Indian Government Scheme

ಭಾಂಗಾರ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ತೀನ್ ಯೋಜನಾಂಕ್ ಮೋದಿ ಚಾಲನ್

ಭಾಂಗಾರ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ತೀನ್ ಯೋಜನಾಂಕ್ ಮೋದಿ ಚಾಲನ್

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾಂಗಾರ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ತೀನ್ ಯೋಜನಾಂಕ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ದಿಸಾ ಚಾಲನ್ ದಿಲಾಂ. ಎಕಾ ಕಡೆಂ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ಆನ್ಯೇಕಾ ಕಡೆಂ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ’ಭಾರತ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ನಾಣಿಂ’ ಸಯ್ತೀ ಮೊಕ್ಳಿಕ್...

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.