Haifa District Court

ಜುದೆವಾಂಚ್ಯಾ ದ್ವೇಶಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಖುನಿಯೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಅಪ್ರಾಧಿ

ಜುದೆವಾಂಚ್ಯಾ ದ್ವೇಶಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಖುನಿಯೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಅಪ್ರಾಧಿ

ಪೊರ್ಚ್ಯಾ ಜನೆರ್ 3 ತಾರಿಕೆರ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹೈಫಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾಯರಿಂಗಾಂತ್ ಎಕ್ಲೊ ಮೆಲ್ಲೊ ಆನಿಂ ದುಸ್ರೊ ಘಾಯೆಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಶಿನ್ ಬೆಟಾನ್ ಸೊಡಯ್ಲಾ (ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳ್) ಆನಿಂ ಪ್ರಕಟ್ಲಾ. ತಾಂಣಿಂ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್...

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.