Health tips

ಬೇಬಿ ಪೌಡರಾಚೆ ವಿವಿಧ್ ಉಪಯೋಗ್

ಬೇಬಿ ಪೌಡರಾಚೆ ವಿವಿಧ್ ಉಪಯೋಗ್

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಪೌಡರ್ ಪರ್ಮಳಿತ್ ಆಸ್ತಾ. ತೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಂತೊಸ್ಭರಿತ್ ಕರ್ತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ತಾಂಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿಯೀ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾ. ವ್ಹಡಾಂನಿಯೀ ಹಾಚೊ ವಾಪರ್ ಕರುಂಯೆತಾ. ಹೆಂ ಮೊವಾಳ್ ಶಾಂಪೂ ಪರಿಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವಸ್ತುರಾಚೆರ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಖತಾಂ...

ರಸಂ ಭಿತರ್, ಪಿಡಾ ಭಾಯ್ರ್!

ರಸಂ ಭಿತರ್, ಪಿಡಾ ಭಾಯ್ರ್!

ಜೆವ್ಣಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಜೆವಣ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತಾಚೆಂ. ಜೆವಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ವೊರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್’ಯೀ ಸಾರಾಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ಹಾತಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟಾನಾ. ತಾಂತುಂಯ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತಾಚೆಂ ರಸಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚೊ ಜೀವ್. ಹೆಂ ರುಚಿಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತಾಂತುಂ ಸಬಾರ್....

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.