Finance

ಪೆಟ್ರೊಲ್ ಬಂಕಾಂತ್ ಮೆಳ್ತಲೆ ಪಯ್ಶೆ!

ಪೆಟ್ರೊಲ್ ಬಂಕಾಂತ್ ಮೆಳ್ತಲೆ ಪಯ್ಶೆ!

ನೋಟ್ ನಿಶೇಧಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲೊಕಾಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂನಿ ಪಯ್ಶೆ ಮೆಳುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ವಿಳಂಬ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಗುಮನಾಕ್ ಆಯ್ಲಾ. ಹಾಕಾ ಪರಿಹಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪೆಟ್ರೊಲ್ ಬಂಕಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಪಯ್ಶೆ ವಿತರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಫುಡೆಂ ...

ನೋಟ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಚಿ ಆವಯ್!

ನೋಟ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಚಿ ಆವಯ್!

ಗಾಂಧಿನಗರ: ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ ನೋಟ್ ಬದ್ಲಾವಾಚಿ ಹುನ್ಸಾಣ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್’ಯಿ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ. 95 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಹೀರಾಬೆನ್ ಹಿಣೆಂ ಗುಜರಾತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂಧಿನಗರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ...

ವೆಗಿಂಚ್ ಹಾತಿಂ ಯೆತಾತ್ 500 ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ನೋಟ್

ವೆಗಿಂಚ್ ಹಾತಿಂ ಯೆತಾತ್ 500 ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ನೋಟ್

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚ್ಯಾರ್ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ನೊಟಾಂ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಆನಿ ನವಿ ನೊಟಾಂ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಲೋಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಏಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ತಸ್ಲಿ ಖಬರ್. ಎದೊಳ್’ಚ್ ನಾಸಿಕ್ ಥಾವ್ನ್ ನವ್ಯೊ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟ್ ತಯಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆರ್.ಬಿ.ಐ’ಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ...

5 ಲಾಖಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಉಣೊ ಸಾಂಬಾಳ್? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾಯ್ಲಿಂಗ್ ನಾ

5 ಲಾಖಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಉಣೊ ಸಾಂಬಾಳ್? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾಯ್ಲಿಂಗ್ ನಾ

ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಓಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಣಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿ ಫೆಬ್ರವರಿಂತ್ ನೊಟಿಫಿಕೇಶನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಜುಲಾಯ್ 31, 2012 ಭಿತರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ 2012-13ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಯೀ ಹೀ ರೇಗ್ರ್ ಲಾಗು ಜಾತಾ.

loader

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.