Foreign Affairs

ವಿಸಿಟ್ ವೀಸಾಚ್ಯೆರ್ ಯು.ಎ.ಇ'ಕ್ ಯೆನಾಕಾತ್: ಭಾರತೀಯ್ ರಾಯಭಾರಿ ದಫ್ತರ್

ವಿಸಿಟ್ ವೀಸಾಚ್ಯೆರ್ ಯು.ಎ.ಇ'ಕ್ ಯೆನಾಕಾತ್: ಭಾರತೀಯ್ ರಾಯಭಾರಿ ದಫ್ತರ್

ತಮಿಳ್ ನಾಡು ತಶೆಂಚ್ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಜಾಗ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಮಾ ಖಾತಿರ್ ಅರಬ್ ದೆಶಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ವಿಸಿಟ್ ವೀಸಾ ದೀವ್ನ್ ಢೋಂಗಿ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಪ್ರಕರಣಾಂ ಚಡುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ವಿಸಿಟ್ ವೀಸಾ ಘೆವ್ನ್ ಯು.ಎ.ಇ'ಕ್ ಯೇನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ...

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.