Finance

ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 181 ಅಂಕ್ ಚಡ್ಣಿ

ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 181 ಅಂಕ್ ಚಡ್ಣಿ

ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ವಯ್ವಾಟಾಂತ್’ಚ್ ಮುಂಬಯ್ ಶೇರ್ ಬಜಾರಾಚೆಂ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸಾನ್ 181 ಅಂಕಾಂಚಿ ಚಡ್ಣಿ ದೆಖ್ಲ್ಯಾ. ಸೊಮಾರಾಚ್ಯಾ ವಯ್ವಾಟಾಂತ್....

ಚೊಕ್ಲೆಟ್ ಬಣಾಚೆಂ ನವೆ 10 ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ನೋಟ್

ಚೊಕ್ಲೆಟ್ ಬಣಾಚೆಂ ನವೆ 10 ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ನೋಟ್

2,000, 500, 200, 50 ರುಪ್ಯಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆತಾಂ 10 ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ನವೆ ನೋಟ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾತ್. ಚೊಕ್ಲೆಟ್ ಬಣಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ನೊಟಾಂನಿ ಮಧೆಂ ಕೊನಾರ್ಕ್ ಸೂರ್ಯಾ ದಿವ್ಳಾಚೆಂ ಚಿತ್ರ್ ಆಸ್ತಲೆಂ...

ವೆಗಿಂಚ್ ಎ.ಟಿ.ಎಮಾಂತ್ ಲಾಭ್ತಾತ್ 200 ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ನೋಟ್

ವೆಗಿಂಚ್ ಎ.ಟಿ.ಎಮಾಂತ್ ಲಾಭ್ತಾತ್ 200 ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ನೋಟ್

ಸುಟ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚಿ ಸಮಸ್ಯಾ ನಿವಾರ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೆಶಾನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಚಿಂ ನೊಟಾಂ ಮೆಳಾಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೆಶಾನ್ 200 ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ನೋಟ್ ಎ.ಟಿ.ಎಮಾಂನಿ ಭರ್ತಿ ...

2000 ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ನೋಟ್ ನಿಷೇಧ್ ನಾಂ: ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ

2000 ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ನೋಟ್ ನಿಷೇಧ್ ನಾಂ: ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ

2000 ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ನೋಟ್ ನಿಷೇಧ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಎದೊಳ್ ಕಸಲೊಚ್ ಆಟವ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ದುಡ್ವಾ ಸಚಿವ್ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಹಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾ. 2000 ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ನೋಟ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ವಿಶಿಂಯೀ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆವ್ನ್....

SBI ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಗಣಪತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಬೋನಸ್!

SBI ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಗಣಪತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಬೋನಸ್!

ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಫೆಸ್ತಾ ಲೆಕಾರ್ ಬೋನಸ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ. ಆನಿಂ ಮುಖಾರ್ ವಯಕ್ತಿಕ್ ರಿಣಾಚ್ಯೆರ್ – ಕಾರ್ ಲೋನ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ – ಅಸಲ್ಯಾ ರಿಣಾಂಚ್ಯೆರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಫೀ ಲಾಗು ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್....

ಪೆಟ್ರೊಲ್ ಬಂಕಾಂತ್ ಮೆಳ್ತಲೆ ಪಯ್ಶೆ!

ಪೆಟ್ರೊಲ್ ಬಂಕಾಂತ್ ಮೆಳ್ತಲೆ ಪಯ್ಶೆ!

ನೋಟ್ ನಿಶೇಧಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲೊಕಾಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂನಿ ಪಯ್ಶೆ ಮೆಳುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ವಿಳಂಬ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಗುಮನಾಕ್ ಆಯ್ಲಾ. ಹಾಕಾ ಪರಿಹಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪೆಟ್ರೊಲ್ ಬಂಕಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಪಯ್ಶೆ ವಿತರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಫುಡೆಂ ...

ನೋಟ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಚಿ ಆವಯ್!

ನೋಟ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಚಿ ಆವಯ್!

ಗಾಂಧಿನಗರ: ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ ನೋಟ್ ಬದ್ಲಾವಾಚಿ ಹುನ್ಸಾಣ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್’ಯಿ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ. 95 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಹೀರಾಬೆನ್ ಹಿಣೆಂ ಗುಜರಾತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂಧಿನಗರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ...

ವೆಗಿಂಚ್ ಹಾತಿಂ ಯೆತಾತ್ 500 ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ನೋಟ್

ವೆಗಿಂಚ್ ಹಾತಿಂ ಯೆತಾತ್ 500 ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ನೋಟ್

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚ್ಯಾರ್ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ನೊಟಾಂ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಆನಿ ನವಿ ನೊಟಾಂ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಲೋಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಏಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ತಸ್ಲಿ ಖಬರ್. ಎದೊಳ್’ಚ್ ನಾಸಿಕ್ ಥಾವ್ನ್ ನವ್ಯೊ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟ್ ತಯಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆರ್.ಬಿ.ಐ’ಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ...

5 ಲಾಖಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಉಣೊ ಸಾಂಬಾಳ್? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾಯ್ಲಿಂಗ್ ನಾ

5 ಲಾಖಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಉಣೊ ಸಾಂಬಾಳ್? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾಯ್ಲಿಂಗ್ ನಾ

ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಓಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಣಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿ ಫೆಬ್ರವರಿಂತ್ ನೊಟಿಫಿಕೇಶನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಜುಲಾಯ್ 31, 2012 ಭಿತರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ 2012-13ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಯೀ ಹೀ ರೇಗ್ರ್ ಲಾಗು ಜಾತಾ.

loader

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.