Inauguration

ಬ್ರಹ್ಮಾವರಾಂತ್ ಘಾಂಟಿಚಿ ತೋರ್ ಉಗ್ತಾಯ್ಲಿ!

ಬ್ರಹ್ಮಾವರಾಂತ್ ಘಾಂಟಿಚಿ ತೋರ್ ಉಗ್ತಾಯ್ಲಿ!

ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಚಿ ನವ್ಯಾನ್ ಬಾಂದ್’ಲ್ಲಿ ಘಾಂಟಿಚಿ ತೋರ್ ಉಡುಪಿಚ್ಯಾ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾನ್ ಆಶೀರ್ವಾದಿತ್ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಉಗ್ತಾಯ್ಲಿ. ತಶೆಂಚ್ ಇಗರ್ಜೆ ಭಿತರ್ ಆಲ್ತಾರಿ ವಯ್ರ್ ಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಕ್’ಯಿ ಆಶಿರ್ವಾದಿತ್ ಕೆಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆ ತೆ ಮ್ಹಣಾಲೆ ಕೀ, ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಲಾರ್ ಲೊಕಾ ಆನಿಂ ಇಗರ್ಜೆ ಮಧೆಂ...

ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಆಶ್ರಮ್ ಉಗ್ತಾವಣ್

ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಆಶ್ರಮ್ ಉಗ್ತಾವಣ್

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕಾಪುಚಿನ್ ಫ್ರಾಯೆರಿಚೊ ಸಹ ಸಂಸ್ಥೊ ಜಾವ್ನ್ ಕದ್ರಿಂತ್ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಆಶ್ರಮ್, ಸುಕ್ರಾರಾ ದೀಸ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪ್ ಲುವಿಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಶಾಸಕ್ ಶ್ರೀ ಜೆ.ಆರ್.ಲೋಬೊ ಹಾಜರ್ ಆಸೊನ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ...

ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಭಾವಾಂ ಥಾವ್ನ್ ‘ಹಾಮ್ಸ್’ಮಾರ್ಟ್’ ಹ್ಯಾ ಶೋರುಮಾಚೆಂ ಭವ್ಯ್ ಉಗ್ತಾವಣ್

ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಭಾವಾಂ ಥಾವ್ನ್ ‘ಹಾಮ್ಸ್’ಮಾರ್ಟ್’ ಹ್ಯಾ ಶೋರುಮಾಚೆಂ ಭವ್ಯ್ ಉಗ್ತಾವಣ್

ಹ್ಯಾಚ್ ಜುಲಾಯ್ 3 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ 10.30 ವೊರಾಂಚೆರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಮೊಲಾಚ್ಯಾ ಚೊವ್ತ್ಯಾ ಮಾಳಿಯೆರ್ ‘ಹಾಮ್ಸ್’ಮಾರ್ಟ್’ ನಾಂವಾಚೊ ಶೋರುಮ್ ಅ|ಮಾ|ದೊ| ಹೆನ್ರಿ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ (ಬಳ್ಳಾರಿಚೊ ಭಿಸ್ಪ್) ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರ್ನ್...

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.