Indian law & Order

ಕೊಮಾಂತ್ ಆಸಾ ದಾದ್ಲೊ; ಝಗಡ್ತಾತ್ ದೊಗೀ ಬಾಯ್ಲೊ!

ಕೊಮಾಂತ್ ಆಸಾ ದಾದ್ಲೊ; ಝಗಡ್ತಾತ್ ದೊಗೀ ಬಾಯ್ಲೊ!

ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಕೊಮಾಂತ್ ಆಸಾ. ತಾಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ದೊಗೀ ಬಾಯ್ಲೊ, ಆಪುಣ್ ಪಯ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಾದ್ ಘೆವ್ನ್ ಝಗಡ್ತಾತ್. ಆತಾಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಕೊಡ್ತಿಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಕ್ಲೊ ದೊಗಾಂ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್...

ಬಿಹಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಲೇಡಿ ಡೊನಾಕ್ ಜೀವ್’ಆವ್ದಿ ಶಿಕ್ಷಾ!

ಬಿಹಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಲೇಡಿ ಡೊನಾಕ್ ಜೀವ್’ಆವ್ದಿ ಶಿಕ್ಷಾ!

ಜೈಲಾಂತ್ ಮೋಗ್ ಕೆಲೊ. ಜೈಲಾಂತ್’ಚ್ ಕಾಜಾರ್’ಯಿ ಜಾಲೆಂ. ಭುರ್ಗೆಂಯಿ ಥಂಯ್ಚ್ ಜಲ್ಮಾಲೆಂ. ಆನಿಕ್’ಯಿ ಜೈಲಾಂತ್’ಚ್ ಜೀವನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಸಾ. ತೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಬಿಹಾರಾಚೆಂ ಲೇಡಿ ಡೊನ್ ಪೂಜಾ ಠಾಕೂರ್. ಮುಜಾಫಪುರ್ ಜೈಲಾಂತ್ ಆಸ್ಚಿ ಲೇಡಿ ಡೊನ್ ಹಿಕಾ ಕೊಡ್ತಿನ್...

ಪತಿಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆಕ್ ಜೀವ್’ಆವ್ದಿ ಶಿಕ್ಷಾ

ಪತಿಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆಕ್ ಜೀವ್’ಆವ್ದಿ ಶಿಕ್ಷಾ

ಸಿಟಿ ಸೆ‍‍ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಎಕಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಜೀವವಾದಿ ಶಿಕ್ಷಾ ವಿದ್ಸಿಲಿ. ಕಾರಣ್, ತಿಚೆಲಾಗಿಂ ಸಂಭೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಚೊ ಜೀವ್’ಚ್ ತಿಣೆಂ ಕಾಡ್ಲೊ. 54 ವರ್ಸಾಂಚಿ ವಿಮಲಾ ವಾಘೆಲಾ, ತಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್...

ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯಚಿ ಯು.ಬಿ. ಸಿಟಿ ಕಿಂಗ್’ಫಿಶರ್ ಆನಿ ಕೊಡಗುಂತ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಜಪ್ತಿ

ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯಚಿ ಯು.ಬಿ. ಸಿಟಿ ಕಿಂಗ್’ಫಿಶರ್ ಆನಿ ಕೊಡಗುಂತ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಜಪ್ತಿ

9 ಹಜಾರ್ ಕರೊಡ್ ರುಪಯ್ ಭಾರತೀಯ್ ಬೇಂಕಾಚೊ ಲೋನ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ, ಆತಾಂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಮಜಾ ಮಾರ್ನ್ ಆಸ್ಚಾ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯಚ್ಯಾ ಆಸ್ತಿಚೆರ್ ಇ.ಡಿ.ನ್ ಕಬ್ಜೊ ಕೆಲಾ. ಕಿಂಗ್’ಫಿಶರ್ ಟವರ್, ಯು.ಬಿ ಸಿಟಿ...

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.