಶಕಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭುರ್ಗೊ ಜಲ್ಮಾಲಾ. ತ್ಯೆ ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ಆತಾಂ 59 ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಆಸುನ್, ತಿಣೆಂ ಚೆರ್ಕ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲಾ. ಅಕೊಸುವಾ ಬುದು ಅಮೌಕೋ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಹ್ಯೆ ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ...

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಪ್ರಥಮ್ ಹಾತಾಂಚೆಂ ಪುನರ್’ಜೊಡ್ಣಿ ಶಸ್ತ್ರ್’ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಯಶಸ್ವಿ

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಪ್ರಥಮ್ ಹಾತಾಂಚೆಂ ಪುನರ್’ಜೊಡ್ಣಿ ಶಸ್ತ್ರ್’ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಯಶಸ್ವಿ

ದೋನಿ ಹಾತ್ ಪುನರ್’ಜೊಡ್ಚಿ ಶಸ್ತ್ರ್’ಚಿಕಿತ್ಸೆಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ಭುರ್ಗೊ ಆತಾಂ ಬರೊಂವ್ಕ್, ಜೇಂವ್ಕ್ ಆನಿಂ ನ್ಹೆಸುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. 18 ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಚಲ್’ಲ್ಲಿ ಹಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಆತಾಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ರಿತಿನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ದೊತೊರಾಂ...

5.25 ಕರೋಡ್ ಮೊಲಾಚೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಲುಟ್’ಲ್ಲೆಂ ಗ್ಯಾಂಗ್ 48 ಘಂಟ್ಯಾಂನಿ ಭಿತರ್

5.25 ಕರೋಡ್ ಮೊಲಾಚೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಲುಟ್’ಲ್ಲೆಂ ಗ್ಯಾಂಗ್ 48 ಘಂಟ್ಯಾಂನಿ ಭಿತರ್

ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ 30 ಲಾಖ್ ದಿರ್ಹಾಮ್ (ಸುಮಾರ್ ಸವಾಯ್ ಪಾಂಚ್ ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್) ಮೊಲಾಚೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಲುಟ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಚೊರಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ದುಬಾಯ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಚೊರಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ 48 ಘಂಟ್ಯಾಂ ಭಿತರ್ ಬಂಧಿ...

loader

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.