Hockey

ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಹೊಕಿ ಫೈನಲಾಂತ್ ಚೀನಾಕ್ ಭಾರತಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಲ್ವಣಿ

ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಹೊಕಿ ಫೈನಲಾಂತ್ ಚೀನಾಕ್ ಭಾರತಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಲ್ವಣಿ

ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಹೊಕಿ ಟೂರ್ನಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಂತ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ 5-4 ಗೋಲಾಂಚ್ಯಾ ಅಂತರಾಂತ್ ಚೀನಾಕ್ ಸಲ್ವಯ್ಲಾ....

’ಅಜ್ಲಾನ್ ಶ್ಹಾ ಕಪ್’ ಹೊಕ್ಕಿ ಖೆಳಾಂತ್, ಭಾರತಾನ್ ಮಲೇಶಿಯಾಕ್ 6-1 ಗೊಲಾಂನಿ ಸಲ್ವಯ್ಲೆಂ

’ಅಜ್ಲಾನ್ ಶ್ಹಾ ಕಪ್’ ಹೊಕ್ಕಿ ಖೆಳಾಂತ್, ಭಾರತಾನ್ ಮಲೇಶಿಯಾಕ್ 6-1 ಗೊಲಾಂನಿ ಸಲ್ವಯ್ಲೆಂ

ಭಾರತಾನ್ ಆಜ್ ಮಲೇಶಿಯಾ ವಿರೋದ್ ಬರ್ಯ್ಯಾ ಸ್ಪಿರಿತಾನ್ ಭರೊನ್ ಆಪ್ಲೊ ಖೆಳ್ ದಾಖಯ್ಲೊ ಆನಿ ಮಲೇಶಿಯಾಕ್ 6-1 ಗೊಲಾಂನಿ ಸಲ್ವಯ್ಲೆಂ. ಫೈನಲಾಕ್ ವಚಾಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಹಟಾನ್ ತೆ ಆಜ್ ಖೆಳ್ಳೆ ಆನಿ ಜಿಕ್ಲೆ, ಆನಿ ಫೈನಲಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆ. ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸಂಗಿಂ....

loader

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.