Indian Women's Cricket

ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್ ಕ್ರಿಕೆಟಾಚಿ  'ಅದ್ಭುತ್ ರಾಯ್’ಭಾರಿ’: ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ

ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್ ಕ್ರಿಕೆಟಾಚಿ 'ಅದ್ಭುತ್ ರಾಯ್’ಭಾರಿ’: ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ

ಐ.ಸಿ.ಸಿ. ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವ್’ಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾಟಾಂತ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಚಿ ನಾಯಕಿ ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್ ಕ್ರಿಕೆಟಾಚಿ ಅದ್ಭುತ್ ರಾಯ್’ಭಾರಿ ಮ್ಹಣ್ ಟೆನಿಸ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಹಿಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಾಂ. ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್...

loader

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.