Hacker

ಚತ್ರಾಯ್!, ಫಕತ್ 6 ಸೆಕುಂದಾಂನಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಜಾತಾ!

ಚತ್ರಾಯ್!, ಫಕತ್ 6 ಸೆಕುಂದಾಂನಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಜಾತಾ!

ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಲಗ್ತಿಂ ಚತ್ರಾಯ್ ಆಸೊಂದಿ. ಹ್ಯಾಕ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಡಾಂಕ್ ಕನ್ನ ಘಾಲುಂಕ್ ಫಕತ್ ಸ ಸೆಕುಂದಾಂ ಪುರೊ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಡಾಂಚ್ಯೆ ನಂಬರ್, ಆಕೇರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ತಾರೀಕ್, ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಕೋಡ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ 6 ಸೆಕುಂದಾ ಪಾವ್ತಾತ್...

ಹೃತಿಕಾಚೊ ಫೇಸ್’ಬುಕ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಜಾಲೊ!

ಹೃತಿಕಾಚೊ ಫೇಸ್’ಬುಕ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಜಾಲೊ!

ಆನ್’ಲೈನ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಬಹುಷಾ ನಾಂವಾಕ್ ಮಾತ್ರ್’ಗಿ ಮ್ಹಣ್. ಕೋಣ್ ಕಶೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಫೇಸ್’ಬುಕಾಕ್ ಕನ್ನಾ ಘಾಲ್ತಾತ್ ತೆಂ ಕಳಾನಾ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹ್ಯಾ ಜಾಳಾಕ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಬೊಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್. ಸಾಂಜೆರ್ ಆಚಾನಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಹೃತಿಕಾಚೆಂ ಫೇಸ್ ಬುಕ್...

ತುಮ್ಚಾ ಖಾತ್ಯಾಂತ್ ಪಯ್ಶೆ ಆಸಾತ್? ತರ್ ಹೆಂ ವಾಚಾ...

ತುಮ್ಚಾ ಖಾತ್ಯಾಂತ್ ಪಯ್ಶೆ ಆಸಾತ್? ತರ್ ಹೆಂ ವಾಚಾ...

ತುಮಿ ತುಮ್ಚಾ ಖಾತ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾತ್? ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಚುಕ್ ಜಾತಾ. ಕಾರಣ್, ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ತುಮ್ಚಾ ಖಾತ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಕಾಡ್ಚಿಂ ಪ್ರಕರಣಾಂ...

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.