Films

ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ದುಖಾಃ ಗಳಯ್ಲೆಂ ಕತ್ರಿನಾ

ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ದುಖಾಃ ಗಳಯ್ಲೆಂ ಕತ್ರಿನಾ

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಏಕ್ ಕೊಡು ಖಬಾರ್. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಿ ನಟಿ, ಮೊರ್ಯ್ಯೆ ಮಾಯೆ ಮುಖಾರ್ ಘಳ್ಗಳ್ಯಾಂನಿ...

ಖಾಲಿ ಪಾಂಯಾನ್ ವೇದಿರ್ ಚಡ್’ಲ್ಲಿ ಹೊಲಿವುಡ್ ನಟಿ

ಖಾಲಿ ಪಾಂಯಾನ್ ವೇದಿರ್ ಚಡ್’ಲ್ಲಿ ಹೊಲಿವುಡ್ ನಟಿ

ಚಲನಚಿತ್ರ್ ನಟ್-ನಟಿ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಸಭೆಂಕ್ ವಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂಕ್ ವೆತಾನಾ ಅಲಂಕಾರಾಕ್ ಚಡ್ ಮಹತ್ವ್ ದಿತಾತ್. ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಂಚ್ ದಿಸಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರೇತನಾಂ ಕರ್ತಾತ್. ಪುಣ್, ಏಕ್ ಹೊಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಹಾಕಾ ವಿರೋಧ್ ರಿತಿನ್ ಚಲುನ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಕರುಂಕ್....

ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಜಾತಾತ್ ಸಲ್ಮಾನ್-ಕತ್ರೀನಾ!!!?

ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಜಾತಾತ್ ಸಲ್ಮಾನ್-ಕತ್ರೀನಾ!!!?

ಖ್ಯಾತ್ ಬೊಲಿವುಡ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಆನಿ ನಟಿ ಕತ್ರೀನಾ ಕೈಫ್ ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ಣಾರಾಂ ಜಾವ್ನಾಸುನ್, ಖಬ್ರೆಂತ್ ಆಸ್ತಲಿಂ. ಹಾಂಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರ್’ರಂಗ್ ಉಲಯ್ತಾನಾಂಚ್ ತಿಂ ಪಯ್ಸ್...

ಒಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಚ್ಯಾ ಧಾವ್ಣೆರ್ ಬಾಹುಬಲಿ!?

ಒಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಚ್ಯಾ ಧಾವ್ಣೆರ್ ಬಾಹುಬಲಿ!?

ಹೈದ್ರಾಬಾದ್: ಭಾರತಾಂತ್ಲೆಂ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಮೋಶನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖ್ಯಾತಿ ಜೊಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಎಸ್ ಎಸ್ ರಾಜಮೌಳಿ ಹಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಚೆಂ ಬಾಹುಬಲಿ ಚಿತ್ರ್ ಫಾಮಾದ್ ಒಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಕ್ ನೆಮ್ಣುಕ್ ಜಾವ್ನ್....

ಹ್ಯಾ ಮಾಲ್ಫಡ್ಯಾ ನಟಚ್ಯಾ ಮೇಕಪಾಕ್ 1 ಕೊರೊಡ್ ಖರ್ಚ್!?

ಹ್ಯಾ ಮಾಲ್ಫಡ್ಯಾ ನಟಚ್ಯಾ ಮೇಕಪಾಕ್ 1 ಕೊರೊಡ್ ಖರ್ಚ್!?

ಕರಣ್ ಜೋಹರಾಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸಾಂತ್ ತಯಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಕಪೂರ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಪಾತ್ರಾಚ್ಯಾ ಮೇಕಪಾಕ್ ಉಣ್ಯಾರ್ ಉಣೆಂ 1.5 ಕೊರೊಡ್ ಖರ್ಚ್ ಕೆಲಾ ಖಂಯ್. ಆನಿ ತೊ ಕಾಂಯ್ ಫೀಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಹಿರೊಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಕ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್....

18 ವರ್ಸಾಂ ಭರಾಜಯ್ ತರ್ ಹ್ಯಾ ನಟಿಕ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್’ಚ್ಚ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ !

18 ವರ್ಸಾಂ ಭರಾಜಯ್ ತರ್ ಹ್ಯಾ ನಟಿಕ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್’ಚ್ಚ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ !

ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಷೋ’ಚಿ ನಟಿ ಕೈಲಿ ಜೆನ್ನರ್ ಹಿಕಾ 18 ವರ್ಸಾಂ ಭರ್ಲಿಂ ಮಾತ್ರ್. ಯೆದೊಳ್’ಚ್ಚ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಕಂಪೆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ದಾರಾರ್ ಉಬ್ಯೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಥೊಡ್ಯೊ ಕಂಪೆನಿ ತಿಕಾ 10 ಮಿಲಿಯನ್ ಡೊಲರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಂಭಾವನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ರೆಡಿ ಆಸಾತ್, ತರ್ ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ....

‘ಹಿಂದಿ ಯೇನಾ?’ – ಕಾವ್ಜೆನಾಕಾತ್ !

‘ಹಿಂದಿ ಯೇನಾ?’ – ಕಾವ್ಜೆನಾಕಾತ್ !

ಐಪಿಎಲ್ ಖೆಳುಂಕ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಘುಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಕಳಾಜಯ್, ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಪಂದ್ಯಾಕ್ ವಚುಂಕ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಗೊತ್ತಾಸಾಜಯ್, ಎಲಿಸಾಂವಾಕ್ ರಾವುಂಕ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಕಳಾಜಯ್… ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ. ತಶೆಂಚ್ ಬೊಲಿವುಡ್ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ನಟನ್ ಕರುಂಕ್ ಹಿಂದಿ ಗೊತ್ತಾಸಾಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್, ಹ್ಯಾ ಬೊಲಿವುಡಾಂತ್ ಹಿಂದಿ ಕಳಿತ್ ನಾತ್’ಲ್ಲಿಂ ಸಬಾರ್ ತಾರಾಂ ಆಜ್....

ಹೃತಿಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ’ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಡೇಟ್’: ಕೊಕಾ ಕೋಲಾ ವಿರೋದ್ ಚಲಿಯೆಚೆಂ ದೂರ್

ಹೃತಿಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ’ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಡೇಟ್’: ಕೊಕಾ ಕೋಲಾ ವಿರೋದ್ ಚಲಿಯೆಚೆಂ ದೂರ್

ಮುಂಬೈ: ಕೊಕಾ ಕೋಲಾ ಜಾಯ್ರಾತಾಂತ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ತ್ರೋಬ್ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಯೆತಾಲೊ. ಕಂಪೆನಿ ’ಕೊಕಾ ಕೋಲಾ ಘೆಯಾ, ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನಾ ಸಂಗಿಂ ಡಿನ್ನರಾಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಪ್ಣಾಯಾ’ ಮ್ಹಣ್ 15 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಜಾರ್ಯಾತ್ ದಿಲ್ಲೆಲಿ. ಹೆಂ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲಿ ಚಂಡೀಗಢಾಚಿ ಚಲಿ ಶಿಖಾ ಮೊಂಗ, ಹೃತಿಕಾಕ್ ಭೇಟ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಆಶೆನ್ ಸಬಾರ್ ಬಾಟ್ಲ್ಯೊ ಕೊಕಾ....

’ಶಾಂದಾರ್’ ಟ್ರೇಲರ್ 21 ಲಾಖಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವೀಕ್ಷಣ್

’ಶಾಂದಾರ್’ ಟ್ರೇಲರ್ 21 ಲಾಖಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವೀಕ್ಷಣ್

ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಆನಿ ನಟಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ನಿರ್ದೇಶನಾಚೆಂ ’ಶಾಂದಾರ್’ ಸಿನೆಮಾ ಟ್ರೇಲರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬಾರ್ 21 ಲಾಖಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವೀಕ್ಷಣ್ ಜಾಲಾ. ತೀನ್ ಮಿನುಟಾಂಚೆಂ ಹೆಂ ಟ್ರೇಲರ್ ಅಗೋಸ್ತ್ 11’ವೆರ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸಂತೊಸಾನ್ ಭರ್’ಲ್ಲೆಂ ನಟಿ ಆಲಿಯಾ ಹಿಣೆಂ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಟ್ವಿಟ್ಟರಾರ್ ಅಶೆಂ ಸಂತೊಸ್....

’ನ್ಯೂಡ್ ಬೀಚಾ’ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ನಟಿಚೊ ಆನ್ಬೋಗ್ ಆಯ್ಕಾ...

’ನ್ಯೂಡ್ ಬೀಚಾ’ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ನಟಿಚೊ ಆನ್ಬೋಗ್ ಆಯ್ಕಾ...

ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ವುಡ್ ನಟಿ ಹರ್ಷಿಕಾ ಪೂಣಚ್ಚ 40 ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಅಮೆರಿಕಾ ಪ್ರವಾಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಆತಾಂ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲಾಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಟೂರಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ’ನ್ಯೂಡ್ ಬೀಚಾ’ಕೀ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ನಟಿ ಥಂಯ್ಚೊ ಆಪ್ಲೊ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ಅಶೆಂ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ತಾ... ಹರ್ಶೆಂ ಟೂರಾಕ್ ಕೊಣಾಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ವೆಚೆಂ ಪೂಣಚ್ಚ....

ತ್ರಿಭಾಷಾ ಚಿತ್ರಾಂತ್ ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ನಾಯಕ್

ತ್ರಿಭಾಷಾ ಚಿತ್ರಾಂತ್ ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ನಾಯಕ್

ಕೊಚ್ಚಿ: ಐಪಿಎಲ್‌ ಸ್ಪಾಟ್‌ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್‌ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ಲಾಭ್’ಲ್ಲೊ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್’ಗಾರ್ ಎಸ್‌. ಶ್ರೀಶಾಂತ್‌, ತ್ರಿಭಾಷಾ ಚಿತ್ರಾಂತ್ ನಾಯಕ್ ನಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಭಿನಯ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ. ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಆನಿ ಮಲಯಾಳಂ – ಹ್ಯಾ ತೀನ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಏಕ್’ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಅಭಿನಯ್ ಕರ್ನ್....

ಅಭಿಮಾಂನಿ ಖಾತಿರ್ ಟಾಪ್ ಲೆಸ್ ಫೋಟೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನಟಿ !

ಅಭಿಮಾಂನಿ ಖಾತಿರ್ ಟಾಪ್ ಲೆಸ್ ಫೋಟೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನಟಿ !

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಫಾಲೊ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾಂನಿ ಖಾತಿರ್ ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಲಿಂಡ್ಸೆ ಲೋಹಾನಾನ್ ಟಾಪ್ ಲೆಸ್ ಫೋಟೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ರಜೆಚಿ ಮಜಾ ಭೊಗುಂಕ್ ಗ್ರೀಸ್ ದೇಶಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಲಿಂಡ್ಸೆನ್ ಆರ್ಶ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ರಾವೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಣ್ಗ್ಯಾ ಹರ್ದ್ಯಾಚಿ ಫೊಟೊ ಇನ್ ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಾಂತ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಇನ್ ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಾಂತ್....

ಆನ್ಯೇಕ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್’ಲ್ಲೆಂ ’ಬಾಹುಬಲಿ’ !

ಆನ್ಯೇಕ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್’ಲ್ಲೆಂ ’ಬಾಹುಬಲಿ’ !

ಜುಲೈ 10 ತಾರಿಕೆರ್ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳ್, ಮಲೆಯಾಳಂ ಆನಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಶೆಂನಿ ಸಂಸಾರ್’ಭರ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಎಸ್.ಎಸ್.ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಚೆಂ ‘ಬಾಹುಬಲಿ’ ಚಿತ್ರ್ ದಾಖ್ಲ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ದಾಖ್ಲೆ ರಚುನ್ ಆಸಾ. ಚಿತ್ರಾಚ್ಯಾ ಪೋಸ್ಟರಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಎದೊಳ್’ಚ್ ‘ಬಾಹುಬಲಿ’ ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್....

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾಕ್ ಭೆಟುಂಕ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಅಕ್ರಮ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಕ್ ಸ್ತ್ರಿಯೆಚೆಂ ಬಂಧನ್

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾಕ್ ಭೆಟುಂಕ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಅಕ್ರಮ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಕ್ ಸ್ತ್ರಿಯೆಚೆಂ ಬಂಧನ್

ಜಲಂಧರ್: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಹಾಕಾ ಭೆಟುಂಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಕ್ರಮ್ ರಿತಿನ್ ಭಾರತಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಬಂಧೆಂತ್ ಘಾಲಾ. ಸೂಕ್ತ್ ಪ್ರವಾಸಿ ದಾಖ್ಲೆ ನಾಸ್ತಾನಾ ಅಟ್ಟಾರಿ ಗಡಿ ಥಾವ್ನ್ ಭಾರತಾಕ್ ತಿಣೆಂ ಅಕ್ರಮ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾಕ್ ಭೆಟ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೆಶಾನ್ ಅಕ್ರಮ್ ರಿತಿನ್ ಭಾರತಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್....

ಸನ್ನಿ ಲಿಯೊನಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ನಿರಾಸ್?!

ಸನ್ನಿ ಲಿಯೊನಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ನಿರಾಸ್?!

ಹಾಲಿವುಡ್ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆಂ ಪೋರ್ನ್ ನಟಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೊನ್ ಸುರ್ವೇರ್ ಬಿಗ್ ಬೋಸ್ ಘರಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಶೆತಾಂತ್ ರಿಗ್’ಲ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ರಿತಿನ್ ಉಗ್ತೆಂ ದಾಕೊವ್ನ್ ಭಾರತೀಯ್ ರಸಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ತಿಣೆಂ ವಾದಾಳ್ ಉಟಯಿಲ್ಲೆಂ. ಭಾರತಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪುಣ್ ಆನಿ ಪೋರ್ನ್ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ನಟನ್ ಕರಿನಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ....

ಹಾಂವ್ ಕೊಣಾಯ್ ಲಾಗಿಂ ಖರಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ: ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್

ಹಾಂವ್ ಕೊಣಾಯ್ ಲಾಗಿಂ ಖರಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ: ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್

ಮಾಧ್ಯಮಾಂ, ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಆನಿ ರಣಬೀರ್ ಜೊಡ್ಯಾಚೆಂ ಪಾಟ್ ಸೊಡಿನಾಂತ್ ಆನಿ ತಿಂಯೀ ತಾಂಕಾ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡಿನಾಂತ್. ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಆನಿ ರಣಬೀರ್ ಸಂಗಾತಾ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ತಿಂ ಸಿನಿಮಾಚಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚಿ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಶೈಲೆಕ್ ಚಡ್ ಮಹತ್ವ್ ಮೆಳ್ತಾ. ತೆಂ....

ಬಾಹುಬಲಿಂತ್ ’ಪಗಡೈ’ ಸಬ್ದ್ ವಾಪರ್ಲ್ಯಾಕ್ ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂ ಮಾಗ್ಲೊ ಸಂಭಾಷಣ್’ಕಾರ್

ಬಾಹುಬಲಿಂತ್ ’ಪಗಡೈ’ ಸಬ್ದ್ ವಾಪರ್ಲ್ಯಾಕ್ ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂ ಮಾಗ್ಲೊ ಸಂಭಾಷಣ್’ಕಾರ್

ಚೆನ್ನೈ: ಬಾಹುಬಲಿ ಚಿತ್ರಾಂತ್ ’ಪಗಡೈ’ ಸಬ್ದಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಗಡೈ ಜನಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಮಥುರೈ ಥಿಯೇಟರಾಂತ್ ಹಲ್ಲೊ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಿತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಂಭಾಷಣ್’ಕಾರ್, ಮದನ್ ಕರ್ಕಿನ್ ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂ ಮಾಗ್ಲಾ. ಬಾಹುಬಲಿ ಚಿತ್ರಾಂತ್ ಕಾಲಕೇಯ ಗೋತ್ರಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ದುಸ್ರಿ ಭಾಸ್ ಘಡ್’ಲ್ಲಿ. ತೆಂಚ್....

ಬಾಹುಬಲಿಚ್ಯಾ ವಾದಾಳಾ ಮಧೆಂ ದಾಖ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲೊ ಭಜರಂಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್

ಬಾಹುಬಲಿಚ್ಯಾ ವಾದಾಳಾ ಮಧೆಂ ದಾಖ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲೊ ಭಜರಂಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್

ಮುಂಬೈ: ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯಾಚೆಂ ’ಭಜರಂಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್’ ಚಿತ್ರಾನ್ ಫಕತ್ತ್ ಪಾಂಚ್ ದಿಸಾಂನಿ 150 ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್ ಜಮೊವ್ನ್ ನವೊ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಲಾ. ಅಮೀರ್ ಖಾನಾಚೆಂ ಪಿ.ಕೆ. ಚಿತ್ರ್ ಆನಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನಾಚೆಂ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಯರ್ ಚಿತ್ರಾಂಚೆಂ ದಾಖ್ಲೆ ಮೊಡ್ನ್ ಭಜರಂಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ 3 ದಿಸಾಂನಿ 100 ಕರೋಡ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಂತ್....

ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ಚಿತ್ರಣ್ – ವಿವಾದಾಂತ್ ಬಾಹುಬಲಿ

ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ಚಿತ್ರಣ್ – ವಿವಾದಾಂತ್ ಬಾಹುಬಲಿ

ಬೊಕ್ಸ್ ಒಫಿಸಾಚೆ ಸಗ್ಳೆ ದಾಖ್ಲೆ ಪಿಟೊ ಕರ್ನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ರಾಜಮೌಳಿಚ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಚೆಂ ದೋನ್ ಭಾಗಾಂನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ತೆಲುಗು ಚಲನ್’ಚಿತ್ರ್ ಬಾಹುಬಲಿ ಟ್ವಿಟರಾಂತ್ ವಿವಾದಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲಾ. ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ರಿತಿನ್ ಚಿತ್ರಣ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಪತ್ರಕರ್ತ್ ಶೇಖರ್ ಗುಪ್ತ ಹಾಣೆಂ ಠಿಕಾ....

ಭಾರತೀಯ್ ಚಿತ್ರ್ ರಂಗಾಚೆ ಸಗ್ಳೆ ದಾಖ್ಲೆ ಮೊಡ್’ಲ್ಲೆಂ ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತಾಚೆಂ ’ಬಾಹುಬಲಿ’

ಭಾರತೀಯ್ ಚಿತ್ರ್ ರಂಗಾಚೆ ಸಗ್ಳೆ ದಾಖ್ಲೆ ಮೊಡ್’ಲ್ಲೆಂ ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತಾಚೆಂ ’ಬಾಹುಬಲಿ’

ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಚೆಂ ಬಾಹುಬಲಿ ಚಿತ್ರಾನ್ ಫಕತ್ತ್ 9 ದಿಸಾಂನಿ 300 ಕರೋಡ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಂತ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಭಾರತಾಂತ್ಲೆಂ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಮೂವಿ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್ಲಾ. ಪಾಂಚ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬಾಹುಬಲಿ ಚಿತ್ರಾನ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಚ್ 50 ಕರೋಡ್....

ಬೇಬೋ ’ಮೇರ ನಾಮ್ ಮೇರಿ’ 10 ಲಾಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೆಯಿಲ್ಲೊ ಧಾಕ್ಲೊ

ಬೇಬೋ ’ಮೇರ ನಾಮ್ ಮೇರಿ’ 10 ಲಾಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೆಯಿಲ್ಲೊ ಧಾಕ್ಲೊ

ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಹಿಚೆಂ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ಚೆಂ ಐಟಮ್ ಸೊಂಗ್ ಹಿಟ್ ಜಾಲಾಂ. ’ಬ್ರದರ್ಸ್’ ಸಿನೆಮಾಚ್ಯಾ ’ಮೇರ ನಾಮ್ ಮೇರಿ’ ಪದಾಂಚೊ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬಾಂತ್ 10 ಲಾಕಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೆಯಿಲ್ಲೊ ಧಾಕ್ಲೊ ರಚ್ಲಾಂ. ಆಗಸ್ಟ್ 14’ವೆರ್ ರಿಲೀಜ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ನಟನ್ಯಾಚೆಂ ’ಬ್ರದರ್ಸ್’ ಸಿನೆಮಾ ಹೊಲಿವುಡ್ಡಾಚ್ಯಾ....

“ಭಜರಂಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್ ಪಳೆಯಾ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರಾ”: ಶತ್ರುಘನ್ ಸಿನ್ಹಾ

“ಭಜರಂಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್ ಪಳೆಯಾ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರಾ”: ಶತ್ರುಘನ್ ಸಿನ್ಹಾ

ಮುಂಬಯ್: ’ಭಜರಂಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್’ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾ ಆನಿ ಕಾಣಿಯೆ ವಿಶಿಂ ಸಬಾರ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾಚ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾ ವಿರೋಧ್ ಆಕ್ಷೇಪ್ ಕಾಡ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ್ ಆನಿ ನಟ್ ಶತ್ರುಘನ್ ಸಿನ್ಹಾ ಹಾಣೆಂ ಸಿನೆಮಾ ವಿಶಿಂ ದೂರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ತೆಂ ಪಳೆಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಸೂಚನ್....

35 ಕರೋಡ್ ರುಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಚಿ ಮ್ಹಾಲ್ಕಿನ್

35 ಕರೋಡ್ ರುಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಚಿ ಮ್ಹಾಲ್ಕಿನ್

ಬೊಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರಾಂಚಿ ಫಾಮಾದ್ ಏರಿಯಾ ಬಾಂದ್ರಾಂತ್, ಏಕ್ ಘರ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ನಟ್-ನಟಿಂಚಿ ಆಶಾ. ಬೊಲಿವುಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆಚಿ ಬಾವ್ಲಿ ಸೋನಮ್ ಕಪೂರಾನ್, 35 ಕರೋಡ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೆಂ ನವೆಂ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಏರಿಯಾಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್....

ಬೊಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಶಾಹೀದ್ ಕಪೂರಾಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಚೆಂ ಆಮಂತ್ರಣ್

ಬೊಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಶಾಹೀದ್ ಕಪೂರಾಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಚೆಂ ಆಮಂತ್ರಣ್

ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ದೆಲ್ಲಿ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಮೀರಾ ರಾಜಪುತ್ ಹಿಚೆ ಲಾಗಿಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಶಾಹೀದ್ ಕಪೂರಾಚೆಂ ಲಗ್ನಾ ಆಮಂತ್ರಣ್ ಪಳೆಯಾ. ಶಾಹೀದ್ ಆನಿ ಮೀರಾನ್ ಮೆಳುನ್ ಹೆಂ ಆಮಂತ್ರಣ್ ಪತ್ರ್ ವಿಂಚ್’ಲ್ಲೆಂ, ಆನಿ....

ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಬೊಲಿವುಡಾಕ್!

ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಬೊಲಿವುಡಾಕ್!

ಎಕಾ ಕುಶಿನ್ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಕುಸ್ತಿ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ’ದಂಗಲ್’ ಫಿಲ್ಮಾಚಿ ತಯಾರಿ ಚಲುನ್, ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚರ್ಚಾ ಚಲುನ್ ಆಸಾ ತರ್, ಆನ್ಯೆಕಾ ಕುಶಿನ್ ತೊ ಹೊಲಿವುಡಾಕ್ ಉಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ....

ಮಾನಸಿಕ್ ಅಸ್ವಸ್ಥ್ ಚೆಡ್ವಾಚೆರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್: ಎಬಿಸಿಡಿ2 ಬ್ಯಾಕ್-ಅಪ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜೈಲಾಂತ್

ಮಾನಸಿಕ್ ಅಸ್ವಸ್ಥ್ ಚೆಡ್ವಾಚೆರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್: ಎಬಿಸಿಡಿ2 ಬ್ಯಾಕ್-ಅಪ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜೈಲಾಂತ್

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬೊಲಿವುಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಬಿಸಿಡಿ2 ಹಾಚೊ ನಾಚ್ಪಿ ನೀಲೇಶ್ ನಿರ್ಭವಾನೆ (20), ಹಾಣೆಂ ಮಾನಸಿಕ್ ಅಸ್ವಸ್ಥ್, ಪ್ರಾಯ್ ಭರನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚೊ ರೇಪ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆರೋಪಾಚೆರ್ ತಾಕಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಖೈದ್ ಕೆಲಾ. ಪೊಲಿಸಾಂ ಪ್ರಕಾರ್, ನೀಲೆಶ್....

ಎಬಿಸಿಡಿ-2 100 ಕರೋಡಾಂಚ್ಯಾ ಧಾವ್ಣೆರ್

ಎಬಿಸಿಡಿ-2 100 ಕರೋಡಾಂಚ್ಯಾ ಧಾವ್ಣೆರ್

ವರುಣ್ ಧವನ್, ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಆನಿ ಪ್ರಭುದೇವಾ ಹಾಣಿಂ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಎಬಿಸಿಡಿ-2 ಫಿಲ್ಮಾನ್ ವೀಕ್ಷಕಾಂಚೆಂ ಮನ್ ಜಿಕ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ. 11 ದಿಸಾಂಭಿತರ್ ಬೊಕ್ಸ್ ಒಫಿಸಾಂತ್ 90 ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾನ್ ಆರಾಂವ್ಕ್....

ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕರೀನಾ ನಟನ್

ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕರೀನಾ ನಟನ್

ಹಿ ಖಬರ್ ಸತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕರಿನಾಕ್ ಆಮಿ ತಿಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ನವ್ಯಾಚ್ ಎಕಾ ರುಪಾನ್ ಪಳೆತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ಮಾನಸಿಕ್ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಪಾತ್ರಾಂತ್ ತಿ ನಟನ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಸ್ಕಿಜೋಫ್ರೆನಿಕ್ ಪಿಡೆನ್ ವಳ್ವಳ್ಚಿ ಯುವತಿಚೊ ಪಾತ್ರ್ ತಿ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್....

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾ ವಿರೋಧ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಕೇಸ್

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾ ವಿರೋಧ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಕೇಸ್

ಮುಂಬಯ್ / ವಾರಣಾಸಿ: ಸಬಾರ್ ಪ್ರಕರಣಾಂನಿ ಎದೊಳ್‍’ಚ್ಚ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲೊ ಬೊಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾಕ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಆಘಾತ್. ‘ವೀರ್’ ಚಿತ್ರ್ ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ವಿಜಯ್ ಗಲಾನಿನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾ ವಿರೋಧ್ ರು.250 ಕರೋಡ್ ಮಾನ್‍ನಷ್ಟ್ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್....

ಸನ್ನಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಮಂಡಳಿ ಸುಸ್ತ್!

ಸನ್ನಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಮಂಡಳಿ ಸುಸ್ತ್!

ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪೊಕ್ರಿ ಅಭಿಮಾನಿಂ ವರ್ವಿಂ ಸನ್ನಿ ಫೇಮಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ತಿಚೆಂ ಆದ್ಲೆಂ ಚರಿತ್ರ್ ಹಾಕಾ ಪ್ಲಸ್ ಪೋಂಯ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಡೊವ್ನ್ ಸಾಂಗಿಜೆ ಮ್ಹಣುನ್ ನಾಂ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್‍’ಗೀ ಸನ್ನಿಚಿ ಮಾದಕತಾಚ್ ತಾಕಾ ಮ್ಹಾರಗ್ ಪಡ್ಲಾ! ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಅಶ್ಲೀಲ್....

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.