India

ರೈಲ್ವೇ ಬೋರ್ಡ್ ಚೇರ್'ಮನ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಶ್ವಾನಿ ಲೋಹಾನಿ ನೇಮಕ್

ರೈಲ್ವೇ ಬೋರ್ಡ್ ಚೇರ್'ಮನ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಶ್ವಾನಿ ಲೋಹಾನಿ ನೇಮಕ್

ರೈಲ್ವೇ ಬೋರ್ಡ್ ಚೇರ್’ಮನ್ ಸ್ಥಾನಾಕ್ ಎ.ಕೆ. ಮಿತ್ತಲ್ ಹಾಣೆಂ ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಖಾಲಿ ಪಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾಕ್ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾಚೊ ಆದ್ಲೊ ಚೇರ್‍’ಮನ್ ಆನಿಂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಅಶ್ವಾನಿ ಲೋಹಾನಿ ಹಾಕಾ ನೇಮಕ್ ಕೆಲಾ. ಅಶ್ವಾನಿ ಲೋಹಾನಿ ...

ತಾಂದ್ಳಾಚೆಂ ವೊರ್ನ್

ತಾಂದ್ಳಾಚೆಂ ವೊರ್ನ್

ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತಾಂತ್ ತಾಂದ್ಳಾಚೆಂ ವೊರ್ನ್ ಗೊಡ್ಶ್ಯಾ ಖಾಣಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಫಾಮಾದ್. ಹೆಂ ಖಾಣ್, ದಾಟ್ ದೂದ್, ತಾಂದುಳ್ ಆನಿಂ ಸಾಕರ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾತ್. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಹಾಕಾ ವಾಪರ್ಚ್ಯೊ...

ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್ ಕ್ರಿಕೆಟಾಚಿ  'ಅದ್ಭುತ್ ರಾಯ್’ಭಾರಿ’: ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ

ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್ ಕ್ರಿಕೆಟಾಚಿ 'ಅದ್ಭುತ್ ರಾಯ್’ಭಾರಿ’: ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ

ಐ.ಸಿ.ಸಿ. ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವ್’ಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾಟಾಂತ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಚಿ ನಾಯಕಿ ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್ ಕ್ರಿಕೆಟಾಚಿ ಅದ್ಭುತ್ ರಾಯ್’ಭಾರಿ ಮ್ಹಣ್ ಟೆನಿಸ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಹಿಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಾಂ. ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್...

ಯೋಗಿಚೆಂ ಕದೆಲ್ ಉರೊಂವ್ಕ್ ಅಮಿತ್ ಶಾ'ಚೆಂ ಕಸ್ರತ್!

ಯೋಗಿಚೆಂ ಕದೆಲ್ ಉರೊಂವ್ಕ್ ಅಮಿತ್ ಶಾ'ಚೆಂ ಕಸ್ರತ್!

ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಮಿತ್ ಶಾ'ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಗುಮಾನ್ ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೆಶಾ ಕುಶಿನ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲಾಂ. ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೆಶಾಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಆನಿಂ ಉಪಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ಕೇಶವ್ ಪ್ರಸಾದ್...

ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಖಾತ್ಯಾಕ್ 1.15 ಲಾಖ್ ಕರೊಡ್ ಧನ್-ಸಂಪತ್ತಿ!

ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಖಾತ್ಯಾಕ್ 1.15 ಲಾಖ್ ಕರೊಡ್ ಧನ್-ಸಂಪತ್ತಿ!

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕ್ (2015-16) ವರ್ಸಾಂತ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಒಟ್ಟುಕ್ ಧನ್-ಸಂಪತ್ತಿಂತ್ 1.15 ಲಾಖ್ ಕರೊಡ್ ತಿತ್ಲೊ ಚಡಾವ್ ಜಾಲಾ. ವಿವಿಧ್ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟೊಣ್, ಸ್ಟಾಫ್ ಲಾಡ್ಜ್, ಸಾಂಕೊವ್, ವಾಹನಾಂಚಿ ಖರೀದ್ ಆನಿಂ ಷೇರ್ ಬಾಜಾರಾಂತ್ ವಿನಿಯೋಗ್...

ಹೆಂ 'ಶೇರ್-ಶಾಯರಿ ಬಜೆಟ್': ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ

ಹೆಂ 'ಶೇರ್-ಶಾಯರಿ ಬಜೆಟ್': ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ

ಕೇಂದ್ರ್ ಬಜೆಟಿಕ್ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಾ ಥಾವ್ನ್ ವಿರೋಧ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಜಾಲಾ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ವಿರುದ್ಧ್ ಉಜೊ ವೊಂಕ್ಲಾ. ಹೆಂ ಏಕ್ 'ಶೇರ್-ಶಾಯರಿ ಬಜೆಟ್' ಮ್ಹಣ್ ಟಿಕಾ...

ಬಜೆಟ್ 2017: ಖಂಯ್ಚೆಂ ಸವಾಯ್? ಖಂಯ್ಚೆಂ ಮ್ಹಾರಗ್?

ಬಜೆಟ್ 2017: ಖಂಯ್ಚೆಂ ಸವಾಯ್? ಖಂಯ್ಚೆಂ ಮ್ಹಾರಗ್?

ಪ್ರಸಕ್ತ್ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ್ ಬಜೆಟ್ ವರ್ವಿಂ ಥೊಡ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಚ್ಯಾ ಮೊಲಾಂನಿ ದೆವ್ಣಿಂ ಜಾಲ್ಯಾ, ಥೊಡ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಚ್ಯಾ ಮೊಲಾಂನಿ ಚಡ್ಣಿಂ ಜಾಲ್ಯಾ. ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಅತ್ಯಗತ್ಯ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ರೈಲ್ವೆ ಇ-ಟಿಕೆಟ್ ಸವಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಪೂಣ್, ಸಿಗರೇಟ್ ಮೊಗಿಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಬಜೆಟ್...

ಜೇಟ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ 'ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ಬಜೆಟ್': ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

ಜೇಟ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ 'ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ಬಜೆಟ್': ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ್ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ವವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮೋದಿ'ನ್ ಅಭಿನಂದ್ಸಿಲಾ. ಹೆಂ ಏಕ್ 'ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ಬಜೆಟ್' ಮ್ಹಣ್ ಮೋದಿ'ನ್...

ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ 'ಬಜೆಟ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್'

ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ 'ಬಜೆಟ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್'

2017-18'ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ವಿತ್ತ ಸಚೀವ್ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ'ನ್ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಬಜೆಟಿಂತ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರ್, ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಪ್ರದೇಶಚ್ಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಕ್ ಚಡಿತ್ ಮಹತ್ವ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್...

ಚೊರಾಚ್ಯಾ ಲಗ್ನಾ ವೆಳಾರ್ ಪೊಲಿಸ್ ಹಾತ್ ಬಾಂದುನ್ ಬಸ್ಲೆ

ಚೊರಾಚ್ಯಾ ಲಗ್ನಾ ವೆಳಾರ್ ಪೊಲಿಸ್ ಹಾತ್ ಬಾಂದುನ್ ಬಸ್ಲೆ

ಹಿ ಏಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಗಜಾಲ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಿ ವಾಚ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಹಾಸೊ ಉದೆತೆಲ್ಯೊ ವ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಪುರೊ. ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬಂದೆಸಾಳೆಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಂತ್ ಜಾಲಾಂ. ಲಗ್ನಾಕ್ ಸುಮಾರ್ ಏಕ್...

ಅಜ್ಯಾಪಿ ಥರಾನ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯೆ ದೋಗ್ ಸೈನಿಕ್ ವಾಂಚ್ಲೆ!

ಅಜ್ಯಾಪಿ ಥರಾನ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯೆ ದೋಗ್ ಸೈನಿಕ್ ವಾಂಚ್ಲೆ!

ಜಮ್ಮು ಆನಿಂ ಕಾಶ್ಮೀರಾಂತ್ ಕಠೀಣ್ ಬರ್ಫಾಚ್ಯಾ ಕೊಸಾಳ್ಣ್ಯಾಕ್ 12 ಜಣ್ ಸೈನಿಕ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಯೆತಾನಾ ತಾಂಚ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ದೋನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಳಾಚ್ಯೆ ಸೈನಿಕ್ ಆಚರ್ಯಾಂ ರುಪಾನ್ ಬಚಾವ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ...

ಅನುಚಿತ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಪ್ರಕರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮೇಘಾಲಯಾಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯ್’ಪಾಲಾನ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿಲೊ

ಅನುಚಿತ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಪ್ರಕರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮೇಘಾಲಯಾಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯ್’ಪಾಲಾನ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿಲೊ

ರಾಜ್ ಭವನ್ ಲೇಡಿಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರಿವರ್ತಿತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆರೋಪ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೇಘಾಲಯಾಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯ್’ಪಾಲಾನ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ರಾಜ್ಯ್ ಭವನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಪುರುಷ್ ಕಾಮಾಗಾರಾಂಕ್ ವರ್ಗ್ ಕರ್ನ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ದವರುಲ್ಲೆಂ. ರಾಂದ್ಪಾ ಕಾಮ್, ನರ್ಸ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಧರ್ನ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ಆನಿಂ ದಫ್ತರಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಣೆಂ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ದಿಲ್ಲಿ...

ಕಠೀಣ್ ಬರ್ಫಾಕ್ ಪಾಂಚ್ ಸೈನಿಕಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಗೆಲೊ

ಕಠೀಣ್ ಬರ್ಫಾಕ್ ಪಾಂಚ್ ಸೈನಿಕಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಗೆಲೊ

ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರಾಚ್ಯಾ ಸೋನ್ ಮಾರ್ಗಾಚ್ಯೆರ್ ಕಠೀಣ್ ಅವ್ಘಡ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಸೈನಾಚ್ಯಾ ಕೇಂಪಾಲಾಗಿಂ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ಬರಫ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಪಾಂಚ್ ಸೈನಿಕ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿಂ ಚಾರ್ ಜಣ್ ನಾಪತ್ತೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಳ್ವಳ್ಯಾಂಚಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಬರ್ಫಾಚ್ಯಾ ರಾಶಿ ಪಂದಾ ಪಡೊನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಕುಡಿ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್...

ಫೆಬ್ರೆರ್ 7 ತಾರಿಕೆರ್ ಬೇಂಕ್ ಮುಷ್ಕರ್

ಫೆಬ್ರೆರ್ 7 ತಾರಿಕೆರ್ ಬೇಂಕ್ ಮುಷ್ಕರ್

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಪರಿಹಾರ್ ದೀಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಬೇಂಕ್ ಕಾಮಾಗಾರ್ ಫೆಬ್ರೆರ್ 7 ತಾರಿಕೆರ್ ಎಕಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಮುಷ್ಕರ್ ಕರ್ತೆಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ನೋಟ್ ರದ್ಧ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕಾಂಕ್ ಆನಿಂ ಬೇಂಕಾಂಕ್ ಸಬಾರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್...

ವ್ಹಡ್ಲಿ ಜೀಬ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಜೀವ್ ವಾಂಚ್ಲೊ!

ವ್ಹಡ್ಲಿ ಜೀಬ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಜೀವ್ ವಾಂಚ್ಲೊ!

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜಬಲ್’ಪುರಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಜೀಬ್ ಮಸ್ತು ವ್ಹಡ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ. ಭುರ್ಗೆಂ ಚೆಡುಂ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ತೆಂ ವಾಂಚಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧೈರ್ ನಾತ್’ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಸರ್ಜರಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಕ್ತೆರಾಂನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ವಾಂಚಯ್ಲಾಂ. ಅತೀ ವ್ಹಡ್ ಜೀಬ್ ಆಸ್ಚಿ ಭಾರೀಚ್ ಉಣೆಂ ಖಂಯ್ ಆನಿಂ ತಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಗ್ಲೋಸಿಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪಿಡಾ ಖಂಯ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಜೀಬ್ ಸುಜೊನ್ ಯೆತಾಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಮೊರ್ಣಾಚ್ಯಾ ತಣಿರ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆಂ...

ರೈಲ್, ಎಕಾ ಬೋಗಿಕ್'ಚ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲೆಂ

ರೈಲ್, ಎಕಾ ಬೋಗಿಕ್'ಚ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲೆಂ

ಕೆದಾಳಾಯ್ ಅಮ್ಸೊರಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಗರ್ಜೆಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ವಿಸ್ರೊಂಚೆಂ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಪೂಣ್ ಏಕ್ ರೈಲ್, ಎಕಾ ಬೋಗಿಕ್’ಚ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಖಬರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ನಾಂದೇಡ್ ಎಕ್’ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲ್, ಎಕಾ ಬೋಗಿಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಹೆಂ...

ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಾರ್ ಅಮಾನವೀಯ್ ಕೃತ್ಯೆಂ

ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಾರ್ ಅಮಾನವೀಯ್ ಕೃತ್ಯೆಂ

ಬೇಗ್ ಚೊರ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹೌರಾ-ಜೋಧ್’ಪುರ್ ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಾರ್ ಪ್ರವಾಸ್ಯಾಂನಿ ಎಕಾ 17 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚೆಂ ನ್ಹೆಸಾಣ್ ಕಾಡ್ನ್ ಕೇಸ್ ಕಾತ್ರುನ್ ಅಮಾನುಷ್ ರಿತಿರ್ ಚಲ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಬ್ರೇನ್ ಟ್ಯೂಮರ್...

ಆಮೆಜಾನಾಕ್ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜಾಚಿ ಚತ್ರಾಯ್!

ಆಮೆಜಾನಾಕ್ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜಾಚಿ ಚತ್ರಾಯ್

ಕೆನಾಡಾ ಮುಳಾಚಿ ಇ-ಕೊಮರ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿ ಆಮೆಜಾನಾ ವಿರೋಧ್ ವಿದೇಶ್ ಮಂತ್ರಿ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ರಾಗಾನ್ ಭರ್ಲ್ಯಾ. ತಶೆಂಚ್ ದೇಶ್’ಬರ್ ಲೊಕಾನ್’ಯಿ ಆಪ್ಲೊ ರಾಗ್ ದಾಖಯ್ಲಾ. ಆಮೆಜಾನಾನ್ 1,491 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಭಾರತಾಚೊ ರಾಷ್ಟ್ರ್’ಧ್ವಜಾ ತಸಲೆಂಚ್...

ಆವಯ್ ಆನಿಂ ಪತಿಣೆ ಸಂಗಿಂ ರಾವ್: ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್

ಆವಯ್ ಆನಿಂ ಪತಿಣೆ ಸಂಗಿಂ ರಾವ್: ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್

ಹಾಂವ್ ಆಜ್ ಸದಾಂಚ್ಯೆ ಪರಿಂ ಯೋಗ ಕರುಂಕ್ ವಚಾನಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವಯ್ ಸಂಗಿಂ ನಾಷ್ಟೊ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರಧಾನಿನ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲಾನ್ ಪ್ರತಿರೋದ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲಾ. ‘ರಾಜಕಿಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆವಯ್ಕ್ ಮಧೆಂ ಹಾಡಿನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ...

ವಿದೇಶಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತಿಯಾಂಕ್ ಆನ್ಯೆಕ್ ಶೊಕ್!

ವಿದೇಶಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತಿಯಾಂಕ್ ಆನ್ಯೆಕ್ ಶೊಕ್!

ವಿದೇಶಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತಿಯಾಂಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಆನ್ಯೆಕ್ ಶೊಕ್ ದಿಲಾ. ನೋಟ್ ನಿಷೇಧ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾಯ್ ದೇಶಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಭಾರತಿಯಾಂಕ್ ಹಿ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ನಿಷೇಧಿತ್ 500 ಆನಿಂ 1000 ರುಪ್ಯಾಂಚ್ಯೆ...

20 ಲಾಖ್ ಲುಟ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 7 ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಅಮಾನತ್

20 ಲಾಖ್ ಲುಟ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 7 ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಅಮಾನತ್

ರಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಭಕ್ಷಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಬಾಗಲ್’ಕೊಟಾಂತ್ ಘಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ತನ್ಖಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ 20 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಲುಟ್ಲೆಲ್ಯಾ 7 ಜಣಾಂ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಅಮಾನತ್ ಕೆಲಾಂ...

ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸನ್ಸ್ ಮ್ಹಾರಗ್ ಜಾಲೆಂ

ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸನ್ಸ್ ಮ್ಹಾರಗ್ ಜಾಲೆಂ

ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಮೋಟಾರ್ ವಾಹನ್ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಂತ್ ಸುಧಾರಣ್ ಹಾಡ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸನ್ಸಾಕ್ 500 ರುಪಯ್ ಶುಲ್ಕ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಪಡ್ತೆಲಿ. ಪಯ್ಲ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಾಸ್ ಜಾಯ್ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬಸ್ತಾನಾ 300 ರುಪಯ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಪಡ್ತೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ.

ಶಶಿ ತರೂರಾಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲೊ

ಶಶಿ ತರೂರಾಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲೊ

ನೋಟ್ ರದ್ಧ್ ಜಾವ್ನ್ ಆತಾಂ 2 ಮಹಿನೆ ಜಾತಾತ್ ತರ್’ಯಿ ವಿರೋಧ್ ಪಕ್ಷಾಂಚಿ ಬೋಬ್ ರಾವೊಂಕ್ ನಾಂ. ತಾಂತುಯಿ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷೆಚೆಂ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ರಾವೊಂಕ್’ಚ್ ನಾಂ. ನೋಟ್ ನಿಷೇಧಾ ವರ್ವಿಂ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ಮಸ್ತು ತೊಂದ್ರೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚಿಂ ಖಂಚಿಯಿ ಯೋಜನಾ ಸಾರ್ಕೆ ರಿತಿನ್ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಯೇನಾಂ...

ಅರ್ಧೆಕುರೆಂ ಛಾಪ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ನೊಟಾಂ ವರ್ವಿಂ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ತೊಂದ್ರೆ

ಅರ್ಧೆಕುರೆಂ ಛಾಪ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ನೊಟಾಂ ವರ್ವಿಂ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ತೊಂದ್ರೆ

ಭಾರತೀಯ್ ರಿಜರ್ವ್ ಬೇಂಕಾನ್ ಚಲಾವಣ್ ಕೆಲ್ಲೆ ನವೆ 2000’ಚ್ಯೆ ನೋಟ್, ಅರ್ಧೆಕುರೆಂ ಛಾಪ್ಲೆಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ತೊಂದ್ರೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಗ್ರಾಮಾಂತರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಅನೇಕಲ್’ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಗ್ರಾಹಕಾಕ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಅರ್ಧೆಕುರೆಂ ಛಾಪ್’ಲ್ಲೆ ನೋಟ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್. ಸಂಪಂಗಿರಾಮ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾತ್ಯಾಂತ್ಲೆ 24,000 ರುಪಯ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್...

ಕೊಡ್ತಿಂನಿ 2 ಕರೊಡ್ ಪ್ರಕರಣಾಂ ಬಾಕಿ ಆಸಾತ್

ಕೊಡ್ತಿಂನಿ 2 ಕರೊಡ್ ಪ್ರಕರಣಾಂ ಬಾಕಿ ಆಸಾತ್

ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಕೊಡ್ತಿಂನಿ 1.5 ಕರೊಡ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆನಿಂ 72 ಲಾಖ್ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಕರಣಾಂ ಧರ್ನ್ 2.3 ಕರೊಡ್ ಪ್ರಕರಣಾಂ ಇತ್ಯಾರ್ಥ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಬಾಕಿ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ನ್ಯಾಯಾಂಗ್ ಅಂಕೆ-ಸಂಕೆ ವಿಭಾಗಾನ್ ಹೆಂ ಲೇಕ್ ಪ್ರಕಟ್ಲಾಂ...

ರೈತಾಂನಿ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ರಾಂದ್ವಯ್ ವಾಂಟ್ಲಿ

ರೈತಾಂನಿ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ರಾಂದ್ವಯ್ ವಾಂಟ್ಲಿ

ನೋಟ್ ರದ್ಧ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಲೊಕಾಂಚ್ಯೆ ಜಾಯ್ತೆ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಕುಲಿಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಭಾರೀಚ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತರ್ ರೈತಾಂಚ್ಯೆ ಕಷ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂಚ್ ನಾಕಾ. ರಾಂದ್ವಯೆಚ್ಯೆ ಮೋಲ್ ದೆಂವ್ಲಾಂ. ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ರೈತಾಂನಿ ಟೊಮೆಟೊ ರಸ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯೆರ್ ಉಡಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿಂ ಛತ್ತೀಸ್’ಗಡಾಚ್ಯಾ ರೈತಾಂನಿ ಸುಮಾರ್ 20 ಹಜಾರ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ರಾಂದ್ವಯ್ ವಾಂಟ್ಲ್ಯಾ...

ಎಕಾ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ರಿತಿನ್ ನವೆಂ ವರಸ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ!

ಎಕಾ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ರಿತಿನ್ ನವೆಂ ವರಸ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ!

ಥೊಡೆ ಕಡೆನ್ ನಾಚೊನ್ ಉಡೊನ್ ಗಮ್ಮತಾಂ ಮಾರ್ನ್ ನವೆಂ ವರಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಆನ್ಯೆಕಾ ವಾಟೆನ್ ಭಕ್ತಿನ್ ಆನಿಂ ವಿಶ್ವಾಸಾ ಸಾಂಗಾತಾ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಸ್ವಾಗತ್’ಯಿ ಕರ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿಂ ಆರ್.ಜೆ.ಡಿ ನಾಯಕ್ ಲಾಲೂ ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಹಾಚೊ ಪೂತ್ ಬಿಹಾರಾಚೊ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಮಂತ್ರಿ ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಯಾದವ್ ಎಕ್ಲೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ...

ಶಾಸಕಾಚೆಂ ಕೃತ್ಯೆಂ ಕೆಮಾರಾಂತ್ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಜಾಲೆಂ

ಶಾಸಕಾಚೆಂ ಕೃತ್ಯೆಂ ಕೆಮಾರಾಂತ್ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಜಾಲೆಂ

ಅಧಿಕಾರಾಚ್ಯಾ ಅಮಾಲಾರ್ ಶಾಸಕಾನ್ ಎಕಾ ಕರ್ತವ್ಯಾರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸ್ ಸಬ್’ಇನ್ಸ್’ಪೆಕ್ಟರಾ ಕಡೆಂ ತರ್ಕಾಕ್ ದೆಂವ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತಾಕಾ ಮಾರುಂಕ್’ಯಿ ಮುಕಾರ್ ಸರ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಕೃತ್ಯಾಚೊ ವಿಡಿಯೊ ಆತಾಂ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ತೆಲಂಗಾಣಾಚೊ ಟಿ.ಆರ್.ಎಸ್ ಶಾಸಕ್ ರವೀಂದರ್ ರೆಡ್ಡಿನ್ ಕರ್ತವ್ಯಾರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಬ್’ಇನ್ಸ್’ಪೆಕ್ಟರ್...

ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಮುಖೇಲ್ ಮಂತ್ರಿಕ್ ಪಕ್ಷಾ ಥಾವ್ನ್ 6 ವರ್ಸಾಂಕ್ ಅಮಾನತ್

ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಮುಖೇಲ್ ಮಂತ್ರಿಕ್ ಪಕ್ಷಾ ಥಾವ್ನ್ 6 ವರ್ಸಾಂಕ್ ಅಮಾನತ್

ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಚುನಾವ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆಸಾ, ತಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಮಾಜ್’ವಾದಿ ಪಕ್ಷೆಂತ್ ವಾದ್-ವಿವಾದ್ ಸುರು ಜಾವ್ನ್ ಪಕ್ಷೆಂತ್ ಆತಾಂ ಫುಟ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಪಕ್ಷಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮುಲಾಯಮ್ ಸಿಂಗಾನ್ ಮುಖೇಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಅಖಿಲೇಶಾಕ್ ಪಕ್ಷಾ ಥಾವ್ನ್ 6 ವರ್ಸಾಂಕ್ ಅಮಾನತ್ ಕೆಲಾ. ತಾಚ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲಾಕ್’ಯಿ ಕಾಡ್ಲಾ...

ಪಾಂಚ್ ಖೈದಿ ಪರಾರ್

ಪಾಂಚ್ ಖೈದಿ ಪರಾರ್

ಬಿಹಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಕ್ಸರ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಬಂದೆಸಾಳೆ ಥಾವ್ನ್ 5 ಜಣ್ ಖೈದಿ ಸಿನಿಮಿಯ್ ರುಪಾರ್ ಪರಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಗೆಲೆತ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಭದ್ರತೆ ಶಿಬಂದಿಚ್ಯೆ ದೊಳೆ ಚುಕವ್ನ್ ಬಂದೆಸಾಳೆ ಥಾವ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲ್ಯಾತ್ ಖಂಯ್. ತಶೆಂ ಪರಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಖೈದ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ವಿವಿಧ್ ಆರೋಪ್ ಆಸೊನ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಭೊಗುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ...

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.